مقالات علمی

نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار

مجموعه مقالات  اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات  اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۱۷۹عنوان مقاله تخصصی شامل۱۹۴۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار

تاثیر سطوح مختلف دانه آنیسون Pimpinella anisum L. بر خصوصیات استخوان درشت نی
معرفی و بررسی گیاهان دارویی به استناد منابع کهن و طب سنتی جهت دفع حشره موریانه
اهمیت عوامل تهدید آمیز در بیماری عفونی تورم پستان گاوان بومی ایران
بررسی اثر بستر کشت بر خصوصیات کمی و کیفی و میزان اسانس نعناع فلفلی
Effects of Feeding Solid-state Fermented Cottonseed Meal on Serum Biochemical Parameters of Broiler Chickens
تاثیر کنجاله پنبه دانه تخمیری و خام تخمیر نشده بر وزن اندام های داخلی جوجه های گوشتی
تاثیر سطوح مختلف اسانس گیاهی درمنه جایگزین آنتی بیوتیک بر وزن پایان دوره پرورش و تعداد سلولهای گابلت بافت روده جوجه های گوشتی
پالایش سبز راهکاری طبیعی در راستای حفاظت از محیط زیست
معرفی گیاهان دارویی دشت مغان
کاربردهای درمانی بذر کتان از منظر طب سنتی ایران
اثر اسمو پرایمینگ بذر بر خصوصیات رشدی دو رقم پیاز خوراکی ارقام پریماورا و نانهمز در مرحله نشا
واکنش تعدادی از ژنوتیپ های چغندرقند به بیماری ویروسی پیچیدگی بوته
بررسی کارایی و حاشیه بازاریابی گیاه دارویی گشنیز استان همدان با تاکید بر صادرات
ارزیابی و توسعه ی پایداری در کشاورزی با مدل RISE Response-Inducing Sustainability Evaluation ارزیابی پایداری بر اساس پاسخ القایی
روش های نوین استخراج اسید گلیسیریزیک از ریشه شیرین بیان
تخمین اندازه ی ژنوم هسته ای در بذرهای f2 حاصل از تلاقی گندم نان Triticum aestivum L. و آجیلوپس تریانسیالیس Aegilops triuncialis L. با استفاده از روش فلوسایتومتری
Therapeutic and non-therapeutic properties of sea buckthorn: A review study
بررسی خصوصیات اکولوژیکی و زراعی گیاه دارویی زعفران در شهر محمد آباد شهرستان هامون
معرفی و نقش پسته وحشی بنه PistaciaAtlantica در رونق اقتصادی شهرستان خاش
بررسی شوری و میزان املاح موجود در خاک های رنگی جزیره هرمز
اثر افزودنی های ملاس و خاک فسفات توام با فعال کننده های زیستی برفرایند کمپوست باگاس نیشکر
بررسی تنوع اندازه ژنوم در برخی از جمعیت های گیاه دارویی درمنه Artemisia khorassanica Podl بومی ایران
بررسی روش های مختلف خشک کردن بر خاصیت ضد میکروبی اسانس گیاه مرزه بختیاری Saturija bachtiarica Bunge
اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کتان روغنی Linum usitatissimum L.
زراعت خواص درمانی و ترکیبات فعال گیاه دارویی تاتوره علف شیطان
آشنایی با گیاه دارویی و خواص درمانی شبت رازیانه کاذب و ترکیبات آن
بررسی اثر تنش شوری بر میزان تغییرات پرولین در گونه ی سروناز
بررسی اثر نیترو پروساید سدیم و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و رشدی گونه کاج الدار تحت تنش شوری
اولین گزارش از قارچ Actinomucor elegans به عنوان بیمارگر سرخرطومی جالیز Acytopeus curvirostris از ایران
اولین گزارش از جداسازی گونه ای از قارچ Fusarium از خرما
اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی کارسینوژنی کورکومین در پیشگیری از سرطان
تعیین میزان حداقل غلظت مهار کنندگی MIC و کشندگی MBC اوژنول و اسید استیک روی لیستریامونوسیتوژنز
تعیین میزان حداقل غلظت مهار کنندگی MIC و کشندگی MBC سینامالدئید و اسید لاکتیک روی اشریشیا کولای
علف هرز بومادران و خواص دارویی آن
جنبه های دارویی علف هرز گزنه
گیاهان دارویی و شاهتره
بررسی اثرات ضد قارچی عصاره ی متانولی Suaeda heterophylla از تیره اسفناج بر روی ۴ گونه ی آسپرژیلوس
بررسی عوامل آلوده کننده خاک و ارائه متدهای پیشگیری و اصلاح
بررسی تاثیر بیوراکتور و محیط کشت بر ریز غده زایی سیب زمینی Solanum tuberosum رقم سانته در شرایط آزمایشگاهی
مقایسه تلقیح و عدم تلقیح ازتوباکتر کروکوم بر درصد پروتئین و کلروفیل ارقام مختلف لوبیا Phaseolus vulgaris در سطوح مختلف کود نیتروژنه
بررسی توزیع و تنوع زیستی گیاهان دارویی استان کرمانشاه
آنالیز کمی روغن دانه بنه Pistacia atlantica var mutica در شهرستان بویر احمد
بررسی کمی روغن موجود در دانه گلابی وحشی Pyrus glabra Boiss در شهرستان بویر احمد
تاثیر ارتفاع بر میزان پلی فنل های موجود در گیاه دارویی بومادران Achillea wilhelmsii C.KOCH
بررسی ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی برخی از گونه ها M.tataricum S.persicusS.tuberosusS.orientalisAsteraceae در ایران
تاثیر سطوح مختلف توان ماکروویو بر سینتیک خشک شدن درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی بابونه کبیر Tanacetum parthenium L
بررسی اثر دماهای مختلف آون بر سینتیک خشک شدن کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بابونه کبیر Tanacetum parthenium L.
بررسی مهار آنزیم آلفا آمیلاز توسط دو گونه ماکروجلبکی Sargassum angostifolium و Laurencia papillosa جهت درمان دیابت نوع دو
ضرورت کاربرد و مدیریت آبهای نا متعارف در راستای توسعه پایدار
نقش مکانیزاسیون در تامین امنیت غذایی با هدف دسترسی به توسعه پایدار
ارزیابی کیفیت آب زیر زمینی برای مصارف کشاورزی و شرب مطالعه موردی دشت میان آب شوشتر
سنبل الطیب و اثرات درمانی آن در طب سنتی ایران
کاربرد ترکیبات آهسته رهش اسانس های گیاهی علیه آفات
انواع فرمولاسیون های ترکیبات گیاهی موثر علیه آفات
مطالعه عمق قرارگیری ریزوم در خاک بر جوانه زنی و رشد مجدد حلفه Imperata cylindrica L
مروری بر گیاه پالایی توسط گیاهان دارویی
مقایسه صفات مورفومتریک و رشدی در اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی صنعتی آنقوزه Ferula assa-foetida حاصل از بذر
ارزیابی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در ژنوتیپ های نخود زراعی تحت شرایط دیم
بررسی اثرات متقابل و اصلی تنشهای غیر زنده محیطی بر روی گیاه دارویی آویشن Thymus vulgaris L
بررسی وراثت پذیری و تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های پیشرفته نخود بر صفات مورفولوژیک در شرایط دیم خرم آباد به صورت کشت پاییزه
بررسی وراثت پذیری و تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های پیشرفته نخود در شرایط دیم خرم آباد به صورت کشت پاییزه
تاثیر تنش کم آبی محلول پاشی متانول و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط اقلیمی خرم آباد
تاثیر تنش کم آبی محلول پاشی متانول و سالیسیلیک اسید بر عملکرد صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کشت دوم سویا در شرایط اقلیمی خرم آباد
بررسی وارثت پذیری و تنوع ژنتیکی بر صفات رویشی و زایشی ژنوتیپ های پیشرفته نخود در شرایط دیم خرم آباد به صورت کشت پاییزه
بررسی وارثت پذیری و تنوع ژنتیکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های پیشرفته نخود در شرایط دیم خرم آباد به صورت کشت پاییزه
شناسایی قارچ های Hyphomycetes چوبزی در استان مازندران
بررسی مراحل فنولوژی و نیازهای حرارتی نسترن زرد Rosa foetida J Herrmann دو توده بومی کردستان
ارزیابی اقتصادی محصول فرعی وشاء Dorema amuniacum در منطقه زارچوئیه شهرستان جیرفت
Effect of topical application of the calandula cream combin with magnesium on treatment of diaper rash in children, a clinical trial study
اثر عصاره گیاه دم شیر بر پروتواسکولکس های اکینوکوکوس گرانولوزوس در شرایط ازمایشگاهی
بررسی صفات مختلف رشدی ارقام مختلف خیار در شرایط کشت بافت
شناسایی ترکیبات شیمیایی و بررسی خواص ضد میکروبی اسانس Opsicaroium insignis Mozaff (Apiaceae)در ایران
بررسی اثر ضد قارچی گیاه شیپوری وحشی Arum maculatuum بر دو قارچ بیماری زای گیاهی
کاربرد مقادیر نیتروژن و تنظیم کننده رشد سایکوسل بر محتوای کلروفیل و عملکرد کوانتومی فتوسیستم II گندم
Selective and Sensitized Spectrophotometric Determination of Cr(III) Ion for Speciation of Chromium Ion Using Ligand 2-(4-Choloro Phenyl) -2,3 Di Hydro Qinazoline (1- H) – 4 one (CPHQO) in Surfactant Triton X-100.
اولین گزارش کاربرد نشانگر مولکولی TRAP و سیستم الکتروفورز ژل عمودی پلی اکریلامید بهینه و مقرون به صرفه با رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید در بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های آفتابگردان
بررسی فیتوشیمیایی عصاره اتانولی برگ گیاه گزنه Urtica dioica L برداشت شده از منطقه تنکابن
بررسی گیاهان دارویی در دیوان ناصر خسرو
ترویج و توسعه کشت گیاهان دارویی استان خراسان جنوبی با رویکرد اشتغالزایی
The study of antioxidant activity and composition of the oily compounds of leaves, extracted by n-hexane from Smirnovia iranica from central sandy areas of Iran
تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی ساقه نعناع فلفلی
بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفه
بررسی اثر تنش خشکی بر برخی صفات رویشی گیاه خرفه
بهینه سازی کشت سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی خرفه Portulaca oleracea L
بررسی خصوصیات ضد توموری عصاره حاصل از بذر گیاه خرفه بر زنده مانی سلول های سرطان پستان
بهینه سازی حلال در استخراج کروسین به روش فراصوت از زعفران
بررسی تغییرات آناتومیکی گونه انگور وحشی Vitis sylvestris Gmelin در دو رویشگاه مختلف استان مازندران
استفاده از اسانس های روغنی در درمان سرطان
کاربرد گنه دارویی مریم گلی تماشایی در فضای سبز
بررسی مقاومت به تنش خشکی و تعیین صفات موثر بر عملکرد در هیبریدهای ذرت شیرین
تاثیر تنش خشکی بر برخی صفات زراعی و بهبود ژنتیکی ارقام جدید آفتابگردان
بررسی بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره ی برگ گیاهان Pyrus communis گلابی و Persica vulgaris هلو و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن ها
ارزیابی تحمل گیاهچه های برنج به تنش خشکی در کشت هیدروپونیک
بررسی روابط برخی زراعی گیاهچه های برنج در شرایط تنش خشکی
هدف گیری سلول های بنیادی سرطانی به وسیله ترکیبات مشتق گیاهی
Antibacterial activity of methanol extract of two species of Artemisia from Iran
بررسی خاصیت آنتی اکسیدان و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گل های لعل کوهستان Oliveria decumbens Vent بر روی رده سلولی Vero
بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گیاهان Zizyphus vulgarisعناب و Punica grantumانار و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن ها
بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گیاه Zizyphus vulgaris عناب و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن
بررسی اثر ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی دانه گیاه لگجی Capparis spinosa در موش صحرایی
بررسی اثر تیمارهای مختلف فاصله کاشت و میزان بذر مصرفی بر ویژگی های زراعی گندم
بررسی اجزای اسانس گل و دانه گیاه Vitex pseudo- negundo از منطقه کاشان
تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه هندوانه ابوجهل بر کاهش بیان ژن سایتوکین های پیش التهابی TNF-α IL-1β,COX-2وiNOS در کندروسیت ها و تولید NO و PGE-2 در سلول های THP-1 تحریک شده توسط LPS
بررسی اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی توت فرنگی تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای
تاثیر پذیری میزان فسفر و پتاسیم بذر کنجد تحت تنش خشکی همراه با محلول پاشی نیترات کلسیم
تاثیر بیوچار بر غلظت کادمیم و سرب زه آب حاصل از احیای لجن فاضلاب
تاثیر لجن فاضلاب پالایش شده و پالایش نشده بر عملکرد اندام هوایی و ریشه و اجزای عملکرد ذرت
اثر عصاره گیاه پونه سای بیابانی pahanicaiNepeta بر سطح سرمی لیپو پروتئین VLDL در دیابت نوع I
تاثیر اسید سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های مورفو فیزیولوژیکی گیاه توت فرنگی تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه ای
کاسنی انواع و اثرات آن در طب سنتی
Effect of Aqueous Extract of Entada Scandens on the Level of Estradiol Hormone in Female Mice
ارزیابی تنوع ژنتیکی ناخنک Astragalus hamosus L با نشانگرهای ISSR
بررسی سمیت سلولی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی بخش هوائی و ریشه گیاه Scutellaria pinnatifia
بررسی مقایسه ای اسانس گیاه مورد Myrtus communis و تیابندازول در کنترل قارچ penicillium digitatum در شرایط آزمایشگاهی
بررسی اثر کیتوزان در کنترل قارچ penicillium digitatum عامل کپک سبز مرکبات در شرایط ازمایشگاهی
ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت گندم و ذرت در منطقه بهنمیر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS
اثر قارچ میکوریزا باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و محلول پاشی اسید سیتریک بر رشد گیاه دارویی ریحان
Pergularia tomentosa; An important medicinal plants of Baluchistan, Iran
معرفی گیاهان دارویی روستاهای بخش بزرگ کاشان
بررسی اثرات آنتی اکسیدان عصاره اتانولی گیاه هویج کوهی Astrodaucus orientalis
بررسی میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در برگ های جوان پیر و گل های گیاه چای Camellia Sinensis
تاثیر کاربرد برگی بر اسینواستروئید و بر بر ویژگی های رشدی و عملکرد هندوانه آجیلی
تاثیر محلول پاشی کلسیم بر اسینواستروئید و بور بر برخی از صفات فیزیولوژیکی و عملکرد هندوانه آجیلی
تاثیر کشت مخلوط غلات لگوم بر رشد اولیه گیاهان زراعی در شرایط رقابت با علف های هرز
محتوای کلروفیل گیاهان زراعی در سامانه های مختلف کشت مخلوط غلات لگوم در رقابت با علف های هرز
بررسی کیفیت آب جهت استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای مطالعه موردی استان ایلام
ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای اجرا شده مطالعه موردی استان ایلام
بررسی خواص ضد التهابی کارنوزیک اسید در کاهش بیان ژن های التهابی CoX-2،TNF-α در سلول های ساینوویوسیت
Antimicrobial Activities Extract of Teucrium scordium Against Urinary infection
کاهش بیان ژن های TNF-α ، IL-1β ،COX-2 در ساینوویوسیت های مفصلی توسط عصاره الکلی گیاه زبان گنجشک Fraxinus excelsiorL.
بررسی محتوای فنولی و فلاونوئیدی کل و اثر آنتی اکسیدانی گیاه Lavandula × Intermedia
بررسی آزمایش های فیتوشیمیایی و اثر روش های استخراجی بر فنول و فلاونوئید کل در گیاه Salsola tomentosa
بررسی اثرات آنتی باکتریایی اسانس گیاه Ocimum basilicum
کاهش بیان ژن های TNF-α ، IL-1β ،COX-2 در ساینوویوسیت های مفصلی توسط عصاره الکلی میوه سماق Rhus Coriaria L
بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Zn, Fe,Cu در گیاه جعفری کشت شده در استان مرکزی ایران
ارزیابی بیوشیمیایی قابلیت آنتاگونیستی جدایه اپی فیت جدا شده از برگ و شکوفه درختان سیب علیه عامل بیماری آتشک سیب و گلابی Erwinia amylovora
گیاهان دارویی اقتصاد و بازاریابی
تعیین تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های به Cydonia oblonga mill با استفاده از نشانگر ریز ماهواره
تاثیر افزودن یک مخلوط اسانسی برمتابولیت های شیمیایی خون در گاوهای شیرده هلشتاین
The study of total flavonoides, total phenol and biological activity of Monstera deliciosa
جداسازی و مطالعه ی تاکسونومیکی قارچ Alternaria alternata به عنوان عامل غالب لکه برگی پنبه در مرحله ی گیاهچه در استان گلستان
بررسی اثر زئولیت بر خصوصیات مورفولوژیکی کاهو Lactuca sativa L. var. Taftan تحت تنش شوری
اثر زئولیت بر محتوای پرولین سدیم پتاسیم و برخی ویژگی های کاهو Lactuca sativa var taftan تحت شرایط تنش شوری
بررسی تاثیر خشکسالی بر خانوارهای روستایی شهرستان گناباد
بررسی پیامدهای وقوع خشکسالی در مناطق روستایی شهرستان بیرجند
ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های بادرنجبویه Melissa officinalis L. با استفاده از نشانگر RAPD
ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های بادرنجبویه Melissa officinalis L. با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک
جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل های متحمل به نمک به منظور بهبود کیفیت تخمیر سیلاژ
بررسی آنتاگونیستی لاکتواسیل های جداشده از خاک مزارع برنج استان مازندران علیه باکتری های بیماری زای گیاهی
اثرات کودهای آلی و سطوح مختلف شوری بر تنفس و کربن زیست توده میکروبی
بررسی خواص ضد التهابی عصاره گردوی ایرانی در کاهش بیان ژن های التهابی TNF-α IL-1βوIL-18 در سلول های سینوویوسیت در مقایسه با NSAIDs و دگزامتازون
جداسازی و شناسایی بیماری پوسیدگی ذغالی Macrophomina phaseolina در مزارع لوبیا شهرستان کنگاور
مقایسه کمی و کیفی اسانس جمعیت های مریم نخودیL. Teucrium polium در بلده استان مازندران
تکمیل حفاظتی فرابنفش کالای پشمی رنگ شده با رنگزای طبیعی اسپرک توسط گیاه دارویی آلوئه ورا با تاکید بر خواص آنتی اکسیدانی و دوستدار محیط زیست
اثرات غلظت های مختلف شوری و کادمیوم بر برخی صفات رویشی خرفه Portulaca oleracea
اثرات غلظت های مختلف شوری و کادمیوم بر شاخص های رشدی خرفه Portulaca oleracea
بررسی کشت درون شیشه ای و اندام زایی غیر مستقیم گیاه دارویی گل راعی Hypericum perforatum L.
تاثیر جیبرلیک اسید و چینه سرمایی بر تندش بذر کرفس کوهی Kelussia odoratissima Mozaff
گردشگری کشاورزی رویکردی در جهت توسعه بخش کشاورزی
ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی الگوی کشت به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار
Effect of magnetic fields on the plants growth: Advantages and Disadvantages
بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ های سیر بر اساس نشانگر مولکولی SSR
تاثیر کاربرد بیوچار سوزاندن و شخم بقایای گیاهی ذرت در خاک آلوده به کادمیوم بر عملکرد گیاه گندم رقم چمران
بررسی فون کفشدوزک های coccinellidae مرتبط با مرکبات در غرب استان مازندران
بررسی اثرات کاهش نیتروژن بر رویش آکاسیا برگ بیدی Acacia salicina در شرایط درون شیشه ای
معرفی گیاه دارویی بابونه Matricaria Chamonail با تاکید بر متابولیت های ثانویه و خواص فارماکولوژی آن در منطقه رویشی مشگین شهر
بررسی روشهای مختلف خشک کردن شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس و اثرات درمانی گیاه دارویی بومادران Achillea millefolium
بررسی اثر موقعیت شیب بر تغییر پذیری مکانی پتاسیم خاک با تکنیک زمین آمار مطالعه موردی در شهرستان قائمشهر استان مازندران
شناسایی و بررسی اجزا تشکیل دهنده اسانس و عصاره گیاه دارویی گزنه Urtica dioicaو اثرات فارماکولوژیکی آن
مقایسه دو روش القای ریشه ی مویین در گیاه سخت تلقیح گل راعی Hypericumperfuratum.l
بررسی تاثیر محیط کشت بر القای ریشه ی مویین در گل راعی Hypericum perfuratum.l با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز
آسیت و راه کارهای مقابله با آن
شناسایی برخی عوامل قاری موثر در پوسیدگی بنه زعفران در ارتباط باکنه Rhyzoglyphus robini
اثر عصاره آبی سماق بر افزایش ماندگاری گوشت خام در طی نگهداری در دمای یخچالی به منظور جایگزینی با نگهدارنده های شیمیایی و تامین سلامت مصرف کنندگان
بررسی حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی عصاره آبی رزماری بر روی باکتری های مزوفیل اسید لاکتیک باکتری ها و کلی فرم ها
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی سماق بر میکرو ارگانیسم های عامل فساد مواد غذایی در شرایط آزمایشگاهی
اثر محلول پاشی ترکیبات کلسیم دار جهت جلوگیری از عوارض خشکیدگی خوشه خرما
بررسی اثر ارگوسان بر میزان رشد ضریب تبدیل غذایی استرس تراکم و مقاومت در برابر عفونت با باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی برزم لب پهن Barbud barbulus
بررسی اثر عصاره اکیناسه پور پورا بر میزان رشد ضریب تبدیل غذایی استرس تراکم و مقاومت در برابر عفونت با باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی برزم لب پهن Barbud barbulus

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید