انتشار مقالات

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۴ تا ۸ مرداد ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکادر شهر تبریز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۱۱۸۱عنوان مقاله تخصصی شامل۱۳۲۸۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری

تاثیر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی درانتخاب متناسب سازه مونوریل درشرایط مختلف ساخت
تبیین اصول و شاخص های پدافند غیرعامل در فضاها و بناهای شهری واولویت بندی آنها بر اساس مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
راهکارهای دستیابی به پایداری اجتماعی در طراحی فضاهای عمومی
انعکاس تفکر پردیس در فرش ایرانی باغ ایرانی، عالمی کوچک نقش یافته در فرش ایرانی
گامی به سوی توسعه پایدار روستایی با تاکید بر نقش دانش بومی(نمونه موردی:روستاهای شهرستان سردشت)
مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتن غلتکیRCCP با رویه های آسفالتی مطالعه موردی شهر مشهد
بررسی میزان تغییر شکلهای تونل در زمین متور شونده (بررسی موردی رود دو تونل)
محصوریت باغ، خلوت گاهی جهت آرامش و امنیت
Prediction of Ultimate Bearing Capacity of Circularand Square Footings by Neural Network
تاثیر کاربرد مصالح با مقاومت کم کنترل شدهCLSM در اجرای زیرگذرهای جاده
بررسی عملکرد لوله های مدفون تحت اثر بار انفجار
مطالععه موردی از پیکری دانش مدیریت پروژه و فرآیندهای مدیریت پروژه در چرخه حیات پروژه
پیش بینی نرخ نفوذ ماشین تمام مقطع حفر تونل TBM با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره، شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان
ارائه مدلی به روش ماشین بردار پشتیبان با هدف دستیابی به خردایش مطلوب حاصل از عملیاتآتشباری در معادن روباز
اثر مثبت نانو MgO (اکسید منیزیم) بر انبساط خمیر سیمان در بتن
بررسی رفتار ستونهای فولًادی با مقاطع عرضی ی شرایط مرزی مختلفتحت بار انفجار با زوایای متفاوت
بررسی شاخص خرابی ستون های فولادیتحت بار انفجار مختلف
بررسی تاثیرآهک هیدراته و زنده درتثبیت زیراساس بامصالح رودخانه ای(مطالعه موردی شهرستان میاندوآب)
مقایسه تطبیقی پیاد سازی مهندسی ارزش در بدنه ۳ نوع سد خاکی،بتنقوسی و بتن غلتکی با تاکید بر مطالعه سد سیکان دره شهر – ایلام
برنامه ریزی یکپارچه منابع آب سدهای حوضه کارون بزرگ با استفاده از نرم افزار LINGO
بررسی روشهای تحلیل شکست سدهای خاکی در اثر روگذری
مدلسازی غیرخطی سکوی ثابت دریایی تحت تاثیر امواج
تحلیل دینامیکی سکوی دریایی تحت بارگذاری ضربه کشتی
تعیین ظرفیت باربری جانبی شمع ها و گروه شمع ها در خاک های مسئله دار
تاثیر مدول یانگ خاک بر جا به جایی و ضریب اطمینان دیواره گود پایدارشده با سیستم میخ کوبی
حساسیت سنجی زاویه اصطکاک داخلی خاک بر روی تغییرمکان وضریب اطمینان دیواره گودبرداری( پروژه برج های دوقلو شهرکرد)
بررسی سختی باربرداری_ بارگذاری مجدد EUR در نرم افزار PLAXIS 2D جهت مدل سازی دیواره گودبرداری
اثر شبیه سازی اطلاعات ساختمان بر مدیریت پروژه ها و کاهش هزینه B.I.M
بررسی سنگ افت در مسیر تونلهای شماره ۱ آزادراه روبار منجیل
مدلساشی عددی جسیان دوفازی برای تسزسی تاثیر فشار تصریق و ارتفاعروباره بر نفوذ دوغاب در چال حفازی
بررسی مقاومت شکست بتن آسفالتی گرم در دماهای پایین
تأثیر تغییر سطح آب زیر زمینی بر نشست گروه میکروپایل در خاک هایچسبنده و غیر چسبنده
مروری بر تحلیل دینامیکی سدهای خاکی تحت اثر بارگذاری زلزله
مروری بر اثر ارتعاشات تولید شده در تونل ها ناشی از حرکت قطار و تأثیر بر ساختمان های مجاور
مقاومت ضربه و خواص مکانیکی بتن های خودتراکم ساخته شدهبا مقادیر متفاوت حجم ماتریس خمیر
اثر خوردگی ناشی از یون کلراید بر پیوستگی بتن و آرماتور توسط آزمایشکشش آرماتور درون بتن
بررسی و مطالعه خواص مقاومتی بتن غلتکی معمولی و تسریع شده با درصدهای مختلف رطوبت
مروری تر تأثیرات انواع افزودنی های معدنی تر میزان جمع شدگی بتن
ارزیابی میزان دقت مدل رفتاری دانکن چانگ در پیش بینی نشست در -سازه های خاکی
تحلیلی بر سرباره فولاد ضد زنگ در بتن سبز
تحلیلی بر مشخصات بتن حاوی پوسته نارگیل به عنوان سنگدانه
استفاده از خاکستر جمع شده در انتهای کوره زغال سنگ به عنوانسنگدانه در بتن
تاثیر کاربرد خاکستر جمع شده در انتهای کوره زغال سنگ به عنوانسیمان بر روی مشخصات مکانیکی بتن سبک
تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژههای عمرانی
بررسی آزمون های آزمایشگاهی انجام شده بر روی مدل CCHE2D
Fuzzy Logic Model to Estimate the Compressive Strength of 7 days old Concrete Mixture
بررسی خاکهای مسئله دار استان گیلان – مطالعه، تحلیل و پهنه بندی خاکهای واگرا و روانگرا در مسر متروی رشت
بهینه سازی طرح سازه نگهبان تونل انحراف سد حاجیلرچای براساستحلیل پایداری حین اجراء
آنالیز حساسیت قابلیت اطمینان تیر طراحی شده بر اساس مبحث نهممقررات ملی ساختمان ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر چرخش انحنای دریچه نیم استوانه ای حول محور مرکزی بر هیدرولیک جریان
بررسی ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روش انفجار و آزمایش نفوذ استاندارد SPT
بررسی آلودگی نفت بر پارامترهای ژئوتکنیکی خاک
ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از روشهای انفجار و اندازه گیری سرعت موجی برشی VS
A comparative study of honey-bee mating optimization algorithm and support vector regression system approach for river discharge predictionCase study: Kashkan River Basin
واکاوی پس آیند جریان آب بر هم آیی جدایش شیروانی های خاکی درخاک های مختلف بر اساس روش های تعادل حدی و عددی
ارزیابی شیوه های تزریق درپی سدها
تاثیر محلول سی بی آر پلاس بر مقاومت تک محوری و تراکم پذیری خاک رسو رس سولفاته
انتخاب مناسب ترین معیار تجربی جهت ارزیابی مدول تغییر شکلپذیریتوده سنگ
بررسی تاثیر ضخامت فوم های صلب پلی یورتان در کاهش اثرات ضربه در سازه ها
بررسی دوام و نفوذپذیری بتن حاوی ماسه بادی عالیشهر
بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی ماسه بادی عالیشهر
ارزیابی تأثیر آهک در بهبود مشخصات فنی لایه های روسازی و آسفالت
تکنولوژی وصله مکانیکی آرماتور، مزایا و فرصت ها
مزایا و چالش های استفاده از بتن غلتکی به عنوان روسازی راه(مطالعه موردی پروژه اجرای خیابان داخلی کارخانه پریفاب با استفاده ازبتن غلتکی)
اولویت بندی علل تاخیر در پروژه های عمرانی با استفاده از روش TOPSIS
آنالیزطبقه بندی و بررسی ساختمان های رسوبی در ساختار زمین شناسی
تحقیق و بررسی نحوه ذرات تشکیل دهنده رسوبات در سنگهای رسوبی
مطالعه بر روی نحوه و تشکیل ساختار سنگهای آواری در زمین شناسی
آنالیزطبقه بندی و بررسی سنگ های رسوبی در زمین شناسی
اثر آرایش طولی میخها در سیستمهای میخ کوبی شده بر پایداری استاتیکی جداره گودبرداری
مروری بر تاثیرات انواع افزودنی های جایگزین سیمان در روسازی بتنغلتکی
بررسی انواع بتن الیافی و کاربردهای آن در مهندسی عمران
پیش بینی مقاومت فشاری بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بندسد های خاکی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر میکروسیلیس و خاکستر پوسته برنج بر خواصمهندسی بتن خودتراکم با رویکرد دستیابی به درصد بهینه این پودرها
بررسی آزمایشگاهی ضایعات سنگ بری ها برای کاربرد در راه سازی
تعیین مساحت زون ریزش با استفاده از نرم افزارMinitab
GPR and Underground cavities investigation (Kerman city)
امکان سنجی بکارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان در تصمیم گیری هایکارگاهی
تحلیل عددی پارامترهای مقاومتی ستون سنگی روکش شده در خاکهای فروریزشی
دست یابی به توسعه پایدار- نگرشی نوین در اتخاذ خط مشی های کارآمد
بررسی تأثیر پارامتر ضخامت قالب بتنی در مقاومت دیوارهای بتنی در برابربارگذاری انفجار
بررسی اثر انواع اتصالات دیوار های نگهبان در مقاومت برج خنک کنندهپشت دیوار در برابر بارگذاری انفجار
چالش های انتخاب ساختار قراردادی دوعاملی و اسناد مناقصه
بررسی فنی و اقتصادی تأثیر استفاده از سرباره کوره قوس الکتریکیشرکت فولاد خوزستان به عنوان جایگزین سنگدانه در بتن سازه ای
شناخت علل ادعاهای پیمانکاران در مدیریت پروژه
فاینانس در پروژه ها ی داخلی و خارجی
مطالعه رفتار مقاطع عرضی تونل دایره ای تحت تغییر شکل هایحلقه ای ناشی از انتشار قائم امواج برشی
Evaluating Soldier pile retaining walls behavior under static and Pseudo-static analysis
بررسی تضمین کیفیت در فرآیند احداث سازه های اسکلت فلزی
امکان سنجی استفاده از بتن بدون ریز دانه به عنوان بتن مسلح وبررسی مقاومتوپایداری فولاد مدفون در آن
عوامل موثر بر نرخ نفوذ ماشین حفاری TBM بررسی و مقایسه دو روش QTBM,CSM
مروری بر تاثیر آلودگی نفتی بر پارمترهای مقاومتی و ژئتکنیکی خاک
مروری بر تغییرات حدود اتربرگ خاک در برابر آلودگی های نفتی
مروری بر تاثیر آلودگی هیدروکربنی بر دانسیته خشک خاک
بحران اب در تربت حیدریه چاشها و راهکارها در افق پیش رو
مروری بر انواع مهارهای خاکی و نقش آنها در مهندسی ژئوتکنیک
ارزیابی فنی اقتصادی ساخت دکل برق فشار قوی به وسیله میکروپایل و روشهای معمول
بررسی تأثیر آنتی فوم بر فوم بتن
بررسی اثر برخی روان کننده ها بر مقاومت فشاری فوم بتن
مدلسازی و استفاده از میکروپایل جهت افزایش ظرفیت باربری شالوده ها
کارﺭبرﺩ مدﻝ زمﻴن آماری (کرﻳجﯿﻴنگ) وﻭ تلفﯿﻴق ﺁنﻥ باسیستم استنتاج فازی عصبی در پهنه بندی تراز آب زیرزمینی مطالعه موردی : دشت شیراز
مقایسه فنی و اقتصادی بلوک CLC با آجر سفال
بهبود فنی و اقتصادی سیستمهای باربر خمشی بتنی با استفاده ازجایگزینیدیوارهای برشی کوچک
بررسی پارامترهای هیدرودینامیک جریان توربولانسی در حوضچه هایآرامش
بتن گوگردی، خصوصیات و موارد کاربرد در صنعت ساخت و ساز
بررسی فرایندهای مناسب جهت مدیریت ادعاهای پیمانکاران درسازمانهای پروژه محور دولتی
ارزیابی نحوه اجرای قطعات پیش ساخته بتنی بصورت قوسی به منظور کاهش هزینه ها تسریع در اجرای مطالعه موردی: پروژه قدس حمیدیه خوزستان
ABC technology used in Accelerated deployment and optimization of the structure of the bridge
ارایه الگوی سنجش سیستم مدیریت یکپارچه(مطالعه موردی شرکت نیرپارس)
پارامترهای ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی منطقه جنوب غرب تهران در محدود ناحیه ۱۶ و ۱۷
تعییه مقدار قابل اعتماد ظرفیت تعادل کاتیونی خاکهای کربنات دار با استفاده از نسبت بهینه الکترولیت به خاک
تأثیر شرایط محیطی و عملیات اجرایی در ترک خوردگی سازه های بتنی
تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انتقال آب سبزکوه بهچغاخور با استفاده از روشهای تجربی و عددی
مصالح ژئوسنتتیک و کاربرد ژئوتکستایلها به عنوان فیلتر در مخازن آب
تعیین ضریب همبستگی بین مقادیرجدایش زمینوار از شبه زمینوار محاسبه شده با استفاده از داده های ICGEM در معادله شوبرگ و روش GPS/Levelling
بررسی انواع اسلیپر های سازه های ریلیبا توجه به اسلیپر های کامپوزیتی
مقایسه روش سعی و خطا و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی خطوط انتقال آب با استفاده از نرم افزار Water GEMS مطالعه موردی : خط انتقال آب قطاربنه به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
مدلسازی عددی سرریز نیلوفری با نرمافزارFLOW-3D
ارزیابی معیارهای انتخاب پیمانکاران طرح های منابع آب کشور با رویکردمقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه
ارزیابی و مقایسه روشهای طراحی خمشی شمع ها در خاکهای روانگرا با تکیه بر منحنی هایP-Y
ارزیابی فنی و اقتصادی دیوارهای ۳DWALL در مقایسه با دیوارهای بلوکی برای سازه های مرتفع در شهرستان مسجد سلیمان
بررسی تاثیر زاویه ی آبگیری بر دبی رسوب ورودی به آبگیر
The effect of various curing compounds on the flexural strength characteristic of Roller Compacted concrete Pavements (RCCP)
مدلسازی میزان تبخیر از سطح آزاد سد مهاباد با استفاده از شبکه هایعصبی مصنوعی و مقایسه آن با معادلات تجربی
شناسایی و بررسی ریسکهای موجود در عملیات تخریب ساختمانها ازمنظر مدیریت ایمنی
بهینه سازی چندهدفه سدهای تأخیری پاره سنگی در شرایط سیلابی: کاربردمدل چانه زنی نشهرسنی
بررسی تاثیر پارامترهای مختلف سازه غلافی بر افزایش باربری پی ماسه ای
مقایسه نتایج طراحی آیین نامه فولاد ایران و آمریکا به روش حالت حدی
مقایسه عملکرد آیین نامه ایران و آمریکا به روش طراحی بر اساس عملکرد
بررسی عددی تغییرات فشار و درگ وارد بر پایه پلها در آب مواج
رویکردی تحلیلی در بازآفرینی فضاهای کالبدی سنتی و مدرن در مدارس ایرانی مدرسه عالی مدیریت، مدرسه سپهسالار تهران، مدرسه ایرانشهر یزد
ارائه مدلی مفهومی و رویکردی نوین جهت ارزیابی و رده بندی پل ها بر مبنایمعیارهای شاخص سلامت، به منظور اولویت بندی و بودجه بندی نگهداری پل
تجزیه و تحلیل ترک های دوره ای روسازی در لایه رویه با ماژول RFPA موجود در نرم افزار IHSDM
شبیه سازی هیدرولیکی پرش اسکی در پرتاب کننده جامی مثلثی با استفاده از Flow 3D
آسیب شناسی قراردادهای پروژه های عمرانی بخش عمومی (دولتی)
بررسی نفوذپذیری در خاک های غیراشباع و ارتباط آن با منحنی آب خاک
تخمین ثابت های معادلات تجربی مربوط به منحنی های آب خاک –در خاکهای غیراشباع
تحلیل سه بعدی خاک پیرامون خطوط لوله مدفون نفت زیر رودخانه
بررسی و مقایسه بین مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه بتن در یک کارآزمایشگاهی و مقایسه ضرایب با آیین نامه بتن ایران(آبا)
بررسی روشهای تخمین پدیده آبشستگی در پایه های اسکله ها مطالعه موردی : اسکله بندرانزلی
چالشهای اخلاق در حرفه مهندسی
آشکارسازی اثرات تغییر اقلیم بر شاخصهای اقلیمی حدی با استفادهاز خروجیهای ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG
انتخاب مناسب ترین نوع قرارداد در شرایط قراردادی پروژه های مسکن مهر از دیدگاه کارفرما
استفاده از مدل های موجک- نروفازی و نروفازی در شبیه سازی دبی جریان رودخانه(مطالعه موردی: رودخانه فهلیان)
تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی بستر با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحهای (مطالعه موردی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد)
مدیریت بهینه اجرا در مخازن بتنی زیر سطحی (مطالعه موردی منطقه ۵ شهرداریتهران)
مدل سازی و بررسی آزمایشگاهی جریان ناشی از شکست سد
تولید اتوماتیک مدل سه بعدی ساختمان ها از داده های لیزر اسکنر هوایی
بررسی پایدارسازی دیواره خاکی گود برداری شده در اهواز به روش دیواردیافراگمی(مورد مطالعاتی پروژه هتل اکسین مرکزی اهواز)
ارزیابی دقت مدلهای ارائه شده در آیین نامه های برای تخمین خزش در بتن خود متراکم
ارزیابی خرابی شیارشدگی در مخلوط های آسفالت SMAاصلاح شده با نانو اکسید آهن
بررسی آزمایشگاه تاثیر نانو اکسید آهن بر مدول سفتی مخلوطهای آسفالت ماستیک درشت دانه
بررسی تاثیر استفاده از ورق های FRP در مقاوم سازی دیوارهای حائلبتنی در مقابل انفجار در خاک های ماسه ای و رسی
مدیریت و آنالیز ریسک در ساخت و ساز شهری
ارزیابی تأثیر نانورس بر خصوصیات تورمی خاک های رسی
تاثیر سرباره کوره بلند بر خواص قیر اصلاح شده
اثر نانو تیتانیوم بر خواص مهندسی بتن خود تراکم حاوی متاکائولین
بررسی آزمایشگاهی تاثیر نوع و میزان افزودنی های نانورس و نانوسلییس بر بهسازی خصوصیات مهندسی خاک های دانه ای
مطالعه آزمایشگاهی الگوی آبشستگی حول تک آبشکن چوگانی در کانالمستقیم
بررسی اثر افزایش حجم مخازن هوای فشرده در انتخاب سایر تجهیزات ضربه گیر
تاثیر دخالت های انسانی بر خط ساحلی دریا (مطالعه موردی بندر امیرآباد)
ارزیابی ریسک پروژه های سدسازی در مراحل مختلف ساخت با استفاده ازروش های تصمیم گیری چندمعیاره
ارزیابی ریسک در زمینه کیفیت خدمات مهندسین مشاور ساختمان درایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره
بررسی وتحلیل روش های طراحی آثار معماری مهندس مهدی علیرضایی
شبیه سازی تراز آب زیرزمینی با استفاده از ترکیب مدلهای موجک، فازی عصبی و مقایسه آن با مدل فازی عصبی (مطالعه موردی: دشت نی ریز)
بهبود خواص مکانیکی بتن خودتراکم
تاثیر شرایط مختلف عمل آوری بر مقاومت بتن حاوی ضایعات آجر
بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی سنگدانه ها بر مقاومتسنگ های مصنوعی
مدلسازی تاثیر حفاری تونل بر پی متکی بر شمع
معرفی و بررسی رسهای حساس
بررسی عوامل موثر در محاسبات نشست پی های سطحی
بررسی تاثیر نسبت ماسه به سیمان در بتن پودری واکنش پذیر به همراهمیکروسیلیس و نانوسیلیس
اثرات متقابل اندرکنشی تونلهای موازی برنشست سطح زمین
معرفی روسازی بلوکی بتن مسلح به عنوان طرحی نویندر روسازیهای بتنی صلب
بررسی ویژگی های مهندسی و ترکیب کانی شناسی بنتونیت های خراسانجنوبی
تاثیر دیاتومیت کلسینه بر خواص مکانیکی و فیزیکی ملات سیمانی
بررسی تاثیر زمان اختلاط بر خواص رئولوژیکی و مکانیکی ملاتهای خود تراکم حاوی متاکائولن
ارزیابی خصوصیات خمیری و تراکمی خاک رس تثبیت شده با خاکستر تفاله نیشکرو سیمان
مدلسازی نویز سریهای زمانی مختصات از طریق آنالیز چگالی توان طیفی
Investigation and ranking of effective factors on delay inbridge construction projects using the AnalyticHierarchy Process (AHP)
ارزیابی آب شیرین که ترکیبی MSF/RO خورشیدی و مزایای استفاد از آن در راستای کاهش هزینه و سازگار با محیط زیست
ارزیابی کاربردها و فوایدBIM در مدیریت پروژه های ساخت و ساز
ارزیابی ریسکهای ب کارگیری BIM در پروژه های ساخت و ساز
معرفی الگوریتم تکامل تفاضلیDE در بهینه سازی شبکه توزیع آب
آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در پایداری شیروانی سد خاکی در حالتتراوش دائم (مطالعه موردی سد حسنلو)
بررسی استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره درمدیریت ساخت و ساز
ارزیابی کمی و کیفی ی مىابع آلودًگی آبهای زیرزمینی(مطالعه موردی دشت شیراز)
بررسی مولفه های موثر بر ارتقاء کیفیت بلند مرتبه سازی ( توسعه عمودی شهر)نمونه موردی شهر گرگان
بررسی دوام بتن سبک پرمقاومت حاوی میکروسیلیس در برابر تکراریخزدن و آب شدن
تحلیل استاتیکی و دینامیکی سذ باطله معذن گل گهرسیرجان دربرابر لرزه های ناشی از انفجار
مقایس طرح اختلاط بتنهای سبک ساخت شده با استفاد از روشمقاومت فشاری
مقایس تاثیرات مواد پودری بر مشخصات بتن سبک خًود متراکم
مروری بر استفاده از قانون تنش موثر در خاک های اشباع و غیراشباع
بررسی امکان تغییر پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه در ورزقان بعد از زلزله ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
بررسی شکل پذیری سازه های بتنی سبکدانه در ۵ مدل سازه ای متفاوت
مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی اندرکنشآب – جداره لوله
تحلیل روشحل معادلات حاکم بر اندرکنشآب و جداره لوله در سیستمهای تحت فشار شبکه های انتقال آب
بررسی تاثیر ترک ها روی سنگها و نتایج آن بر روی مقاومت باربری سنگها
بررسی روش های ژئوفیزیک و کاربرد آن در مطالعات اولیه ژئوتکنیکی درتونل ها و فضاهای زیرزمینی
سیستم زهکشی زیر پوشش کانال انتقال آب، از طراحی تا واقعیت( مطالعه موردی قطعه دوم کانال AMC )
تغییر شکلهای دیوار حائل تثبیت شده مکانیکی (MSE Wall) در مجاورت تکیه گاههای پل
بررسی پایداری داخلی و خارجی دیوارهای تثبیت شده مکانیکیMSE Wall در مجاورت تکیه گاههای پل
بررسی دوام بتن های ساخته شده از باطله های کارخانه زغالشویی شرکتزغال سنگ البرز مرکزی
مقایسه مدلهای HadCM3, CSIRO Mk3,GFDL,CM2.1 در مدلسازی اثار تغییر اقلیم بر دما و بارش در حوضه طالقان
ارزیابی تأثیر ابعاد چشمه ژئوگرید بر اندرکنش خاک – ژئوگرید تحتآزمایش بیرون کشش
روشهای موثر بهسازی ساختمانهای نامنظم بتن مسلح
بررسی اثر صلبیت اتصالات و هندسه قاب بر خرابی پیش رونده در قاب هایخمشی فولادی
مقایسه رفتار لرزهای دیوار برشی فولادی، مهاربند واگرا و مهاربند زانوئی باتاکید بر بهبود ضریب رفتار سیستم با استفاده از الگوریتم تاگوچی
بهبود عملکرد لرزهای دیوار برشی فولادی نیمه نگهداری شده در لبه ها با استفاده از ورقهایCFRP
بررسی رفتار لرزهای دیوار برشی فولادی نیمه نگهداری شده در لبهها بااستفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی
بررسی رفتار دیوار برشی فولادی سخت شده باABAQUS ناودانی توسط نرم افزار
نحوه عملکرد میراگر ویسکوز مایع نسبت به سایر میراگرها درساختمان ها
بررسی تاثیر نیروها و فشارهای وارده بر کوله پلهای یکپارچه
بهینه سازی رفتار لرزه ای ستون بتن آرمه با FRP
بهسازی تیرهای عمیق بتنی ترک خورده به وسیلهFRP با استفاده از روشNSM و مدلسازی با نرم افزارABAQUS
بررسی و مقایسه رفتار دیوار برشی فولادیLYPتحت بارهای دوره ای و یکنواخت
بررسی اثر مدلسازی رفتار ناحیه اتصال تیر در ستوندر قاب های خمشی فولادی
بهبود رفتار لرزهای قابهای مختلط با انتخاب چیدمانمناسب اتصالات نیمه صلب
تاثیر پارامترهای مختلف خاک بر نشست دینامیکی شالوده سطحی واقع برخاک ماسهای
تعیین شکل بهینه اتصالات کاهش یافته در جان تیر
عملکرد مهاربندی زانوئی در قابهای فلزی
تعیین احتمال خرابی و حاشیه اطمینان برای قاب دو بعدی بتن مسلح تحت اثر انفجارهای تروریستی
تعیین مدت زمان بهینه برای اجرای درز سرد و مطالعه تاثیر آن بر روی کیفیت بتن تحت آزمایش خمش و کشش مستقیم
دستورالعمل انجمن تحقیقات ملی کانادا NRC برای ارزیابی لرزهای سریع ساختمانها
بررسی تاثیر ورقهای تقویتی خمشیFRP در توزیع ترک تیرهای بتنی کم فولاد توسط نرم افزار اجزای محدود
تاثیرویژگی های هندسی لایه های FRP بر عملکرد سازه ای دال های بتن مسلح تحت بار انفجار
تحلیل عددی دینامیکی تونلهای دوقلو تحت بار زلزله ـ مطالعه موردی تونلهای دوقلوی البرز ازاد راه تهران ـ شمال تحت زلزله بلده
بهبود عملکرد لرزه ای دیوار برشی فولادی دارای بازشو با استفاده از ورهای CFRP
بررسی رفتار پس کمانش و خرابی در سازه های دو لایه فضاکار
ارزیابی پارامترهای مؤثر حرکات زمین حوضه های نزدیک به گسل در پاسخلرزه ای سازه ها
بررسی رفتار لرزه ای خاک های بهسازی شده به روش تسلیح
معرفی روش NSM در مقاوم سازی و بهسازی پایه های پلهای شهری
اثر زلزله های نزدیک گسل با خاصیت جابجایی ماندگار بر پاسخ قاب هایجداسازی شده در پایه با جداگر اصطکاکی
اثر زلزله های نزدیک گسل با خاصیت جهت پذیری بر پاسخ قاب هایجداسازی شده در پایه با جداگرلاستیکی هسته سربی
استفاده از روش تبدیل دیفرانسیل اصلاح شده جهت حل معادله ارتعاشآزاد و نیرویی سیستم یک درجه آزادی
نوین سازی سازه ای سازه های قدیمی
آنالیز پایداری سد خاکی مهاباد با استفاد از نرم افزارSLOPE/W
آنالیز حرکت آب در خاک سد خاکی مهاباد با نرم افزار SLOPE/W
بررسی اثر تغییر در مشخصات و پارامترهای خاک بر نشست گروه شمع در شرایط بروز روانگرایی در خاک تحت بار دینامیکی
Optimal design of planar and space trusses
تحلیل دینامیکی غیرخطی ساختمانهای دارای جداگرلرزهایبر اثر انفجار حوزه نزدیک؛نمونه موردی ساختمانبیمارستان امام حسین (ع) کرمانشاه
تعییی تعداد میراگرهای جرمی و موقعیت آنها برای رفتار بهینه سازه های بلند در کنترل غیر فعال
ارزیابی بیشینه تغییر مکان غیر الاستیک برای سازه های بنا شده بر روی خاک سخت با توجه به فاصله زلزله و سخت شوندگی بعد از جاری شدن
تعیین هزینه بهینه بهسازی ساختمانهای در مقابل زلزله
Numerical investigation on behavior of blind bolted moment connections made of cold-formed steel sections
شناسایی خرابی در پل های بتنی دو دهانه با روش هوشمند موجک Wavelet
طراحی بهینه قاب های خمشی فولادی تحت اثر زلزله بر مبنای عملکرد
مدلسازی آسیب پذیری زلزله منطقه ۸ شهر تبریز با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره در GIS
Assessment of ASCE 41-06 pushover procedure inperformance of concrete vertical irregular buildings
بررسی خرابی پیشرونده در سازههای شبکه تخت دو لایه فضاکار درمدلهایی با شرایط متفاوت
بهبود عملکرد لرزهای مهاربند زانوئی با استفاده از ورقهای CFRP
بررسی تاثیر زاویه قرارگیری عضو قطری، مشخصات مصالح عضو زانوئی وتعداد طبقات بر ضریب رفتار مهاربند زانوئی
ارزیابی بهسازی قاب های بتنی با مهاربند ضربدری توسط آیین نامهFEMA-356
ارزیابی تغییر مکان نسبی و کلی قاب فولادیمجهز به دیوار برشی فولادی
بهبود عمکرد دیافراگم سقف در سازه های بتنی با پلان باریک
مقایسه فعالیتهای انجام شده در راستای ارزیابی آسیبپذیری لرزه ای سازه-های موجود در خارج و داخل کشور
بررسی اثر زلزله حوزه نزدیک و حوزه دور بر روی محل بهینه میراگر جرمی در کنترل غیر فعال سازه های بلند
بررسی پاسخ مخازن ذخیره هوایی فولًادی در برابر بارهای انفجاری
مقایسه تاثیر پر و خالی بودن مخازن ذخیره هوایی در پاسخ مخزن در برابر بار ناشی از انفجار (مطالعه موردی یک مخزن ذخیره در استان بوشهر)
بررسی عوامل موثر در پاسخ غیرخطی ساختمان ها تحت اثر انفجار خارجی
بررسی تغییرات ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ نسبت به ویرایش سوم
بررسی تحلیلی عددی ارتعاشات توربین بادی و بکارگیری سیستمTLD جهت کاهش ارتعاشات ناسل در زمان وقوع زلزله
تاثیر الیاف فولادی در افزایش انرژی شکست بتن
نحوه بهسازی سازه ها با استفاده از سیستم مهندسی ارزش
مروری بر بررسی رفتار سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک
ارزیابی اثر روش نصب ورق بر روی رفتار برشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورقهای FRP به صورت دو طرفه
بررسی رفتار لرزه ای چلیک های دو لایه
بررسی اثرات حفره در محل اتصال ستون به صفحه ستون فولادی ناشی ازمشکلات اجرایی
عملکرد قابهای مهاربندی شده برون محور بر اساس میزان اتلاف انرژی تیر پیوند
بررسی تاثیر تخریب برشی و محوری ستونهای ساختمانهای بتن مسلح موجود در رفتار سازه ها با تعداد طبقات، نسبت بار محوری و فاصله آرماتورهای عرضی گوناگون
تحلیل غیرخطی سازههای صفحهای با استفاده از توصیف لاگرانژی
کاهش پتانسیل خزاتی پیش رونده بوسیله پس کشیده کردن اتصالاتدر قاب های خوشی فولادی
انتخاب مصالح غیر سازه ایی بهینه جهت پارتیشن بندی ساختمانها با درنظر گرفتن متغیرهای زمان اجرا و وزن
تحلیلی بر نقش الیاف پلاستیکی کامپوزیت FRP در مقاوم سازی سازه های بتنی
تحلیل و شناسایی روشهای متداول مقاوم سازی ساختمان ها
بررسی اشکالات اجرایی سازه های فلزی در فرآیند طراحی و ساختصنعتی
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای متعارف شهر زنجان
Application of TMD systems in vibration control of stay cables subjected to seismic loading
Vibration control of an inclined sagged cable using two different passive systems, a comparative study
تحلیل خطوط لوله دریایی تحت بارگذاری ناشی از حرکت گسلدر دریای خزر
تقویت و بهسازی سازه های بتتنی با مصالح ERP
تحلیل پاسخ و ارزیابی خسارت ساختمانهای بتن مسلح در معرض بارهایانفجاری
بررسی نتایج تحقیقات تجربی و طراحی دیوارهای برشی هیبریدی
بررسی فرونشست زمی و گسل های بخشهایی از ایران و علت رخداد ان
بررسی ویژگی های بتن سبک به عنوان جایگزینی برای بتن معمولی
ارزیابی عملکرد لرز های ساختمان فولادی قاب خمشی دارای دیوار برشی
Analytical study of break-off tests onconcrete
بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح مقاومسازی شده با FRP تحت بارگذاری ضربهای، به روش المان محدود
بررسی رفتار چرخه ای اتصال فولادی تیر با مقطع کاهش یافته و تاثیرقسمت کاهش یافته بر روی مقطع کامل
تحلیل و بررسی اثرآرماتورهای عرضی و بارمحوری دررفتارو شکل پذیری اتصالتیر ستون -درسازه بتن آرمه تحت اثر همزمان بارمحوری و سیکلی به روش اجزا محدود با نرم افزار ABAQUS
Combining Rocking Tubular Structural System with Yielding-plate Dampers to Create Repairable Buildings
تاثیر موقعیت ستون حذف شده در هنگام وقوع خرابی پیشرونده به روشمسیر بارجایگزین
ارزیابی کفایت برشی تیر بتن مسلح تقویت شده در خمش باFRP در هنگام وقوع خرابی پیشرونده به روش مسیر بارجایگزین
تحلیل رفتار بادبندهای کمانش ناپذیر در بارگذاری آتش سوزی
آنالیز اثرات فواصل مختلف کاهشیافتگی تیر فولادی RBS ، بر خیز جانبیتیرها در طبقات و برش پایه ستونها در یک قاب فولادی تحت اثر بار انفجار
تحلیل لرزه خیزی و خطر پذیری زلزله شهرستان اهواز
بررسی ابعاد بازشوی جان در رفتار استاتیکی دیوارهایبرشی در ساختمان های بتنی
بررسی تاثیر شکل و محل قرارگیری بازشو بر رفتار لرزهای دیوار برشیفولادی موجدار ذوزنقهای
سلامت سنجی سازه ها با استفاده از تحلیل فرکانسی
بهسازی خاک با استفاده از تراکم انفجاری
تحلیل خطرپذیری شهر ارومیه با استفاده از روش احتمالاتی زنجیره مارکوف گسسته مستقل از زمان
بررسی ضوابط شکل پذیری و محصورشدگی در سازه های بتن آرمه
ارایه رابطه پریود قابهای نامنظم مهاربندی شده با مهاربندهای کمانشناپذیر با عقب نشینی هندسی دو طرفه قاب در ارتفاع
بررسی توزیع تصادفی ناکاملی های هندسی بر ظرفیت باربری وقابلیتاعتماد چلیک های دولایه فضاکار تحت شرایط تکیه گاهی متفاوت
طراحی بهینه ی دالهای بتنی یکطرفه با استفاده از الگوریتم جستجویهمزیستی جانداران
بررسی عددی اتصال فولادی و ارائهی رابطهی سختی پلاستیک و سختیالاستیک اتصال در منحنی دوخطی لنگر دوران
تعیین عمق مناسب کارگذاری لوله گاز با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و لوله
مقایسه قابهای فولادی با سیستم سازه ای SCBF و EBF با بادبندهای مختلف به لحاظ میزان انرژی ورودی و درصد جذب انرژی پلاستیک
ارزیابی آسیب پذیری خطوط لوله شبکه گاز شهری با استفاده از روش هایشبیه سازی قابلیت اطمینان_ مطالعه موردی ناحیه ۴ شیراز ایران
مقایسه عملکرد سیستمهای مقاوم سازهای مختلف در قابهای بتنی
مطالعات پیشین مدل های رفتاری میانقاب بنایی
ریز مدلسازی میانقاب بنایی در قاب فولادی و صحت سنجی مدلرفتاری
بررسی تأثیر فرکانس زلزله بر تغییر مکان های افقی شمع در خاک روانگرا
بررسی رفتار ستونهای فولادی پر شده با بتن و تقویت شده با مقاطع فولادی SR-CFT تحت بارگذاری محوری
ارزیابی رفتار غیر خطی قاب های دو بعدی با بادبندهای واگرا در زلزلههای دور و نزدیک گسل برای سازه های کوتاه و متوسط
آنالیز احتمالاتی پاسخ سازهی مجهز شده به میراگر ویسکوز مایع غیر خطی
تأثیر عدم قطعیت ظرفیت میراگردر کنترل پاسخ لرزهای سازهی مجهز بهمیراگر ویسکوز مایع
بتن خود ترمیمی توسط باکتری
بهینه سازی خواص مهندسی بتن سبک حاوی الیاف های رایج و افزودنی های معدنی
بررسی رفتار دودکش بتن مسلح و بهسازی ان با FRP تحت اثر بارباد
تأثیر موقعیت میراگر تنظیمپذیر مغناطیسی در طبقات مختلف بر میزانکاهش پاسخ لرزهای سازهها
ارزیابی رفتار دینامیکی سازه های با اهمیت بالا تحت اثر انفجار
ارزیابی لرزه ای قابهای خمشی فولادی با شکلپذیری متوسط براساس آیین نامه زلزله قدی استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم و مقایسه آن با آیی نامه زلزله جدید ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰
ارزیابی لرزه ای قابهای خمشی فولادی با شکلپذیری متوسط براساس ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰
بهبود رفتار لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگرهای صفحات فلزی ومقایسه آن با مهاربند همگرا در برابر بار جانبی در ساختمان های بلند فلزی
بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح به همراه دیوار برشی
بررسی رفتار لرزهای سازههای فولادی توسط میراگرهای صفحات فلزیومقایسه آن با مهاربند همگرا
مدل سازی اجزای محدود پایه پل بهسازی شده باCFRP
رتبه بندی عوامل موثر مهندسی ارزش بر موفقیت مهندسی سازه و طرح های کلان عمرانی با استفاده از تکنیک تحلیل فرایند شبکه ای ANP
ارزیابی و مقایسه تطبیقی ضریب رفتار محاسباتی سازه های فولادی و آییننامه ۲۸۰۰ بر اساس تحلیل پوش آور
ارزیابی تاثیر ابعاد و چیدمان اتصالات ماهیچه ای فولادی در بهبود رفتار لرزه ای سازه های فولادی
بررسی نشست ایستگاه مترو میدان شهدای مشهد در اثر تغییرات به وجود آمده در سطح آب زیرزمینی
بررسی روشهای مختلف تقویت ستونهای بتن آرمه و انتخاب روش بهینه در شهرستان دزفول
مطالعه عددی اتصالات خمشی فولادی پس کشیده همراه با ایجاد کاهش یافتگی در بال تیر
طراحی ناحیه دیافراگم مهاری در پلها با تیر اصلی جعبهای به روش مدلسازی خرپایی
بررسی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک ساختگاه و سازه های وابسته سد لیلان چای شهرستان ملکان
ارزیابی مشخصات مکانیکی ماتریسهای پایه سیمانی
بررسی رفتار بیرون کشیدگی الیاف قلابدار فولادی مستقیم از ماتریس پایهسیمانی
Effect of damping ratio on the response of a baseisolated buildings
مقایسه نتایج طراحی بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم و آیین نامه ASCE/SEI 7-10
بررسی تأثیر عمق دفن و نوع خاک بر بیشترین جابجایی نقطه میانی خطوطلوله منقطع مدفون در خاک ماسه ای
تعیین فاصله موردنیاز بین ساختمانها برای جلوگیری از برخورد در هنگامزلزله با روش ارتعاشات تصادفی و بررسی اثر پارامترهای دخیل بر آن
بررسی رفتارهیسترزیس جداسازه های لرزه ای در زلزله های نزدیک به گسل در قابهای برون محور با لینکهای قائم و افقی
بررسی اثر افزودنی ها بر خواص مکانیکی بتن سبک ساخته شده با سبک دانه پامیس فاروج
بررسی مروری تحلیل لرزهای دیوارهای حایل با روشهای عددی
ارزیابی نیازهای لرزهای سازههای بلند بتنی با استفاده از سیستم کمربندخرپایی و مهار بازویی
مطالعه ای بر عملکرد لرزهای قابهای ستون بتنی -تیر فولادی توسطآزمایش مقیاس کامل و مدلسازی تحلیلی
بررسی تحلیلی مهاربندهای کمانش تاب تحت اثر زلزله دور و نزدیک گسل
ارزیابی لرزه ای و تخریب پیش رونده اتصال تیر به ستون ساید پلیت
نکات مدلسازی و تحلیل غیرخطی در بهسازی اسکلت بتن آرمه در نرمافزارPerform-3D به کمک SAP2000
تعیین ضریب تاثیر سازه های دکل برق فشار قوی در اثر گسیختگی پیشرونده
Optimal Passive Structural Control With Artificial Intelligence Approach
A Study on the Effects of the Frame Modulation Changes in the Seismic Response Parameters of Bundled Tube Structures under Near-Field Records
مطالعه و مدلسازی سازه فولادیK-span
ارزیابی لرزه ای بر اساس عملکرد ساختمان های بتن آرمه موجود باروش های مختلف مقاوم سازی
بررسی اثرات محل برخورد و شرایط تکیه گاهی بر رفتار تیرستونهای فولادی تحت بارگذاری ضربه ای
ارزیابی اثر نوع میرایی بر رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی
تعیین درایه اول ماتریس سختی المان چهارگره ای
مقایسه اقتصادی قابهای خمشی فولادی ساده، متوسط و ویژه با مهاربندی برون محور فولادی ویژه(EBF)
ارائه و بررسی یک روش جدید مقاومسازی ستونهای بتنی با استفادهاز روش شیارزنی و میلگرد فولادی و ژاکت FRP
ساخت مدل میان مقیاس بتن ناهمگن سه فازی
بررسی ی مقایس لرز ای اتصالاتRBS-SW و RWSتحت بارهای چرخه ای
طراحی بهینه میراگر جرمی غیرفعال بر مبنای قابلیت اعتماد
خواص بتن خود تراکم سبک حاوی پومیس به عنوان جایگزین سیمان
بررسی رفتار لرزه ای ستون های بتن آرمه تقویت شده با جاکت های فولادی U شکلبا استفاده از نرم افزار آباکوس
بررسی تأثیر مشخصات هندسی جاکت های فولادی در تقویت ستون های بتن آرمه تحت اثربارگذاری لرزه ای
بررسی تاثیر طول تیر پیوند بر شکل پذیری و سختی ثانویه قاب هایمهاربندی شده واگرا
بررسی اثر حرارت بر ر ی اتصالات پیچی با استفاده از روش اجزاء محدود
ارزیابی و بهسازی لرزه ای آسانسور به عنوان بخش غیرسازه ای ساختمان
ارزیاتی تخلیه سریع درسد خاکی تا مدل های رفتاری خاک و سنگتا بکارگیری روش های عددی (مطالعه موردی)
انواع میراگرها و مقایسه و ارزیابی میراگر ویسکوز و میراگر جرمیبر پاسخ سازه
کنترل نیمه فعال ساختمان کف جدا بر مبنای بازخورد سرعت بوسیله میراگر MR
بررسی آزمایشگاهی اثر شیب ورودی و خروجی بر عملکرد هیدرولیکیسرریز کلیدپیانو با ارتفاع ثابت
اثر تاشه بر فرکانس گنبد های فضاکار تک لایه
بررسی زلزله تاریخی سیستان و بلوچستان و میزان خطرپذیری سازه های این استان با توجه به زلزله ۷٫۸ ریشتری سراوان
ارزیابی روشهای مختلف مقیاس سازی شتابنگاشتها برای تحلیل بهروش دینامیکی غیرخطی
اثر موقعیت دیوارهای برشی بر پاسخ سازههای فولادی مجهز به جداسازهایلاستیکی سربی
بررسی هیدروستاتیک مخزن استوانهای مایعات در دوحالت استاتیکی ودینامیکی تحت تحریک زمین زلزله
اثر متقابل فرم معماری و سازه در طراحی ساختمان های بلند فلزی
میرایی معادل ویسکوز با مهاربند زانویی ـ حلقه ای
Preliminary studies into the seismic behavior ofKnee-Ring Braced Frames
بررسی مقاو م سازی تیر بتن مسلح تحت خمش با مقطع مستطیلی به کمک الیاف FRP با آرایش شطرنجی
بررسی سطوح عملکرد سازه های بتنی نامنظم قبل و بعد از تقویت با مهاربند فولادی
آنالیز میراگرها و جداسازها در عملکرد سازه
تحلیل غیرخطی سازه های خرپایی با استفاده از رویکرد لاگرانژی
بررسی پارامتر های موثر در هیدروگراف خروجی شکست سد ناشی ازپدیده رگاب
بررسی روش های مقاوم سازی سازه و علل نیاز به آن و تحلیل سیستم هایمختلف مدرن بهسازی لرزه ای از لحاظ فنی و اقتصادی
مقایسه رفتار لرزهای قابهای خمشی با اتصالات جوشی با مقطع کاهشیافته ( RBS ) و اتصالات جوشی Pre-Northridge با استفاده از تحلیل NSP
تحلیل لرزه ای سد سنگریزه ای با رویه بتنی با احتساب رفتار غیرخطی بدنهسد و پوشش بتنی
سنتز و کاربرد نانوذرات مگنتیت Fe3O4 در بهبود خواص دوامی بتن
ارزیابی ضریب اصلاح پاسخ در قابهای مهاربندی شده ضدکمانش مرکب
مقایسه تطبیقی سقف LCP به لحاظ اجرا، و صرفه اقتصادی با سقف های تیرچه بلوک وعرشه فولادی
شناخت محاسن استفاده از سیستم قاب فولادی سبک( LSF )در اجرایساختمان
Investigation of the effect of Steel Shear Wall on of Steel structures
تحلیل غیزخطی قاتهای تتنی مسلح دارای دیوارتنایی محصور شده
ارزیابی و مقاوم سازی دیوار برشی بتنی با استفاده از ورقهای پلیمری کربنی مسلح شده به الیاف CFRP
بررسی منحنی هیسترسیس قاب های دارای میانقاب
بررسی رفتار سازههای بلند فولادی تحت اثر زلزله با استفاده از سیستممهار بازویی و کمربند خرپایی
تشخیص محل آسیب در تیر تیموشنکو به کمک انحنا شکل مودی و آزمون فرض آماری
عملکرد لرز ای قاب جداسازی شده از پایه به همراه میراگر ویسکوز
Assessing the Performance of Steel Bundled-tube Rigid Frames under Records Scaled Based on the Third and Fourth Editions of The Iranian seismic code 2800
Tuned dampers behavior for seismic energy dissipation
ارزیابی روشهای مختلف کاهش اثر نویز جهت عیبیابی سازه ها
طیف خطر لرزه ای یکنواخت حوزه ی نزدیک گسل برای منطقه تبریز بهروش آنالیز احتمالات
مقایسه نتایج حاصل از طراحی سازه بر حسب آیین نامه زلزله ایران( ۲۸۰۰ و آیین نامهزلزله استرالیا (AS 1170.4)
مطالعه عددی رفتار استاتیکی و دینامیکی پلهای کابلی ترکهایتحت اثر زلزله با توجه به آرایش متفاوت کابلها
مقایسه پوش آور بهنگام شونده با پوش آور معمولی در ساختمانهای فولادی با سیستم قاب خمشی سه بعدی
آسیب پذیری سازه های فولادی در معرض حریق و معرفی تمهیدات وراهکارهای نوین حفاظت و پیشگیری مطرح در استانداردهای بینالمللی
بررسی رفتار لرزه ای قاب مهاربندی شده با سیستم بادبند شورن زانویی و پانل برشی
برسی رفتار مد های کمانشی خطی ستون با مقاطع مستطیلی توپر و تو خالی ومقایسته با نتایج تئوری به روش اجزای محدود، توسط نرم افزارAbaqus
مقایسه رفتار صفحه فولادی با سخت کننده با دیوار بتنی مسلح تحت اثر بارگذاری انفجاریبه روش اجزای محدود
تحلیل مد ارتعاشی سد بتنی وزنی، تحت اثر نیروی گرانش،جهت مقاوم سازی به روش اجزای محدود، توسط نرم افزار Abaqus
ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان های بنایی ساده و تقویت شده
نقش نور در معماری فضاهای عمومی با نگاهی بر فضاهای عمومی در معماری سنتی ایران
بررسی راهکارهای دستیابی به آسایش، آرامش و تفکر در باغی های ایران
بررسی الگوی معماری خانه های ساری در دوره قاجارنمونه ی مورد مطالعه عمارت سردار جلیل
طراحی محیط اکولوژیک و تأثیر آن در سلامت جسم و روان انسان
بازشناسی عناصر تزئینی معماری خانه های روستایی گیلان
شناخت الگوی معماری پایدار در خانه های بومی منطقه جلگه ای گیلان
بررسی نقش نانو تکنولوژی در کاهش میزان مصرف انرژی در ساختمان
سیستم مدیریت ساختمان KNX
تاثیر مولفه های کالبدی براحساس امنیت زنان در فضاهای عمومی
بررسی معماری دیجیتال و سیستمهای هوشمند ساختمانی
شناسایی معیارهای مؤثر بر هویتبخشی به بناهای معماری
بحران هویت فرهنگی در پیادهراه شهرکهای جدیدنمونه موردی شهرک اندیشه
مقایسه تطبیقی رویکردهای باغ سازی: از عقل گرایی قرن هجدهم تا پسا ساختارگرایی قرن بیستم
الگوهای نور در پایداری معماری سنتیبررسی عناصر نورگیر در معماری سنتی پایدار ایراى
هندسه و روح فضا در معماری اسلامیبررسی تاثیر هندسه و تسئینات بر فضای پایدار معماری با نگرشی بر ایجاد روح بی زمان در معماری اسلامی
بررسی تاثیر عوامل زیست اقلیمی بر شکل گیری مساکن روستایی اورامان
بومیگرایی در معماری همراستا با تحولات مدرنیته(تکیه بر آرا و اندیشههای لوئیکان)
نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
استفاده از مصالح ساختمان هوشمند در نما؛ رویکردی پایدار در معماری
کاربندی و گونه شناسی هندسی آن در معماری ایرانی
بررسی چیدمان فضاها در خانه های روستایی کلاردشت در دوره قبل و بعد از سال ۶۰ با تاکید بر رضایت مندی ساکنان مطالعه نمونه موردی: روستای شکرکوه و حسن کیف
سمفونی ارسی
بررسی طرحی ساختمان های بلند و تاثیرات آن بر منظر شهری
نمای دو پوسته راهکاری در جهت جلوگیری از تاثیرات مخرب بارانهای اسیدی بر روی نمای ساختمان
Analysis of architectural sustainable parameters in vernacular architecture of central zone of Iran(Case study: Yazd)
نقش تعاملات اجتماعی در بستر شهری پایدار
اهمیت مشارکت در طراحی و آموزش برای دستیابی به توسعه پایدار
آبادان، جامعه کوتاه مدت، شهر بلند مدت
بررسی امکان سنجی استفاده از انرژی های نو در روستاهای مناطقکوهستانی
بررسی تحول مفهوم طبیعت در معماری اسلامی
بهره گیری از نور روز در فضاهای آموزشی
کنکاش هویت در معماری ایرانی اسلامی
ارزیابی فناوریهای نوین ساختمانی از منظر شاخصهای معماری پایدار
کوبیاکس: از معماری تا سازه
بررسی معیارهای تطابق معماری مساجد اهل سنت شهرستان زاهدان باکشور همجوار پاکستان
بررسی الگوهای معماری بومی و تطابق آن با شرایط اقلیمیمطالعه موردی : خانه شیخ الاسلام
بررسی ساختار روستای ونداده به منظور توسعه پایدار و آمایش سرزمین
بررسی طراحی اقلیمی بر کاهش مصرف انرژی در مناطق کویری نمونه موردی کاشان
بررسی تأثیر نظریه پیچیدگی چارلز جنکز در پیدایش معماری پرش کیهانی
بررسی الگوهای توسعه پایداردر راستای شهرسازی سنتی – اسلامی
الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی و نظام فضایی معماری ایران
بررسی تاثیرات فرهنگ و ساختار فضایی بر معماری ایران
نقش شیشه های نوین در توسعه پایدار
نقش و عملکرد اکوپارکها در شهرهای نوین و توسعه پایدار
مروری بر معضل تقلید ناآگاهانه در معماری معاصر ایران
بررسی نقوش و تزیینات خانه های قزوین در دوره قاجار (نمونه موردی: خانه بهروزی ـ خانه محمود بهشتی)
ورود مدرنیسم به ایران و تاثیرات ان در بناهای دوره پهلوی اول با نگاه ویژه به بناهای شهر تهران
بررسی تاثیر طراحی های مختلف آب در باغ ایرانی با نگاهی به روانشناسی محیط، «نمونه موردی: باغ شاه گلی تبریز»
سبک شناسی بناهای آیینی کویر مرکزی ایران: مطالعه موردیچهارطاقی نخلک
روش های بهینه سازی مصرف انرژی در بیمارستان
اصول طراحی باغ مدرسه انعطاف پذیر
ریشه های معماری پایدار (نمونه موردی: روستای امامزاده ابراهیم شفت)
مقایسه ی تطبیقی نحوه ی تامین انرژی براساس اصول معماری پایدار در ساختمان های سنتی و مدرن (نمونه موردی: در تامین گرمایش و سرمایش)
بررسی پدیده حاشیه نشینی در کلان شهر اهوازنمونه موردی : کوی منبع آب
ارزیابی معماری همساز با اقلیم مطالعه موردی:خانه ی اخوان حقیقی
طراحی ساختمان با در نظر گرفتن مصالح مناسب در اقلیم گرم و مرطوب
مقایسه اصول معماری ایرانی اسلامی در تبیین نقش هویت معماری معاصرایران
واکاوی هویت، عملکرد و اجزای کالبدی ساباطها(نمونه موردی: ۱۰ ساباط دزفول)
بررسی نقش بازار در ارتقاء هویت و کیفیت زندگی شهروندان
تاثیر استفاده از مصالح بومی درطراحی معماری پایدار شهرهای کویری(نمونه موردی اقلیم گرم و خشک شهرقم)
راهی برای رسیدن به معماری پایدار، موانع و ناکارامدی ها
بررسی راهکارهای طراحی اقلیمی در شهر یزد و سمنان
تکنولوژی نانو و جلوگیری از اتلاف انرژی در معماری
فضاهای آموزشی از دیدگاه روانشناسی محیط
نقش مصالح پایدار در جهت بهبود شرایط اقلیمی
بازآفرینی شیوه های معماری بومی در ایجاد آسایش حرارتی(نمونه موردی:بندرعباس)
بررسی مولفه های تاثیرگذار در طراحی آسایشگاه سالمندان در ارتقای تعاملات اجتماعی
بررسی شاخص های پایداری اجتماعی و نمود آن در معماری شهری پایدار
تجلی نمودهای معماری پایدار در معماری خانه های سنتی استان گلستاى
حس پنهان (سیر ماندگاری تا جاودانگی در مساجد ایرانی)
نانو و رابطه آن با معماری
بررسی توسعه معماری پایدار (سبز ت اکوتک)، لزوم استفاد از انرژی های پاک در ساختمان
بررسی تاثیر تناسبات و ارتفاع پنجره بر میزان فاکتور نور روز در فضایآموزشی
نقش برنامه ریسی فرآیند طراحی معماریدر شکل گیری معماری اسلامی ایرانی
تداوم هویت اصیل شهر سازی معماری با تکیه بر سبک زندگی اسلامی- ایرانی(مطالعه موردی : شهر بجنورد)
بررسی نقش مولفه های کیفی محیطی در طراحیباغ خانواده
شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر طراحی معماری فضاهای وحدت گرا
نمود معماری سنتی ایرانی در منطقه(بررسی نمونه موردی خانه تاریخی جاجرمی در شهر بجنورد)
نگاهی پدیدارشناسانه به الگوهای مسکن بومی(مطالعه موردی : جزیره قشم)
بررسی تطبیقی معماری و محتواء مدارس سنتی و معاصر ایرانمطالعه موردی: مدرسه دو در مشهد، چهار باغ اصفهان، آقابزرگ کاشان، دارالفنون و مارکار یزد
بررسی اصول طراحی خانه های نوین پایدار
نقش طراحی معماری در افزایش طول عمر مفید ساختمان
یکپارچه سازی ساختمان با سیستمهای انرژی خورشیدی(در ساختمانهای صفر انرژی)
تزئینات سنگی در نماسازی منازل مسکونی شهر سنندج
Low-carbon Architecture in the Built Environment, An Approach to Reduce CarbonDioxide Emission
بررسی تابش نور در فضا های تاریک و کم نور به روش طبیعی(با رویکرد کاهش مصرف انرژی)
نماهای دوپوسته: راهکاری هوشمندانه در پایداری انرژی
استفاده از معماری پایدار در طراحی تفریحگاه ساحلی به منظور توسعه صنعتگردشگری
طراحی تفریحگاه ساحلی با رویکرد پایداری زیست محیطی مبتنی بر استفاده ازانرژی های تجدید پذیر
طراحی پایدار زیست محیطی مبتنی بر استفاده از مصالح هوشمند
نمونه ها و الگوهای معماری بومی در البرز مرکزی« نمونه مورد مطالعه معماری بومی شاهاندشت»
بکار گیری معماری پایداری در ساختمان های بلند مرتبه دهه اخیر، لندن بریتا نیا
مفهوم معماری پایداری و انعکاس آن در طراحی مدارس
راهکارهای طراحی شهری در جرم زدایی شهری نمونه موردی: محله پانصد دستگاه کرمان
رویکردی در شناخت محیط، ساختمان مصرف انرژی و توسعه پایدار
الگوی تحلیل هویت مسکن
افزایش تعلق مکانی بستری برای افزایش مشارکت و تعاملات اجتماعی درفضاهای باز شهری
توسعه استراتژی کاهش مصرف انرژی و اسایش ساکنین با ارائه راهکارطراحی اقلیم خاص ساختمان های پایدار
بررسی عوامل موثر بر جذب توریست و ایجاد اسایش فیزیکی و آرامش روانی ان در مجموعه های اقامتی تفریحی
تاثیر متقابل اقلیم در طراحی بخش زمینی و هوایی فرودگاه ها
بررسی احساس تعلق به محلات مسکونی و هویت پایدار(مطالعه موردی منطقه نارمک شهر تهران)
الگوهای معماری پایدار از ورای کویر: نمونه موردی شهر یزد
مطالعه و بررسی تطبیقی ویژگی های کمی و کیفی فضاها در هتل
بررسی ضرورت ترویج شیوه های نوین ساخت در راستای پایداری محیط و بنا
ارزیابی شرایط اقلیم ساختمانی مدرسه حضرت زهرا اصفهان
بررسی اقلیمی معماری خانه های کاشان با توجه به معماری گذشته و عملکردهای نوین امروزینمونه موردی: خانه بروجردی ها
اصول معماری همساز با اقلیم با رویکرد مساجد قدیمی مطالعه ی موردی: مسجد رکن الملک
معماری و توسعه پایدار
رسیدن به شهر سالم و شاد با استفاده ازتقویت پتانسیل های تاریخی، تفریحی، گردشگریشهر کرج
اقلیم ومعماری بومی (نمونه موردی قزوین)
سبک قاجار
عملکرد خلاقانه هندسه طبیعت در معماری (نمونه موردی: روستای کندلوس مازندران ایران)
بررسی سازه های پارچه ای از گذشته تا امروز
تبیین نقش و تأثیر معماری عثمانی و منطقه آناتولی بر الگوی کالبدی مسجد کبود تبریز
پایداری اجتماعی در مجتمع ای مسکونی (مطالعه موردی مجتمع مسکونی هنرمندان اردبیل)
مروری بر طراحی بناهای دیپلماتیک
اصول طراحی معماری پایدار و ضرورت بهبود آن
زبان فضاوارتباط آن با مکان
مکان یابی موزه در حمامهای اقلیم گرم خشک باتوجه به ژئومورفولوژی زمین(نمونه موردی: حمامهای استان اصفهان)
فضا ی کیفیت زندگی در معماری امروز با رویکرد حیات و سرزندگی
بررسی گونه شناسی خانه های دوره قاجار در شهر اصفهان و خانه اخوان سیگاری یزد
نگاهی به مفهوم هویت درمعماری با رویکرد به هویت شهری
بررسی رشد درونگرایی بافت های شهری
تحلیلی بر زندگی ترکمن از اوی تا خانه (بابررسی خانه های شهر گمیشان)
طراحی برج باغ بارویکرد معماری پایدار(نمونه موردی: بررسی عملکرد برج باغ درتهران)
بررسی اصول الگوهای معماری زمینه گرا در طراحی مجموعه اقامتی ورزشی نمونه موردی پیست اسکی سهند
آینده معماری بر اساس شیوه های نوآورانه
نودهای معنوی معماری مساجد با تکیه بر مسجد جامع یالرود صفوی
تکنولوژی پوشانه های ETFE بررسی قابلیت های منحصر به فرد آن در ارائه راهکارهای همساز با معماری پایدار
The Influence of Glass Structures Technology inRedefinition of New Architectural Spaces
سقف کلزیپ، ایده ای خلاقانه ، نوآوری در معماری و مقابل در برابر زلزله
بررسی بام سبز و نقش آن در پایداری معماری
بررسی تاثیرات توریسم بر تعاملات اجتماعی
تحلیل تطبیقی بافت سکونتگاهی بومی با تاکید بر معماری پایدار(مطالعه موردی : گیلان و ژاپن)
بررسی دیدگاه سهروری در فلسفه هنر
حقوق شهروندی در معماری و شهرسازی
بررسی تاثیر جذب انرژی خورشیدی در منازل مسکونی جهت مدیریت مصرف انرژی با رویکرد معماری پایدار نمونه موردی شهر تهران
تاثیر متقابل طراحی محیط آموزش انعطاف پذیر بر روند رشد، شیوه یادگیری و شکوفایی خلاقیت کودکان
تاثیر فرهنگ معماری بومی شهر بم بر طراحی مجتمع مسکونی
طراحی دانشکده معماری با رویکرد همساز با اقلیم در شهر خرمشهر
بررسی نقش هویت تاریخی نشانه های شهری در میزان خوانایی محله های سنتی(نمونه موردی:محله ساغریسازان-شهر رشت)
بررسی عناصر هویت ساز معماری در مساجد دوره صفوی(نمونه موردی: مسجد فرح آباد ساری)
پایداری اجتماعی و نقش آفرینی آن در بحران های جامعه شهری
راز ماندگاری پیادهراه جلفای اصفهان به عنوان مکان سوم
بررسی ماهیت اجتماعی محله های سنتی با تاکید بر ابعاد کالبدیشهرهای ایرانی اسلامی
حس زیبا شناسی ترکیب رنگی در فضاهای مهدکودک با تاثیر پذیری ازنقش علوم رفتاری
بررسی جایگاه روانشناسی رنگ وعوامل تاثیر گذار در طراحی فضاهایآموزشی کودکان
بر انگیختن خلاقیت کودکان در فضاهای آموزشی مهد کودک با محوریتزیبایی شناسی فرمی
مبانی نظری طراحی و مداخله در بافت های فرسوده و تاریخی(نمونه موردی :محدوده تاریخی منطقه یک استان قزوین)
بررسی آسایش اقلیمی شهر کاشان به روش ماهانی
تحلیل روند طراحی آثار معماری مهندس حسین شیخ زین الدین
بررسی گردشگری شهرهای ساحلی پایداردر روند رشد زیرساختهای شهری
بررسی تطابق الگو و مفاهیم معماری ایران اسلامی بر سازه کارهای معماری مدرن ایران (نمونه موردی: بناهای مسکونی شهرهای کویری ایران)
معماری معاصر ایرانو بررسی اندیشه های معماری سیدهادی میر میران
ویژگیهای اقلیمی مناطق گرم وخشک وتاثیر آن در معماری بومی(نمونه موردی کرمان)
مفهوم توسعه پایدار در معماری
طراحی اقلیمی با رویکرد پایدار
بررسی سازه های مشبک فضایی در مجتمع های تجاری
نقش سامانه های پویا( فعال خورشیدی ) درراستای بهره وری مصرف انرژیساختمان
راهکارهای بومی سازی معماری معاصر با تاکید بر شاخصهای هویتی مطالعه موردی: طراحی باغ تاریخ نگار رامسر
بازشناسی الگوهای باغ ایرانی در باغ سازی معاصر
عوامل محیطی موثر بر رضایت مندی کاربران از محیط های تجاری
بازتاب طبیعت در معماری و تاثیر آن در ارتباط بین فضای درون و بیرون ساختماان
معماری ارگانیک در بناهای دوره پهلوی دوم
نقش و اهمیت نمای ساختمان با جداره های شهری و تاثیراتآن بر شهروندان
طراحی فضای شهری با تاکید بر مفهوم شهر ۲۴ ساعته(نمونه موردی: خیابان هزارویک شب کرمان)
جایگاه مسکن و محیط مسکونی در دستیابی به جوامع پایدار
بررسی چگونگی کاربرد کالبدی کیفیات فضای بینامین در طراحی معماری معاصر
تاملی بر مفهوم هویت در خانه سنتی ایرانی با بررسی ویژگی هایمتاثر از معماری اسلامی
تاثیر فضای باز حیاط و افزایش ارتفاع در آپارتمانها جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی بین ساکنان، پژوهش موردی (مجتمع زیتون اصفهان)
بررسی قابلیت معماری در ارتقاء و توسعه ی صنعت گردشگری
طراحی فرم معماری به روش مهندسی کانسی: نمونه موردی موزه مجتمع توریستی تفریحی پارک کوهستان یاسوج
مصالح هوشمند و مدیریت هوشمند انرژی در جهت خلق معماری پایدار
به سوی شهرهای پایدار با ساختمان های بلندمرتبه
بررسی ریخت شناسی مسجد فرح آباد ساری در مقایسه بامسجد امام اصفهان
زیبایی شناسی ـ تجلی سیمای شهری مطلوب در بافت فرسوده با تاکید بر نمای مجتمع های مسکونی معاصر نمونه موردی: بخش مرکزی شهر ایلام
ساختارهای فرهنگی رهیافتی در ارتقا حس رضایتمندی ساکنین از مجتمع های مسکونی معاصر با تاکید بر ملاحظات کیفی مسکن
بررسی مفهوم محرومیت و مولفه های اسلامی در خانه ها و فضاهای شهری ایران ـ اسلامی
باز آفرینی روابط فضایی در بازار های سنتی ایرانی و تبدیل نظام حاکم برآن ها به الگو هایی برای طراحی مراکز خرید مدرن
نقش پنجره و تزئینات وابسته به آن در هویت بخشی معماری بومیمطالعه موردی؛ محله آب انبار ساری
کاربرد مصالح بومآورد در تهویه طبیعی بناهای اقلیم معتدل و مرطوب درراستای اهداف معماری پایدار
واکاوی تاثیر مصالح بومی بر شکل گیری الگوهای پایدار مسکن روستاییمورد: (روستای فارسیان آزادشهر)
مقابربرجی مازندرانادامه راه چهارطاقی های ساسانی
معماری و هویت شهری با رویکرد معماری به مثابه متننمونه موردمطالعه موزه مطبوعات کرمان
بررسی تجارب گذشته و نوین در معماری بومی خاک مبنا به منظور دستیابی به معماری بومی پایدار
تاثیر نور طبیعی بر نحوه ادراک حسی فضاهای داخلی نمونه موردی: بناهای مسکونی
تبیین شاخص های آرامش در خانه اسلامی با توجه به متون اسلامی
شهر اسلامی و عناصر هویت بخش به کالبد شهر اسلامیبا نگاهی به کالبد شهر سنندج
بررسی هنر و معماری در اندیشه هگل
جایگاه قهوه خانه در خانههای بومی شهر بروجرد
بررسی دیدگاه ها و نگرش مدرنیته به معماری پایدار با تأکید بر آثار کن یانگ
بررسی پنجرههای ارسی در معماری ایرانی از لحاظ اقلیمی و امکانبازطراحی آن در بناهای مدرن
بررسی میزان رعایت ضوابط مربوط به معلولین در ساختمانهای نوساز اداری(مطالعه نمونه موردی؛ ساختمان جدید شرکت آب منطقهای استان زنجان)
نقش آتریوم در طراحی مراکز درمانی کودکان(هوشمند سازی با سقف های متحرک)
بررسی طراحی اقلیمی بنای مدرن مطالعه موردی:مرکزهمایش های بینالمللی اصفهان(سالن سران اجلاس اصفهان)
بررسی تطبیق سازگاری طراحی و تحلیل سایت مجتمع فرهنگی و ورزشی ویژه بانوان شهر ارومیه
ایجاد فضای تعامل همراه با بازآفرنی فرهنگی در طراحی با رویکرد پایداری اجتماعی
تاثیر باد بر بازشوهای عمارت جداره ساحلی بافت بوشهر نمونه موردی: خانه ایرانی و خانه گلشن
ارزیابی نقش عوامل کالبدی محیط در ایجاد دانشگاههای پویا وشاد درجهتافزایش بهروریمطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردی بوکان
رویکرد تاثیر معماری منظر بر بیماران تیمارستان ها
بررسی معماری اردبیل بر اساس اقلیم منطقه
تحلیل و ارزیابی شهر دوستدار کودک با استفاده از مدلSWOT نمونه موردی: منطقه ۵ تهران
بررسی طراحی اقلیمی کاروانسرای عباسی (مادرشاه)اصفهان
بررسی تطبیقی آثار معماری تادئو آندو و فومیهیوکو ماکی
معماری پرش کیهانی
جایگاه معماری در بالا بزدن سطح کیفی فضاهای آموسضینمونه موردی واقع در استان البزس
واکاوی و تبیین نظری اندیشه های مارک اژه در قالب نظریه فرمال شهر
نقش حیاط در آسایش حرارتی خانه های سنتی ایران نمونه موردی : خانه قنبری، دوره قاجار اراک
اهمیت اقلیم در ساختار فضاهای معماری بومی نمونه موردی: ساختار کالبدی بناهای بومی مشکین شهر
بررسی و تحلیل نقش موزه ها ی تعاملی درآموزش فلسفه به کودکان و پرورش تفکر فلسفی در آنان
Teachers Participation in School Design: An Approach to a Better School Organization Type in IRAN
بررسی ابعاد مختلف طراحی مشارکتی ، با توجه ویژه به مشارکت در طراحیمدارس
جستاری بر نقش عوامل موثر در احراز هویت مکان نمونه موردی میدان شهرداری رشت
تیپولوژی ساختمان های مسکونی بلند مرتبهدر شهرکرمانشاه
تیپولوژی ساختمانهای بلندمرتبه مسکونی وبررسی آسایش حرارتی تابستانی در آنها
مروری بر دگرگونی های معماری در دو دوره قاجاریه و پهلوی در جایگاهمعماری تلفیقی
حقوق محیط زیست با رویکرد جنبه های پیشگیری از آلودگی محیط زیست
مفهوم زیبایی شناسی و جایگاه آى در معماری
بررسی و تحلیل مبلمان شهری ونقش آن درپایداری ایجاد جاذبهگردشگری(نمونه موردی شهرستان بوکان )
راهبردهای به کارگیری انرژی تجدیدپذیر در توسعه پایدار
بررسی نقش و کاربرد الگوهای هندسی در معماری اسلامی
بررسی نقش طراحی رایانه محور در طراحی معماری پایدار
ویژگی های ساختاری الگوهای محیطی خلاق معطوف به کودک
ارتقاء حس تعلق کالبدی و اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی
انرژی خورشیدی جایگزینی برای سوخت های فسیلی
طرح توجیهی پژوهشکده علوم دریایی جزیره کیش
بازتاب خاطرات جمعی در موزه عکس با رویکرد هویت شهری
سازه های چادری و کاربرد آن در معماری
نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
بررسی عوامل تاثیر گذار در طراحی مجموعه های مسکونی با رویکرد روانشناسی محیطی فضاهای باز نمونه موردی: برجهای مسکونی آفتاب و شفق تبریز
تاثیر مصالح نوین در نماهای معمارانه شهری
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها با بهره گیری از انرژی خورشیدی
نقش طبیعت در طراحی بهینه سازه ها با رویکرد معماری پایدار
عملکرد بادگیردر اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب
بررسی سیمای کالبدی ـ محیطی شهر شیراز بانگاه لینچ
بررسی اصول طراحی ساختمان های اداری با رویکرد معماری پایدار
Environmental Analysis Approach with Focused on Life-Cycle Assessment for buildings in Iran, Case Study: Architecture Faculty with Sustainable approach.
تحول مسکن ایرانی در گذر از سنت به مدرنیته
بازشناسی مفهومی توسعه پایدار در شکلگیری عناصر معماری بومی شمالایران
طراحی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان رامسر با رویکرد روانشناسی محیط
بررسی نقش نور روز در شفابخشی معماری در محیط اتاق بستری بیمارستانهایعمومی به منظور ارایه راهکار کالبدی معماری در اقلیم معتدل و مرطوب
رابطه معماری بومی و اقلیم سرد و خشک اردبیل
بررسی وتحلیل آثار وروش های طراحی معماری از دیدگاه تم مگنیتی امیرعلی سردار افخمی
زمینه های طراحی بادوام
نو آوری وبررسی در ایجاد رساندن نورمصنوعی به فضاهای کم نور
تهویه طبیعی در کلاس درس (اقلیم معتدل و مرطوب، ایران، گرگان)
تهویه طبیعی در ساختمان آموزشی اقلیم معتدل و مرطوب _( نمونهموردی شهر گرگان)
طراحی منظر و فضاهای سبز گامی به سوی توسعه پایدار
مدلهای آیرودینامیکی فرم ساختمانهای بلند در جهت کاهش نیروهای باد
تحلیل روش های خلق آثار معماری علیرضا تغابنی
مقایسه عملکرد حرارتی خانههای حیاط مرکزی با حیاطهای یکطرفساخت در اقلیم گرم و خشک
تحلیل روش های طراحی فرشید موسوی در خلق فضاهای فرهنگی
بررسی مفهوم حیاط مرکزی در تعاملات اجتماعی ساکنان آپارتمان هایمسکونی ( مطالعه موردی : مجتمع مسکونی باغ ونک و مجتمع مسکونی نیاوران )
بام سبز و تأثیر آن بر کاهش مصرف انرژی
عوامل موثر بر معماری پایدار برای دستیابی به توسعه پایدار شهری
تاثیر گونه های مختلف مسکن شهری بر تعاملات اجتماعی کودکان ساکن درآنها)(نمونه موردی : شهرک غرب تهران)
تحلیل روش های طراحی بابک شکوفی در آفرینش فضاهای فرهنگی – تفریحی
ارزیابی نور روز در مرحله پس از سکونت در مسکن مهر پردیس
بررسی قابلیت های نرم افزار Revit Architecture درروند معماری داخلی، نمونه موردی : پروژه اداری میرداماد
بررسی کالبدی – فرهنگی بازار در ایران(پس از ورود اسلام تا دوران قاجار)
به کارگیری الگوهای معماری بومی،راهکاری برای دستیابی به پیری درمحل. مطالعه موردی:شهر کرمان
کاربرد انرژی خورشید در ایجاد ساختمان خود کفا تلاشی در جهت طراحی پایدار معماری نمونه موردی : ساختمان خورشیدی دانشگا علم و صنعت
تحلیل و بررسی روش های طراحی در آثار رضا مفاخر
بررسی مساجد سبک خراسانی(نمونه موردی مسجد جامع نیریز و مسجد جامع فرومد)
مقایسه مجموعه نقش جهان اصفهان با مجموعه گنجعلی خان کرمان
بررسی مفهوم زیبایی از دیدگاه برخی از دیکانستراکتیویست ها(مطالعه موردی نقد اندیشه های پیتر آیزنمن)
بررسی نحوه بهینه سازی انرژی در خانه های سنتی اقلیم سرد در راستایالگوی توسعه پایدار، نمونه موردی: روستای ورکانه
مراحل اخذ گواهی پایان کار ساختمانی،جهت بناهای مسکونی دارای تخلفدر شهرداری تهران
تاثیر روحی و روانی رنگ در سیما و منظر شهر قزوین مطالعه موردی: محله دباغان قزوین
بررسی جایگاه سایبان ها در معماری سنتی ایران به عنوان یکی از عناصراقلیمی(اقلیم گرم و خشک)
تعامل گرایشهای معماری منطقه گرا با هویت مکان(نمونه موردی: موزه هنرهای معاصر تهران)
معماری پایدار در متن بافت سنتی(مطالعه موردی کندوان )
گونه شناسی عملکردی خانه های بومی و ارائه توصیه هایی برای طراحی خانه های جدید در طبس
واکاوی ابعاد پایداری اجتماعی در قلمرو های فضایی و تاثیر آن درارتباطات میانفردی در طراحی مجتمع های مسکونی
مالکیت فکری و حقوق معماری
بررسی عناصر معماری سنتی اقلیم سرد و تطبیق آن با معماری معاصر (نمونه موردی: بناهای مسکونی شهر زنجان)
تحلیل ی بررسی تاریخچ ی معماری سیىما در ایران
بررسی نقص و جایگاه نرم افزارهای کامپیوتری در فرآیند خلاقه طراحی معماری
مولفه های توسعه پایدار در طراحی اقلیمی
واکاوی و بررسی نقش توریسم و گردشگریدر طراحی هتلهای ستاره دار
ارزیابی قابلیت های بتن خود متراکم در معماری و صنعتی سازی ساختماندر ایران
تاثیر اقلیم گرم و خشک بر معماری و عناصر تشکیل دهنده خانه های یزد نمونه موردی خانه رسولیان
بررسی ویزگی های اجرایی در ساخت پنجر های upvc ساخت و اجرا
اندیشه ها و فلسفه ی مدرن زیبایی شناسی و هنر
درآمدهای بر زیبایی شناسی بناهای تاریخی نمونه موردی بناهای تاریخی شهر تبریز
بررسی عناصر همساز با اقلیم در ساری(خانه کلبادی ساری)
تحلیل روش های طراحی آثار معماری کوروش حاجی زاده
بازنگری عناصر اساسی خانه ایرانی مطالعه موردی خانه تک خانواری
صداقت وزیبایی شناسی در معماری
بررسی تطبیقی باغ سازی ایرانی پیش و پس از اسلامبا تأکید بر الگوی چهارباغ
بررسی تحلیلی طراحی معماری با الهام از قطعه موسیقایی
بررسی نقش سیستم سازه ای شبکه قطری در ساختمان های بلندمرتبه جهتتوسعه ی پایداری در امر بلندمرتبه سازی
بازشناسی الگوی مسکن مبتنی برارزشهای معماری بومی رشت با تاکید بر ارتباط باطبیعت
راهکارهای افزایش نشاط در مراکز فرهنگی-تفریحی با بهره گیری از عواملموسیقیایی مشترک در معماری و موسیقی
بررسی خصوصیات بتن مسلح به الیاف فولادی به لحاظ مشخصات فیزیکی،اندازه، مقاومت، تکنولوژی
تأثیر روانشناسی محیط درخانه های ویلایی با آپارتمان هابه لحاظکیفیت مسکن
بررسی نقش ایوان در تهویه طبیعی خانه های سنتی شهرستان بروجرد(نمونه مورد مطالعه خانه مصری ها )
تاثیر حضور یا فقدان حیاط در خانه ها بر آرامش ساکنین
نقش نور پردازی طبیعی در معماری اسلامی(نمونه موردی بازارهای سنتی)
بهره وری ساختمانهای هوشمند
نانو تکنولوژی وبهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
معماری پایدار معماری پاسخگو به نیازهای انسان
طراحی مجموعه توریستی تفریحی همساز با طبیعت در شهر توریستی سرعین، راهکارهای برای توسعه اکوتوریسم پایدار
طراحی معمارانه در راستای ترویج اهداف سه گانه توسعه پایدار(نمونه موردی : دهکده آرامش در جنگل ابر شاهرود)
ساخت شیشه کم گسیل بر پایه نانو لایه نقره و بررسی اثر حفاظتی نانولایهنیکل کروم و کاربرد آن در ساختمانهای هوشمند
بررسی سرزندگی در اطراف بناهای عمومی شهرنمونه موردی:تئاتر شهر تهران و فرهنگسرای شفق
ارتقای کیفیت فضا با بهره گیری از عناصر طبیعی
ارائه راهکارهای معماری در طراحی مجموعه های اقامتی توریستی در -جهت حفظ میراث طبیعی با رویکرد اکوتوریسم (نمونه موردی: منطقه ۲۲تهران)
پنجره و کنترل روشنایی فضاهای آموزشی( نمونه موردی مدرسه حجاب شهر جیرفت)
بررسی اجزای بادگیردر پلان های مربوطه در ساختمان های مسکونی اقلیمگرم و خشک
ارائهی شاخصههای طراحی محیطهای آموزشی کودکان ( ۳تا ۷سال) درراستای ارتقاء خلاقیت
بررسی رابطه فضا، معماری و فرا نیازهای انسان معاصر
بررسی نقش و جایگاه معماری بومی در طراحی مجتمعهایمسکونی(نمونه موردی: مجتمع مسکونی کوی آفتاب در شهر بوکان)
بررسی معضلات زیستمحیطی مصالح ساختمانی ناشیاز ساخت و ساز و تخریب ساختمان
بررسی آسایش روانی و روانشناسی در طراحی و اجرای هتل در شهرستان چالداران
مقایسه ارتباط با طبیعت و شادکامی برساکنین خانه های سنتی و مدرن شهر یزد
معماری ایرانی اسلامی،آیینه معماری قدسینمونه موردی( حرم مطهر شاهچراغ علیه اسلام)
در جستجوی مکان مقدس
تلفیق سیستم های نوین سازه و معماری با الگوهای سازه ای بومیمحلی،جهت اسکان موقت در شرایط بحران های طبیعی(زلزله)(رویکردی نو بر کارکرد سازه های سبک وانعطاف پذیر سکونتگاه های عشایر ایران)
طراحی ساختمان داخلی بیمارستان جهت خدمت رسانی در دهکده سلامت
اصول طراحی پایدار در معماری سنتی ایران در اقلیم گرم و خشک نمونه موردی شهر یزد
معماری طبیعت گرا با رویکرد انسان و محیط
بازشناسی شاخصه های اصلی باغ های شفابخش با تکیه بر نیروهای درمانیطبیعت
بررسی قابلیت های بکارگیری سلولهای فتوولتائیکدر ساختمان در جهت کاهش مصرف انرژی
تحلیل مکان یابی مراکز اداری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر با استفادهاز نرم افزار GIS (مطالعه هوردی: شهر آستانه اشرفیه)
تحلیل مکان یابی اراضی مستعد صنایع کارخانه ای با استفاده از GIS مطالعه موردی: شهرستان ماههشهر
بررسی تاثیرات سایه اندازی ساختمانهادر بهره گیری از انرژی خورشیدی
بررسی طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد ایجاد حس امنیت در فضا
مروری بر کاربردهای خودروهای هوشمند در شبکه حمل و نقل
ارزیابی حمل و نقل عمومی برای کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک کلانشهرها ( مطالعه موردی شهر تبریز)
تاثیر تصادفات (حوادث) ترافیکی, بر زندگی روزمره بشری
مدل سازی تعیین حداکثر سرعت طرح وسیله نقلیه درقوسهای افقی
بررسی و ارزیابی تراکم ترافیک حمل و نقل درون شهری اردبیل
Investigation of aggregate and binder types effects on the microsurfacing rutting properties
بررسی ایمنی وسایل نقلیه در رمپهای ورودی و خروجیانواع تقاطعهای غیرهمسطح سه راهی
ارزیابی و تحلیل مدل پارامتریک سیستم کنترل رمپ بر اساس سطحسرویس در مسیرهای سریع شهری
کاربرد تئوری مارکوف در پیش بینی وضعیت روسازی
ارزیابی تاثیر شهر دوچرخه محور بر تحقق شهر سالم نمونه موردی منطقه ۸ تهران
بکارگیری سیستمهای هوشمندحمل ونقل درمدیریت ترافیک جاده ای
ارایه روشی به منظور مکانیابی بهینه تابلوهای پیام متغیر در معابر شهری
تحلیل عددی استاتیکی پایداری تونل های دوقلو- مطالعه موردی تونل هاید وقلوی آزاد راه تهران- شمال
ارائه روش برآورد تقاضای مسافر خطوط جدید تاکسیرانی با استفاده ازخطوط تاکسیرانی موجود (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز)
شناسایی متغیرهای اساسی تاثیرگذار در هزینه های بهره برداریایستگاه های مترو با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی
تحلیل تغییرات و شناسایی مزیت نسبی صنعت حمل و نقل هوایی در مناطقنمونه ایران
Comparative Study of Bitumen Modified by SBS andLDPE (LD-LF0200& LH-0075)
NANOTECHNOLOGY IN PAVEMENT (review paper)
تحلیل مقاطع روسازی معکوس و روسازی انعطاف پذیر معادل از نظرهزینهساخت
An Innovative Intelligent Traffic System for Automatic Detection of Violent Vehicles from Surveillance Videos
ارزیابی استفاده از مخلوط بتن آسفالتی در زیرسازی راه آهن
تأثیر استفاده از سنگدانه آذرین در مقاومت مکانیکی و سایشی بتن غلتکیروسازی راه (RCCP)
برآورد تقاضای سفر با تاکسی هوایی در ایران(مطالعه موردی استان زنجان)
ارتقاء و توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی در حوزه ترافیکی نمونه موردی : شهرک ولیعصر اراک
نیازسنجی منطقه ۳ شهر اصفهان براساس پارکنیگها عمومی و مکانیابی بهینه آنها در راستای مدیریت یکپارچه ترافیک
بررسی سیستم های حمل و نقل هوشمند جهانی با رویکرد حمل و نقل جاده ای ودر کشور ایران ITS در جهت بسترسازی
بررسی تقاطع بین ورودی مناطق مسکونی و خیابانهای شهری
کنترل هوشمند ترافیک شهری با استفاده از مشاهدات GPS
ارزیابی پیاده سازی سیستم حمل و نقل دوچرخه در کلان شهرها و مقایسهآن با سیستم حمل و نقل موتوری
مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی کوتاه مدت جریان ترافیک وکاربرد آن در آزادراه تهران – کرج
پیشبینی حجم ترافیک با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعینمونه موردی زنجان
PERFORMANCE EVALUATION OF GTR/PPAMODIFIED BITUMEN
سیستم هوشمند نوین تشخیص تخلف تغییر مسیر حرکت خودرو از رویخطوط ممتد، مبتنی بر پردازش تصویر
بررسی میزان اعتماد ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی به سیستمهای هوشمند حمل و نقل جدیدVANETS
مکانیابی فرودگاه دوم در استان خراسان شمالی با استفاده از روشهای AHP,Topsis
بررسی فنی و اقتصادی ارائه خدمات شهری در بستر رایانش ابری
لاین های شناور
ارزیابی و تدوین زیر شاخص ای ترافیک برای تعییه مسیر های بهینه حمل و نقل اضطراری
بررسی کاربرد ITS در سیستم حمل ونقل عموم شهری با استفاده از روش AHP مورد مطالعه: شهر تهران
سیستهای هوشمند حمل و نقل عمومی شهری و چگونگی تلفیق با یکدیگر
تعیین نقاط حادثه خیز محورهای مواصلاتی استان اردبیل و ارائه راهکارهای اصلاحی؛ مطالعه موردی جاده اردبیل ـ سرچم (زنجان)
تعیین فاصله عبور بحرانی در بریدگی های شهری با استفاده از مدل راف
بررسی اهمیت اثرات گردشگری بر حمل ونقل مطالعه موردی: شهر مشهد
ارزیابی زمینه های ارتقاء دوچرخه سواری در شهر نیشابور
استفاد از ITS ج-هت رفع مشلات ترافیکی مطالعه موردی: شهر بیرجند
امکان سنجی اقتصادی روسازی بتن غلتکی RCC و آسفالت ماستیکی سنگدانه ای SMA با روسازی آسفالتی HMA
تاثیر عوامل مختلف در بروز تصادفات جرحی و فوتی در راههای شهر تهران
استفادی از ملاس به عنوان افزونه در قیر و مخلوطهای آسفالتی به منظور بهینه سازی ویژگی های آن
بررسی مدل های شکست بتن آسفالتی
بررسی فنی و اقتصادی ایمن سازی رفوژ میانی آزاد راه اراک ـ خرمآباد
ایمن سازی هوشمند حمل و نقل ریلی
مقایسه مدلهای تولید سفر رگرسیون خطی و پواسونبرای سفرهای تحصیلی شهروندان قزوین
Mathematical modeling of public transit mode for green transportation
بررسی اجرای سیستم حملونقل دوچرخه بر ترافیک ومحیط زیست کلان-شهرهای ایران(مطالعه موردی: کلانشهر اهواز)
تأثیر وجود تونل بر رفتار سازهها
ارزیابی تاثیر افزودنی نیمهگرم با تکنولوژینانومواد (زایکوترم) بر رفتار خستگیمخلوطهای آسفالتی اصلاح شده با پودرلاستیک
بررسی تأثیر عوامل روانی بر ایجاد الگوهای سفر درون شهری
بررسی تاثیر هدف سفر در انتخاب مد حمل و نقل، مطالعه موردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روشهای کنترل هوشمند ترافیک با استفاده از منطق فازی
نگرش موتورسواران نسبت به سرعت غیر مجاز و استفاده از کلاه ایمنی: کارقبردی تئوری رفتار برنامه ریزی شده
تحلیل فضایی مبلمان شهریمطالعه موردی: پارک آزادی در شهر اردبیل
شناسایی شاخص های موثر بر مطلوبیت فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی : میدان نبوت )
بررسی قراردادهای ساخت و اجرا در ایران وجهان
تحلیل توزیع فضایی پارک های شهر نیشابور با استفاده از GIS
بررسی آسیب پذیری شهرهای ایران هنگام وقوع زلزله(نمونه: شهر مشهد)
تحلیلی بر کاربری اراضی با تاکید بر توسعه پایدار شهری( نمونه موردی : خیابان حافظ خرم آباد)
زنان و حقوق شهروندی
بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر گردشگری شهری نمونه موردی تبریز
چالشهای توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی بستان آباد)
بررسی و ارزیابی مدیریت ارتباطات در موفقیت پروژه های عمرانیدولتی
ارزیابی کاربری کتابخانه در شهرستان مراغه از نظر کمی و کیفی
ساماندهی مبلمان شهری با تاکید بر پیاده رو(مطالعه موردی: خیابان امام خمینی(ره) شهر رشت)
توزیع مکانی فضایی پارک های درون شهری –(مطالعه موردی شهر رشت)
تحلیل ساختاری کارکردی بافت فرسوده شهری -(مطالعه مورد: محله ساغریسازان شهر رشت)
تحلیل تطبیقی شاخصهای کیفیت زندگی در محلات شهری(مطالعه موردی : محلههای گلسار و سلیمانداراب شهر رشت)
شهر و شهرنشینی پس از انقلاب اسلامی (مطالعه موردی : شهر رشت)
ساماندهی مشاغل غیر رسمی با تاکید بر برنامه ریزی ترافیک( مطالعه موردی : خیابان میرزا کوچک خان بندر انزلی )
ارزیابی راهبردها در مکانیابی مسکن مهر(مطالعه موردی : مسکن مهر رشت و لاهیجان)
چگونگی تاثیرگذاری نور بر مولفه های کیفیت محیط شهری در شب
فرآیىد رسیدن ب یک طرح معماری
بررسی کیفیت خوانایی و تاثیر آن در بهبود کیفیت فضاهای شهرینمونه موردی محله سیچان اصفهان
ارزیابی سرمایه اجتماعی در مناطق شهری شیراز و ارائه پیشنهادهایی در راستای بهبود آن در چارچوب وظایف شهرداری
ارتقاء امینت با راهکارهای طراحی مسکن
برنامه ریزی راهبردی بزرگراه امام علی تهرانبا رویکرد بازتعریف محلات منسجم پیرامونی
بررسی عوامل موثربرکیفیت پیاده راه های شهری (نمونه موردی محورشهریار تبریز)
بررسی روند توسعه فیزیکی شهر مرند با استفاده از دادههای ماهوارهای و GIS
نقش مراکز اجتماع پذیر در بافت تاریخی با تأکید بر فرهنگ و روابط اجتماعی( نمونه موردی: بافت قدیم شیراز)
بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر مکان یابی مناطق ویژه اقتصادی بارویکرد شاخصهای توسعه پایدار (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی
انتخاب مناسب ترین پروژه در شهرداری گزنک با استفاده از تحلیل`سلسله مراتبی با رویکرد VIKOR
حضور معلولین در شهر با تاکید بر ضوابط و مقررات معلولین
گردشگری شهری بررسی طرح های گردشگری شهری در ایران
بررسی سازه های ال اس اف و فولادی از منظر هزینه، زمان و کیفیت
شهر مجازی و تاثیر اطلاعات، ارتباطات و تکنولوژی بر مدیریت شهری
تحلیل تطبیقی گسترش افقی شهرها با تاکید بر کریدورهای پیرامونی(مطالعه موردی : کمربندی شهید بهشتی رشت و کنار گذر لاهیجان)
برنامه ریزی مسکن در مناطق روستایی شهرستان رشت
طراحی فضای شهری با تاکید بر احیاء رودخانه
بررسی سیر تاریخی فضای شهری
استراتژی توسعه شهری CDS رویکردی نوین در توسعه پایدار شهری
واکاوی مفاهیم اصول استراتژی توسعه شهریCDS
باز طراحی فضاهای شهری با تاکید بر هویتشهری(نمونه موردی:میدان شهدای شهرکرد)
بررسی مدیریت کیفیت در اجرای سازه های فلزی
ارزیابی مزایای مدلسازی اطلاعات ساختمان( BIM ) نسبت به سایر طراحیهای کامپیوتری( CAD ) در صنعت AEC
بررسی معیارهای تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی جهت شناسایی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: محله شتربان ـ منطقه ۱۰ تبریز
هویت بخشی به محور رودخانه بالیقلو اردبیل با استفاده از بهبود سیمای شهری
بررسی الگوریتم تاثیر جهانی شدن شهرها بر کیفیت زندگی شهروندان (مورد: شهرستان رامسر)
بررسی ضوابط شهری برای معلولین با نگاه آسیب شناسی
نقش GIS در شکل گیری دولت الکترونیک و مدیریت فضای شهری
شناخت و تحلیل کیفیت مشارکت مردمی و ارتباطات اجتماعی در تالار شورای شهر ساری
تحلیل اثرات ساخت و سازهای شهری بر آبگرفتگی معابر شهر رشت
تحلیل تطبیقی نظری تغییرات کالبدی روستایی -(مطالعه موردی : شهرستان انزلی و شهرستان فومن)
ارزیابی وقص مىطق آزاد تجاری صىعتی چابهار در توسعه پایدار محلیبا رویکرد توسعه اقتصادی محلی
ارتقاء کیفیت کالبدی کارکردی بافت تاریخی شهراردبیل با رویکرد نوشهرگرایی
بررسی تاثیرکیفیت بصری معماری مهد کودک برارتقاءخلاقیت کودکان
هنجارهای مؤثر در ارتقاءکیفی سرزندگی خیابان های شهری
باز طراحی محیط شهری، ابزاری برای کاهش جرائممورد مطالعه محله امامزاده یحیی(ع) واقع در منطقه ۱۲ شهر تهران
بررسی عناصر معماری و طراحی شهری موثر بر امنیت روانی شهروندان
برنامه ریزی و مدیریت ریسک در پروژه های شهری
تحلیل منظر عینی ونمای شهری محله درب امامزاده شهرکرد
روش های ادراک نماهای شهری در سیمای شهرمورد: ادراک فیزیولوژیکی خیابان امام خمینی شهرستان گرگان
امکان سنجی آسایشگاه کهریزک با رویکرد تعاملات اجتماعی
یک پروژه محلی برای مداقه درباره ی یک مسئله؛مهندسین مشاور: حلال مشکلات یا مشک لیاب
جایگاه حقوقی شهرداری وشهروندی در مدیریت شهری
ارزیابی کاربری های فضای سبزشهری(مطالعه موردی:شهر میاندوآب)
بررسی میزان توسعه یافتگی شهری شهرستان رباط کریم در مقیاس استانتهران
برنامه ریزی مشارکتی برای احداث منطقه گردشگری درروستایبادیز کرمان با محوریت ارتقای کیفیت محیط زیست
نگاهی به نقش حقوق شهروندی در مدیریت شهرهای خلاق باتاکید بر ایران
فضای های شهری دیروز،فضاهای گمشده امروز و ارائه پیشنهاد برای شکلگیری فضاهای خلاق از منظر برنامه ریزی (میدان عالی قاپو اردبیل)
سنجش میزان آسیب پذیری سکونتگاه های غیر رسمی در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: محله زیر نهر تراب پارس آباد
سنجش زیبایی و مطلوبیت نماهای ساختمان های مسکونی، درمنظر شهری؛نمونه مورد مطالعه منطقه ۱۳ تهران
بررسی تاثیر نور و رنگ در ارتقاء کیفیت معماری مساجد تاریخی به منظور توسعه گردشگری شهری نمونه موردی: مساجد تاریخی شهر زنجان
تمدن اسلام و شناسه زیبایی سیمای بافت مسکونی دزفول
شناخت عناصر هویت شهری شهرهای معاصر در ایران
تدوین مبانی و سیاست های طراحی ورودی شهر ایرانی- اسلامی متأثر ازورودی مساکن قدیمی
مقایسه روشهای معماری دردیدگاه های سنتی مدرن و پسا مدرن
پهنه بندی اسیب پذیری ساختمانها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در GIS
بررسی نقش فضای شهری در میزان احساس امنیت شهروندان نمونه موردی شهرک امام هادی مشهد
طراحی محله دوستدار کودک نمونه موردی: محله خاتونیه همدان
ارزیابی موفقیت نماد و نشانه های شهر قم با برند شهری این شهر (معماریو شهرسازی ایرانی-اسلامی)
تعیین سطح برخورداری شهرستان های استان بوشهر ازنظر شاخص های توسعه بااستفاده از تکنیک تاکسونومی عددی
مکانیابی ایستگاه آتش نشانی در لاهیجان
ارزیابی کمبود فضاهای فرهنگی(سینما) ، نمونه موردی شهر تبریز
ارزیابی کمبودهای فضاهای فرهنگی (فرهنگسرا) نمونه موردی شهر رشت
ارزیابی کمبود فضاهای با کاربری نمایشی(تئاتر) نمونه موردی شهر نوشهر
مدیریت شهری و مدیریت بحران؛ بررسی تکوین ساختاری و قانونینقش شهرداریها در مدیریت بحران در ایران
احیا بازارهای قدیمی با تاکید بر تقویت هویت تاریخی آنها نمونه موردی: بازارنوغان مشهد
اهمیت ایمنی شهری از منظر حریق
نقش گردشگری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری
بررسی کیفیت زندگی با استفاده از مدل EP یا پتانسیل محیطی(مطالعه موردی: منطقه ۴ شهر رشت)
تبیین نقش مدیریت شهری در سکونتگاه های غیر رسمی در شهرهانمونه موردی: سکونتگاه های غیر رسمی شهر ارومیه
ایده طرح «کارت مالک» به منظور تحق عدالت و امنیت در هوشمندسازی شهری
بررسی نقش مناطق نمونه گردشگری استان کرمان بر توسعه گردشگری(نمونه موردی :منطقه گردشگری پارک ملی خبر در محدوده بافت )
تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی شهرستان رشت در دو دهه اخیر
بررسی علت تقدس آب در باغ ایرانی و ریشه یابی این تقدس
نقش خدمات دولت الکترونیک در نظام فضایی شهر رشت
مروری بر معیارهای پیادهمداری بهمنظور بهبود کیفیت مسیر شهری باافزایش تعاملات اجتماعی
بررسی معیارهای یک محله پایدار(نمونه موردی: محله گلسار رشت)
سنجش توسعه یافتگی دهستان کوهدشت شهرستان ساری با استفاده از روش شاخص مرکزیت
ساخت و ساز پایدار با تأکید بر مصالح ساختمانی و نوع طراحی
مکان یابی مراکر خدمات پستی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(نمونه مورد مطالعه: محدوده امام شهر شهر یزد)
شهرسازی در مقابل شهرسازینقشی که جان می گیرد
سنجش میزان فرسودگی بافتهای مسکونی در محلاتفرسوده مبتنی بر رهیافت بازنوسازی و تجدید حیات شهری(منطقه ۹ شهر اصفهان)
پایداری عرصه های معماری و شهرسازی
معماری پایدار، گاهی در جهت کاهش جزیره گرمای شهری
بررسی نقش رودخانه های شهری در روند توسعه شهر تهران
بررسی تحلیل شاخصهای تاثیرگذار در ارتقای پیاد ه مداری با رو یکردیبر طراحی محیط
تحلیل فضایی میادین شهری با تاکید بر ساماندهی ترافیک(مطالعه موردی: سبزممیدان شهر رشت)
از خیابان سپه قزوین تا خیابان سپه اصفهانآسیب شناسی چند وجهی پیاده راه سازی در نظام شهری
بهبود توسعه پایدار زیست محیطی از طریق احیای اراضی پیرامون مسیلهای درون شهری(نمونه موردی مسیل زرگنده در محدوده ی حسن آباد تهران ایران)
ارزیابی وضعیت کالبدی روستا به منظور توسعه پایدارمطالعه موردی: روستای علون آباد از توابع کوهپایه
بررسی نقش سبزراهها به عنوان محورهای سبز شهری پایدار در ارتقاءکیفیت زندگی ساکنان
بررسی ارتباط بین توسعه فضاهای زیرزمینی و معیار انرژی در توسعه و گسترش اینفضاها در شهر تبریز
نگاهی دوباره بر گردشگری شهری و ارائه راهکارهاییدر جهت توسعه پایدار آن در ایران
سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ، گامی به سوی درآمدهای پایدارشهرداریها( نمونه موردی: شهر لاهیجان )
راهبردهای توسعه شهری در برنامه ریزی استراتژیکبا نگاه توسعه پایدار شهری
ساماندهی خیابانهای شهری با رویکرد پیاده مداری در جهت توسعه پایدار شهری، نمونه موردی خیابان بوعلی در شهر همدان
ارزیابی پتانسیل های اکوتوریسم کویر با تاکید بر گردشگری پایدار و جذبگردشگر(مطالعه موردی:کویر بافق)
ظرفیت یابی شاخصهای جوامع محلی پایدار در شهر یزد جهت امکانسنجی رویکرد نوسازی مبتنی بر جوامع منسجم محلی
طراحی فضاهای شهری با تاکید بر مفهوم شهر ۲۴ ساعته نمونه موردی: بلوار جمهوری اسلامی کرمان
بررسی و الویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری کاخ موزه گلستان
شناخت آسیب های اجتماعی در بافت کالبدی شهر
طراحی شهری اقلیم همسازبا مسکن درشهر میاندوآب
ارزیابی وضعیت و ارائه راهکارهایی برای تعادل بخشی به نظام شهریخراسان شمالی
بررسی تاب آوری شهر (نمونه موردی: شهر دهلی- هند)
ساماندهی محورارتباطی باتاکیدبرپیاده مدارینمونه موردی:(خیابان هزارویک شب کرمان)
رنسانس نگرشی جدید بر شهر و شهرسازی با تأکید بر شکل گیری آرمانشهر
گردشگری روستایی در شهرستان بناب
تأثیر باد بر تعاملات اجتماعی مردمان شهرستان گالیکش
شناسایی چالشهای و فرصتهای بافت فرسوده شهری در جهت ساماندهی، تجدید حیات و ارتقاء کیفیت زندگی مطالعه موردی: شهر رستمکلا
جایگاه حقوق معلولین در سیستم حمل و نقل شهری
بررسی معضلات سکونت گاه های غیررسمی و راهکارهای مقابله با آن(نمونه موردی: خط چهار حصار کرج)
سنجش فضایی مناطق ۲۲ گانه ی شهر تهران بر مبنای رویکرد پایداری با استفاده از سیستم SWOT
بررسی نقاط ضعف و قوت حوزه کالبدی پروژه مسکن مهرمطالعه موردی : شهرستان بوکان
تهویه به منظور دستیابی به آسایش حرارتی در فضاهای شهری با تاکید بر مناطق دارای تابستانهای گرم و مرطوب
مکانیابی هتل ییلاقی تفریحی با رویکرد گردشگری و معماری پایدار از طریق نرم افزار GIS در شهر سرعین
تاثیر پتانسیل های گردشگری منطقه خاییز بر توسعه شهر اهرم
استفاده از الگوی معماری ایرانی – اسلامی در صنعتی سازی مطالعه موردی : بررسی کاربرد سازه های گنبدی
گردشگری روستایی و توسعه پایدارنمونه موردی روستا اخلمد
ساماندهی روستای جرجافک با تکیه بر توسعه پایدار
روند تحولات شهرنشینی با تاکید بر تاریخچه بازار در ایران(ازدوران کهن تا پایان دوره ساسانی)
تأثیر مرکز محله بر ارتقای تعاملات اجتماعی محلهها(مونه موردی: محله درکه)
بررسی نقش محورهای پیاده مدار در خاطره انگیزی ساختار کالبدی شهر(نمونه موردی: خیابان کوهسنگی مشهد)
بررسی تاثیر نقش خدمات شهری مناسب جهت ساماندهی سکونتگاه ای غیر رسمی نمونه موردی : احمدآباد بجنورد
پیش بینی رشد فیزیکی به منظور درک چشم اندازهای شهری در سیستماطلاعات مکانی ( GIS )به کمک FCA مطالعه موردی شهر مشهد
نقش طبیعت درهویت دهی فضای شهری
رویکردها و روش هازیبایی شناسی شهری در تعامل با ساختار مدیریتشهری
فرصتها و پتانسیلهای موجود برای گسترش اکوتوریسم در تبریز
حمل و نقل پایدار با تاکید بر حمل و نقل روزمینی
معیار های ارزیابی کیفی فضای سبز در طراحی فضای شهری
ارزیابی اثرات اجتماعی پروژه مجتمع تجاری تیراژه بر ساکنینمنطقه ۵ شهرداری تهران
ارزیابی شاخص های توسعه پایدارشهری در بازآفرینی شهرهای امروز (نمونه موردی: شهر سنندج)
راهکارهای باززنده سازی بافت فرسوده در راستای توسعه شهرینمونه موردی: محله کوی شهدای شهر اندیمشک
تاثیر مولفه های ارتقاء امنیت شهری با رویکردCPTED
گردشگری استان اصفهان در سند چشم انداز ۱۴۰۴
نقش خاطرات جمعی در هویت مکان بافت تاریخی شهر نمونه موردی: خیابان مدرس کرمانشاه
تدوین چارچوب طراحی شهری برای تسهیل استفاده نابینایان از فضاهایشهری با تاکید بر ادراکات چندحسی محیط
بررسی روند توسعه فیزیکی شهر تهران با تاکید بر سازمانیابی فضا ۱۳۶۵ الی ۱۳۹۴
عناصر فرهنگی و اجتماعی مؤثر در توسعه معماری سبز درویتنام
امکان سنجی استفاده از بتن سبک هبلکس در مقایسه با بتن معمولی در بهینه سازی مدارس استان خوزستان
ارزیبابی نقش اجرای طرح های هادی در توسعه پایدار روستایی (نمونه مورد: شهرستان مریوان)
تحلیل مورفولوژی معابر شهری با استفاده از رویکرد تحلیل نقشه (موردمطالعه: محله دروازه رشت در شهر زنجان)
بررسی طرح های تفصیلی , علل اجرایی نشدن و لزوم اجرای آنها(مطالعه موردی طرح های تفصیلی شهر تهران)
طرح تفصیلی و تاثیر آن بر رشد ساختمان سازی در بافت های فرسوده وناپایدار(مطالعه موردی منطقه ۱۰ شهر تهران)
نگاهی برتوسعه گردشگری شهری با تکیه بر ارزیابی چالشها ومشکلاتSOWT گردشگری درمرکزکلانشهر تبریز با استفاده از مدل
بررسی نسبت جایگاه حوزههای اقتصادی بازار تبریز و ساختار شهر
بررسی ونتایج تحلیل و پهنه بندی ظرفیت باربری خاک برای پی های نواری و مربعی در مسیر متروی شرشت
بررسی مولفه های آسای بصری و نقش ان در طراحی منظر شهری با تاکید بر محله امامزاده ابراهیم آمل
نقش زیرساخت های شهری در سرزندگی بافت قدیم محله آفخرا
درآمدی بر مفهوم زیر ساخت های پایدار شهری با تاکید ویژه بر زیرساختهای پایدار آب
بررسی شاخص های کیفیت زندگی شهر یدر شهر نور با استفاده از مدل معادلات ساختاری نمونه موردی شهر نور
سنجش فرم کالبدی شهر زاهدان با تاکید بر مدلهای کمی
بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی مسکن در مناطق روستاییشهرستان رشت
امکان سىجی استفاد از منهول های پلی اتیلن به جای بتنی در اجرای منهول های پیش ساخته در سیستم جمع آوری و انتقال فاضلاب استان خوزستان
بررسی سازه های چادری به عنوان سازه های نو
بررسی مولفه های موثر بر ارتقاء کیفیت فضایی پیاده راهها
تدوین مدلی برای افزایش آمادگی و اولویتبندی بازرسیها مبتنی بروضعیت شبکههای جمعآوری فاضلاب شهری
آینده استان خراسان جنوبی در توسعه محور شرق کشور
مکانیابی پهنههای دارای قابلیت بلندمرتبهسازی با استفاده از منطق فازی وتحلیل سلسلهمراتبی (نمونه موردی: شهر بجنورد)
بررسی مقدماتی بر روش های طراحی
ارتقا زیر ساخت شهری با تاکید بر پارکینگ های طبقاتی با استفاده از روش AHP نمونه موردی: شهر قزوین
باغهای شفابخش در بیمارستانها جهت دستیابی به آرامش و توانبخشیجانبازان و معلولین
تاثیر معماری و محیط های شهری در پیشگیری از بزهکاری با تاکید بررویکرد طراحی محیطی (CPTED)
اولویتبندی عوامل موثر بر انتخاب گزینههای زیرگذر و روگذر
ارزیاتی شاخصهای میکروبی و شیمیایی آب مورد استفاده در بیمارستان بیمارستان ام لیلا شهر بندرعباس
احداث شهرک های صنعتی ضرورتی جهت توسعه پایدار شهری(نمونه مورد:شهرستان مریوان)
تأثیر مدیریت ساخت و نخالههای تخریب بر محیط زیست
تخمین ضریب توزیع خاک آب کادمیوم با کمک برنامه نویسی -ژنتیک
ارزیابی توان اقلیمی شهرستان تالش باتاکید بر زنبورداری
امکان سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در حمل و نقل ریلی و اثرات آن براقتصاد و محیط زیست
ارزیابی فرآیندهای تصفیه فاضلاب اصفهان و راهکارهای بهبود آن
معرفی ی کاربرد مواد تغییر فاز دهنده
طراحی مسکن روستایی با استفاده از تکنیک ساخت با خاک فشرده
Open Channel Junction Velocity Prediction by Gene Expression Programming and Regression Methods
روشهای برآورد مقدار ضایعات ساختمانهای در حال ساخت
امکان سنجی قابلیت مصرف خاک حفاری تونل ها با دستگاه TBM
نقش و اهمیت فضاهای سبز در ارتقای کیفیت زندگی شهرونداندر محیط های شهری
ارزیابی زیست محیطی مکان دفن پسماند شهری در شهر زنجان با استفاده ازداده های هیدروژئولوژیکی
تعیین روابط تجربی مناسب برای برآورد زمان تمرکز حوضه های آبریزخراسان رضوی
بررسی امکان کاربرد فن آوری نانو در کنترل و پیشگیری از تشکیل یخدر جاده ها
تخمین رسوب رودخانه با استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونتکه ای (مطالعه موردی: رودخانه حصار)
ارزیابی زیستمحیطی مکان دفن پسماند شهری در شهر زنجان با استفاده ازداده های ژئوفیزیکی
نقش کلیدی گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستایی
آلودگی نوری (آلودگی تاریکی) یکی از موانعبرای رسیدن به توسعه پایدار
مکان یابی و اندازه یابی بهینه توربینهای بادی تفرجگاه عینالی تبریز بارویکرد فنی و اقتصادی و امکان سنجی نصب در الگوریتم کرم شبتاب
ارزیابی و تعیین علل آلودگی آبهای ساحلی خزر با استفاده از بررسی منابع آبی منتهی به دریا و آنالیز کاربریهای مجاور ساحل در محیط GIS
بررسی تغییرات پوشش گیاهی (NDVI) و ارتباط آن با بارندگی با استفادهاز سنجش از دور ( مطالعه موردی: شهر تفت در استان یزد)
حقوق بین الملل محیط زیست و تاثیر آن در دستیابی به توسعه پایدار
بررسی عملکرد حرارتی پوشش گیاهی در فضای باز شهر (نمونه موردی بندر امام خمینی)
ارزیابی فواید کاربرد اکوسیستم بام های سبس درکلان شهرها
نگرشی بر نظریه شهر بیوفیلیک و نیاز به اجرای آن در ایران
ارزیابی استراتژی توسعه منطقهای شهر رشت با تاکید بر محیط زیست
بررسی اثرات زیست محیطی طرح شبکه آبیاری زهکشی شمال شرق اهواز
ارائه مدلی بر مبنای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار جهت مکانیابی بهینهشیرها در شبکه توزیع آب برای تخلیه آب آلوده
عملکرد بهسازی به روش تزریق در مدول عکس العمل بستر ماسه آلوده بهشیرابه زباله های شهری
تحلیل وارزیابی عملکرد مدل CSIRO MK3 در مقایسه با مدل HadCM3 در مطالعه آثار تغییر اقلیم بر دما و بارش حوضه طالقان
تحلیل وارزیابی عملکرد مدل CSIRO MK3 در مقایسه با مدل HadCM3 در بررسی تغییر اقلیمدرحوضه بالا دستطالقان
ارزیابی طرح نوسازی مجومعه میدان کهنه اصفهان
باز آفرینی عناصر طراحی هویتمدار موثر بر شفابخشی مناظر شهری
بررسی ساخت و ساز پایدار در ارتباط با معماری سنتی ایران
بررسی بنیادهای فرهنگی و محیطی باغ ایرانی
رویکرد معناشناختی عناصر و فضاهای شکلدهندهی باغ ایرانی
بررسی جایگاه کریدور بصری در منظر شهری
تجربه ژینایی رود دره فرحزاد باغ خاطره سوته دلان آنچه طراحان می اندیشند، آنچه مدیران شهری درک می کنند
در جست و جوی فضای جمعی تحلیلی بر فضاهای جمعی در ایران
قابلیت سنجی خدمات در نواحی شهری از منظر توسعه پایدار و رفاه اجتماعی(مطالعه موردی: شهر بوشهر)
منظر شهری پایدار با حضور عناصر طبیعیمطالعه موردی :رودخانه کارون در اهواز
منظرشهری پیاده راه وشاخصه های آن(نمونه موردی محورپیاده جنت مشهد)
بررسی شبکه های سبز شهری و ارتباط معیارهای آن با پایداری شهر
نمود معماری پایدار در باغ ایرانی با تاکید بر مفاهیم دینی
ارزیابی نقش عوامل طبیعی در جلوگیری از توسعه توریست در شهرستان محمودآباد
طراحی فضای عمومی شهری با رویکرد پایداری اجتماعی
معیارهای فضای شهری باز و جمعی در زندگی اجتماعی مردم, همجوار بافتتاریخی شهر (نمونه موردی میدان گاه خیابان امام ارومیه)
راهنمای تدوین مقاله کامل تاثیر فضاهای سبز و فضاهای عمومی در توسعه پایداری شهرها
بررسی و ارزیابی منظر و فضای شهرهای جدید با رویکرد ایرانی-اسلامی(نمونه موردی پرند)
تأثیرات مخرب نگاه ابژکتیو و جزگرایانه بر منظر طبیعی و عناصر پایه ای منظر نمونه موردی روستای نیاسر کاشان
کاربرد فن آوری نانو در حفظ و نگهداری مجسمه و المانهای شهری درجهتمحیط زیستی سالم
BUILDING NEW CONCEPTS ON OLD TRADITIONSRainwater harvesting as a tool to move towards sustainability of water resources
اصول طراحی بدنه شهری با رویکرد زمینه گرایی
اهمیت رود درون شهری در ارتقاء صنعت گردشگری نمونه موردی: بابل رود
تحلیلی بر وضعیت شاخصهای کمی و کیفی مسکن با رویکرد توسعه پایدارنمونه موردی: شهر دهگلان (کردستان)
بررسی تاثیر آلودگی بصری جداره های شهری بر خوانایی محیط؛ نمونهموردی جداره شرقی خیابان استقلال کرمان
مناظر فرهنگی ، مناظر پایدار (با مروری بر منظر فرهنگی روستای صخره ای میمند)
تاثیر فرهنگ و بازپروری هویت فرهنگی درماندگاری منظر شهری ومعماریبومی و نقش تحولات نوین علمی و فلسفی.
ارزیابی و تحلیل تاثیر روانی فضای سبز در اماکن عمومی(مطالعه موردی: محله سامان شهر بوکان)
ارزیابی فضاهای عمومی شهری بر اساس معیارهای تاثیرگذار در ارتقا تعاملاتاجتماعی (نمونه موردی : پارک گلستان تبریز )
ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار شهرستان سردشت
گامی به سوی توسعه پایدار شهری با تاکید بر مشارکت مردم(نمونه مورد:شهر مریوان)
بررسی کنشهای اجتماعی در شهرک مسکونی دانشگاه جندی شاپور اهواز
پدیده ی جهانی شدن و تأثیر آن در طراحی مجتمع های مسکونی مدرنایران
نقش بناهای تاریخی در بازتعزیف هویت فرهنگی فضای شهری(مطالعه موردی: مجموعه وکیل شیراز)
تبیین رابطه مردم و محیط ساختهشده بر اساس الگوهای روانشناسیمحیطی
نظام قلمروهای انسانی موجود در بافت شهری پیرامون حرم مطهر امامرضا(ع) (محله ی نوغان)
سبک زندگی مشترک جهانی
بررسی معماری محیط و تاثیر آن بر چگونگی شکل گیریرفتار روانشناختی کودکان معاصر
دگرگونی مفهوم خانواده در شهر مجازی
تدوین شاخصهای افزایش کیفیت زندگی در حوزه آبکناری بالیقلی چای اردبیل با تاکید بر حس مکان
Ethnic heritage of Iranian traditional architecture ; Exemplifying Yazd city as the most noteworthy ethnic heritage in Iran
شناخت ترجیحات محیطی شهروندان قزوین به روش ساختار ذهنیمحدوده مورد مطالعه(مجموعه بازار قزوین)
بازخوانی عوامل شکل دهنده حس مکان
تحلیل تأثیر معماری فضای شهری بر تعاملات انسانی
بررسی دیدگاههای روانشناسی محیطی و نقش آن در طراحی فضاهایمطالعاتی(نمونه موردی طراحی کتابخانه)
بررسی نقش فرهنگ در توسعه پایدار اجتماعی تاثیر فرهنگ و بر مولفه های پایداری اجتماعی
طرح توسعه خانه حکیم ملاصدرا به عنوان مدرسه فلسفه و عرفان در روستا کهک قم با رویکرد تاثیر طراحی محیطی بر فرایند یادگیری دانش پژوهان
معماری بومی و حفظ ارزشهایفرهنگی
الگوشناسی معماری مردمان فارس منطقه شمال خراسان
الگوشناسی معماری مردمان ترک منطقه شمال خراسان
ارائه راهکارهایی مناسب جهت توانمندسازی کودکان نابینا و کمبینا در درکفضا (مطالعه موردی: مجتمع آنکور برای کودکان نابینا و کمبینا در دنور)
تحلیل تعاملات انسان و محیط در معماری محیطهایداخلی از بعد روان شناسی
بررسی فرهنگ وهویت ایرانی بر معماری مسکونی
تحلیل و بررسی نقش رنگ و نور در انتقال مفاهیم معماری موزه های فرش باعنوان هویت فرش ایرانی
بررسی تاثیر اقلیم مرطوب و خشک بر فرهنگ منطقه و نتایج آن در طراحی معماری
طراحی محیط فضاهای آموزشی و تاثیر آن در ایجاد انگیزه وخلاقیت
نقش هوش معنوی در ایجاد حس تعلق، افزاش مشارکت و سرمایه اجتماعی نمونه موردی بهره وری کارکنان شهرداری کلانشهرا زاهدان
بررسی آثار معماری اسلامی در کشور های غربی و اثرات آن بر روی ساخت وساز های مدرن
بررسی تفاوت های کالبدی فضایی، معنایی باغ شاهزاده ماهان با سایر باغ ها ایرانی
بررسی میزان تاثیرگذاری استفاده از شاخص های بومی بر تقویت حس تعلق ساکنان بافت قدیم شهرنمونه موردی: شهرستان بابل
حقوق شهروندی و آگاهی مردم از آن
بررسی تاثیرات معنایی معماری اسلامی در کالبد مساجد اسلامی
جایگاه معماری موز ه ها در هویت بخشی به جوامع
تاثیر الگوی اساطیری شاهنامه ای در محیط های شهری بر نیازهای فردی واجتماعی کودکان
ارائه روشی برای بررسی و ارزیابی میزان و درستی رنگهای استفاده شده درمعماری مدارس ( نمونه موردی: مدارس ابتدایی دخترانه شهر اصفهان)
شهروند یا امت اسلامی
طراحی شهری و معماری فضاهای آموزشی کودکانه بر اساس رویکرد های روانشناسانه
به سوی توسعه پایدار شهری با تأکید بر نقش فرهنگ و نیروهای محرک دربازآفرینی شهری
بررسی تاثیر معیار عملکردی بر ارتقاء سرزندگی در فضاهای شهری شبانه نمونه موردی خیابان امام رضا (ع) مشهد
بررسی دلایل نیاز به تعاملات اجتماعی در مجموعه های مسکونی ایران
تقویت هوش بصری راهکاری برای افزایش خلاقیت دانشجویان معماری
تبیین مدل جامع دلبستگی مکانی : بررسی مقایسه ای و تحلیلی رویکردهاینظری به منظور خلق مدلی جامع
تاثیر رنگ فضای داخلی بیمارستان در بهبودی بیماران( بخش بستری)
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهری(نمونه موردی: محله کشتارگاه یزد)
بررسی رابطه ی قلمروپایی و روانشناسی محیط
تبیین عناصر هویت ساز در ساختار کالبدی شهر زنجان
بررسی تاثیر معماری ایرانی اسلامی بر انسان از دیدگاه حکمت اسلامی
بررسی حس آرامش در خانه ایرانی با رویکرد سنت و ارتقا هویت
بررسی فرم فضای شهری وتاثیر آن بر زندگی اجتماعی ( رفتار انسانی ) ازدیدگاه زیبایی شناسی
نقش حقوق تجاری بیمه ی مهندسی در صنعت اجرایی ساختمان
نقش معماری در امىیت اجتماعی
فر هنگ وقف در شهر اسلامی
ساز و کار تعامل فرهنگ و خانه
خلوت در محیط کار(تحلیل وبررسی قلمرووخلوت درفضاهای اداری)
روانشناسی محیطی و ارتباط آن با حوزه های کارکردی معماری
منظر فرهنگی ورودی شهر شیراز در تقابل سنت و مدرنیته
بررسی نقش نمای ساختمان در هویت بخشی به فضای شهری
بررسی نقش فضاهای عمومی شهری بر سلامت روانی انسان
تأثیر محیط شهری بر روی کودکان
بررسی چگونگی امکان پیشگیری از جرم و جنایت در ایران از طریق طراحی محیطیCPTED
شهرها پایگاه انتقال سرمایه های مادی، انسانی و نخبگان از کشورهایجهان سوم به کشورهای پیشرفته
بررسی تاثیر استفاده از علم روانشناسی در ارتقاء کیفیت فضاهای شهری
بررسی تشابهات مفهوم زیبایی شناسی در فلسفه ملاصدرا و باغ ایرانی درمکتب اصفهان
مفهوم محله و اثرات آن بر ساکنین
بررسی پایداری اجتماعی درمحلات تاریخی اصفهان (نمونه موردی: محلهعلیقلی آقا)
تحلیلی از تغییر کاربری بناهای تاریخی، یادمانی شهری مطالعه موردی : مسجد جامع داراب
بهسازی و حفاظت از بنای تاریخی قلعه فلکالافلاک خرمآباد
گردشگری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی: بازارتجریش)
بررسی تاثیرنوسازی بافت فرسوده شهری برامنیت گذاری در فضاهای عمومی شهری،نمونه موردی: محله چیذر
ساماندهی بافت فرسوده با مشارکت شهروندی جهت دستیابی به توسعهپایدار شهری(نمونه موردی: محله ابوذرغربی)
اهمیت و ضرورت ساماندهی بافتهای فرسوده باتاکید بر بافتهای تاریخی شهری
سلسله مراتب حضور در حیاط خانه ایرانی از منظر کالبد و معنا (نمونهموردی خانه های شهر آباده)
تاثیر عوامل فراکالبدی بافت تاریخی بر آرامش انسان(مطالعه موردی بافت تاریخی محله گازرگاه یزد)
آسیب شناسی و توانمند سازی بافت فرسوده محله گازرگاه یزد
خلق محورهای پیاده شهری در جهت ارتقای کیفی فضاهای بافت فرسوده(مطالعه موردی: محور کاشف لاهیجان)
بررسی ضوابط حقوقی مرمت و طراحی در بافتهای تاریخی
شناخت و آسیب شىاسی بنای سرای حاج سید قربان
ارزیابی اقدامات انجام شده در بافت های فرسوده شهری،مقایسه بافتفرسوده محله جویباره اصفهان و محله خانی آباد تهران
بررسی نقش نیارش و فنشناسی کالبدی در پایداری بنای تاریخی برجقابوس
بررسی آسیب شناسی و تعیین هویت تاریخی کاروانسرای سبز علیان بابل
بررسی تزئینات کاشی کاری مساجد صفوی استان مازندران در مقایسه بامساجد صفوی اصفهان ( نمونه موردی مسجد فرح آباد ساری و مسجد شیخ لطف الله )
نقش آیینی نور در باغ صفوی؛نمونه موردی : باغ چهلستون بهشهر
بررسی سیر تحول هنر کاشی کاری در دوره صفویه در بناهایمشهد میر بزرگ آمل و مسجد فرح آباد ساری
راهکار ترجیحی طراحی بناهای میان افزا در بافت تاریخی از دیدگاهشهروندان
مروری بر سدهای باستانی ایران
بررسی پوشش سقف و نحوه اجرای آن در بناهایدوره صفوی
بررسی معیارهای رویکرد حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در طرح احیای بافتتاریخی شرق بازار ارومیه
انالیز سازه ای تاق چهاربخشی
بررسی متون و آیات قرآنی در تزئینات معماری دوره صفوی مازندران(مطالعه موردی: بقعه میربزرگ آمل )
بررسی اصول هندسی در طراحی مسجد فرح آباد ساریهندسه پنهاى مساجد
تحلیل کالبدی بافت فرسوده و تعیین اولویت مداخله مطالعه موردی: محله سیروس تهران
آسیب شناسی خانه های دوره قاجاری در شهر شیراز(نمونه موردی خانه بصیری)
مداخل در بافت های تاریخی با تاکید بر ایجادساختارهای میان افزا
الگوهای مداخله در بافت تاریخی به جهت ایجاد فضاهای باز شهر
بررسی شاخصه های تاثیرگذار در ایجاد حس مکان در بافت تاریخینمونه موردی بازار تهران
توسعه فضایی با بهره گیری از معماری آرکی تایپی نمونه موردی بررسی تیمچه های حاج صفرعلی، حاج محمد قلی و حاج رحیم در بازار تبریز
امکانسنجی بهسازی زیر ساخت بافتهای فرسوده شهری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر دهدشت
مرمت و تغییر مسیر قنات تاریخی قصبه شاهرخت
توسعه شهرهای مذهبی ایران، همگام با درک مفاهیم فرهنگ و سنت
راه های مداخله دربهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در جهترسیدن به اصول نوسازی (محله اوچدکان اردبیل)
مداخله در وضع کالبدی شهرهای تاریخی و انواع طرح های باز زنده سازی شهری
بررسی عوامل تاثیرگذار بر فرسودگی بافت قدیم شهر کرمان (نمونه موردی بافت تاریخی خواجه خضر کرمان)
اهمیت آینه کاری در دوره های صفویه و قاجار
بررسی تاثیر ساز در معماری دوره ی صفویه با نگاهی به امامزاده شمس الدین ساری
مقایسه تطبیقی گنبدهای رک در اقلیم مازندران و خوزستان با توجه به نمونه های موردی گنبد سرست بابل و گنبد امامزاده عبدا.. شوشتر
ویژگی های سبک آذری با تکیه بر مسجد کبود تبریز
نىر سهروردی(مفهىم فره) در نگارگری ایرانی
نوسازی بافتهای فرسوده شهری با حفظ و تاثیر از نشانه ها و آثار تاریخی موجود در بافت نمونه موردی: محله رستم بیگ مهاباد
بررسی ساختار های میان افزا در بافتهای تاریخی نمونه موردی قلعه رودخان
احیای تعامل اجتماعی در مراکز خرید با بهره گیری از مبانی طراحیبازارهای سنتی، قیاس بازار اسلامی و مرکز خرید دبیر اعظم کرمانشاه
بررسی معماری اسلامی در دوره صفوی با تاکید بر الگوی سید حسین نصر(مطالعه موردی : مسجد امام(ره) اصفهان)
بررسی کاربرد تکنیک تسهیل گر استخوان ماهی در جلب مشارکت مردمیبه منظور سامانذهی، احیاء و تجذیذ حیات بافت های فرسوده ی شهری
توسعه شهرهای مذهبی ایران، همگام با درک مفاهیم فرهنگ و سنت
Use of Implicit Analysis to Investigate Impact ofExplosion on Earthfill Dams
مدیریت بحران پس از زلزله کنترل بازتابهای اجتماعی و اطلاع رسانی مناسب به مردم
شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی شهر رامسر با CA-Markov در GIS
بررسی، تحلیل و شناسایی شبکه معابر بحرانی واضطراری در برابر زمین لرزه با استفاده از نرم افزارنمونه موردی: منطقه ۳ کلان شهر تهران
ارزیابی سریع خسارات ناشی از سانحه به روش خود بازرسیمروری بر روش ها و تجربیات جهانی
ارزیابی و اولویت بندی ریسک در کانالهای پیش ساخته بتنی
کاربرد نرم افزار جی ای اس در پهنه بندی میزان خطرپذیری منطقه ۱۰شهرداری تهران در برابر زلزله
کاربرد شبکه عصبی در پهنهبندی خطر زمین لغزش، با استفاده از دادههایسنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی
آسیب پذیری شبکه راهها در برابر سوانح طبیعی و راهکارهای کاهش اثرات
پهنه بندی مناطق مناسب برای دفن پسماند شهری با استفاده از روش هم-پوشانی شاخص (مطالعه موردی: دشت زنجان)
بررسی کارایی منطق فازی در پیش بینی جریان رودخانه، مطالعه موردیرودخانه چناران بجنورد
مدیریت ریسک و ضرورت آن در پروژه های شهری
مروری بر نقش مدیریت ریسک در پروژه های ساخت جهت تقویت جایگاه برنامه ریزی در چرخه حیات پروژههای عمرانی
توسعه چارچوب مفهومی مدل ارزیابی تابآوری زیرساختی و کالبدی شهردر برابر بحران
چالش های مدیریت بحران در مناطق روستایی با تاکید بر مشارکت مردمی
تبیین نقش مؤلفه های طراحی شهری در طراحی ایستگاههای متروبا تاکید بر پدافند غیرعامل
مدیریت پروژه و چالش های موجود در راه تحقق کامل اهداف آن درپروژه های راه و ابنیه استان خوزستان
بررسی ایین نامه ایمنی کارگاه از مجموعه مقررات ملی ساختمان با نگاه ویژه به مبحث سقراط از ارتفاع در کارگاه های ساختمانی شهر مشهد
اماده سازی فضاهای باز شهری با رویکرد پدافند غیر عامل
رویکرد استفاده تلفیقی مهندسی ارزشو مدیریت ریسک درفرآیند چرخهعمر پروژه ها
بررسی ریسکهای زیست محیطی و ایمنی (مورد کاوی صنایع فولاد خوزستان)
تحلیل و ارزیابی عملکرد مدل HadCM3 در مقایسه با مدل GFDL در بررسی آثار تغییر اقلیم در حوضه طالقان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید