دانلود مقالات

دانلودمجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴ توسط شرکت مهندسان مشاور پارس چگالش – همکاری دانشگاه صنعتی شیراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۷۷عنوان مقاله تخصصی شامل۶۷۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

محلول SSR400 جایگزین آب جهت کاهش گردوغبارجاده های خاکی
بررسی اثر پدیده یخبندان و نقش آن بر ایمنی حمل و نقل جاده ای استان لرستان
نگاهی بروضعیت احداث ونگهداری راه های روستایی درراستای دستیابی به اهداف توسعه وامنیت پایداردرمنطقه محروم و مرزی استان خراسان جنوبی
سنگدانه بازیافتی بتنی
ارزیابی شبکه جاده ای براساس پهنه بندی خطرزمین لغزش مطالعه موردی شهرستان ممسنی – استان فارس
ارزیابی مقاومتی آسفالت بازیافتی با استفاده از مخلوط سیمان، آهک و فیلر
پیامدهای زیست محیطی راهسازی و نقش آن در توسعه پایدار محیط زیست
مدل سازی شیبهای تقویت شده با روشهای زیست سازه
مدیریت انرژی و بهره وری ملی در کشور ایران
پایدارسازی ترانشهها و خاکریزها با دیوار نگهبان گهواره ای روشی سازگار با محیط زیست
بازیافت نخاله های ساختمانی و استفاده در راه
تهیه اطلاعات مکانی وضعیت روسازی، قوسهای افقی و نقاط لغزشی جادههای جنگلی سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرامنیا، گرگان
تحلیل و بررسی نقش جاده سازی در تخریب و ناپایداری دامنههای کوهستانی
بررسی تاثیر عملیات راهسازی در تشدید حرکت واریزهها و ریزش سنگ در اراضی شیب دار
اثرمحلول حاصل از شورابه های کویر مرکزی ایران جهت تثبیت جاده های خاکی وکنترل ریزگردهای ناشی از ترافیک روی این جاده ها
بررسی وضعیت شبکه جادههای حوضه آبخیز چهل چای استان گلستان ایران با توجه به معیارهای فنی آبخیزداری
بررسی نقش راهسازی دروقوع حرکات توده ای زمین زمین لغزش مطالعه موردی استان گیلان
تأثیر رطوبت بستر بر عمر خستگی و شیارشدگی رویههای آسفالتی
راهکارهای حفاظت از محیط زیست در طراحی و اجرای پروژه های راهسازی
طراحی شبکه جادههای جنگلی و ارزیابی آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
تجزیه و تحلیل هزینه سود اثرات زیست محیطی غیرمستقیم در توسعه پایدار پروژههای زیربنایی بزرگ عمرانی
آبخیزداری، راهکاری سازگار با محیط زیست برای ایمنسازی راهها در برابر سیل مطالعه موردی: بزرگراه شیراز اردکان
زیباسازی راهها با سیل، راهسازی سازگار با محیط زیست مطالعه موردی: راه نصیرآباد احمدآباد
بررسی خصوصیات قیرهای لاستیکی تولید شده با قیر و پودر لاستیک بازیافتی
تغییرات مقاومت فشاری حاصل از سمنتاسیون مصالح دانه ای با سیمان های آهکی میکروبی حاصل از عملیات زیستی باکتری ها
پیشنهاد یک مذل رفتاری برای سطح مشترک خاک های نیمه اشباع و سازه
کاربرد سنگدانههای بازیافتی بتنی در صنعت راهسازی
مکانیابی محلهای مناسب انباشت ضایعات راهسازی با کمک GIS و مقایسه آن با واقعیت های موجود (مطالعه موردی: قطعه ایزدخواست- قلعه گوری از آزاد راه شیراز– اصفهان)
گسیختگی پلهای بتنی و روش مقاوم سازی با پوشش فولادی
بررسی پایه های پل دایروی با آبپایه قطاعی و تاثیر آن بر آبشستگی و استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و علم زمین آمار در تخمین آبشستگی اطراف پایه های پل
The Impact of Runoff Pollution on Water Bodies and Pollution Control Programs
لزوم حفاظت از بناها و بافتهای تاریخی به عنوان جزئی از محیط زیست بشر در پروژههای راه سازی
اثر سرعت وسایل نقلیه بر آلودگی هوای داخل تونل و عملکرد دید رانندگان مطالعه موردی تونل صاحب الزمان محور یاسوج-بابامیدان
بررسی زیست محیطی و دوام روسازی های بتن غلتکی و آسفالتی تحت تأثیر محلول های یخ زدا و دوره های ذوب و یخبندان
آبخیزداری یک استراتژی راهبردی جهت توسعه پایدار در راه سازی
بررسی ساختتونل زیرزمینی حکیم در پارک جنگلی چیتگر با نگاه بر اثرات زیستمحیطی و فیزیکی
بررسی کارایی کلرید کلسیم و کلرید منیزیم در حفظ شرایط بهینه راه ها و معابر
ارزیابی توسعهی پایدار محیطزیست شهری سه روش روسازی آسفالت قیری، آسفالت گوگردی و بتن اسفنجی به کمک شیوهی تحلیل چندمعیارهی میانگین وزنی مرتب
راهنمای بهسازی راه ها به روش بازیافت
کاربرد نانوتکنولوژی در جهت بهبود عملکرد روسازی راهها
راهسازی طبیعت دوست آسیبها ، الزامات و راه حل ها
مدیریت پسماندهای ساختمانی،استفاده مجدد ازبتن و سنگدانه ها در زیر سازی جاده و کف سازی های شهری
تاثیرجاده سازی برآلودگی محیط زیست
کاربا دستگاهی جدید برای بررسی رفتار برشی سطح مشترک خاک و سازه
بررسی اثر افزودن ریزدانه بر حالت بحرانی خاک های با دانه بندی دوگانه به روش اجزای مجزا
آبشستگی درمحل پایه های پل درراهسازی
بررسی اجمالی پیامدهای منفی جادهسازی بر حیات وحش و زیستگاهها
تحقیق در استفاده از جاده های پویا و مصالح نوین با رویکرد توسعه پایدار
تخصیص بهینه بودجه تعمیر و نگهداری در نقاط حادثه خیز آزادراه قزوین- رشت، درراستای افزایش ایمنی
بررسی عملکرد مخلوط های آسفالتی مسلح شده با الیاف آرامید
نگاه اقتصادی به پروژه های راهسازی با رویکرد توسعه پایدار
بررسی اثر ناهمسانی اولیه خاک بر رفتار ماسه و سطح مشترک ماسه و زمین پارچه
برآورد وسعت اراضی تحت تاثیر اکولوژیک شبکه راهها دراستان چهارمحال وبختیاری
The Effect of Moisture Content on the Segregation of Pavement Materials
تعیین معادله تولید آلاینده هیدروکربن برای سوختهای گوناگون براساس پارامتر سرعت خودرو
کاهش اثرات منفی راهسازی بر اکولوژی منطقه با رویکرد بازیافت مواد روسازی راه
ارزیابی اثرات زیست محیطی با استفاده از روش چک لیست و ماتریس ICOLD نمونه موردی: آزاد راه شیراز-اصفهان
بررسی و تحلیل کاربردی زمین لغزشهای ناشی از راهسازی در حوزه آبخیز سد درودزن استان فارس
تحلیل حدپایین تونل دایره ای کم عمق بااستفاده ازروش بدون شبکه
کاربرد مواد بازیافتی از زبالهها و نخالههای ساختمانی در راهسازی با رویکرد حفاظت ازمحیط زیست
مروری بر آثار اکولوژیکی جاده ها
استفاده ازژئوکامپوزیت دربهسازی راهها مطالعه موردی محور یزد تفت دراستان یزد
استفاده مجددازمصالح بازیافتی آسفالت دربهسازی محوراردکان نایین یزد
بررسی اثرات افزودن بطری های زباله پلاستیکی در خواص مخلوط آسفالت و مقایسه فنی،عملکردی و اقتصادی با مخلوط اصلاح شده توسط استایرن بوتادین استایرن (SBS)
بررسی تاثیر کاربرد مصالح سرباره کوره آهنگدازی برچرخه عمرراه درروسازی های بتنی
کاربرد روش شبکه های عصبی در تخمین مقاومت الکتریکی خاک با استفاد از ضریب حرارتی
تأثیر املاح آب دریا دریای خزر در مقاومت تک محوری نمونه های رسی تثبیت شده با آهک و مواد پوزولانی
بررسی مقاومت خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان و مسلح به ضایعات الیاف نخ تایر
مطالعه تأثیر نانورس بر پارامترهای مقاومت برشی و رفتار تنش کرنشی ماسه لای دارتحت بارگذاری استاتیکی
ارزیابی روشهای مختلف تعیین ویژگیهای مصالح روسازی با استفاده از دستگاههای شیارشدگی چرخ
ارزیابی عملکردی و زیست محیطی استفاده از پودر لاستیک تایرهای مستعمل در بتن آسفالتی اصلاح شده روسازی راه
ترمیم شیارشدگی مسیر چرخ با استفاده از مخلوط های آسفالتی لایه نازک مایکروسرفیسینگ
اثرسنجی طول سفر بر میزان آلاینده های تولیدی توسط وسائل نقلیه سواری و جذب آن بوسیله درختان در مطالعات توجیه زیست محیطی احداث راه ها و تقاطعات غیرهمسطح (مطالعه موردی تقاطع غیرهمسطح حصارک کرج)
استفاده از مواد نوین در تثبیت خاکهای ضعیف در راستای توسعه پایدار
تاثیر جاده های آسفالته، شوسته و مالرو بر مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در نیمه جنوبی استان مرکزی
بهبود دوام روسازی بتنی دارای نانوساختار کربنی سیمانی در شرایط چرخهی ذوب و یخ
مروری بر فرآیند تولید سنگدانههای بازیافتی بتنی با رویکرد حفظ محیط زیست

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید