فراخوان مقاله

پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران، ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۷ شهریور  با توجه به محورهای برگزاری پنجمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای اصلی کنگره بدین موارد می توان اشاره کرد:

معماری و شهرسازی

  • مهندسی معماری
  • معماری منظر
  • مدیریت پروژه و ساخت
  • معماری و مصرف انرژی
  • و…

جغرافیا و برنامه ریزی

  • جغرافیا ومدیریت جامع شهری
  • جغرافیا و محیط زیست
  • جغرافیا و فناوریهای نوین
  • جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
  • و…

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید