فراخوان مقاله

اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی

اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی، ۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط شهرداری سیرجان در شهر سیرجان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۰ اردیبهشت با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان پرداخت:

  • شهر و آرامش شهروندی
  • مدیریت شهری و توسعه پایدار
  • HSE  ( سلامت ، ایمنی و محیط زیست شهری)
  • شهر هوشمند
  • حمل و نقل و ترافیک شهری
  • فرهنگ پذیری شهری
  • سرمایه گذاری و اقتصاد شهری
  • محور مختص شهر سیرجان

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید