فراخوان مقاله

پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی

پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی، ۱۷ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۴ اردیبهشت با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • مدیریت HSE در مراکز درمانی
  • ارزیابی ریسکهای HSE
  • مدیریت بهداشت حرفه ای
  • مدیریت ایمنی و حریق
  • مدیریت محیط زیست
  • چالشهای قانونی مدیریت HSE

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید