فراخوان مقاله

کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهر ایرانی اسلامی

کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی، در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی سجاد در شهر مشهد برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۵ مهر با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

 محور ویژه:   مشهد الگوی معماری شر اسلامی۲۰۱۷

  • عمران
  • معماری
  • محورهای  شهرسازی  و شهرسازی ایرانی- اسلامی
  • محورهای مدیریت شهری

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید