فراخوان مقاله سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

فراخوان مقاله سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • میکروبیولوژی محیطی، تنوع زیستی و اکولوژی میکروارگانیسم ها
  • میکروبیولوژی و تولید محصولات طبیعی و مصنوعی
  • بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
  • میکروبیولوژی آب و پساب
  • میکروبیولوژی دریا، آبزیان و شیلات
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید