فراخوان مقاله

اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران

اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران، ۶ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه قم در محل دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  •  تاثیرات متقابل عوامل اقلیمی و زیست محیطی بر دریاچه نمک
  •  تاثیر بحران دریاچه نمک بر افزایش گرد و غبار
  •  تاثیرات متقابل بحران دریاچه نمک و منابع آبی
  •  تاثیرات متقابل بحران دریاچه نمک و منابع طبیعی
  •  تاثیر بحران دریاچه نمک بر وضعیت کشاورزی
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید