فراخوان پژوهشي تدوين طرح جامع اسکان اضطراري و موقت شهر تهران

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی تدوین طرح جامع اسکان اضطراري و موقت شهر تهران را از طریق فراخوان عمومی انتخاب نماید.

متقاضیان شرکت در این فراخوان می بایست حداکثر تا پایان تاریخ اول آبان ماه 1391 پیشنهادات خود را در قالب فرم RFP به این مرکز ارسال نمایند.

تماس با شماره تلفن 83-22392080 داخلی 106

کسب اطلاعات بیشتر

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید