فراخوان مقاله

اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی ( کسب و کار) در حوزه زبان های خارجی

اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی ( کسب و کار) در حوزه زبان های خارجی، ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط پردیس فناوری کیش برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱ آذر ۱۳۹۶ با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • نقش یادگیری زبان های خارجی در افزایش درآمدهای تجاری و بازرگانی
  • نقش زبان های خارجی در کسب و کارهای آنلاین
  • جایگاه کسب و کار آموزش زبان های خارجی و چالش های پیش رو
  • روش های نوین اقتصاد دانش محور در حوزه تولیدمحصولات زبان های خارجی
  • رویکرد کسب و کار در زمینه ترجمه و فعالیتهای پیرامونی آن
  • و…

 

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید