فراخوان مقاله

اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی

اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی، ۳۰ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی در محل دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۰ مهر با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

محورهای بخش معماری

  • مباحث نظری معماری
  • نقــد معماری
  • هویت در معماری
  • طبیعت و معماری
  • و…

محورهای بخش شهرسازی 

  • مباحث نظری شهرسازی
  • نظریه ها و اندیشه های فلسفی در مسائل شهری
  • شیوه های آموزش و پژوهش در مسائل شهری
  • طرح ها و نگرش های نو در مسائل شهری
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید