انتشار مقالات

انتشار مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

مجموعه مقالات  پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران، در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ توسط شرکت خدمات برتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۳۷۶عنوان مقاله تخصصی شامل۴۷۳۴صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران

شناسایی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند اینترنتی روی وفاداری مشتریان
بررسی تاثیر هوش رقابتی بر عملکرد سازمانی در میان کارکنان سازمان مالیاتی
بررسی ارتباط سبکهای مدیریت با عملکرد کارکنان
بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دبیران منطقه دماوند
ارزیابی مولفه های مدیریت دانش و تاثیر آن بر بهبود عملکرد و توسعه صادرات محصولات غیر نفتی مورد مطالعه محصولات باغی استان اصفهان
بررسی نقش سیستم خبره در مدیریت بازاریابی مطالعه موردی: پژوهشگاه شرکت نفت
بررسی رابطه بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان CRM با بهبود کیفیت خدمات: مطالعه موردی ادارت مرکزی بانک کشاورزی شهر تهران
بررسی تاثیر بیش سرمایه گذاری وکم سرمایهگذاری بر شاخص عملکرد Q_TOBIN شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تفاوت نظرکاوی بین کانالهای رسانههای اجتماعی و اثربخشی الگوریتمهای مختلف پردازش متن در این کانالها
بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی و اثر بخشی سازمانی مطالعه موردی شرکت پارس خودرو
تفکر استعاره یی نگرشی خلاقانه به توسعه سازمان
استقرارسیستم بهایابی بر مبنای فعالیت در دانشگاه فرهنگیان اردبیل
سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای گردشگران
ارائه مدل مفهومی پنهان سازی دانش در سازمان از نظر بعد فردی
ارائه یک روش نوین هیوریستیک مبتنی بر دانش فازی جهت ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه های قرار داد BOT
مدلسازی اثر همبستگی و اثر تصادفی تبلیغات و تبلیغات دهان به دهان بر روی فرایند انتشار محصول
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کسب مزیت رقابتی شرکت های تابعه مدیران خودرو دراستان مازندران
سهامداران نهادی و محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی غیر منتظره در بورس اوراق بهادار تهران
هماهنگ سازی در استانداردهای بین المللی حسابداری و گزارش گری مالی و محدودیت های آن در ایران
The relationship between corporate governance, product market competition and dynamics of capital structure in companies listed in Tehran Stock Exchange
بررسی تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر جهانی شدن در تغییر رفتار مصرف کننده از بعد تغییر در ارزش های مادی در مصرف کنندگان مقیم تهران مورد مطالعه: مصرف کنندگان پژو فرانسه
تاثیر شواهد برند و شنیده های برند بر رضایتمندی
ارزیابی و ارائهی راهکارهای بهبود کیفیت خدمات درگمرک شهیدرجائی بندرعباس با روش ترکیبی QFD-KANO
بررسی تاثیر اصالت برند بر اعتماد به برند
مفاهیم مرتبط با فرسودگی شغلی کارکنان سازمانهای اداری مطالعهای مروری
حسابداری محیط زیست
روش های اکتساب دانش از خبرگان سازمان
شناسایی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک با دیدگاه کارت امتیازی متوازن و تعیین ارتباط میان آنها با تکنیک DEMATEL فازی
کارآفرینی درسازمان ها با رویکرد مدیریت استراتژیک
نقش حسابرس داخلی در مدیریت ریسک
خلاقیت کارکنان در سازمان
آخرین وضعیت فعلی استاندارد گذاری حسابداری در آمریکا، بین الملل و ایران و پیش بینی روند آینده
بهینه سازی سود سبد سهام با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در راستای برنامه ریزی منعطف با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر
بررسی رابطه مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه
تأثیروجوه نقد نگهداری شده و ساختار مالکیت بر ارزش شرکت
بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت
حسابداری منابع زیستمحیطی برای بخش عمومی و نقش آن در مدیریت اعتماد عمومی
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و نوع گزارشگری در انتخاب مدیران عالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط میان دانش و طیف ششگانه فرهنگ سازمانی هافستد مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی استان مازندران
تأثیر جذاب بودن سرمایه انسانی بر میزان رضایت مشتری
بررسی تاثیر اهرم مالی و فرصت رشد شرکت بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکتهای داروئی و غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسایی و اولویت بندی مشکلات و موانع اجرایی شدن نظام بودجه ریزی عملیاتی دردانشگاه علوم پزشکی زنجان
علل نا کارآمدی نظام مالیاتی ایران و کارآیی مالیات بر ارزش افزوده
تحلیل و اولویتبندی تاثیر پذیری تعهد سازمانی از شاخصهای توانمند سازی مطالعه موردی کارکنان سازمان های مدیریت شهری زابل با استفاده از مدل Fuzzy TOPSIS
توسعه توانمندی نیروی انسانی از طریق بهبود سطح کیفیت دوره های آموزشی الکترونیک با استفاده ازTOPSISفازی وQFDفازی
اثربخشی فعالیتهای فرهنگی از دیدگاه دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای امیرکبیر اراک
بررسی تأثیر اندازه شرکت بر مدیریت سود
بررسی ریسک های ناشی از منابع انسانی و قرارداد در برون سپاری فناوری اطلاعات مورد مطالعه: شرکت مخابرات قزوین
بررسی تاثیر اهرم مالی پیشبینی شده بر عملکرد شرکت ها
رابطه بین ریسک های بانکی بر سود بانکی صنعت بانکداری ایران
رابطه میزان پایداری اقلام تعهدی و بازده دوره آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با هوش عاطفی در شرکت آب منطقه ای استان گلستان
شناخت و توصیف رابطه بین فن آوری اطلاعات با عملکرد کارکنان در سازمان بهزیستی شهر کرمان
مطالعه تطبیقی تاثیر فراموشی سازمانی هدفمند بر چابکی سازمانی مورد مطالعه:گروه تولیدی صنعتی انتخاب،شعب بانک کارآفرین شهر تهران و سازمان کتابخانه آستان مقدسه قم
شبکه های اجتماعی اینترنتی برای توسعه کسب و کار
رابطه بین مؤلفههای حسابداریمدیریت با شاخصهای مرتبط با آن و اندازه وسطوحفناوری شرکتهای فعال دربورس
مقایسه تطبیقی بین جوانان و بزرگسالان در نگرش به تبلیغات موبایلی
بررسی رابطهی میان سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی
بررسی رابطه حسابداری تعهدی کامل با مسئولیت پاسخگویی: راهکارها و چالش ها
بررسی دلایل و اثرات ترک شغل کارکنان در شرکتهای صنعت ساخت و ساز استان تهران
بررسی نقش مشارکت مدیران میانی بر تواناییهای سازمانی در شرکتهای هلدینگ
نقش بازاریابی استراتژیک در بازار رقابتی امروز
شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ریسک در صنعت بیمه
بررسی رابطه بین رهبری اصیل و جو سازمانی(ملاحظه گری نفوذوپویایی) در دودانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات
سرمایههای فکری کلید ورود به سازمانهای آموزشی هزاره سوم
نسبت های مالی منتخب برای پیش بینی شکست در شرکت های مالی با استفاده ازمجموعه تئوری نرم
مدیریت بوسیله اعتمادسازی با رویکرد اسلامی
مدیریت ارتباط با مشتری
بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی با عملکرد کارکنان دیوان محاسبات استان گلستان
بررسی تاثیر فلسفه های اخلاقی فردی بر مقاصد اخلاقی مدیران فروش در شهر تهران
بررسی نقش بوروکراسی ایرانی در رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی : شرکت توزیع نیروی برق استان قم
نقش بهره وری نیروی انسانی در حفظ مزیت رقابتی پایدار
شناسایی راهکارهایی برای بهبود مدیریت ارتباط با مشتری مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا
بررسی رابطه بین هوش معنوی و کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش میانجی رفتارشهروندی سازمانی مطالعه موردی: سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گلستان
تاثیر شاخص مخارج سرمایه ای بر محافظه کاری در صنایع فولاد شرکت های بورس اوراق بهادار
تأثیر ویژگی های خشم و اضطراب بر تصمیمات سرمایه گذاری
مطالعه رابطه بین عملکرد اجتماعی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان اردبیل
بررسی ارتباط بین رقابت بازار تولید و محافظه کاری شرطی
ارزیابی سیستمهای گردشگری موبایل در ایران
بررسی کارایی ابعاد مختلف هوشی بر پیاده سازی موفق استراتژی های سازمانی به کمک مدل تحلیل پوششی داده مطالعه موردی ۰۳ شرکت برتر بورس ایران
بکارگیری مدلی در توسعه محصولات فن آوری اطلاعات مانیتور با رویکرد گسترش عملکرد کیفی
بررسی وشناسایی موانع و چالش های مدیریت دانش در سازمان های دولتی
بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری: شواهدی از نقش اهرم مالی
بررسی روش ارزیابی برند با مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری لینکلر CBBEمطالعه موردی فرش دستباف تبریز
بررسی مراحل فرآیند تعارض
تاثیرگذاری کیفیت سود بر ریسک سهام سرمایه گذاری
روش های گذر از بحران های فراروی شرکت های کارآفرین
بررسی خلاقیت با جهت گیری خلاقیت سازمانی در دستگاههای اجرایی
نقش استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) بر یادگیری و خلاقیت سازمانی مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی
پیش بینی غلبه مخابرات کرمان بر رقبا در بازار ADSL تا اسفند ۴۹۳۱ با توابع ریاضی
ارتباط بین حق الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت
بررسی نقش اهمیت ریسک اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مدل اقتصادسنجی درجهت توسعه اقتصادی، تجارت خارجی و صنعت
تاثیر فاکتورهای روحی سرمایه گذار و بازار سرمایه
بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر بروز رفتارهای ضد شهروندی سازمانی
مدیریت سبد پروژههای سرمایه گذاری در فاز اجرایی پروژهها
بررسی میزان اثر بخشی استقرار سیستم مدیریت دانش در منطقه برق تهرانپارس
بررسی نقش سیستم اطلاعات حسابداری درفرآیند تصمیم گیری مدیران مقاله مروری
عوامل مؤثر در پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک صادرات استان اردبیل
تاثیر سرمایه بر سودآوری و ریسک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه در نظام بانکی
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در علم حسابداری
روابط بین ریسک سیستماتیک و عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحلیل پویا از عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ها: مورد مطالعه بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر تعدیل کنندگی دوگانگی مدیرعامل بر رابطه بین گرایشات رفتاری سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین اجتناب از مالیات و نسبت قیمت به سود شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر عملکرد عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی داخلی و نوآوری سازمانی مورد مطالعه: کارکنان شهرداری بابل
بررسی تأثیر جنسیت بر گرایش فلسفههای اخلاقی در کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان مطالعه موردی: بانک کشاورزی
بازاریابی ناب
فن آوری های اطلاعات : چالش و فرصتی برای مدیریت نوین سیستم های حسابداری
بررسی رابطه بین ویژگی های شرکتی و افشای داوطلبانه اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران
سرمایهگذاری و توسعه در سازمانها با مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژهها
ساختار سازمان های هزاره سوم
بررسی ارتباط بین بدهی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار سازمانی
بررسی بسترهای مدیریت دانش در سازمانها
بررسی تاثیرکیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عوامل موثر بر اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رتبهبندی مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار از نظر معیارهای گردشگری با استفاده ازروش TOPSIS-AHP Fuzzy
بررسی سطح مدیریت کیفیت فراگیر و خلق دانش دانشگاه یزد و تعیین رابطه این دو ازدیدگاه دانشجویان
بررسی مفهوم، اصول و مبانی نظری بازایابی سبز
بررسی تأثیر آموزش حین کار و انگیزش بر عملکرد کارکنان
بررسی رابطه بین نتایج مدلهای پیشبینی ورشکستگی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
اخلاق در حسابداری و حسابرسی
هزینه یابی دوره عمر محصول
نقش جریانهای نقدی آزاد در تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
رابطه بین تسهیم دانش و یادگیری سازمانی در فرمانداری ها و بخشداری های مرکزی کل استان گیلان
رابطه سطح حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه
مدیریت دانش و تحول سازمانی
بررسی تاثیر اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی با تاکید بر افزایش صلاحیت حسابرسان داخلی مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان جنوبی
بررسی تاثیر شاخص های نوین نقدینگی بر قابلیت پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و خلاقیت کارکنان مورد مطالعه:کارکنان ادارات شهرستان یزد
عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی سازمان های دو فازی و تأثیر بهره وری منابع انسانی در چابکی یا مرگ سازمانی
بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر نوسان پذیری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر بحران مالی جهانی بر عملکرد شرکتهای دارای عرضه اولیه سهام
بررسی ارتباط بین مدیریت ریسک و سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر تعدیل کننده حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سوددر شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی هیات مدیره و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر نقدشوندگی سهام شرکتهای دارای عرضه اولیه سهام
بررسی تاثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر قیمت گذاری کمتر از اندازه عرضه اولیه سهام ( IPO ) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر شناخت برند و تبلیغات بر رضایت از خرید مطالعه موردی: مشریان لوازم خانگی پارس خزر در شهر گرگان
بررسی اثرات برند در عملکرد شرکتهای لبنیاتی مطالعه موردی: شرکت های لبنی مازندران
بررسی عوامل موثر بر رفتارهای مقابله با ریسک در گردشگری الکترونیک B2B درشرکتهای خدمات گردشگری در شهر تهران
بررسی فرصت طلبانه بودن یا سودمندی مدیریت سود از منظر هزینه نمایندگی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
بررسی رابطه مرحله رشد چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نگاه کارکردگرا در مقابل ساختارگرا در نظریه های سازمان و مدیریت
بررسی تاثیر عوامل فعالیتهای منابع انسانی بر عملکرد سیستم جبران خدمات
بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان عوامل سازمانی( و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی )مطالعه موردی : شرکت دولتی در تهران
بررسی و ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت مشارکتی در کارخانه قند فسا با تاکیدی برنظام پیشنهادها و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن
بررسی رابطه ارزش ویژه مشتری و ارزش طول عمر مشتری و تاثیر آنها بر سهم از قلب مشتری
بررسی تاثیر تامین مالی برون ترازنامه ای بر بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی انگیزه ضد انطباق، تأثیر اجتماعی و اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی
سواد مالی و رفتارسرمایه گذاران
نقد و بررسی فلسفی دیدگاه اقتضایی و نظریات ساختاری و رفتاری مربوط به آن
مدیریت دولتی نوین
تبیین اهمیت جانشینپروری در مدیریت منابع انسانی؛ با تمرکز برتوسعه شایستگیها
نقد و بررسی فلسفی نظریه اداری فایول
بررسی اثرکیفیت ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه رابطه بین گزارش دهی شرکت ها و شکل گیری رفتار گله ای در بازار اوراق بهادار
بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش مطالعه موردی: منطقه ۴۱ پستی شهرتهران
بررسی میزان رضایت مندی بیماران از ارائه خدمات در بیمارستان امام خمینی(ره)
بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و تحول آفرین با رفتارهای فرانقشی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
بررسی رابطه مدیریت استعدادها و جانشین پروری در مراکز آموزش عالی استان ایلام مطالعه موردی دانشگاه های پیام نور و آزاد
معیارهای ارزیابی ارتباطات بازاریابی ویروسی
بازاریابی نوستالژیک
تغییر وضعیت گزارشگری حسابرس در صنایع کارگزار معامله گر
رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان واحدهای حسابداری شهرداریهای استان خوزستان
اندازه گیری کارایی شبکه های اجتماعی سازمانی با رویکرد سرمایه اجتماعی به کمک مدل تحلیل پوششی داده شبکه ای مطالعه موردی مجموعه هلدینگ سرمایه گذاری تامین اجتماعی
تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده
بررسی میزان نفوذ کودکان در مراحل مختلف فرایند خرید خانواده
نقد و بررسی نظریه تعارض در سازمان
اخلاقیات در بازاریابی الکترونیکی
مدیریت منابع انسانی با محوریت سلامت کارکنان در سازمانهای پروژه محور
بررسی چالش های نظارت مالی ذیحسابان وزارت اموراقتصادی و دارایی
گردش شغلی و تاثیرآن بر کیفیت زندگی کاری کارمندان اداره بهزیستی شهر تهران
عوامل موثر بر استقرارمدیریت دانش در پیشبرد افزایش خلاقیت سازمانی در بین کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان
نقش رهبری سازمان در توسعه سرمایه روانشناختی کارکنان
تبیین عملکرد شغلی با توجه به رهبری تحولگرا کارکنان فرمانداریهای استان گیلان
بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات در پرورش مهارت شغلی آموزگاران مقطع تحصیلی اول تا ششم ابتدایی شهرستان ساری
تاثیر استفاده اینترنت بر مهارت های ادراکی و انسانی دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مطالعه اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر متغیرهای مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
مدیریت اثربخش تیم های چند فرهنگی
تحلیل نقش تغییرات حجم پول بر نقدینگی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر روش های تامین مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین هوش فرهنگی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی استان گیلان
تاثیر خشنودسازی مشتریان بر تعهد و رفتار کارکنان سازمان مورد مطالعه: بانک کشاورزی
بررسی تاثیر سبک های رهبری بر بهره وری واحدهای سازمانی مطالعه موردی: واحد اداری شرکت نفت فلات قاره ایران
بررسی تاثیر راحتی معامله و تجربه مشتری بر رضایت مشتری
تاثیر جو اخلاقی و جو سازمانی منفی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید
بررسی رابطه استرس شغلی با نوآوری سازمانی مطالعه موردی: کارکنان پردیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران
بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر بازدهی سهام ROE در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
بررسی رابطه میان رهبری معنوی و عملکرد شغلی کارکنان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام و حجم معاملات در شرکت های با سطح مالکیت غیرنهادی بالا
عوامل موثر بر شکاف دیجیتالی با تاکید بر زبان انگلیسی به عنوان عاملی موثر در ایران
بررسی نقش مدیریت مالی بر بازاریابی استراتژیک بنگاههای مشاوره وتامین کالای نفت وگاز و پتروشیمی یا نیروگاههای کوچک شرکت روناش انرژی
بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی اثربخش با عملکرد سازمانی میان کارکنان اداره کل امور مالیاتی شمیرانات
بررسی رابطه بین ظرفیت تغییر سازمانی، تجربه تحول و عملکرد طرح تحول
بررسی تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان( ERP) بر گزارشهای حسابداری مدیریت
تعیین هزینه های حسابرسی در ساختار متفاوت مالکیت
توسعه نظم سازمانی با توجه به نقش اخلاق در مدیریت
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهبود نگهداری وتعمیرات بهرهور فراگیر ( TPM )) مطالعه ی موردی: شهرک صنعتی آمل
بررسی تأثیرروش های تامین مالی بر عملکرد عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مروری بر نقش عدالت ادراک شده در سازمان
رویکردی انتقادی به مدیریت دولتی نوین
خطمشی عمومی و اجرا
سرمایه فکری در واحدهای غیر انتفاعی
اولویت بندی عوامل موثر بر نگرش به خرید محصولات سبز با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی
مالکیت مدیریتی بالا و تاثیر آن بر رابطه بین نسبت قیمت به سود( P/E ) و بازده غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سیستم اطلاعات مدیریت
سبک زندگی اسلامی با رویکرد اقتصادی
مروری بر روش های تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت در ساختار سرمایه شرکتها
ارزیابی تأثیر شاخص های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش بینی شده در شرکتهای واسطه مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر تعهد مشتریان از طریق بازاریابی رابطه مند در حوزه خدمات بیمه
انتخاب استراتژی مناسب برای هلدینگ شرکت با کسب و کار های متعدد بر اساس شاخص های عملکردی و طول عمر شرکت های زیر مجموعه
بررسی تغییرات حسابداری هزینه بر کارکرد شرکت های زود بازده
ارزیابی عملکرد کارایی شعب بانک سپه از منظر جذب و ارتقاء وفاداری مشتریان با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره AHP-DEA
فرصت ها و چالشهای استفاده از اتوماسیون اداری
تجزیهوتحلیل اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانهها در نسبت های مالی شرکت ملی گاز ایران
بررسی توانمند سازی مدیران و آمادگی تحول سازمان در اداره کل درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی
بررسی رابطه ایجاد ارزش برند و استفاده از رسانه های اجتماعی مورد مطالعه هتل هما تهران
بررسی تاثیر ارزشگذاری بیش از حد سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود اعمال شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
بررسی نظری تاثیر CRM و رضایت مشتری بر میزان فروش
بررسی تأثیر فن آوری اطلاعات (IT) در توسعه منابع انسانی از دید کارکنان مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب
بازاریابی رابطه مند
مدیریت اخلاقی و اخلاق سازمانی مبانی، موانع و راهکارها
بررسی تأثیر QFD بر روی عملکرد شرکتهای تولیدی مطالعه موردی: شرکت های تولیدی شهرستان گلپایگان
بررسی رابطه بین عملکرد مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه ی بین هوش عاطفی و جو سازمانی
عدم اطمینان در سود سهام، سرمایه گذاری و گردش مالی: مطالعه موردی وشواهد در مورد ایران
تبلور ارتقاء کیفیت خدمات؛ محملی بر جذب رضایت و وفاداری مشترى
بررسی اهمیت و دلایل تغییر تعهد عاطفی افراد به گروه ها
بررسی ارتباط بین اندازه هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و کارایی سرمایه گذاری
ناتوانی تئوری اثباتی در حسابداری
ارائه الگوی برای ارزیابی بلوغ چابکی سازمان مورد مطالعه : شرکت محورسازان
بررسی تاثیر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر شفافیت اطلاعات مالی وحسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری
بررسی رابطه بین ارتباطات درون سازمانی وعملکرد صادرات با در نظرگرفتن نقش واسط بازارگرایی صادرات
بررسی عوامل متغییرهای دمکراتیکی و اعتبار برند با میزان رضایتمندی و وفاداری مشتریان ) برند کارخانجات تولیدی دراژه
خانواده و کارکردهای آن در اسلام
تحلیل اخلاق حرفه ای کارکنان در صنعت
The relationship between accounting income and GDP
تاثیر فرااطمینانی مدیریت و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکتها
بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهبود توسعه صادرات مورد مطالعه محصولات باغی استان اصفهان
ارائه روشی برای نظرکاوی در زبان انگلیسی با استفاده از لغت نامه والگوریتم K & S
عوامل موثر برساختار سرمایه شرکت مطالعه موردی صنایع شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین فن آوری اطلاعات و بهره وری منابع انسانی مطالعه موردی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
دسته بندی گردشگران شهری تهران با استفاده از تکنیک های داده کاوی
بررسی تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر هزینه سرمایه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر متغیر جمعیت شناختی و محبوبیت نام تجاری خارجی در ارزش های مادی درمصرف کنندگان
تاثیر ابعاد برند خدماتی بر وفاداری به برند در خدمات با درگیری بالا و خدمات با درگیری پایین
تاثیر رضایت مشتری بر اعتماد به برند نام تجاری و رشد شرکتهای کوچک و متوسط
کیفیت سود حسابداری: مروری مختصر
بررسی مفهوم برندینگ ملی
The Effect of E-Commerce on Iran’s Commercial Partners in the Globalization of Communications by Estimation Gravity Model (Case Study: Geopolitical Region; European Union & Economic Cooperation Organization)
تحلیل اقتصاد سنجی آزاد سازی تجاری بر سرعت رشد اقتصادی با استفاده از نرم افزارافزار Eviews در بازار سرمایه ایران
ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش کارآفرینی
اصول بکارگیری مدیریت دانش از طریق دسترسی به اطلاعات استراتژیک سازمان
مدیریت سرمایه در گردش و ارزش بازار در شرکتهای صنعت شیمیایی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
مدیریت مشتریان خاموش در رستوران ها
بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی وتمایل به ترک خدمت
بررسی تاثیر متغیرهای بنیادی صورتهای مالی برقیمت سهام صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
رنقش و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در اقتصاد ملی
تأثیر جلب اعتماد مشتریان توسط سرمایه انسانی بر میزان رضایت
رابطه بین کارکرد شرکتهای بیمه و مدیریت ریسک با توجه به تضاد منافع بین بیمه گر وبیمه گذار
شناسایی عوامل مؤثر در جذب بیمه گذاران به برندهای بیمه در استان آذربایجان غربی
واکاوی و اولویتبندی مهمترین ابعاد مدیریت اسلامی مطالعه موری: کارکنان اداره کل امور مالیاتی زاهدان با استفاده از مدل Fuzzy AHP
واکاوی مدل های مختلف اندازه گیری محافظه کاری
شناسایی و رتبه بندی ریسکهای برون سپاری فناوری اطلاعات با استفاده از تصمیمگیری چند معیاره فازی
عوامل تأثیر گذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی
بررسی موانع پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز جهت دستیابی به مزیت رقابتی
رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ریسک در صنعت بیمه با استفاده از روش پرامتی
مطالعه تئوریکی از نتایج تجربی رابطه بین سنجش سرمایه فکری با بازدهی مالی
بررسی تأثیر شاخص Z آلتمن بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر روشهای تأمین مالی بر سودآوری شرکتهای صنعت دارویی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
ارائه رویکردی جدید برای سطح اهمیت اقلام طبقه A ، B و C با هدف کاهش هزینههای موجودی
بررسی تاثیر ارزشهای اخلاقی سازمانی و باورهای مذهبی بر کیفیت تصمیم گیریها و نیات اخلاقی
بررسی نقش حکمرانی خوب در اثربخشی اجرای مدل تعالی EFQM مطالعه موردی :در شرکت توزیع نیروی برق استان قم
بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری مدیران با عملکردکارکنان سازمانهای دولتی استان گلستان
تاثیر شاخص نسبت سود تقسیمی بر محافظه کاری در صنایع فولاد شرکت های بورس اوراق بهادار
بررسی تاثیر کیفیت سود بر عمر شرکت
بررسی نقش جهانی شدن اقتصاد بر برندفروشی
ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در ثبت احوال نوین کشور به عنوان دروازه ورود به دولت الکترونیک با رتبه بندی عوامل آن مطالعه موردی اداره کل ثبت احوال استان آذربایجانشرقی
بررسی رابطه معنویت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان دستگاههای اجرایی
مروری بر ارتباط بین اخلاق و کارآفرینی
بررسی اهمیت و نقش کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اداری سازمان های مراقبت سلامت
مقایسه رابطه مصرف برق با رشد اقتصادی در ایران و مالزی
اهمیت مدیریت زمان در اصول حسابداری
شناسایی و اولویت بندی خواستههای مشتریان گمرک شهید رجایی با استفاده از مدل کانو و معادلات ساختاری تفسیری KANO – ISM
بررسی فساد اداری کشورهای مختلف جهان با استفاده از تکنیک TOPSIS
بررسی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
بهره وری و عوامل موثر بر آن
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی، امنیت شغلی با انضباط کاری کارکنان دستگاههای اجرایی
عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن
امنیت، شالوده سیستم اطلاعاتی حسابداری
تاثیر هزینه های نمایندگی بر کارایی سرمایه گذاری
بررسی محدودیت ها و عوامل موثر سود بر بورس اوراق بهادار
بررسی تأثیر بسته بندی و قیمت گذاری محصولات بر وفاداری مشتریان مطالعه موردی:خریداران محصولات لبنی پگاه در شهرستان گرگان
بررسی بازارگرایی صادرات و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات مورد کاوی: صادرکنندگان استان مازندران ۱۳۹۳
بررسی عوامل موثر بر رفتارهای مقابله با ریسک در شرکت های خدمات گردشگری
بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق تهران بزرگ
بررسی رابطهی بین اقلام تعهدی ومحافظهکاری حسابداری
بررسی عوامل موثر بر عملکرد سیستم جبران خدمات در شرکت های بیمه خصوصی شهرکرج
بررسی تأثیر تداوم انتخاب حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر انواع مالکیت بر ریسک نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه شایستگی و جانشین پروری در مراکز آموزش عالی استان ایلام
بررسی رابطه مؤلفههای مدیریت دانش با اثربخشی برنامههای آموزشی در دانشگاه شهید چمران اهواز
بررسی تاثیر جنسیت کودکان بر خرید دسته های مختلف محصولات
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دیوان محاسبات کشور
بررسی الزامات پیاده سازی برنامه ریزی منابع انسانی ERP درمعاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با تاکید بر علل عدم موفقیت آن در شرکت های زیر مجموعه
سرمایه روانشناختی به مثابه یک سرمایه فردی و سازمانی
بررسی تاثیر سبک های رهبری بر بهره وری واحدهای سازمانی مطالعه موردی: واحد عملیات و تولید شرکت نفت فلات قاره ایران
بررسی تاثیر راحتی معامله و تعامل اجتماعی بر تجربه مشتری
شناخت تاثیر هزینه های حسابرسی بر همگرایی منافع مدیریت
اولویت بندی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از QFD سلسله مراتبی مطالعه موردی: شرکت لبنی دوکا
مروری بر ادبیات تعهد سازمانی
بررسی و تحلیل نظامند دو مرحله برنامهریزی و اجرای دورههای آموزش کوتاهمدت کارکنان دولت
مروری بر رهبری تحول آفرین و نقاط قوت و ضعف آن
مدیریت ارتباط با مشتری CRM
نیاز به مثبتگرایی: چالشها و افقهای مدیریت سازمانها
بررسی رابطه بین مخاطرات سهام، ریسک عملیاتی ومدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین تعهد سازمانی وعملکرد صادرات
بررسی رابطه اعتبار وتصویر برند با میزان رضایتمندی و وفاداری مشتریان برند کارخانجات تولیدی دراژه
A study on the financial performance of companies using data envelopment analysis model and Zemijsky’s model
بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان
بررسی مفهوم قابلیت ایجاد ارتباط بازاریابی یکپارچه و کارایی برند
تحلیل اثربخشی نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در توسعه صادرات غیر نفتی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی
بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی
تأثیر خوشبرخورد بودن سرمایه انسانی بر میزان رضایت مشتری
بکارگیری سیستم هزینه یابی هدف در صنعت بتن اهواز
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزیابی عملکرد با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن در دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران
بررسی ارتباط بین محدودیت تأمین مالی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسی مبانی فلسفی شکل گیری نظریه جهانی شدن یا جهانی سازی
تاثیر شاخص رشد فروش شرکت ها بر محافظه کاری در صنایع فولاد شرکت های بورس اوراق بهادار
بررسی جایگاه آموزش و بازار کار حسابداری
بررسی ویژگی های روان شناختی و جامعه شناختی کارآفرینان
توانمند سازی منابع انسانی، دستاوردها و مزایای حاصل از آن
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان در سال ۱۳۹۴
بررسی مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات و امنیت در آن
رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت و تغییر سازمانی در بین مدیران شرکت توزیع برق تهران بزرگ
ایران اسلامی و راه های کسب ثروت حلال
تأثیر تخصص موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی
تاثیر سرمایه فکری بر بازده دارائیها
بررسی تأثیر محصول، رنگ و بستهبندی بر رضایت مشتریان لوازم آرایشی در شهر گرگان
تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و رشد شرکت
شناسایی چالشهای اجرای حسابرسی سازمانهای دولتی از دیدگاه حسابرسان و مدیران دیوان محاسبات کشور
تاثیر توانمندی روان و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان ناجا
بررسی رابطه رهبری تحولگرا با رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه روانشناختی کارکنان شرکت مخابرات استان گلستان
بررسی و مقایسه استاندارد های مدیریت پروژه
بررسی تأثیر عدالت توزیعی و عدالت رویهای بر تعهد سازمانی مطالعه موردی: کارکنان اداره مالیاتهای غرب تهران
بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد سازمان
مروری جامع بر محافظه کاری حسابداری
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان بر اساس مدل سروکوال مطالعه موردی: دانشگاههای استان مازندران
تاثیر شاخص های چرخه عمر شرکت ها بر محافظه کاری در صنایع فولاد شرکت های بورس اوراق بهادار
استراتژی های ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری در سازمان
معیارهای ضمنی بیولوژیکی در HRM و :OB سوالی در مورد چگونگی آن
روش شاخص های کلیدی در رتبه بندی بانک های تجاری فعال در بورس اوراق بهادار بااستفاده فنون تحلیلی AHP-TOPSIS
بررسی تأثیر عدالت ادراک شده و عدالت تعاملی بر تعهد سازمانی مطالعه موردی: کارکنان اداره مالیاتهای غرب تهران
بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش و حاکمیت شرکتی بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
بررسی ارزیابی عملکرد خدمات بانکی و رابطه آن با چابکی سازمانی در بانک پارسیان
تاثیر مدیریت ریسک در افزایش اثربخشی خلاقیت و کارآفرینی در سازمان
بررسی تاثیر بخشودگی جرایم قانون مالیات های مستقیم در قطعی شدن پرونده های مالیاتی و کاهش فرایند وصول مالیات در اداره کل امورمالیاتی استان زنجان
بررسی رابطه بین نسبتهای فعالیت با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توسعه سازمانی با محوریت کارآفرینی
بررسی تأثیر مؤلفههای خرید آنلاین بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان مطالعه موردی وبگاه دی جی کالا
بررسی تاثیر روابط میان فردی و جهت گیری اخلاقی بر روی استدلال اخلاقی حسابرسان در سازمان حسابرسی ایران
تاثیر هوش هیجانی بر نوع تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
زیرساخت های مورد نیاز برای رشد و توسعه نوآوری در سازمان
روش های تامین مالی در کسب و کارهای کوچک و کارآفرینانه
بررسی رابطه ی بین تکنیک های حسابداری مدیریت وبهبودتصمیم گیری مدیران در بین بانک های خصوصی شهرستان زنجان
بررسی میزان تاثیر بازاریابی مبتنی بر وب( EM ) برافزایش تعداد مشتریان در بین نمایندگی های شرکت ایرانسل در شهر زنجان
لایه ها و سطوح یادگیری کارآفرینانه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید