فراخوان مقاله

پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی

پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی، ۲۶ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۵ مهر با توجه به محورهای برگزاری این دوره همایش اقدام نمایند

از محورهای برگزاری پنجمین دوره همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • زمین باستان شناسی
  • ژئومورفولوژی ساحلی
  • تکتونیک ژئومورفولوژی
  • ژئومورفوسایت­ها و ژئوتوریسم
  • ژئومورفولوژی کمی و مدلسازی
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید