فراخوان مقاله

همایش ملی ملک الشعراء بهار

همایش ملی ملک الشعراء بهار ، در تابستان ۱۳۹۶ توسط اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی -معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی -انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی – مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۱ خرداد با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی برگزاری همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  •  بهار در عرصۀ تحقیقات ادبی
  •  اسنادی از زندگانی بهار
  •  اسطوره و قهرمانان اساطیری در شعر بهار
  •  ترکیب سازی در شعر بهار
  •  طنز در آثار بهار(گفتار/آثار تحقیقی/آثار ادبی)
  •  زبان، بیان و نگاه باستانگرایانه در شعر بهار
  •  بهار و انجمن های ادبی
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید