همایش علمی پژوهشی استانی راهبردها و راهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش

همایش علمی پژوهشی استانی راهبردها و راهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش،۱۵ مهر ۱۳۹۶ توسط مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب در شهر میناب برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۵ شهریور با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای همایش بدین موارد می توان پرداخت:

  • برقراری عدالت و توسعه آموزشی و راهکارهای آن در مناطق محروم استان
  • بررسی راهکارهای تنوع بخشی به محیط های یاددهی یادگیری
  • بررسی چالش های توسعه متوازن و هدایت تحصیلی و راهکارهای آن
  • بررسی وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش و چشم انداز آن در سال های آتی
  • بررسی میزان موفقیت طرح شهاب در آموزش و پرورش
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید