فراخوان مقاله

چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۶ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی در شهر قم برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات کامل خود در این دوره همایش حداکثر تا ۲۱ مهر با توجه به محورهای اصلی چهارمین دوره همایش اقدام نمانید

از محورهای چهارمین دوره همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
  • پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
  • پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
  • پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید