فراخوان مقاله

پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی

پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی،۱۴ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی صاحب نظران،مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت با توجه به محورهای برگزاری پنجمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای  پنجمین کنفرانس ملی  بتن خودتراکم 

  • ارزیابی مصالح مورد استفاده در بتن خود تراکم
  • طرح مخلوط
  • رئولوژی
  • ساخت مخلوط و روش های جایدهی در قالب
  • و…

محورهای اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی 

  • متدولوژی ارزیابی سازه و انتخاب روش تعمیر
  • ارزیابی خواص مکانیکی و جمع شدگی مصالح تعمیری
  • ارزیابی خواص دوام مصالح تعمیری
  • بررسی سازگاری فیزیکی و شیمیایی
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید