فراخوان مقاله

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی،  ۲۴ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات تا ۸ مهر و همچنین جهت ارائه اصل مقالات خود حداکثر تا ۱۰ دی با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

Main Topics:

  • Elasticity and Plasticity
  • Impact mechanics
  • Experimental stress analysis
  • Adaptive and smart structures/materials
  • Fatigue and durability
  • Engineering acoustics and vibrations
  • Fracture mechanics
  • Identification of mechanical systems
  • &…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید