فراخوان مقاله

همایش ملی مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت

همایش ملی مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت، ۳۰ مهر ۱۳۹۶ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۰ مهر با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از اهداف همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • تبیین مبانی نظری و تجربی مولدسازی دارایی‌ها
  • بررسی تاثیر مولدسازی دارایی‌های دولتی بر اقتصاد مقاومتی
  • مولدسازی دارایی‌های دولتی و نقش آن در توسعه پایدار (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی)
  • بررسی تجربیات مولدسازی دارایی‌های دولتی در کشورهای مختلف
  • فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش و تجربیات کشورهای مختلف در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولتی
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید