فراخوان مقاله

اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار

اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار، در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علم و فرهنگ در شهر تهران برگزار می شوداز تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، جهت ارائه اصل مقالات خود حداکثر تا ۱ مهر با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • استراتژی و کسب و کار
  • بازاریابی و مدیریت فروش در کسب و کار
  • مدیریت کارآفرینی در کسب و کار
  • تجارت الکترونیک و کسب و کار
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید