فراخوان مقاله

اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها (ایران کمپرسور ۹۶)

اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها (ایران کمپرسور ۹۶)، ۱۴ تیر ۱۳۹۶ توسط مرکز آموزش هوایار در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی برگزاری همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات در کمپرسورها
  • بررسی راهکارها و روش های ارتقاء و نوسازی در کمپرسورها
  • بررسیآخرین دستاوردها و تکنولوژی های نوین و نقش آن در انتخاب کمپرسورها
  • بررسی راهکارهای نوین صرفه جویی و افزایش بهره وری در مصرف انرژی کمپرسورها

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید