فراخوان مقاله

سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، ۱ تا ۲ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در شهر بابل برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۱ شهریور با توجه به محورهای برگزاری سومین دوره کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای اصلی برگزاری کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • انتقال حرارت جابجایی، هدایت و تشعشع
  • جریان‌های چند فازی
  • انتقال حرارت در ابعاد میکرو و نانو
  • فرآیندهای انتقال حرارت و جرم در سیستم‌های بیولوژیکی و مهندسی پزشکی
  • انتقال حرارت و انتقال جرم در صنایع غذایی
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید