فراخوان مقاله

اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی

اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی، ۱۳ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بجنورد و با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران در شهر بجنورد برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ ا توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای اصلی  کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • صنایع گاز
  • صنایع پتروشیمی
  • مهندسی شیمی
  • محیط زیست و انرژی

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید