فراخوان مقاله

سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت

سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت، ۱ آذر تا ۲ آذر ۱۳۹۶ توسط مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۰ مهر با توجه به محورهای برگزاری سومین دوره همایش اقدام نمایند.

از محورهای سومین دوره همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  •  شیمی و تولید مواد
  • مواد
  •  ساخت و تولید، مباحث صنعتی، فنون اندازه گیری و استانداردها
  • علم و مهندسی سطح
  • علم و مهندسی مواد محاسباتی (مدلسازی و شبیه سازی)
  •  علم و فناوری نانو
  • ​مدیریت و راهبری در مهندسی مواد
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید