مقالات علمی

انتشار مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۴ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۴۷۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۸۰۸صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تفکر علمی در نظام تعلیم و تربیت
تبیین ابعاد فرهنگ و آسیبهای فرهنگی در جامعهی ایران و راهکارهای مقابله با آن
شور حسینی در سینه عاشقان کربلایی
مقایسه کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و بهزیستی روانشناختی در زنان سرپرست خانوار وزنان غیر سرپرست خانوار
بررسی معایب و تهدیدهای شبکه های اجتماعی با تاکید بر خانواده
تبیین عدالت آموزشی از منظر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان
اشتغال زنان از دیدگاه اسلام
بررسی نقش مدارس هوشمند درارتقای یادگیری دانش آموزان
رابطه هوش هیجانی و شیوه های جرأت ورزی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهرستان پلدختر
بررسی رابطه بین هوش سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزشو پرورش شهر تهران
بررسی کلاس های مدرن و تاثیر آن در یادگیری علوم تجربی
بررسی و مقایسه دیدگاه مدرسان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در مورد روشهای تدریس کاوشگری و سخنرانی
رابطهی کارورزی و کیفیت مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ازدیدگاه مدرسان و معلمان راهنمای دوره
سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی شهرستان لردگان نسبت به عوامل مؤثر بررضایت شغلی
مکتب خانه به عنوان یک نهاد آموزش و پرورش
رابطه مولفههای ویژگیهای شخصیتی با انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانشآموزان
تعیین رابطه بین بهره گیری از مدیریت دانش و مدیریت خدمتگزار با توفیق طلبی سازمانی با میانجی گری اعتماد سازمانی مورد مطالعه: دیدگاه مدیران مدارس دوره متوسطه اصفهان
تربیت و فناوری های نوین
بررسی رابطه میسان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با سواد اطلاعاتی در بین مدیران ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی۹۳-۹۴
بررسی رابطه بین مولفه های بهزیستی روانشناختی بابهره وری سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرنورآباد
مقایسه اضطراب وگوشه گیری درکودکان ونوجوانان مبتلا به آرتریت روماتوئید جوانان با کودکان ونوجوانان سالم
آموزش شهروندی و جایگاه آن در برنامه درسی دوره ابتدایی
آموزش مولفه های کثرت گرایی فرهنگی در برنامه درسی رسمی دوره ابتدایی
ضرورتها و راهکارهای آموزش شهروندی
بررسی میزان اثر بخشی عوامل کلیذی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشورمورد مطالعه: دانشگاه پیام نور کرمانشاه
بررسی رابطه بین سبک رهبری اخلاقی مدیران و وجدان کاری کارکنان دانشگاه لرستان
بررسی رابطه دانش، منش، روش مدیران با تربیت دینی دانش آموزان در آموزش وپرورش شهر بم
مقایسه رضایت زناشویی و رضایت شغلی در افراد عادی و بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه مزمن PTSD در زلزله شهرستان زرند
ارزیابی میسان خلاقیت کارکنان زن و مرد ادارات آموزش و پرورش شهر خرم آباد.
بررسی رابطه خلاقیت و عملکرد شغلی کارکنان ادرات آموزش و پرورش شهرخرم آباد
اثربخشی آموزش مهارت حل مساله برافسردگی معلولین جسمی حرکتی زن درشهراصفهان
انگیزش پیشرفت تحصیلی، نظریهها و رویکردها
نظری بر مهارتهای اجتماعی از چشماندازی دیگر
تکنولوژی آموزشی ویادگیری دانش آموزان
تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی براساس تکنیک ویلیام رومی
بررسی رابطه هوش اخلاقی با رفتار شهروندی و عزت نفس معلمان
تاثیر روش تدریس بحث گروهی بر کیفیت زندگی در مدرسه دانش آموزان پسر پایه ی پنجم مقطع ابتدایی
میزان نشاط اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه کارکنان و دانش آموزان مدارس ابتدائی
نقش شایستگیهای حرفهای و کیفیت تدریس مدرسان با برنامه ریزی درسی دانشگاه فنی وحرفه ای
بررسی نفش سواد برنامهدرسی و شایستگیهای حرفهای با کیفیت تدریس هنرآموزان هنرستان کاردانش
نقش رسانه های گروهی نوین برسلامت روانی دانش آموزان
فرایند یادگیری درس ریاضی دانش آموزان و دانشجویان
نقش شادابی در آموزش ویادگیری دانش آموزان دوره ی اول ابتدایی
نظم و انضباط و برقراری آن در مدرسه
تاثیر آموزش الکترونیکی و آموزش باز در یادگیری
بررسی رابطه ی عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت معلم بندر عباس
بررسی نقش خانواده درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی نقش رسانه ها ی آموزشی در یادگیری ریاضی
بررسی رابطه بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در درس کار و فناوری ششم ابتدایی در دانش آموختگان دختر دوره ابتدایی ناحیه سه شیراز سال تحصیلی ۹۴-۹۳
تحلیل محتوای متن کتاب فارسی مهارت های خوانداری ششم ابتدایی بر اساس شاخص خوانایی مک لافلین McLaughlin,1968
تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی با روش تعیین سطح خوانایی کلوز close,1943
بررسی راهکارهای تقویت مهارتهای نوشتاری نگارش وانشانویسی دانش آموزان دوره ی دوم ابتدایی
دیدگاه و راهکارهای مقام معظم رهبری در خصوص پدیده جنگ نرم
محور جریان خودی و غیر خودی در کلام مقام معظم رهبری
تاثیر و نقش روایت درمانی در ایجاد یک شخصیت سالم انسانی
نقش گردشگری فرهنگی و مذهبی در تعاملات بین الملل
وحدت و اتحاد دربین مسلمانان از دیدگاه قرآن و اسلام
رابطه مهارتهای ارتباطی با سلامت اجتماعی مطالعه موردی:والدین دارای فرزند مبتلا به سرطان
رابطه هوش کلامی و توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهراهواز
ارزیابی جامع برنامه درسی تربیت بدنی دوره ی دوم ابتدائی از نظر معلمان با استفاده از الگوی سیپ Cipp در شهر خرم آباد
رابطه هوش معنوی با بهرهوری کارمندان وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی
رابطه ویژگیهای شخصیت با بهرهوری کارمندان وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی
بررسی مقایسه ای ریشه های والدینی در زنان زندانی روسپی و عادی
بررسی مقایسه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان زندانی روسپی و عادی
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش پرورش ایران
مقایسه تفاوت دانشجویان دختر و پسر پیام نور از لحاظ خودکار آمدی و اضطراب امتحان
رابطه جهت گیری هدفی پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانشجویان
ارتباط هوش هیجانی و خوش بینی با رضایت زناشویی در افراد متأهل نابینا و عادی
بررسی رابطه خوش بینی با رضایت از زندگی درکارمندان زندان کرمان
بررسی رابطه خودکارآمدی با رضایت از زندگی درکارمندان زندان کرمان
بررسی رابطه بسط و کنترل ناپذیری با سبک های تدریس اساتید مطالعه موردی مقطع کاردانی آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد
بررسی تاثیر اخلاق زیست محیطی اسلام بر نگرش اخلاقی ، اجتماعی و فرهنگی توسعه پایدار محیط زیست
رابطه ویژگی های شخصیتی و کمالگرایی با انگاره پردازی خودکشی در بیماران افسرده شهر کرمانشاه
رابطه ویژگی های شخصیتی با انگاره پردازی خودکشی در بیماران افسرده شهر کرمانشاه
تاثیر نمایش درمانی گروهی در کاهش اختلالات رفتاری کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر زیر ۱۴ سال
مقایسه کاهش اختلالات رفتاری در کودکان زیر ۱۴ سال عقب مانده ذهنی تربیت پذیردو روش نمایش درمانی گروهی و آموزش خانواده
مروری بر روش های آموزش خانواده و نمایش درمانی گروهی در درمان اختلال رفتاری کودکان عقب مانده ذهنی
تاثیرارتباط والدین و مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دردوره ابتدایی
تاثیر مدارس هوشمند و آموزش الکترونیک بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی
بررسی علل عدم شرکت دانش آموزان درنماز جماعت درمقطع ابتدایی مدرسه شهیدگوهری تبریز
بررسی رابطه بین هدایت تحصیلی نادرست و اٌفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه شرایط خانواده با افت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه حجم زیاد کتاب ها با افت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه فناوری اطلاعات ICT با یادگیری دانش آموزان
بررسی انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (ره)
بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله براسترس شغلی درکارکنان بانک آینده کرمانشاه
بررسی نحوه مدیریت کلاس درس چندپایه مدارس ابتدایی شهرستان دلفان و تاثیر آن برروی عملکرد تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه استرس ادراک شده و سلامت روان دردانشجویان دانشگاه پیام نورکرمانشاه
بررسی رابطه بین خودکارآمدی، راهبردهای مقابله ای و هوش معنوی با کیفیت زندگی دردانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات واحدکرمانشاه
هوشمند سازی و فاوا تحولی نوین در آموزش و یادگیری
تعیین ویژگیهای روانسنجی روایی و اعتبار شاخص روابط خانوادگی ( IFR )در دختران دبیرستانی
تاثیر بازی در آموزش و یادگیری کودکان
نقد و بررسی فلسفی برنامههای غیررسمی مرتبط با تربیت دینی و تربیت اخلاقی با تأکید بر رسانهها
بررسی اندیشههای تربیتی استاد مرتضی مطهری(ره)
تحلیل تاثیرنفوذ دین درتربیت
بررسی رابطه خلاقیت و انگیزه درونی در معلمان شهرستان خاش
تعیین رابطه بین ادراک طرد والدین و همدم طلبی و دوری گزینی با دشواری در تنظیم هیجان در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
تعیین رابطه بین ادراک طرد والدین و همدم طلبی و دوری گزینی با نشانگان اختلالات روانی در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و کمالگرایی والدین با اضطراب امتحان دربین دانش آموزان مقطع ابتدایی
مقایسه نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی بین دانشآموزان دوزبانه و یکزبانه در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
بررسی رابطه بین رضایت شغلی با کیفیت تدریس معلمان ابتدایی
تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم ابتدایی از نظربرخورداری راهبرد های حل مسئله
نقش سلامت روان و خودکارآمدی در انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
تحلیل محتوای هدیه های آسمان پایه پنجم سال تحصیلی ۵۹۵-۹۴ ازنظر تاکیدبرآموزه های ملی و مذهبی
تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی از منظر توجه به پرورش مهارت زندگی در دانش آموزان
بررسی پدیده اجتماعی کمپین و کارکردهای آن در ایران
مقایسه رفتارهای کارکرد اجرایی ، خودتنظیمی رفتاری و تحصیلی در دو گروه دانش آموزان ابتدایی با افت تحصیلی در ریاضی و خواندن
تاثیر تشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان دانشجوی دارای نشانه های اختلال شخصیت تیپ ب
شناخت باورهای فراشناختی درباره اهمال کاری
علل یابی اهمال کاری
بررسی تاثیر آموزش های مهد کودک و پیش دبستانی بر رشد مفهوم سازی کودکان
جایگاه اهمال کاری تحصیلی در فرایند یادگیری
نقش باورهای فراشناختی در فرایند آموزش و یادگیری
تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی پایه چهارم و پنجم دوره ابتدایی ازمنظر فعال وغیرفعال بودن براساس روش ویلیام رومی درسال تحصیلی ۹۴-۹۵
مولفه های موثر در اجرای ارزشیابی توصیفی
نگرشی بر صلاحیت های حرفهای معلمان با تاکید بر دوره ابتدایی
بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان ابتدایی شهر نهبندان
رابطه معنویت و بهزیستی روانشناسی درمادران کودکان کم توان ذهنی
بررسی مکاتب و نظریه های خلاقیت
بررسی عوامل موثر بر تدریس
بررسی ویژگیها علل وروشهای آموزش دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری
شناسایی موانع بکارگیری روش های فعال یادگیری در فرایند یاددهی یادگیری، از دیدگاه آموزگاران شهرستان ملارد
بررسی رابطه ی خلاقیت بایادگیری درس ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهرستان ملارد
مقایسه سلامت روانی و سرسختی روانشناختی در بین زنان دارای همسران زندانی و عادی
سلامت اجتماعی وعوامل اجتماعی مرتبط با آن مطالعه موردی:والدین دارای فرزند مبتلا به سرطان
بررسی رابطه کنترل عواطف و خودکارآمدی اجتماعی با گرایش به خودکشی دردانش آموزان دختر و پسر شهر کرج
تاثیر توسعه تدابیر پایداری در رضایتمندی کارکنان در فضاهای اداری در شهر بندرعباس
بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی ووالدین آموزش پذیر
بررسی رابطه بین اعتقادات دینی و خود کار امدی عمومی با بهزیستی شناختی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور نقده
آموزشوپرورش خلاق بهعنوان ابزاری برای تقویت خلاقیت و کارآفرینی
پرورش رشد اخلاقی دانش آموزان از طریق داستان گویی
بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر یادگیری دانش آموزان در دوره دبستان
روش بدیعه پردازی ( نو آفرینی)
تاثیر ورزش بر یادگیری و حافظه دانش آموزان دوره ابتدایی
بررسی کتاب هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی در بعد نگرش
بررسی کتاب هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی از بعد توجه به اصول دین
بررسی کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی ازبعدتوجه به اصول دین
تکنولوژی آموزشی و نقش آن در فرایند یادگیری
احسبس مسئولیت معلمی در تعلیم وتربیت اسلامی
بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان مطالعه موردی: مرکز تربیت معلم شهید رجایی فرخشهر
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر هوش اخلاقی فرزندان دختر مقطع متوسطه شهدا، جانبازان و ایثارگران شهر کرمان
تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی در سال تحصیلی ۹۵ – ۱۳۹۴
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر مولفه سازگاری اجتماعی فرزندان پسر مقطع متوسطه شهدا، جانبازان و ایثارگران
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر مولفه هوش اخلاقی فرزندان پسر مقطع متوسطه شهدا، جانبازان و ایثارگران
الگوی شایستگی های آموزش وپرورش برای توسعه پایدار
تعیین رابطه کمال گرایی و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ارزوئیه
بررسی تطبیقی اصول، اهداف و روش های تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری و ایمانوئل کانت
بررسی اثر بخشی آموزش مولفه های هوش معنوی بر پرخاشگری در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر کرمان
بررسی اثر بخشی آموزش مولفه های هوش معنوی بر سازگاری فردی و اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر کرمان
بررسی شاخص های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور
بررسی برخی مشکلات رفتاری ناشی از تنبیه بدنی توسط معلمان در کودکان دبستانی
بررسی پویایی و فعال بودن کتاب علوم پایه ی چهارم ابتدایی
بررسی اثربخشی آموزش مشاوره پیش از ازدواج بر دلبستگی، صمیمیت و شفقت بر خود
بررسی عوامل موثربرعقب ماندگی ذهنی
تحلیل مقایسه ایی بین سلامت روانی مادران کودکان استثنایی باسلامت روانی مادران کودکان عادی
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان
رابطه جهت گیری دینی پدر با سلامت روان فرزندان
تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم دبستان به روش ویلیام رومی
بررسی علوم پایه دوم ابتدایی در بعد مهارت های آزمایشگاهی
ارزشیابی شایستگی مدیریتی مدیران دوره ابتدایی شهرسمنان از دیدگاه معلمین
بررسی رابطه حواس پرتی وتاثیر آن بر مطالعه وخواندن در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر یاسوج درسال ۹۴-۱۳۹۳
یررسی مسائل ومشکلات اقتصادی وفرهنگی فرزندان بی سرپرست وخانوده های باسرپرست زن شهریاسوج درسال ۱۳۹۳-۹۴
بررسی مسائل ومشکلات اجتماعی فرزندان بی سرپرست وخانوده های باسرپرست زن شهریاسوج درسال ۱۳۹۳-۹۴
یررسی مسائل ومشکلات اقتصادی وفرهنگی واجتماعی فرزندان بی سرپرست وخانوده های باسرپرست زن شهریاسوج درسال۱۳۹۳-۹۴
مقایسه بین روش تدریس مشارکتی از طریق محیط یادگیری الکترونیکی با شیوه سخنرانی بر خلاقیت وپیشرفت درسی
پیشبینی بهزیستی روانی بر اساس مولفههای بخشودگی و معنا در زندگی
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مدرسه با میزان خود ناتوان سازی تحصیلی و رفتارهای خشونت آمیز در دانشآموزان
تحلیل محتوای علوم تجربی پایه پنجم سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴ از نظر تاکید به مهارت های فرآیندی
بررسی روایی و اعتبار مقیاس باورهای کودکان در مورد طلاق والدین در استان قم
تعیین رابطه بین ابعادذهنیت فلسفی با پذیرش تغییرسازمان مدارس ابتدایی
احساس مسئولیت معلمی در تعلیم و تربیت اسلامی
فرایند برنامه درسی پنهان
اثربخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی بر خود کارآمدی عمومی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
اثر بخشی نظریه پارسونز بر افکار ناکارآمد حرفه ای دانش آموزان
اثربخشی نظریه پارسونز بر خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی دانش آموزان
بررسی رابطه ی اضطراب معلمان بر کیفیت تدریس
رابطه پیوند با مدرسه و رفتارخرابکارانه در دانشآموزان پسر سال دوم دوره دوم متوسطه شهر اهواز
بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری با انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
بررسی رابطه ی بین سرمایه روانشناختی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
بررسی رابطه بین مدیریت زمان با اضطراب امتحانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسرپایه هفتم دوره اول متوسطه
رابطه بین ذهن آگاهی و راهبردهای تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
بررسی تربیت فرزند از نظر اسلام و روانشناسی
تاثیرپیش دبستانی درمهارتهای خوانداری ونوشتاری دانش آموزان پایه سوم منطقه دهدز درسال تحصیلی ۹۱-۹۲
رابطه خود کار آمدی و خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهزستان ایذه در سال تحصیلی ۹۱/۹۲
بررسی روابطه بین رضایت زناشوی و رضایت شغلی درکارکنان آموزش و پرورش شهرستان ایذه – درسال تحصیلی ۹۰-۹۱
رابطه سلامت روان و مهارت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختردانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی ۹۰-۹۱
تحلیل محتوای کتاب علوم پایه سوم جدید التالیف دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی سال ۱۳۹۳-۹۴
بررسی رابطهی بین خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی۹۳-۹۴
مدیریت مشارکتی
بررسی رابطه تفکرانتقادی بااضطراب و پرخاشگری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرساری درسال تحصیلی ۱۳۹۳-۹۴
بررسی نقص حل مسئله در فرآیند یاددهی و یادگیری
بررسی نقص فناوری در آموزش وپرورش
ارزشهای فرهنگی و سلامت روان دانش آموزان
تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم ابتدایی سال تحصیلی ۹۴-۹۵ازنظر بررسی توجه به امراکتشافی و خلاقیتی
نقش شاخه ی فنی وحرفه ای در توسعه کشور چالش ها و راهکارها
مقایسه تطبیقی تمرکز زدایی در نظام آموزشی کشورها
بررسی و تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه های سبک زندگی سالم
بررسی تیپ های شخصیتی افراد بر چابکی سازمان
اثربخشی برنامه های درسی بارویکردپژوهش محوری درحوزه فعالیت های پرورشی درآموزش وپرورش
ضرورت توجه به فعالیت های آموزشی پژوهش _ محور در دوره ابتدایی
تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی از منظر توجه به مهارت کاوشگری در دانش آموزان
نقش و تاثیر فرهنگ و ادب فارسی بر زبان عربی
بررسی شبکهای اجتماعی و تاثیرسوء درتربیت فرزندان و آسیبهای اجتماعی
ارزیابی و سنجش خوانایی کتاب هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی براساس سه فرمول فلش، فرای، گانینگ
نقش ایدئولوژیک سیاسی – اجتماعی معلم در سند تحول بنیادین
بررسی برنامه درسی پنهان و عوامل مؤثر برشکل گیری آن و تأثیر آن بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان
طراحی پرسشنامه خصوصیات و انواع دوستی و بررسی شاخص های روانسنجی آن
بررسی تاثیرایمان به خدابرکاهش اضطراب جوانان
بررسی تأثیر آموزش امید بر افزایش خودکارآمدی و عزت نفس دانش آموزان
صلاحیت های لازم معلمان ابتدایی جهت توانمندسازی درهوشمندسازی مدارس
کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ICT ، در آموزش ابتدایی
تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سال پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی
بررسی کتاب هدیه آسمانی پایه پنجم ابتدایی در بعد مهارت
رسالت دانشگاه فرهنگیان و آینده تربیت معلم
بررسی صلاحیت معلمی از دیدگاه قرآن کریم و ائمه اطهار
تاثیرروش تدریس قضاوت عملکرد برمیزان یادگیری درس هنردانش آموزان مقطع ابتدایی
بررسی تربیت شهروندی نوجوانان خراسان جنوبی و عوامل تاثیر گذار برآن
تحلیلی بر نومفهومسازی برنامه های درسی دوران ابتدایی
بررسی رابطه استفاده ازفضای مجازی شبکه های اجتماعی و معیارهای همسرگزینی دربین دانشجویان
اثر بخشی آموزش هوش اخلاقی بر بهزیستی معنوی دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهر کرمان
اثر بخشی آموزش هوش اخلاقی بر خوش بینی دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهر کرمان
شناسایی اختلالات یادگیری در دانش آموزان وراهکارهایی جهت بهبود کارکردهای آموزشی آنان
ارزیابی اهداف و محتوای دورههای آموزش ضمن خدمت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
نقش آموزش در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی
بررسی تاثیراستفاده از کلاس هوشمند بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مطالعه موردی دانش آموزان دخترابتدایی شهرکرج
نقش آموزش و پرورش پیش دبستانی در یادگیری زبان در دانش آموزان دوزبانه
ذهن آگاهی و تاریخچه آن
توجه، یادگیری و خواندن
تاثیر المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در سلامت روانی دانش آموزان دختردبیرستان های شهر تهران
تحلیل محتوای فارسی پایه سوم دبستان سال تحصیلی ۹۴-۹۵ ازنظر حیطه های رفتاری وتصاویرومتن نوشتاری
شناسایی موانع صلاحیتهای حرفه ایی معلمان مدارس مقطع ابتدایی وارائه راهکارهای آن
پیادهسازی خودکنترلی در سازمان با رویکرد مدیریت اسلامی در شرکت بیمه ملت
تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پنجم ابتدایی از دیدگاه الگوی خلاقیت گیلفورد
بررسی رویکرد حل مسئله در فرایند آموزش
بررسی تاثیر تکلیف شب بر یادگیری تحصیلی دانش آموزان
تاثیر عوامل فیزیکی کلاس درس در فرایند یاددهی و یادگیری
بررسی اختلالات یادگیری درس ریاضی دردانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهرستان خرم آباد
بررسی و تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان با تکنیک ویلیام رومی
چالش های آموزش ۰٫۲ در آموزش الکترونیک
انطباق یادگیری ترکیبی در آموزش عالی
رابطه هوش چندگانه مدیران با استرس شغلی، عملکرد شغلی وعزت نفس در معلمان مقطع متوسطه شهرستان کلاله
بررسی رابطه ی استرس والدگری با کیفیت زندگی در مادران دانش آموزان پسر کم توان ذهنی در پایه ابتدایی
آسیب شناسی هویت و راههای برون رفت ازمنظراندیشه اسلامی
بررسی وضعیت آموزش مهارتهای زوندگی دوره پیش دبستانی
بررسی ارتباط تمرکز زدایی با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
بررسی و تجسیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانص آموزان علوم ریاضی وعلوم تجربی استان زنجان نسبت به ملاکها و ضوابط هدایت تحصیلی در دوره دوم متوسطه
راهبردهای عملی اتحاد ملی در بین اقوام وطوایف ایرانی باتاکید برمطالعه موردی قوم تالش
بررسی رابطه التزام شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه اول شهر شیراز
بررسی رابطه بین خوش بینی با انگیزش پیشرفت دردانش آموزان ششم ابتدایی ناحیه ۷ شهرمشهد
بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشآموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان رامیان در سال ۹۳-۹۴
تربیت معلم ، تربیت مهدوی
بررسی میزان انطباق اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسی با کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی
بررسی چالشهای مدیریت اطلاعات در دانشگاه پیام نور و ارایه راهبرد پیاده سازی یک سیستم اطلاعات پروژه
بررسی تاثیرآموزش مهارتهای درون فردی عملکردهوش هیجانی مدیران موردمطالعه : شرکت شیشه استان قزوین
تاثیر ارزشیابی کیفی – توصیفی درس ریاضی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان
بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر اضطراب امتحان در بین دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی دختر شهر یاسوج در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۹۵
بررسی میزان رضایت شغلی معلمان شهر یاسوج در سال تحصیلی ۹۴-۹۵
مقایسه اضطراب، افسردگی و پرخاشگری دانش آموزان دارا و فاقد پدر شهرستان یاسوج در سال تحصیلی۱۳۹۴-۹۵
بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان یاسوج درسال تحصیلی ۱۳۹۴-۹۵
بررسی جایگاه نقش بازی در رشد کودکان پیش دبستانی و دبستانی شهرستان بویراحمد در سال تحصیلی۱۳۹۴-۹۵
رابطه اخلاق حرفه ای با عملکرد شغلی کارکنان بانک های شهر اهواز در سال ۱۳۹۴
رابطه(مؤلفه های ) اخلاق حرفه ای با عملکرد شغلی کارکنان بانک های شهر اهواز درسال ۱۳۹۴
رابطه(مؤلفه های ) یادگیری سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان بانک های شهر اهواز درسال ۱۳۹۴
رابطه یادگیری سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان بانک های شهر اهواز در سال ۱۳۹۴
تعیین رابطه ویژگی شخصیتی گشودگی با سبک مدیریتی رابطه مدار مدیران آموزش و پرورش استان کرمان
بررسی رابطه ویژگی شخصیتی موافق بودن با سبک مدیریتی رابطه مدار مدیران آموزش و پرورش استان کرمان
ارزشیابی توصیفی در دوره دبستان:ابزار قدرتمند اثر بخشی آموزش
بررسی رابطه بین سبک زندگی و سرمایه اجتماعی معلمان شهرستان کهگیلویه
بررسی رابطه بین سبک زندگی و رضایت شغلی معلمان شهرستان کهگیلویه
بررسی میزان افسردگی دانش آموزان مدارس عادی و نمونه دولتی شهرستان خرمشهر
مقایسهی تطبیقی تأثیر فرهنگ آموزش برکارکرد نظام تعلیم و تربیت درایران و چندکشور توسعه یافتهی جهان
بررسی چالشها و موانع فراروی استفاده از فنّاوری اطلاعات IT در فرایند آموزش و یادگیری دانش آموزان دورهی متوسطه
بررسی مقایسه عملکرد شغلی و خودکارآمدی معلمان مدارس هوشمند و عادی
رابطه بین هوش هیجانی با بهره وری کارکنان استانداری استان فارس
رابطه بین فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان استانداری استان فارس
بررسی و تحلیل تصاویرکتاب هدیه های آسمان پایه سوم ابتدایی
بررسی کتاب هدیه های آسمانی سوم از نظر موضوعات اسلامی
بررسی کتاب هدیه های آسمانی دوم از نظر موضوعات اسلامی
بررسی کتاب هدیه های آسمانی پنجم از نظر موضوعات اسلامی
بررسی کتاب هدیه های آسمانی ششم ابتدایی از نظر موضوعات اسلامی
بررسی مقایسه ای تصاویر کتاب هدیه های آسمانی ۱۳۹۰ در مقطع ابتدایی
نقش هوش هیجانی درکاهش افسردگی و افزایش پیشرفت تحصیلی دربین دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی ناحیه ی آموزش وپرورش شهرهمدان
بررسی احتمال سوگیری نظام دار در برخی مفاهیم نظری فروید و گنجاندن مفاهیم فراماسونری در آن
دیدگاههای مختلف در باب فطرت و سرشت انسان
بررسی آموزش و پرورش از دیدگاه ویلیام کیل پتریک و جان دیویی
تعلیم و تربیت در فلسفه پراگماتیسم
تأثیر مدارس شاد در روند اجتماعی شدن دانشآموزان
بررسی انتقادی نقش و تأثیر امام محمد غزالی بر فلسفه ستیزی و عقل گریزی
رابطه نگرش شغلی با خود کارآمدی حرفه ای دبیران مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد
تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بعد نگرشی
تعیین نقش نوآوری در تبیین استراتژی منابع انسانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان گیلانغرب
بررسی تاثیر کارایی و اثربخشی معلمان بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاوه سال ۹۴
تاثیر مهارت زندگی بر پیشرفت تحصیلی معدل کل سال دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تربت حیدریه سال تحصیلی ۹۳-۹۴
رابطه ساده و چندگانه بین اضطراب امتحان و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
تبیین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
بررسی سرمایهی اجتماعی در محلات مختلف شهر داراب استان فارس
جوانان و سبک زندگی اسلامی
بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی خانه های دوم در مناطق روستایی شهرستان کلاردشت
بررسی و تحلیل اثرات گردشگری بر معیشت پایدار روستاوای ساحلی روستای چمخاله-شهرستان لنگرود
بررسی اثربخشی نقش نظارتی دولت بر کیفیت آموزشی و توسعه پایدار دانشگاهها وموسسات آموزش عالی غیر دولتی
ویژگی های روش علمی جان دیویی و کاربرد آن در کلاس درس
بررسی تحلیلی برنامه درسی پست مدرنیسم و جایگاه آن در نظام های آموزشی متمرکز
بررسی رابطهی بین تیپ شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
بررسی راه های پرورش تفکر در کودکان دبستانی
بررسی روابط میان خانواده و مدرسه
بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و امید در دانش آموزان
بررسی رابطه بین اشتراک دانش تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان کوهدشت
بررسی و تعیین سهم هرکدام از ابعاد مهارتهای ارتباطی مدیران در پیش بینی توانمندی روانی آموزگاران آموزش و پرورش مورد مطالعه شهرستان پلدختر
دلایل اضطراب دربین دانش آموزان مدارس
بررسی ملاک و معیارهای انتخاب اسباب بازی از دیدگاه والدین کودکان ۴-۶ساله
بررسی مثلث علل گرایش به بازیهای رایانه ای و ویدیویی در پسران دوره متوسطه شهر اصفهان
بررسی میزان استفاده دانشجویان از ابزارهای ارتباطی ناهمزمان وبلاگ و رابطه آن با مهارت اجتماعی ابراز وجود و خودکنترلی آنها
بررسی میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی همزمان چت و رابطه آن با مهارت اجتماعی ابراز وجود و خودکنترلی دانشجویان
بررسی ویژگیهای روان سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت
رابطه بین افسردگی و اضطراب در افراد سالم و دیابتی در جامعه روستایی
بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و مدگرایی در خانواده های مذهبی و عادی
بررسی شاخص های اعتبار و روایی آزمون خود نظارتی و مقایسه عامل های آن در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور
عیوب مجوز فسخ نکاح مبحثی ازحقوق خانواده
واکاوی نقش مدیریت جهادی درایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی
بررسی موانع و راهکارهای انگیزش دانش آموزان نسبت به درس ادبیات فارسی
شادکامی دانشجویان و ارتباط ان با سبک زندکی
بررسی نقش زنان در فرهنگ ایرانی اسلامی در دورهی مغول و دورهی قاجار
بررسی رابطه بین سبک های تفکر با خلاقیت دانش آموزان مقطع متوسطه
رابطه طرحواره های ناسازگاراولیه با سبک زندگی بیماران افسرده مراجعه کننده به مراکزمشاوره
رابطه شادکامی باسازگاری زناشویی و کیفیت زندگی معلمان متاهل مقطع متوسطه
بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری معلمان مدارس دولتی متوسطه دوره دوم
تدوین چارچوب مفهومی طراحی برنامه درسی جدید زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه بر اساس فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران
تدوین طرح ارزشیابی معلم
بررسی میزان خشونت نسبت به کودکان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن
اثر بخشی کارگاه آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه
بررسی رابطه خودکارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان سال نهم مدارس هوشمند شهر کرمان
بررسی مقایسه ای میزان تحمل استرس، خودکار آمدی و مهارتهای ارتباطی بر پایه بیخوابی ناشی از شیفت شب در پرستاران بیمارستان افضلی پور در شهر کرمان۱۳۹۴
بررسی تاثیرآموزش مهارت کنترل استرس بر کاهش اضطراب وافسردگی پرستاران بخش ویژه بیمارستان افضلی پور کرمان در سال ۱۳۹۳
تاثیر ورزش های هوازی در سلامت عمومی و بهزیستی روانی جانبازان شهر کرمان
انقلاب کپرنیکی تعلیم و تربیت و تاثیر آن بر رابطه معلم و شاگرد
بررسی تعلیم و تربیت انتقادی با تاکید بر آراء پائولو فریره، ایوان ایلیچ و هنری ژیرو
واکاوی مفهوم جنسیت مداری در آموزش و پرورش ایران
ارزیابی رابطهی بین مؤلفههای احترام به منافع جمعی و احترام به فرهنگهای بومی و منطقهای و تلاش در جهت حفظ آنها و آموزش صلح از دیدگاه معلمان و دانشآموزان مقطع دبیرستان پسران شهرستان بابل
بررسی ارتباط پارامترهای سابقه و تجربه کاری، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی و دیدگاه معلمان و دانشآموزان مقطع دبیرستان پسران شهرستان بابل با مؤلفههای آموزش صلح
بررسی معناداری ارتباط بین مؤلفههای محیطزیست، جهانی شدن و معنویت و آموزش صلح از دیدگاه معلمان و دانشآموزان مقطع متوسطه پسران شهرستان بابل
تعیین رابطهی بین مؤلفههای دموکراسی و تعاون و همبستگی و آموزش صلح از دیدگاه معلمان و دانشآموزان مقطع متوسطه پسران شهرستان بابل
بررسی اثربخشی فعال سازی رفتاری بر بهزیستی روانشناختی بیماران سوء مصرف مواد شهر کرمان
بررسی رابطه کمرویی با افت تحصیلی دانش آموزان عشایر پایه سوم مقطع راهنمایی
تعیین رابطه پرخاشگری و سازگاری اجتماعی با فضای مجازی در دانشجویان دخترساکن خوابگاه دانشگاه آزاد شهر کرمان
تعیین رابطه بین مهارت های زندگی و ارتباط مثبت با دیگران و هدفمندی درزندگی با میانجیگری هوش هیجانی در دانشجویان دختر جدیدالورود ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمان
رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه بافرسودگی شغلی و سلامت عمومی کارکنان مرکز روانپزشکی رازی
بررسی عملکردمجریان دوره های آموزشی برونسپاری شده مطالعه موردی: درشرکت ملی گاز
تأثیر آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش میزان تاب آوری
تأثیر آموزش مهارت های مدیریت استرس بر استرس ادراک شده و تاب آوری
اثربخشی آموزش تلقیح استرس بر افزایش سرسختی روانشناختی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان تنگستان
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر مدیریت استرس در دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان بافت
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان در دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان بافت
سلامت روان و جهت گیری مذهبی در زوج های با ازدواج قانونی و زوجهای دارای زندگی مشترک بدون ازدواج قانونی
شناسایی وضعیت انگیزش، نگرش و رضایتمندی شغلی معلمان شاغل در مجتمع های روستایی دوره ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی۹۴-۹۵
بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان دلفان در سال ۹۴-۹۵
بررسی شیوه های ایجاد علاقه در دبیران به استفاده از وسایل کمک آموزشی در بین معلمان دوره ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی ۹۴-۹۵
بررسی رابطه اعتقادات مذهبی با هوش اجتماعی معلمان مقطع متوسطه شهر کنگان
نقش خود کارآمدی معلمان بر خود پنداره، کیفیت زندگی در مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی
نهج البلاغه و توسعهی پایدار انسانی
رابطه بین سلامت روان با منبع کنترل در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزادواحد اهواز
اثر بخشی درمان انسان معنایی بارویکرد قرآن محور بربهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه اصفهان سال ۱۳۹۳
بررسی رابطه چندگانه کیفیت رابطه والد _فرزندی وعملکرد خانواده با خودشکوفایی دانش آموزان دوره متوسطه مدارس ناحیه ۱ شهر اهواز
بررسی رابطه کیفیت رابطه والد _فرزندی پدربا خودشکوفایی دانش آموزان دوره متوسطه مدارس ناحیه ۱ شهر اهواز
بررسی رابطه عملکرد خانواده با خودشکوفایی دانش آموزان دوره متوسطه مدارس ناحیه ۱ شهر اهواز
بررسی رابطه کیفیت رابطه والد _فرزندی مادربا خودشکوفایی دانش آموزان دوره متوسطه مدارس ناحیه ۱ شهر اهواز
تحلیلی بر برنامه ریزی درسی برپایه ی مکتب پست مدرنیسم
آموزش وپرورش ابتدایی
اهمیت سرمایه اجتماعی، فکری و مدیریت منابع انسانی در افزایش بهرهوری اقتصادی آموزش عالی
تعیین رابطه بین فرهنگ آموزشی رهبری آموزشی بانشاط یادگیری مبتنی برمیانجی گری توانایی یادگیری
سنجش میزان خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدای براساس مدل تورنس
نقش معلمان بر عملکرد تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی
اصول تربیت از دیدگاه امام علی(ع)
بررسی مقایسه ابعاد خود پنداره دانشجویان و ارتباط آن با شایستگی های عاطفی اجتماعی اعضای هیات علمی
نقش آموزشهای ضمن خدمت در بهبود عملکرد آموزگاران مقطع ابتدایی مطالعه موردی: ناحیه ۴ استان البرز
رابطه خلاقیت هیجانی با مهارت های فراشناختی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
بررسی رابطه بین هوش و عاطفه افسردگی با خط دانش آموزان ابتدایی کلاس پنجم مدرسه
بررسی میزان تاثیر اعتقاد به آموزههای مذهبی اسلام و هوش هیجانی در بین دانشجویان دانشگاه پیا م نور نقده
انگیزش شغلی نیروی انسانی آموزش و پرورش شهر سمنان
ارزیابی میزان اثربخشی ارزشیابی توصیفی دوره ی ابتدایی
تاثیر معلم در تعلیم و تربیت دینی و فرهنگی دانش آموزان در مدارس
رابطه هوش فرهنگی با عملکرد سازمانی
تاثیر ارتباط باورهای فراشناختی بر سبک های تدریس اساتید
بررسی کتاب هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی از بعد توجه به اصول دین
بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی ششم از منظر توجه به مهارت های زندگی
بررسی رابطه بازاندیشی اطلاعات جنسی زودرس و سلامت دانش آموزان مطالعه موردی دانش آموزان شهر بیرجند
اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری بر عزت نفسبیماران زن مبتلا به مشکل پوستی (ویتلیگو)
اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به مشکل پوستی (ویتلیگو)
بررسی نقش آمادگی جسمانی در فرایند یادگیری دانش آموزان
ارتقای کیفیت و بهرهوری مدیریت مدارس ابتدایی؛ مطالعه موردی: مدارس ابتدایی شهرستان ایذه
رابطه تعلیم و تربیت با تأکید بر دیدگاه اسلام
افت تحصیلی دردانش آموزان ابتدایی
بررسی رابطه معلم شاگردباانگیزه پیشرفت وخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی
بررسی نقش راهنمایی و مشاوره درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی مقایسهای اضطراب در والدین دارای فرزند معلول و والدین دارای فرزند سالم
بررسی فرایند متمدن شدن ازدیدگاه نوربرت الیاس
اصول و روش های آموزش مفاهیم دینی به کودکان
بررسی رابطه دریافت اطلاعات جنسی زودرس و سلامت روان مطالعه موردی دانش آموزان شهر بیرجند
تاثیر عوامل فیزیکی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه ی جومدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه کیفیت تذریس معلم با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم مقطع ابتدایی بخش شهاب شهرستان قشم
تربیت معلم و توسعه سیاسی و اجتماعی در جامعه
تحلیل محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی سوم، چهارم، پنجم و ششم دوره ابتدائی براساس مولفه الگوی مصرف درسال تحصیلی ۹۴-۹۵
تأثیر بازی بر پیشرفت تحصیلی کودکان
بررسیتاثیر طرح شهردارمدرسه بر افزایش حس مسئولیت پذیری دانش آموزان
بررسیتاثیر طرح شهردارمدرسه بر میزان خودمدیریتی دانش آموزان
بررسیتاثیر طرح شهردارمدرسه بر میزان وظیفه شناسی دانش آموزان
بررسیتاثیر طرح شهردارمدرسه بر افزایشمیزان سازمانیافتگیدانشآموزان
مقایسه خود شناسی، خود کنترلی، مکانیسم های دفاعی و وسواس، در دانش آموزان دبیرستان دخترانه تیز هوش و عادی شهر همدان عنوان
روند ارزشیابی کیفی در مقام اجرا
بررسی سبک زندگی اسلامی – ایرانی در اصلاح الگوی مصرف
بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی با سازگاری
بررسی رابطه ی بین رفتار شهروند سازمانی وابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان شرکت توزیع برق استان ایلام
عوامل اجتماعی فرهنگی واقتصادی موثربرخشونت علیه زنان درروستاهای شهرستان آبادان
بررسی نقش آموزش علوم اجتماعی در اجتماعی شدن دانش آموزان
تعلیم و تربیت اسلامی
بررسی فناوری های جدید از لحاظ سخت افزاری در آموزش از راه دور سازمان ها برای بهسازی منابع انسانی
دلایل و ضرورت تغییر در نظام ارزشیابی آموزش ابتدایی ایران
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران
بررسی مسائل جهانی شدن آموزش و پرورش
بررسی نقش برگزاری کارگاههای آموزشی مهارت های زندگی در افزایش نشاط و سلامت روان دانش آموزان
نقش رضایت شغلی درپرورش نیروی انسانی کارآمد
فضاهای سوم و سلطه فرهنگی
نقش فناوری اطلاعات در بهبود مدیریت آموزشی مدارس
تاثیر تغذیه صحیح بر یادگیری دانش آموزان
بررسی عوامل موثر در پرورش استعداد
تأثیر آموزش صلح بر مهارت خودبازداری دانش آموزان
بررسی نقش مهارت های اساسی معلمی در گسترش فرهنگ اسلامی
بررسی تاثیر تدریس اثربخش بر استفاده دانش آموزان از راهبردهای مدیریت منابع
ارزیابی درونی و بیرونی آموزش های ضمن خدمت معلمان ابتدایی شاهین شهر در سال تحصیلی۱۳۹۳-۱۳۹۴
بررسی تأثیر سازگاری اجتماعی بر سبک های هویتی نوجوانان مقطع دبیرستان شهر بوشهر
بررسی کتاب هدیه های آسمانی سوم از نظر موضوعات اسلامی
نقش و کارکرد تربیت خانوادگی در بروز رفتارهای خلافکارانه نوجوانان دیدگاه مشاوران و دبیران مدارس شهر کرج
بررسی شیوع نشانه های افسردگی کودکان دبستانی ۹ تا ۱۲ ساله در شهرکرد
تأثیر ارزشیابی برمیزان یادگیری دانش آموزان از دیدگاه آموزگاران و دبیران مدارس ناحیه ۴ کرج
اوضاع فرهنگی وهنری عصر تیموریان
آموزش الکترونیکی نگرشی نودر تدریس
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
بررسی رابطه فراشناخت و سبکهای هویتی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهربوشهر
رابطه بین فقدان لذت جویی و تحمل پریشانی در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی
هنجاریابی مقیاس اعتیاد به پورنوگرافی اینترنتی گرابز
اثر باورهای آموزشی معلّمان بر استفاده رایانه در نظام آموزشی
بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و آینده پژوهی در مدیران و معاونان مدارس متوسطه شهرستان تیران و کرون
بررسی رابطه بین مدیریت تعالی با چابکی سازمانی از دیدگاه مدیران مدارس شهرستان تیران و کرون
تکنولوژی آموزشی
بررسی رابطه بین مدیریت اخلاق با بهره وری کارکنان اداره آموزش و پرورش چادگان
رابطهی ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
شناخت مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری
ارزیابی عملکرد دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه آموزشکده فنی دختران نجف آباد
تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از منظر توجه به پرورش مهارت زندگی در دانش آموزان
آموزش الکترونیک
بررسی عوامل موثر بر علاقه مندی دانش آموزان به مدرسه
خانواده و خانواده درمانی درروانشناسی و مشاوره
تحلیل محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مفهوم قانون گرایی
بررسی کارایی عمومی خانواده و میزان نوازش والدین درکودکان مبتلابه اختلال نقص توجه-بیش فعالی
تحلیل محتوای کتب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق
تاثیرآموزش تفکر (تفکر خلاق، انتقادی،حل مسئله)برتوسعه مهارتهای پژوهشی نوجوانان
نیازسنجی آموزشی معلمان پایه ششم در درس کار و فناوری شهرستان دزفول در سال تحصیلی ۹۴-۹۵
پیشنهاد ساختار مسئولیت اجتماعی شرکتها در صنعت نفت ایران: داوطلبانه یا اجباری
طراحی برنامه آموزش مهارت های ذهن خوانی تشخیص، تفسیر و اظهار هیجانی مبتنی بر نظریه ذهن برای کودکان اتیستیک با عملکرد بالا
مقایسهی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر وابسته به اینترنت و دانش آموزان غیروابسته ی مقاطع پیش دانشگاهی
تاثیرشیوه های تربیتی والدین برپیشرفت تحصیلی فرزندان
مقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مدارس هوشمندمبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مدارس عادی سال ششم ابتدایی شهر اصفهان
اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه گشتالت درمانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش مهارت حل مساله دانش آموزان دختر
بررسی نقش علاقه به رشته تحصیلی وآگاهی ازآینده شغلی برانگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
سنجش سطح خوانایی کتاب هدیه های آسمان پنجم ابتدایی براساس فرمول خوانایی فرای
بررسی تاثیرنقشهای روش تدریس معلم برافزایش روحیه پژوهشگری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نقش دانشگاه ها در اشاعه فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت
نقش وتاثیر معلم در تربیت سیاسی دانش آموزان
تربیت سیاسی در مراکز آموزش عالی با تاکیدبرمبانی نظری اسلام
واکاوی نقش معلم در تربیت سیاسی واجتماعی دانش آموزان
مقایسه مشکلات رفتاری و خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی معتاد به اینترنت و عادی
رابطه شیوه های فرزند پروری(مقتدرانه، مستبدانه، سهل گیر) با اضطراب دختران پیش دبستانی شهر تهران
خودکارآمدی تحصیلی ونقش آن درپیشگیری ازاهمال کاری تحصیلی
بررسی و مقایسه خودکار آمدی واعتماددر روابط بین فردی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان شرکت کننده در اردو های جهادی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی ونگرانی ازتصویربدن دردانشجویان
آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی مبنای توسعه پایدار

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید