فراخوان مقاله

کنفرانس ملی معماری و عمران شهری

کنفرانس ملی معماری و عمران شهری، ۴ تا ۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام در محل دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۸ بهمن با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

بر این اساس محورهای کنفرانس شامل موارد زیر می باشد.

  • معماری / عمران و فرهنگ
  • معماری / عمران و دین
  • معماری / عمران و سنت
  • معماری / عمران و اقلیم
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید