انتشار مقالات

نمایش مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژیدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی در  تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴ توسط موسسه سرآمدهمایش کارین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مالزی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۸۳۹عنوان مقاله تخصصی شامل۱۰۰۰۰صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

بررسی تاثیر طراحی نرم افزار نوع حالت گرا در خواص کیفی نرم افزار از نظر پنهان سازی اطلاعات
تجمیع آگاهانه اطلاعات بوسیله پتانسیل موجود درروش مسیریابی پویادرشبکه های حسگربیسیم
ارزیابی و قیاس مدلهای الگورتیم بهبود یافتهی بهینهسازی ازدحام ذرات برای دستیابی به چیدمان بهینه در مسئلهی چیدمان بستههای دو بعدی
ارائهی مسئلهی چیدمان بستههای دو بعدی با بکارگیری رویکردهایی مبتنی برالگورتیم های بهبود یافتهی بهینهسازی ازدحام ذرات
الگوریتم وفقی تکپخشی و چندپخشی تحملپذیر خرابی در شبکه روی تراشه
مدل سیستم مراقبت از سلامتی در مواقع اضطراری، بر پایه اینترنت اشیا
نقش مارکف دربهبودبه اشتراک گذاری دانش در سیستم های پیشنهاد دهنده
جلوگیری از حملات DDOS در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم خوشهای
تأثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان HIS بر عملکرد و فرآیندهای کار مدیران وکاربران در بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان
کنترل ربات از طریق ذهن (ذهن آنتن خدا)
الگوریتم های کلاسبند شبکه عصبی MLP و ماشین بردار پشتیبان ( SVM ) برای تشخیص ایمیلهای ناخواسته
Adaptive Algorithm for Video Streaming over Wireless Networks
استفاده از عامل های همکار یادگیر سیار جهت حفظ محرمانگی عامل های سیار دریک محیط چندعامله
ارائه مدلی جهت سنجش آمادگی و پذیرش سیستم های ERP بر اساس مقایسه مدل های آمادگی سنجی ERP
مروری بر روش های تشخیص داده پرت
ارزیابی و مقایسه تکنولوژی سامانه های مجازی سازی مبتنی بر Microsoft و VMware
ارائه الگوریتم ترکیبی بهینه بردار ماشین پشتیبان و جنگل تصادفی در تشخیص به موقع بیماری های قلبی
Ontology-based methodology in accordance with the convergence of technology Web 2 and Web 3
بررسی الگوریتم مرتبسازی مجدد بر روی سامانههای پیشنهاددهنده
مکانیابی بهبودیافته مبتنی بر سیستم استنتاج نورفازی تطبیقی و خوشهبندی تفاضلی برای شبکههای حسگر بیسیم
پیداکردن کوتاهترین مسیر در شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
Diagnosing Stuttering from Fluency Speech and Type of Stuttering in the Persian Language by Merging MFCC & FFT and using Support Vector Machine
Providing Traffic Control and Management System in Driver Assistance Form Based on Vehicular Networks
راهبردهای نوین صنعت نفت و گاز در پرتو اینترنت اشیاء
کاربرد بهینهسازی انبوه ذرات در طراحی فیلتر بانک دو کاناله
نهان نگاری متن در تصاویر دیجیتال به کمک نگاشت های آشوبگون
سیستم فرمان هوشمند خودرو و نقش آن در کنترل عملکرد و سلامت راننده و ترویج شیویه صحیح رانندگی و کاهش تلفات ناشی از تصادفات
رویکردهای مقیاس پذیری در محیط رایانش ابری
طراحی یک دستهبند شرکتپذیر براساس قوانین وابستگی فازی
بهبود کارایی یک دستهبندی کننده مبتنی بر قوانین وابستگی فازی به کمک انتخاب ژنتیکی قوانین
تحویل محتوی ویدئو چند تصویری در شبکههای نظیر به نظیر
معماری معناگرا با استفاده از پارامترهای کیفی در راستای ترکیب و جایگزینی وبسرویسها
نقش داده کاوی در سلامت
الگوریتم انطباق رشتههای موازی با استفاده از شبکه
The Allocation of Virtual Machines in Cloud Computing Data Centers by Using Imperialist Competitive Algorithm
Reduce energy consumption Cloud computing data centers with Definition selection and migration policy of virtual machines and using meta-heuristic ICA algorithm
بررسی اثرات مثبت و منفی بازیهای رایانه ای و راهکارهای کاهش اثرات منفی
یک سرویس جدید برای مدیر لینوکس System
Design and Analysis of Power and Area Efficient with High speed VLSI Architectures for Communication Signal Processing Based on Multiplier Block using Compressors on FPGA
Designing an intelligent translation software by audio processing techniques
تحلیل هانی پات ومزایاومعایب کاربرد آن
استخراج متن فارسی از تصاویر پیچیده مکانهای تجاری
ارزیابی عملکرد پروتکل SSL/TLS
بهبود تقطیع تصاویر MR با الگوریتم فازی ژنتیک جهت تشخیص تومور مغزی
تجزیه و تحلیل پیاده سازی برای استنتاج در زمینه های تصادفی مارکوف با استفاده از تاثیر شرطی حالت (ICM)
بهبود IKEv2 در استفاده از روشهای EAP
طراحی کدهای بلوک کلاسیک برای توزیع طبقه بندی اتصال بر اساس کدهای جبری در شبکه های حسگر بی سیم
Detection and Prevention of Single and Group Black Hole Attacks to Increasing the Performance in the Mobile Ad Hoc network
استفاده از شاخص اعتبار سنجی بهینه برای حل مسائل چند کلاسی با استفاده ازماشینهای بردار پشتیبان
ارایه شیوه ای جدید در استفاده از انباره داده ی ایجاد شده در رصدکردن کره زمین به وسیله ماهواره ها
ارائه راهکارهایی جهت افزایش امنیت داده در محاسبات ابری
A new autonomous and distributed protocol in clustering algorithm using CH Collaborator in fuzzy logic
Resourc Manegment in Cloud Computing based on Virtual Machines Immigration Delay
A New Method for Detection of Edge in Digital Images with Fuzzy Logic and Prewitt Operator
A Method of Data Gathering on Virtual Infrastructure in Wireless Sensor Networks According to Adaptive and Variable Speed of Mobile Sink
A novel evolutionary approach based on the lottery algorithm for scheduling tasks in cloud computing environments
ارائه روشی جهت حفظ محرمانگی عامل های متحرک
اهداف استراتژیک تجارت الکترونیک
ارائه رویکردی نوین از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک مبتنی بر تعیین دادههای مناسب آموزش جهت تشخیص سرطان سینه
تحلیل و مدل سازی نیروگاه بادی و نیروگاه تلمبه ذخیره ای با هدف مکان یابی بهینه منابع تولید پراکنده در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن بازار اشتراکی و بازار رزرو
Evaluation of technical methods of electrical load management to optimize energy consumption and its effects on environment
CIGS solar cells and its role in environmental issues
A novel Method for Designing A controller in Islanded Microgrid
Optimal Placement Distributed Generation by Genetic Algorithm
روش ترکیبی برای تشخیص جزیره الکتریکی منابع تولیدات پراکنده در سیستم های توزیع قدرت
سیستم های علم و فناوری با توربین های بادی سرعت متغیر
reduction Error index Variable Speed Wind Turbine Using the Asynchronous Generator for power system
استفاده از منطق فازی برای تحلیل زبانی اثر دمیلینه شدن بر رفتار بیماری ام اس درحضور عدم قطعیت
Studying Impact of Reconfiguration on Reliability Improvement of Distribution Network in the Presence of Distributed Generation Sources by Considering Fault Rate and Customer Importance
کنترل توان اینورترهای متصل به شبکه بر پایه کنترل کننده مقاوم
محاسبه برداری توان اکتیو و راکتیو در توربین ژنراتور بادی محرکه مستقیم با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضایی
ردیابی شی در زمان واقعی از طریق وب کم
تشخیص شی متحرک در تصاویر ویدیویی با استفاده از الگوریتم تفریق پس زمینه وسیمولینک متلب
بهبود عملکرد تقویت کننده امپدانس انتقالی با استفاده از ترانزیستورهای اثر میدانی نانو لوله کربنی برای استفاده در گیرنده های مخابرات نوری
Simulating and comparing the VC and Fuzzy Control Methods of Doubly Fed Induction Generator
بهبود بازده بهینه سازی سلول های خورشیدی لایه نازک CIGS بااستفاده از تغییرمشخصات لایه جاذب
ارتباط WIA-PA و عملکرد متقابل آن با سیستم های کنترل صنعتی مدباس
Communication with Li-Fi technology
ارائه شاخص های فازی شده به منظور تشخیص وضعیت جزیره ای واحدهای تولید پراکنده
بررسی روشهای مختلف نهاننگاری و ارائه روشی جدید جهت شناسائی دقیقتر جفت بلوکها در پردازش تصاویر
A Novel Approach to Trace timd -domain trajectories of Power Systems in Multiple Time Scales Based Flatness
FLATNESS BASED FUZZY CONTROLLER FOR POWER SYSTEM SMIB
FLATNESS BASED DAMPING of POWER SYSTEM OSCILLATIONS WITH UNIFIED POWER FLOW CONTROLLER
بهبود پایداری ولتاژ و حد بارگذاری بر طبق شبکه تست ۴۳ شینه ایران با استفاده ازواحدهای تولیدات پراکنده به منظور مطالعه حالت ماندگار
سیستم کنترلی جهت متعادلسازی ولتاژ سلولهای سری باتری های لیتیوم یون درخودروهای هیبرید الکتریکی قابل اتصال به شبکه
بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت چند ماشینه با استفاده از ادواتFACTS مبتنی بر کنترل کننده PI فازی بر اساس روشهای شبیهسازی مرسوم و جدید
بهبود سیستم تایید امضای on-line با استفاده از تبدیل موجک
اندازهیابی بهینه محدودکنندههای جریان خطا در شبکه توزیع هوشمند
کاربرد شبکه های عصبی در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع شرکت برق استان لرستان
استفاده از مبدل بوست جهت تبدیل انرژی خورشیدی و ردیابی حداکثر نقطه توان درسیستم تولید توان خورشیدی
بررسی عملکرد ساختمان های هوشمند و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS
طراحی شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی تخلخل ، تراوایی، اشباع آب و نفت با استفاده از داده های چاه پیمایی
اثرات خطا بر روی شبکه توزیع در حضور نیروگاه بادی با شبیه سازی نیروگاه بادی بینالود
کنترل توان راکتیو درخطوط انتقال با استفاده از ادوات FACT وکنترل کننده فازی
برنامه ریزی بهینه خودروهای الکتریکی برقده در مسئله به مدار آوردن نیروگاه مبتنی بر الگوریتم جستجوی هارمونی
Passive Position Estimation of Moving Target Using the Measured Signals of TDOA and FDOA and Intelligent Kalman Filter
استخراج مدل تحلیلی TCSC و مقایسه آن با روش حوزه زمانی و فازوری
همزمانسازی آشوبناک با کاربرد فیلتر کالمن توسعه یافته در مدار آشوبناک نیشیو
Optimization and Design of Wind and Solar Hybrid System with Battery Storage using Bader PSO Algorithm Considering the Economic Constraints
تحلیل عملکرد سیستمهای مخابرات مشارکتی چندپرشی با رویکرد پیشنهادی انتخاب پرش
طراحی کنترل کننده تطبیقی برای پارک موازی خودکار ماشین
ارائه ساختار کنترلی جدید برمبنای تلفیق دو روش مختلف کنترلی ژنراتور القایی دوسو تغذیه سیستم توربین بادی برای بهبود عملکرد دینامیکی
Scheduling Flexible Manufacturing System Using Stochastic Petri Net and Fuzzy MCDM Approach
SCEs Investigation of Tri-Gate SOI FinFET in Different Channel Lengthes
Design of a fuzzy-based pressure control using SCADA
Present and Design of a 20 kV/400 V, 630 kVA and Three-Phase HTS Distribution Transformer
طراحی کنترل کننده جریان اشباع در موتور سوئیچ رلوکتانس (SRM) جهت بدست آوردن حداقل نوسان خروجی
بهبود عملکرد توربین بادی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم سرعت متغیر در هنگام خطای شبکه با استفاده از ترکیب موازی جبران کننده سنکرون استاتیکی و ابرخازن
مروری بر روش های طراحی کنترل کننده برای TCSC
برنامه ریزی سیستم یکپارچه انرژی با در نظر گرفتن بهره برداری و شاخصه های قابلیت اطمینان
New Hybrid Structure Based on Extended Boost Quasi Z-Source and parallel Inverters for Photovoltaic System Applications
طراحی کوپلر جهتی قابل تنظیم در فرکانس برای کاربرد در شبکههای بیسیبم
افزایش حساسیت دتکتور نوری بوسیله ی نوردهی کوانتومی
Sustainable Energy, Sustainable Architecture
امنیت سایبری در سیستم های کنترل صنعتی
مدل کردن لایه سدکننده برای آنالیز دما در نرخ انتقال الکترون در سلول خورشیدی حساس شده به نقاط کوانتومی
بررسی شبکه های توزیع هوشمند و کار بردهای آن درسیستم های برق هوشمند
Determining the Parameters of Chirp Signal Using Cyclostationary Method in Presence of the Undesired Signal
عملکرد مطلوب منابع تولید پراکنده هنگام اتصال به شبکه قدرت با بهکارگیری روش کنترلی لیاپانوف
حل مسئله توزیع اقتصادی بار بین نیروگاههای حرارتی با استفاده از الگوریتم جدید بهینهسازی Active Set
طراحی مسیر بهینه برای ربات جراح با استفاده از روش تکامل تفاضلی فازی تطبیقی FADE بر اساس معیارهای مهارت و دقت
اثر نیروگاه بادی بر روی قابلیت اطمینان و کیفیت توان الکتریکی شبکه توزیع و ارائه الگوریتم پیشنهادی مطالعه موردی در شبکه توزیع برق استان یزد
نقش پژوهشهای بنیادی و کاربردی در ایجاد ساختمانهای سبز یا صفر انرژی
Modeling and Simulink Implementation of an isolated Wind Diesel System with BESS
placement sub-transmission substation considering load uncertainty
مدلسازی و کنترل غیرخطی سیستم تعلیق فعال مدل کامل خودرو
ارائه مدلی فازی به منظور برنامهریزی و اولویت بندی تجهیزات در تعمیرات پیشگیرانه نیروگاه ها
ارائه روشی جهت پیش بینی قیمت برق برای ۴۲ ساعت آینده بر اساس مدل ARIMA
Analysis and simulation to investigate of reducing the THD of 81-level inverter
طراحی و شبیهسازی کنترلکننده اینورتر در حالت جزیرهای
کنترل مسیر ربات کواد روتوربا استفاده از کنترل کننده فازی T-S نوع ۲
تشخیص خطای روتور در درایو موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از نرم افزارMATLAB و مدل ریاضی موتور
بررسی علل خوردگی خارجی لوله های چدن داکتیل درمنطقه ی سیستان
Molecular Characterization Simulation and Analysis of Carbon Nanotubes (CNTs) by Energy-equivalent method
Designing and development of new and effective nanomaterials on chemicals for conversion of electrical energy with high power
Experimental study of tool shape and electrolyte type effects on material removal rate and overcut of glass micro-drilling using ECDM process
مدلهای مختلف توزیع هوا برای تجهیزات IT
Experimental Study and Finite Element Simulation of Tube Hydroforming Process of Bi-layered Aluminum-Copper with Axial Feeding
Static analysis of sandwich beams with functionally graded core using first order shear deformation beam theory
Vibration analysis of rectangular sandwich plates with FGM core using first order shear deformation theory using
کنترل ارتعاشات یک تیر مدرج تابعی با تکیه گاه متحرک به کمک مواد پیزوالکتریک
بررسی آزمایشگاهی اثر دما و کسرحجمی نانو ذرات بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال EG-ZnO
Designing and Manufacturing of Gas Explosive Die Forming for Advanced Producing
Energy harvesting mechanism with use piezoelectric elements in flywheel motion and comparing revolution sensor performance
Analysis and diagnosis of Ruston Gas Turbine compressor TB4000 using vibration analysis technique
بهینه سازی چند هدفه پارامترهای ماشینکاری در فرآیند اسپارک با دو نوع الکترود
بررسی رفتار خستگی خمشی در فولاد ST12 بعد از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (fsw)
شبیه سازی عددی فرآیند ریخته گری با نرم افزار فلوئنت
بررسی تاثیر تغییر نانوذره در سیال پایه آب بر کاهش ضریب درگ در یک سیستم تیلور کوئت قائم
Experimental Investigation of Combined Solar Collector with Rectangular Channels
روند شکل گیری و تاثیر هندسی ورق CFRP و چگونگی ساختار کامپوزیت در صنعت هوایی
آشنایی با دستگاه اندازه گیری سه بعدی CMM و روش های کالیبراسیون آن
Design, simulation and manufacturing pneumatic tools saffron harvest equipped with image processing and automated control systems
Design, simulation and manufacturing of separator C. sativus (pneumatic separator and cyclones)
Experimental study of nucleate pool boiling heat transfer of aqueous Sodium dodecyl sulfate solutions
Investigation wear lifter impacts on grindability of SAG mill feed in Sarcheshmeh Copper Complex using experimental and numerical methods
بررسی اثر گرمایش مجدد بر عملکرد چرخه رانکین ارگانیک به منظور استفاده ازگرمای اتلافی نیروگاه حرارتی
Simulation Model and Applications of Salt Gradient Solar Ponds
Optimize engine ECU operation to adding outdoor temperature sensor
Physical and mechanical properties of aluminium composite reinforced with SIC and Clay and combination of both
Simulation of a Sandy Beach Deformation by a New Incompressible Smoothed Particle Hydrodynamics Algorithm
تحلیل انتقال حرارت هدایت با استفاده از روش عددی المان مرزی
بررسی کارآیی میکرومیکسرنوسانات میدان فشار با اصلاح هندسه میکروکانال
Numerical Simulation of External Flow around Cylinder Using Improved Lattice Boltzmann-Immersed Boundary Method
Optimization Of Directional Drilling By Non-Rotating Adjustable Stabilizer & sensor (NASS)
تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک توربین بادی محور قائم H -روتور
Numerical Simulation Of Non-Newtonion (Herschel-Bulkley Model) Nanofluid On The Vertical Wall With Constant Temperature And The Effects Of Volume Fraction Of Nanoparticles And Rheological Index Of Base Fluid On Heat Transfer
Numerical Simulation Of Non-Newtonion (Herschel-Bulkley Model) Nanofluid On The Vertical Wall With Constant Heat Flux And The Effects Of Volume Fraction Of Nanoparticles And Rheological Index Of Base Fluid And Brinkman Number Changes On Heat Transfer
Numerical Simulation Of Non-Newtonion (Herschel-Bulkley Model) Nanofluid On The Vertical Wall With Constant Heat Flux And The Effects Of Reynolds And Rayleigh Numbers On Local And Average Nusselt Number And Surface Friction Coefficient
Numerical Simulation Of Non-Newtonion (Herschel-Bulkley Model) Nanofluid On The Vertical Wall With Constant Temperature And The Effects Of Reynolds And Rayleigh Numbers On Local And Average Nusselt Number And Surface Friction Coefficient
بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در تهویه مطبوع خورشیدی و اثرات آن در بهینه سازی مصرف انرژی
بکارگیری استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران
اثر تخلخل بستر بر عملکرد پیش گرم کن آهن قراضه
بررسی تاثیر ساختار و شکل شعله برعملکرد مشعل های گازی یک کوره صنعتی
تأثیر اختلاط دی اکسید کربن در میزان انتشار nox
Numerical Investigation of solar flat plate collector and compare the effect of different nanofluid on the collector efficiency
بررسی عددی و اقتصادی سیستمهای آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون
بررسی عددی و تأثیر پارامترهای مختلف بر تغیرات انتقال حرارت نانو سیالات در لوله های سینوسی
پژوهش عددی تاثیر کسر حجمی نانوذره جامد و نسبت ابعاد نوار پیچیده شده درلوله، بر روی انتقال حرارت و جریان مغشوش نانوسیال آب اکسید آلومینیم
بررسی عددی انتقال حرارت و جریان آرام نانوسیال غیرنیوتونی آب-کربوکسی متیل سلولز – CMC /اکسید مس در میکرولوله دو بعدی
بررسی اثر بکارگیری نانوسیالات در سیکلهای حرارتی
بررسی عددی انتقال حرارتی جوششی اجباری زیر سرد برای نانوسیال های مختلف در کانال های کوچک
Buoyancy-driven convection of nanoparticle-water mixture (Nanofluid) near its density maximum in a horizontal concentric cylindrical annulus
Aerodynamic study of box girder and the Influence of the wing the front and the back edge of the deck on the wake parameters
طراحی کنترلگر فیدبک حالت مقاوم با استفاده از نامساویهای ماتریسی خطی برای سیستم ترمز ضد قفل
بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار مغشوش کننده فنری و جریان نانوسیال، درلولهی تحت جریان عرضی هوا
Flow characteristics in Francis turbines- A CFD simulation
بررسی اثر تغییرات دما بر توان خروجی از پنل فتوولتائیک در سیستمهای برق خورشیدی
بررسی سیستم ترکیبی هیدروژنخورشیدی برای تامین انرژی در بخش خانگی
The Practical Methods For Evaluate of Wind and Solar Energy: A Review
Simulation and Control of Variable Speed Hydrostatic Power Transmission System
بررسی عملکرد بهینه در یک سیستم هیت پمپ جریان مبرد متغییر برای استفاده دربار گرمایشی
Improving mechanical properties of micro-injector fuel system Using silicon carbide Instead of nickel
بررسی عددی اثر صفحات اوریفیس بر گذر احتراق به انفجار
Investigate of Different Parameters Effect on Stick-slip and Bit-bounce Interaction in Oil-well Drillstrings
بررسی روانگرایی مصالح آبرفتی پی سد مخزنی هراز
ارزیابی تغییرات تنش برشی ، تنش قائم ،تغییرمکان ها، فشارآب حفره ای و ضریب اطمینان در سدهای خاکی مسلح
مقایسه سبکهای تفکر و رضایت زناشویی بین مهندسین شاغل در فضای شهری وخارج شهر
بررسی روش های پیش بینی شرایط، انزوال و گسیختگی لوله های آب و قابلیت کاربرد آنها برای شبکه توزیع آب شهر کرمان، ایران
بررسی پایداری زلزله ای سد کوینا قبل و بعد از افزایش ارتفاع
مطالعه موردی فرآیندمدیریت ارتباطات پروژه درحوزه دانش مدیریت پروژه وچرخه حیات پروژه
Seismic Rehabilitation of Pile and Deck Quays Using Structural Fuse (Case Study of a South Pars Petrochemical Port Quay)
Investigation on Reduced Beam Section Moment Connections Under Cyclic Loading
ارزیابی و کنترل رواناب سطحی با استفاده از روکش های تراوا مطالعه موردی:شهر اردبیل
ارزیابی و کنترل رواناب سطحی با استفاده از چاهکهای نفوذ و روکشهای نفوذپذیر مطالعه موردی:شهر اردبیل
مدیریت و کنترل همزمان هزینه و زمان در پروژه های عمرانی از طریق منطق فازی در مدیریت ریسک بررسی پروژه عظیم آب رسانی از خلیج همیشه فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور
تعیین عدد فعالیت خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی و روش حداقل مربعات معموبی
A New improved correlation for determining Darcy-Weisbakh friction factor
ارزیابی و شناسایی ریسکهای مشارکت عمومی و خصوصی در پروژههای عمرانی
بهینهسازی هزینههای تولید دالهای بتنی مسلح پیش تنیده پیشساخته با استفاده از الگوریتم زنبور عسل بهبود یافته
بهسازی لرزه ای قاب خمشی بتن آرمه بوسیله مهاربندهای SMA و فولادی
Daily River Stream Flow Simulation Using Hybrid Genetic Algorithm-Support Vector Regression (GA-SVR) Model
The analysis of stability of the dome-shaped structures under the load concentrated at the tip of the dome and the uniform pressure exerted on the outer surface of the dome
عملکرد جداسازهای لرزه ای درسازه های قاب خمشی ویژه منظم و نامنظم در ارتفاع
بررسی سازههای ترکیبی فولادی و مصالح بنایی در برابر زلزله
بررسی اندر کنش خاک-فونداسیون در نرمافزار ABAQUS
مطالعات آزمایشگاهی برای تعیین مقاومت نهایی و ضریب رفتار قابهای فولادی سرد نورد با بتن سبک
فاکتور ضربه در تیر سازه مونوریل تحت اثر حرکت قطار همزمان با وقوع زلزله السنترو
A numerical Investigation of Seismic Performance of Building Structures with Yielding Dampers
ارزیابی اثر کاهنده موقعیت قرارگیری ترک بر ارتعاش آزاد تیر به کمک روش المان محدود
ارزیابی پدیده رگاب Piping بعنوان یکی از عوامل شکست هیدرولیکی سدهای خاکی
بررسی اثر زلزله بر شبکه های توزیع آب شهری
بررسی حرکت فعال گسل بر روی خطوط لوله مدفون
بررسی رفتار هیدرولیکی توده سنگ در ساختگاه سد غدیر باباحیدر
Investigation of the flexural response of FRP reinforced RC beams using nonlinear finite element analysis
Nonlinear Finite Element Analysis of Steel Shear Walls Equipped with Yielding ADAS Dampers
تجزیه و تحلیل هزینه سود اثرات زیست محیطی غیرمستقیم در توسعه پایدار پروژههای زیربنایی بزرگ عمرانی
کنترل نشست خاکریزهای شیب دار با استفاده بهینه از ژئوسنتتیک ها
Evaluation of seismic behavior of concrete tanks isolated air
بررسی استفاده از پوکه معدنی معادن شهرستان قروه در تولید بتن سبک سازه ای تعیین نسبت های اختلاط پوکه و مصالح سنگی
The general behavior of a new post-tensioned steel connection via an innovative steel solid node
عملکرد لرزه ای قاب فولادی با اتصالات پیچ و مهره دارای رینگ سربی و لاستیکی
Prediction of river discharge using the bayesian neural network
بررسی تخریب بند انحرافی بتنی رودخانه شهداد و راهکارهای مقابله با تخریب
ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادی کاربرد الیاف فولادی بازیافتی و صنعتی برمشخصات بتن با مقاومت بالا
مدیریت اقتصادی نگهداری راه با استفاده از نرم افزار Real Cost : مطالعه موردی
مقایسه شمعهای مایل با شمعهای قائم در تحلیل دینامیکی پایه پل
بررسی اثر شیب و ارتفاع و عرض تاج سد بر ضریب شیروانی سدهای خاکی به کمک شبکه عصبی مصنوعی با تاثیر زلزله مطالعه موردی سد سارادان
Laboratory Study of Determination of Optimum Amount of Water and Clay in Mortar Made with Lime and Fly Ash
Studying the effect of vehicle speed on concrete pavement with finite element modeling (FEM)
بررسی و تخمین عمر مفید سازه های بتن مسلح تحت اثر محیط های خورنده وروشهای پیشگری از آن
بررسی علت کاهش خاصیت خمیری خاک در اثر افزودن آهک و نانو آهک به خاک رس
The Numerical Analysis of Load Carrying Capacity of Strip Foundations on Sand Slopes Reinforced by Geogrid
محاسبه میزان فرونشست در اثر افت آبهای زیرزمینی و تاثیر آن بر پایداری سازههای دشت کلاله
Investigation of the Stability of Major Structures Located in Clay Foundation
بتن بازیافتی، ویژگی ها و توسعه پایدار
مقایسه تأثیر جداسازهای لرزهای در بهبود رفتار سازههای فولادی دارای مهاربند همگرا و واگرا در زمینلرزههای نزدیک به گسل
بررسی کاربرد فن آوری نانو در بالابردن کیفیت صنعت ساخت و ساز با رویکرد مهندسی آتش
بررسی تأثیر پایه های پل بر رسوبگذاری وفرسایش بالا دست وپایین دست آنها در رودخانه کرج با نرم افزار mike11
Uncertainty and stakeholders intertwined influence on projects in developing countries
محاسبه روانگرایی خاک با استفاده از سرعت موج برشی
Application Fuzzy Logic in Spillway Gate Operation
بررسی تأثیر خاک پشت کوله بر روی عملکرد لرزه ای پلهای دره ای بتنی
اهداف و عملکرد اجرای طرح کاداستر در کشور
بررسی پیوند سیستم حمل و نقل هوشمند ITS با سیستم حمل و نقل عمومی BRT
A Model for Designing an Intelligent Software System for Construction Management Based on Enterprise Intelligence Using RFID Technology
بررسی و ارائه راهکارهایی برای مدیریت منابع آب در ایران
تخریب ساختمانهای بتنی به کمک روشهای دستی
Assessment of retaining system in bored tunnels lining with finite element method
بررسی خواص مهندسی بتنهای خودتراکم حاوی پوزولان خاکستر پوسته برنج
Qualitative control on welding forging and qualitative study on work pieces undergone welding forging
Numerical Analysis of Block Shear Mechanism in Gusset Plate Connections
Dynamic Analysis of a RC Shear Wall Strengthened with CFRP under Blast Loading
استفاده از معادلات دینامیکی دستگاه دو درجه آزدای جهت شبیهسازی سیستمهای جداساز لرزهای
تاثیر بادبندهای BRB در رفتار لرزه ای سازه های فولادی
تاثیر بادبندهای هم محور بر عملکرد لرزه ای سازه های بتن آرمه بلند مرتبه
مقام سازی تونل های مترو با استفاده از ورقهای کربنی در مقابل بارهای انفجاری
بررسی روابط تجربی برآورد عمق آبشستگی برای پل های با پایه دایره ای شکل
بررسی روش های عددی در تحلیل دینامیکی حفرات زیر سطحی تحت امواج SH
بررسی تاثیر در تغییرات درصد مقدار الیاف بتن سبک پرمقاومت تسلیح شده با الیاف پلیمری
اثرات جریان نشت بر پایداری سواحل رودخانه کارون با استفاده از نرمافزار Plaxis
ارزیابی ویژگی ها و عملکرد انواع سقف های مختلف
The mechanical characteristics of polymer concrete using polyester resin
بررسی انواع سیستم های مقاوم در برابربارهای جانبی و تحلیل نقش مقاومت کششی فولاد درسیستمهای مقاوم جانبی
تحلیل و بررسی عددی رفتار دیوار برشی کوپله با تیر رابط حاوی HPFRCC با آرایش میلگردهای معمولی و حذف آرماتورهای قطری
Assessment of environmental factors associated with rural endemics of Leptospirosis in Guilan Province, Iran
آسیبپذیری ساختمان قاب مهاربندیشده هممحور فولادی تحت تاثیر خرابی پیشرونده
Study of the concept of cable structures and structural behavior in wide span system
کمانش قابهای خمشی ناهمگن فلزی مهار شده
The impact of the progressive collapse of the concrete slab on concrete frames retrofit with frp
بهسازی بستر پی با استفاده از ریزشمع ها میکروپایل مطالعه موردی هتل الزهرا
تامین آب شرب و حفاظت از منابع مطالعه موردی شهر گرگان
طراحی تیرهای با تکیه گاه پلکانی( Dapped End ) با روش خرپایی
بررسی سازگاری و ویژگیهای کمی و کیفی ژنوتیپ های امیدبخش پنبه
مروری برتاثیر گیاهان دارویی در درمان سرطان
Use scorpion venom in treatment for various types of cancers
Development and maintenance of Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) as an effective biological control agent
تاثیر آموزش های انبوهی در توانمندسازی اعضای شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی شهرستان همدان
Comparison of Fe and Zn Bioavailability among Three Methods DTPA-TEA, EDTA and a Simple Method in Haloalkaliphilic Strains
Study on Safflower Genotypes Grain and Oil Yield in Different Sowing Dates in Dryland Conditions
The supplementary irrigation effects on drought tolerance and ornamental characteristics of safflower genotypes
The Comparison of Thermodynamic Phase Equilibrium for Supercritical Extraction of Borage ،Rapeseed and Corn germ
Nano-Filtration Membranes Fabrication for The Removal of Nitrate and Sulfate Ions Using Nanoparticles
بررسی و تعیین مقدار آکریل آمید و مقایسه آن در انواع کلمپه کلوچه سنتی تولید شده در شهر کرمان توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی
Assessment of some of models for predicting soil forces On narrow tillage tools
Using ultrasonic sensors in agricultural Machinery Safety Systems
بررسی پتانسیل ترسیب کربن درچهارگونه گیاهی آلوئه ورا روناس گل گاوزبان وخرفه درشرایط آبیاری با پساب آب شیرین کن
بررسی تاثیر امواج مایکروویو با توانها و زمانهای مختلف روی تخم، شفیره و حشره کامل سوسک چهارنقطهای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col,. Bruchidae)
پرایمینگ بذر
راهکارهای ژنتیکی و فیزیولوژیکی جهت بهبود عملکرد سویا
نقش هورمون ها در روابط آب در گیاهان
تاثیر تنش خشکی بر ژنوتیپ های حساس و متحمل گیاهان زراعی
تغییر اقلیم و اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
The Effect of Biologic and Chemical Nitrogen Fertilizers on yield and yield components of maize
مروری بر کاربرد نشانگرهای مولکولی در تحقیقات گل داوودی (Chrysanthemum morifolium)
تخصیص بهینه آب آبیاری با استفاده از مدل برنامهریزی فازی آرمانی در منطقه ممسنی
پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی( SNP) و روشهای ژنوتایپینگ آن
بررسی جوانب اقتصادی و اجتماعی بهرهبرداری از گون مطالعه موردی منطقه دلبر و کراب سبزوار
اثر هیومیک اسید بر میزان ترکیبات فنلی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea تحت تنش شوری
اثر آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست کیوی بر پایدارسازی و تغییرات پروفایل اسیدهای چرب روغن آفتابگردان طی شرایط حرارتی
Effect of Ziziphora clinipodioides L on inhibition of aflatoxin B1 production in the maize grain
عوامل مؤثر در تعیین مناطق مناسب احداث سد زیرزمینی
ارزیابی اثر عصارهی اتانولی و آبی دو گیاه دارویی بر خصوصیات جوانهزنی بذر بالنگوی شیرازی
Forage Yield and Quality of Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) for Consumption as Ruminant Feed
Allelopathic Effects of Medicinal Plants on Germination and Seedling Growth of Some Weeds
اولین گزارش دو قارچ آسکومیستی از روی ساقهی Descurainia Sophia و برگ های Xanthium strumarium در ایران
Oxidative stability of sunflower oil incorporated red grape seed and peel extracts
کاربرد امواج مایکروویو در صنایع غذایی
Investigation of three Medicinal Plant Seed Dormancy of Fabaceae Family
بررسی اثر فیبر رژیمی گندم بر روی خواص شیمیایی وارگانولپتیکی سوسیس هات داگ
آسیب پذیری آبخوان مرک شهرستان بیرجند با استفاده از روش دراستیک و تعیین حریم بهداشتی منابع آب شرب منطقه
تنظیم miR394b در زمان تنش سرما در بادام
ارزیابی چهار رقم نخود دیم (Cicer arietinum L.) از نظر تحمل تنش آبی ناشی ازپلی اتیلن گلایکول
دوره های مختلف محلولپاشی(مس و منگنز) و تاثیر آن بر عملکرد کمی سیب زمینی درکرمان
گیاه پالایی و بررسی روند تجمع عنصرکادمیوم برروی اندام هوایی ،ریشه و فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو رقم آذرگل و CMS 19 گیاه آفتابگردان خاکهای آلوده به عنصر کادمیوم
Effects of Salinity Stress and Drought Due to Different Concentrations of Sodium Chloride and Polyethylene Glycol 6000 on Germination and Seedling Growth Characteristics of lentil (Lens culinaris Medik)
Effects of Salinity Stress and Drought Due to Different Concentrations of Sodium Chloride and Polyethylene Glycol 6000 on Germination and Seedling Growth Characteristics of Chickpea (Cicer arietinum L.)
بررسی و ارزیابی فشار جریان هوا در دهانه خروج جریان هوا در هد خوشهچین گندم
مقایسه مدل های مختلف در براورد پارامتر های ژنتیکی برای صفات تولیدی گاوهای بومی استان خوزستان با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی
بررسی اثر پارامترهای کاری خشککن جت برخوردی بر روی شلتوک نیم پخت شده
ارزیابی تآثیر طرح تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران با کمک مدل ریاضی و استفاده از کد MODFLOW
اثر روش های مختلف استخراج بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره عروسک پشت پرده
بررسی تراکم و وزن خشک تاج خروس در روش های مختلف کنترل علف هرز ومنابع مختلف کود نیتروژن در مزرعه ذرت علوفه ای
تولید و ارزیابی کیفی کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو و بررسی اثرفرمولاسیون بر کاهش بیاتی آن
غنیسازی ارزشهای معماری با الگوپذیری از مهد دیار دیرینه ایران اسلامی بر اساس تدبری در آیات سوره حشر قرآن کریم
پایداری در معماری سنتی تبریز(مساجد)
سرای سالمندان با رویکرد روانشناسی محیط
نقش رفتار فضایی شهروندان در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر ساری
تحلیل اجمالی تاثیر توسعه پایدارشهری در جهت ارتقاء هویت اصالتی اجتماعی
بررسی بازتاب معماری عصر حافظ در دیوان اشعار حافظ
بررسی تطبیقی سبک مینیمالیسم در معماری و نقاشی مطالعه موردی شهر قزوین
بررسی نقش اسماء الحسنی اسم (الحی) در معماری سنتی ایران
بررسی جایگاه پوشش گیاهی در معماری قدیم و معاصرایران
نقش مرکز فرهنگی در گذر سنگ سیاه شیراز با رویکرد کاهش جرم
تاثیرات سیستم های هوشمند و انرژی های پایدار درمدیریت ساختمان
پوشش های ایرانی، نگرش نیارشی به مهندسی معماری سنتی
معماری در عصر تغییر اقلیم و ارائه راهکارها بر اساس شاخص ماهانی مطالعه موردی: اقلیم گرم وخشک شهر تهران
بررسی انرژیهای تجدیدپذیر و اثرات زیست محیطی آنها در ایران
بررسی مولفه های فراشناختی حاصل از تغییرات کالبدی فضایی محیط های یادگیری با رویکردی بر خلاقیت تاثیرگذار در فضاهای آموزشی مورد مطالعه : دانشجویان رشته های معماری شهری ،معماری روستایی و گرافیک تزیینی و محیطی مرکز آموزش علمی – کاربردی میراث بیستون کرمانشاه
Effect of green roof on amount of energy consumption for cooling and heating administrative buildings under hot and dry climate across Tehran
بررسی نقش منطق افلاطونی در شکل گیری معماری یونان باستان
رهنمودهای طراحی ساختارهای نو در بناهای تاریخی فاقد برخی اندام های اساسی نمونه مطالعاتی: کاروانسرای سنگی رباط کریم
بررسی نقش طبیعت در هویت دهی به فضاهای شهری
بررسی پارامتر های کیفی فضای سبز و نقش آن در طراحی فضای شهری
تاثیر رابطه ی دانشگاه با شهر در طراحی مسیرهای ارتباطی و جانمایی پارکینگ ها در مجموعه های دانشگاهی
ارزیابی میزان تاب آوری چهار راه تلفنخانه تهران با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
بررسی نظام رنگ ها در کنترل ابعاد ظاهری و معنوی ساختمان ها
بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن درفضاهای عمومی نمونه موردی پارک مینا واقع در منطقه ۸۱ تهران
خدمات گردشگری از طریق تغییر کاربری حمام ارامنه شهرستان همدان
عکس العمل اجتماعی غیر رسمی در میان بیماران بستری مبتلا به زوال عقل در واحد های مراقبت ویژه به منظورکشف نقش محیط های فیزیکی و اجتماعی
رویکردهای طراحی مسکن زمینه گرا با هدف ارتقای کیفیت محیط انسان ساخت و هویت مکان
تاثیر طبیعت بر سلامت روان و روحیه ساکنین ساختمان های بلند مرتبه مسکونی نمونه موردی شهرستان چالوس
الهام گرفتن از معماری ایرانی
بازآفرینی ساختارهای اجتماعی معماری کامران دیبا در فضاهای کودکانه
بررسی الگوهای طراحی موثر در جهت ارتقا کیفی زندگی جمعی در مجتمع های مسکونی
بررسی و تحلیل رفتار سازه ای برج مارپیچ شیکاگو Thornton Thomasetti
نقش فضاهای تاریخی تهران در افزایش سطح تعاملات اجتماعی نمونه موردی عمارت مسعودیه
بررسی رابطه جرم و فضا در شبه شهر بومهن
جایگاه حافظه پنهان در طراحی معماری پایداردرروش تکه انگاری معماری
Examining Dimensions of Social Sustainability for children’s activities: A Case study on Pardis Complex, Shiraz, Iran
بازشناسی شرایط حرارتی در چیدمان فضایی مسکن سنتی تبریز
نقش مبلمان و عناصر مصنوع در ارتقا کالبد فرهنگی و هویتی شهر رشت
عناصر معماری پایدار و تاثیر کیفیت آن بر کودکان عقب مانده ی ذهنی خفیف بررسی نمونه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف استان قزوین
Climatic design influences on houses of the villages adjacent to Rice fields of Mazandaran
بررسی الگوبرداری ازسازه های طبیعت برای ارتباط بین معماری و سازه
ارائه راهکارهای پایدار سازی یک ساختمان اداری با رویکرد معماری سبز
عوامل تاثیرگذاردر تداعی مفهوم هویت در معماری با محوریت تکنولوژی نوین
ابعاد پایداری درحیاط مرکزی خانه های سنتی اقلیم گرم و خشک ایران نمونه موردی: خانه های سنتی شیراز و کاشان
بررسی تفاوت تاثیرات عناصر و پارامترهای معماری بر مغز و ذهن باتوجه به نوع جنسیت و اصل قراردادن روانشناسی
مقدمه ای بر نقد فمینیسم با رویکرد فولد-آنفولدینگ folding-Unfolded
Essays on the reading and understanding of the Iranian mosque architecture, according to the form and symbol
بومکن ؛ گونهای از معماری دستکند با نگرشی بر ساختار فیزیکی قنات در ایران
پارادایم زیبایی شناسی در مناظر شهری
ساماندهی بافتهای حاشیه نشین در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری نمونه موردی شهرک پدر کرمان
ایده پردازی گنبد های فضاکار با نقوش هندسی ایرانی-اسلامی
تحلیل عوامل کیفیت بخش سیمای شهر با توجه به معیارهای برندینگ شهری
بررسی تأثیر فرم پلان و نسبت مساحت پنجره جنوبی به مساحت کف در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی شهر یزد
از کانسپت تا فرم و پیوستگی آن با عملکرد فضای معماری
معماری برای جوانان دیروز با بررسی مولفه های محیطی
بازشناسی فرهنگ محرمیت و تأثیر آن بر کالبد معماری
شاخصههای امنیت در محیطهای درمانی
بازشناسی مفهوم و عملکرد ایوان در معماری ایرانی با تأکید بر تأثیرگذاری در ساختار معماری
بررسی انگاره های محیطی کالبدی در طراحی مراکز درمانی کودکان با محدودیت حرکت موثر بر ابعاددهی کودکان
بازتاب مفاهیم معماری ایرانی در طراحی مجتمع مسکونی امروز
Earth-Sheltered Architecture, a Suitable Context for Urban Development
بررسی خصوصیات مکان های مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی
بررسی سیستم نورگیری و تهویه بازار تبریز
تاثیر طراحی داخلی محیط های آموزشی بر افزایش میزان یادگیری دانش آموزان
بررسی سیستم امنیتی خانه های هوشمند
مکانیابی مرکز مجمع جهانی اهل بیت در شهر شیراز به روش استاندارد AHP
زیبایی در زایشگاه وتاثیرآن درکاهش استرس مادر
نقش تئوری قابلیت های محیطی در طراحی معماری
رهیافت معماران در چگونگی ایجاد امنیت و آرامش روحی و روانی با استفاده از الگوها و و راهکارها در طراحی مجتمع مسکونی
بازتاب ارتباط عینی و ذهنی میان سطوح جرم وبزهکاری در مجتمع های مسکونی بر اساس رویکرد CPTED
سیر تحولات معماری برانواع کتابخانه ها و اصول طراحی کتابخانه
طراحی ساختمانهای انرژی صفر با استفاده از انرژی های تجدید پذیر
Role of public participation in Sustainable City
شناسایی مؤلفه های خاطره ساز در طراحی فضاهای عمومی
روایت و تخیل عناصر مکمل و هویت بخش در فضای معماری و سینما
طراحی و بهسازی شهرهای با بافت قدیمی و کوچک از نظر سیمای فرهنگی و توسعه شهری مطالعه موردی : شهر سراب
استفاده از توربین های بادی در ساختمان های بلندمرتبه در جهت توسعه معماری پایدارمطالعه موردی: جزیره کیش
بررسی و تحلیل چگونگی کاربرد فناوری نانو با استفاده از انرژی خورشیدی درساختمانهای زیستی شهر پرند
Designing a modern temporary public building in Istanbul
توسعه پایدار و گردشگری شهری
The use of force to deal with the nature and climate (earthquakes, landslides)
توجه به ویژگی های هویتی کودکان در طراحی معماری فضاهای متعلق به آنها
نفت و انرژی های پاک
رویکرد معماری پایدار نسبت به مسائل محیطی با تعیین رابطه انسان، طبیعت، معماری
بررسی ویژگی های نمای دو پوسته و استفاده بهینه از انرژی در راستای اهداف معماری پایدار محیطی درساختمان های بلند مرتبه هزاره سوم
بررسی تاثیرات نمای دو پوسته و سیستم HVAC در تکنولوژی برج های بلند مرتبه هزاره سوم
The certainty of sustainable architecture by using the green roof designing on the buildings
امکان سنجی به کارگیری رهیافت های توانمند سازی و بهسازی در ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی شهر اراک نمونه مطالعاتی:شهرک ولیعصر اراک
طراحی پایدار بر مبنای اقلیم گرم و خشک
بررسی عناصرمعماری وطراحی شهری موثر بر امنیت روانی شهروندان
برنامه ریزی و مدیریت ریسک در پروژه های شهری
مجموعه های تجاری با رویکرد معماری بومی در گیلان
Review the Features and Capabilities of Smart Materials in order to Achieve Sustainability in Architecture
تطابق سیستم HSE با رویکر ساختمان پایدار در صنعت ساخت و ساز
الگوریتم طراحی یک نوع سیستم کنترل بردار تراست بهوسیله پاشش سیال جانبی وبررسی اثر سیال جانبی بر روی جریان اصلی موتور
Simulation of hypersonic flow inside a typical wind tunnel along with the model inside the test section
The Effects of Cross Section Variations on the Pressure Distribution around a Long Axisymmetric Body
بررسی پوشش Zn-Al اعمال شده بر روی فولاد ساده کربنی با استفاده ازروش سمنتاسیون فشرده
Carbon enrichment of austenite in 0.362C-1.38Si-1.24Mn steel via quenching and partitioning (Q&P) and austempering process
آنالیز عوامل موثر بر کیفیت پوشش پلی اتیلن سه لایه خطوط لوله گاز فشار قوی منطقه ۵ عملیات انتقال گاز ایران
بازیابی هیدرومتالورژیکی روی از غبار کوره قوس الکتریکی ( EAFD ) : لیچینگ، رسوبدهی و تکلیس
مقایسه رفتار کششی فولاد فنر CK 101 ، جوشکاری شده توسط فرایند جوشکاری مقاومتی جرقهای، فرایند SMAW و فرایند GTAW
Medical diagnosis using graph -based feature selection
Investigating the effectiveness of applying wavelet and by the concentration on Extracting coefficients based on phonocardiogram signal
Study the signal behavior of phenotypic cardiograph by using filters to determine the condition of cardiac auscultation
تاثیر ولتاژ اعمالی درطی فرایند رسوب گذاری الکتروفورتیک بر کیفیت پوشش شیشه زیست فعال S 85 بر روی زیر لایه آلیاژ تیتانیم
Encapsulation of protein drug with PLGA by electrohydrodynamic spraying
دستگاه حس مصنوعی اندام محیطی
ایجاد پوشش کمپلکس منیزیوم کلسیم بر آلیاژ نایتینول از طریق روش رسوبدهی برقی به منظور کابردهای ارتوپدی
بهبود طول عمر استفاده از پروتزهای زانو
Equation for calculating the risk of diabetes
A comparative study on Fe35Mn2Ti and Fe35Mn2Zr as biodegradable alloys
Comparison of Neural Network and SVM classification with GLCM features extracted for Brain MRI Images
Fractional Flow Reserve
طراحی و ساخت دستگاه بیومکانیگ لگن سنج
بررسی اثرات استفاده بهینه از منابع انسانی در جهت توسعه ی فرآیندهای درمانی
Effect of sewing on Strength behaviour of fabrics and fusing of interlining
Transcutaneous Electrical Stimulation with high frequency Signals: volume conductor and circuit models
تلفیق داده های دورسنجی ، زمین شناسی و مغناطیس در پتانسیل یابی و اکتشاف کانسارهای آهن در زون سنندج سیرجان
معرفی یک روش جدید ترکیب باندی از نسبت باندی های داده های ماهواره ای +ETM در اکتشاف کانسارهای آهن در محدودهای در زون سنندج – سیرجان
بهینهسازی ضخامت بارسنگ در عملیات حفاری و انفجار معدن طلایی آغدره
بهینه سازی ازدیاد برداشت با استفاده از روش میکروبی
بررسی مدلهای تعیین نرخ تولید معادن در شرایط عدم قطعیت پارامترهای اقتصادی
تحلیل اقتصادی معدن بنتونیت دو حصاران در شرایط عدم قطعیت قیمت و هزینه با نرم افزار@RISK
بررسی حذف آلاینده های هیدروکربنی ترکیبات نفتی توسط باکتری جداسازی شده از مخازن نفتی
تاثیر مصرف قهوه بر سردرد ناشی از بی حسی نخاعی در سزارین مطالعه موردی : بیمارستان رازی تربت حیدریه
اثر پیش تغذیه عصاره هیدروالکلی سنبل الطیب (Valeriana officinalis) بر نفوذ پذیری سد خونی مغزی در مدل جانوری رت
و انواع مختلف بیانی آن در موجودات و بافتهای مختلف CDC42
بررسی اثر داروهای سیس پلاتین و پاکلی تاکسل بصورت جدا و ترکیبی بر سلول های رده ی Calu-6 کارسینومای ریه در انسان
The relationship between the sense of taste and electromagnetic waves
Microcontroller design the visible range of the electromagnetic signal simulator
Apply the single-Cell Gel Electrophoresis for Determining Blood Cells DNA damage by Malathion Pesticide in Rutilus rutilus Caspicus
Assessment of the chitosan coated Fe3O4 nanoparticles effects blood and renal factors on the wistar rat
شناسایی ژن مقاومت بتالاکتاماز CTX-M-2 در اشریشیاکلی جدا شده از بیماران UTI با روش PCR
مقایسه موفولوژی سطح خارجی بدن حلزون های مخروطی جزیره قشم
تعیین گونه های انگل کریپتوسپوریدیوم انسانی در شهر مهاباد با استفاده از آنالیز ۸۱s rRNA 845 ژن bp قطعه PCR-RFLP
بررسی ترکیبات نیترات، نیتریت و سولفات در منابع آب شرب روستاهای شهرستان سرعین
Characterization of silver nanoparticles synthesized by soil Actinomyces and determination of their antimicrobial activity against pathogenic microorganisms
Cytotoxic and genotoxic studies on essential oil from Rosa damascene Mill., Kashan, Iran
مطا لعه اثر ضد میکروبی اسانس پولک آذربایجانی Stachys schtschegleevi Sosn برباکتری بیماری زا و کپک های عامل فساد مواد غذایی
بررسی اثر ماده آلیل ایزوتیوسیانات بر ریبونوکلئیک اسید
شناسایی گیاهان دارویی حمزه آباد مهاباد
ارزیابی توان تالاب قوریگل برای کاربری های مختلف
بررسی اثرات زئولیت بر جذب کادمیم و وزن خشک در خیار درختی
مدیریت خشکسالی و بررسی تغییرات زیست محیطی مشهود در دشت های استان کرمان زرند ،راور، کرمان وبردسیر با وقوع پدیده خشکسالی
پیامدهای بحران آب و تبعات زیست محیطی آن در استان کرمان
بررسی روش های مدیریتی به منظور پیش آگاهی، کنترل و کاهش بحران آتش سوزی در جنگل های ایران مطالعه موردی پارک ملی خبر- کرمان
Ecological evaluation for sustainable Intensive Recreation planning (Case Study: Dena Protected Area and Dena National Park, Iran)
بررسی میزان جذب عناصر سنگین موجود در خاک بوسیله گیاه شنبلیله
درمان های طب سنتی و ترکیبات ضد سرطان
بیوالکتروشیمی درتثبیت آنزیم و پروتئین
مروری جامع بر روشهای محاسباتی تغییرات پس از ترجمه پروتئین
تاثیر شرایط پوشش دهی پلیمر بسیار آبگریز SMM بر عملکرد و فعالیت غشاء میکرومتخلخل PVDF از نوع الیاف توخالی جهت افزایش درجه آبگریزی سطحی در تماس دهنده غشایی گاز- مایع
استفاده از روش AHP جهت سطحبندی مناطق نمونه گردشگری مطالعه موردی: مناطق نمونه گردشگری بازفت، چغاخور و سامان در استان چهارمحال و بختیاری
Investigating the effect of the methanolic extract from the leaves of Achillea eriophora D. C. on human cutaneous wound healing in an in vitro cellular model
Influences of landslide on forest ecosystem
جداسازی و شناسایی گونه های لاکتوباسیلوس در محصولات لبنی استان فارس
اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهان
ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه سایت های گردشگری درشهر چابهار
میانگین بیان نسبی ژن آروماتاز در هیپوتالاموس موشهای صحرایی نر با تزریق همزمان مورفین و کیسپپتین
Study on Distribution of Nickel Contamination in Soils Surrounding Ahangaran deposit through Geochemical Data
با بکارگیری داده های ژئوفیزیکی. مطالعه ANN تخمین هدایت هیدرولیکی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی موردی: دشت مراغه-بناب
Electromagnetic waves caused by tectonic earth movement
بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی دشت سروستان، استان فارس
برآورد رواناب حوضه آبریز فرحزاد با استفاده از مدلهای WetSpa و شبکه عصبی مصنوعی
مطالعات رسوب شناسی و رخساره های رسوبی رودخانه مجن شرق شاهرود در راستای مهارآبهای سطحی واقع در البرز شرقی
بررسی سنگ مخزن آسماری میدان نفتی بی بی حکیمه با استفاده از داده های هرزروی گل حفاری و شکستگی ها
بررسی و مطالعه رسوب شناسی ومحیط رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه
مطالعه میکروسکوپی سنگهای سازندهای داریان وفهلیان وهرزروی گل حفاری در یکی ازمیادن نفتی جنوب ایران
عملکرد و توسعه شکستگیهادر مخزن آسماری یکی از میدان جنوب غربی میدان بی بی حکیمه
مقایسه تشکیل آهن در گنبدهای نمکی کرمستج، پاسخند و تنگ زاغ، جنوب ایران
رابطه تجربی بهینه سازی شده برای تخمین سرعت برشی صوت از سرعت فشاری صوت با استفاده از الگوریتم ژنتیک در سازندهای انیدریتی
بررسی وضعیت پتروفیزیک و خصوصیات راکتنگ برای استفاده از تحریک بهبودیافته و فناوری تولید در شیل
بررسی و تحلیل تأثیر روش میخکوبی بر پایدارسازی ترانشه خاکی از جنس ماسه با تراکم متوسط، به روش تحلیلی تعادل حدی
شناسایی هرزروی مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران با نگرش بر تاثیر شکستگی ها
بررسی چینه نگاری سکانسی سازندآسماری در تنگ بن شهرستان بهبهان زاگرس چین خورده
بررسی روند تغییرات لیتولوژی برتراکم شکستگیها وتاثیرگذاری آن بر میزان هرزروی در سازند آسماری میدان اهواز
بررسی شیلهای مشکل ساز سازندهای پابده و گورپی با استفاده از روشهای NGS ، XRD ، و XRF در میدان نفتی مارون
بررسی نقش شکستگی ها در میزان هزروی سیال حفاری مخزن آسماری میدان نفتی بی بی حکیمه با استفاده از نمودار تصویری FMI
بررسی و مطالعه فرآیندهای دیاژنزی در تخلخل موجود در سازند آسماری در برش تنگ بن ، بهبهان
بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبی بخش بالایی سازند دالان در میدان سلمان واقع در خلیج فارس
بررسی سنگ چینه نگاری و میکروفاسیس ومحیط رسوبی در تنگ بن شهرستان بهبهان
ارزیابی خواص پتروفیزیکی، زون بندی و تطابق سازند کنگان در چاههای A,B میدان گازی کیش با استفاده از داده های چاه نگاری
تعیین بازه بهینه فشار گل حفاری با استفاده از نرمافزار FLAC در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
Land, Water and Mineral Resources as Sources of Conflicts in Africa: The Way Forward
بررسی وضعیت هیدروژئولوژیکی چشمه فاریاب با استفاده از ضریب تاریسمان ،ناهمشکلی و منحنی فرود
مطالعه مختصر آماری پراکندگی مخازن نامتعارف شیلی نفت و گاز در دنیا
جغرافیای دیرینه رسوبات کرتاسه فوقانی در شمال شرق چوپانان واقع در ایران مرکزی بر مبنای نانوپلانکتون های آهکی
کاربرد تحلیل عاملی و خوشه بندی در ارزیابی هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت قائم شهر جویبار
تخمین اشباعآب با استفاده از دادههای لرزهای و چاه در میدان نفتی جفیر
داده های زمان واقعی میادین هوشمند شاخص های عملکرد کلیدی در قابلیت اطمینان
واکاوی تاثیر مصرف سیگار در بروز بیماری های داخلی
during pregnancy: a double blind randomized controlled trial
Correlation between virulence genes in Staphylococcus aureus isolated from subclinical mastitis and somatic cell count in Iran
Co-existence and high Prevalence Respiratory tract Aspergillosis of in patients with pulmonary tuberculosis
بررسی کارآیی روش میکروسکوپی در تشخیص و درمان کلونیزاسیون پنوموسیتیس ژیرووسی در مبتلایان به نارسایی ریوی و پرووالانس آنها
بررسی میزان مارکرهای اکسیداسیون پروتئینها در بیماران دیابتی مبتلا به کاتاراکت و مقایسه با گروه شاهد
اندازهگیری تراوایی نسبی گاز پس از شکست موئینگی پوشسنگ در فرایند جداسازی زیرزمینی دیاکسیدکربن
بررسی تاثیر استشمام رایحه اسطوخودوس بر شدت درد زایمان در زنان نخست زا
Nanobiological Studied on Drug Design using by Molecular Mechanic Method
بررسی اثرات ضددرد و ضد التهابی عصاره هیدرو الکلی دانه گیاه ازمک (Cardaria draba L.) بر روی موش سوری
بررسی اثرعصاره الکلی گیاه Cardaria draba L. برحافظه اجتنابی retentional موش سوری درمدل Step-through
بررسی اثرات آنتیاکسیدان و ضد میکروبی عصارههای مختلف بخش های متفاوت گیاه spergularia marina
The effect of sesame and sweet almond oil on the prevention of steria in nulliparous women: a randomized controlled trial
طراحی یک ترکیب گیاهی جدیداز اسانس شیرین بیان و ژل هیدروکسید آلومینیوم برترمیم زخم پوستی در موشهای سوری نرنژاد NMRT
طراحی یک نانو ترکیب گیاهی جدید از اسانس گیاه زرد چوبه برای ترمیم سوختگی پوست در موش های سوری نر از نژادآلبینو
Effects of Magnesium Sulfate on the Acquisition and Reinstatement of Morphine-Induced Conditioned Place Preference in Mice
Effects of luteolin on intra peritoneal adhesion bands in rat
The study of particle production of polyethylene glycol in Supercritical CO2 , with different molecular weights that are commonly used in the medicinal industry
How work Ensemble Square Root Filter method for reduce measurement error in the Ensemble kalman filter method
Modeling Kidney Transplantation in Social Networks
Analysis and Control of SEIR Epidemic Model via Sliding Mode Control
معیارهای تحول بینشی در تاریخ ریاضیات
Keplerian Planetary Orbits in Multidimensional Euclidian Spaces
ارزیابی محتوای آموزش ریاضی کتابهای سوادآموزی ۱و ۲ از دیدگاه متخصصان ریاضی
The first order condition for composite optimization problems based onreformulationof the augmented Lagrangian
تقریب سریهای موجکی توسط تابع مقیاس با محمل فشرده
تخمین انحراف توابع هموار از نمایش موجکی آنها
پایداری معادلات تابعی روی گروههای میانگینپذیر
برابرکننده هموار و همواری
The HK theorems in uniform magnetic field
چگونه موارد خاصی از مسائل برنامه ریزی تصادفی را به کمک روشهای برنامه ریزی خطی و پویا حل کنیم
زیر گرادیان و زیر دیفرانسیل برای توابع محدب تعمیم یافته وبهینهسازی فازی
Reliability Evaluation of network flow with exponential distribution
THE GENERALIZED HYERS-ULAM STABILITY OF SEXTIC FUNCTIONAL EQUATION IN VARIOUS MATRIX SPACES
Plasma waves in type I and II two-dimensional superlattice due to excitation of electromagnetic waves
Calculation of Energy Levels of Sulfur Isotopes(32-34) using OXBASH Shell Model Code and Comparison them with Experimental Results
مقایسه ترازهای انرژی ایزوتوپ فلوئور ۱۲ با استفاده از کد مدل لایهای OXBASH و با نتایج تجربی
ویژگیهاوشناخت ماگما
پیش بینی طیف پیوستهی کوازارهایی تابان از SDSS با ۳ z~ به روش PL
Morphological Investigation of Gold Nanorods Thin films Grown by DC Magnetron Sputtering
تضعیف نوفه تصادفی در دادههای لرزهای با استفاده از روش میانگین غیرمحلی
بررسی افزایش سختی سطح فلزات در اثر کاشت یون ازت
تغییر ناگهانی در ناجایگزیدگی القاء شده توسط اندازهگیری
بررسی بلورهای فوتونی مبتنی بر نانولوله های کربن به روش تفاضل متناهی در حوزه زمان
مدلی برای گذارهای خیسی غیر تعادلی در ۲ بعد
بررسی تحویل سال خورشیدی و سالهای کبیسه با کمک داده ها JPL و ارائه نرم افزار
نقش الکترونهای به دام افتاده در انتشارامواج یون-صوتی غباری در محیط پلاسمای مغناطیدهی الکترونگاتیو غباری
سنتز و بهینه سازی هیدروژل ابرجاذب کامپوزیتی جدیدی بر پایه کیتوسان با استفاده از نانو ذرات خاک
The oxidation of benzyl alcohol by the polypyridyl Cu(II) complexes as catalysts
Synthesis, spectral and antimicrobial studies on Ni(II) complex of saccarinato and 1,10-phenanthroline ligandes
بررسی راندمان جذب فلزات سنگین نیکل و کادمیوم از پسابهای صنعتی بر روی علف هرز پیچک صحرایی Convolvulus arvensis اصلاح شده
Theoretical studies of ethylnitrolic acid using Gaussian
بررسی تأثیر نانو ذرات ۲TiO سنتز شده به روش سل ژل در حذف رنگ مالاشیت گرین از محلول های آبی
Application of a New SVM-GCM Coupling Method for Prediction of Density of Pure Ionic Liquids over a Wide Range of Temperature and Pressure
بررسی و مروری بر دستاورد های پژوهشگران ایرانی فعال در حوزه ی فناوری نانو درصنایع نفت گاز وپتروشیمی
Dispersive liquid -liquid microextraction of trace amounts of Cd2+ using 8-hydroxyquinoline
Synthesis, Experimental, DFT and NICS studies on derivatives of Quinazolin-4-ones
بررسی شیمیایی جذب سطحی رنگ سولازول قرمز با کربن فعال اصلاح شده درصنعت نساجی
بررسی پیوند مونومر حاوی عوامل به تاخیر انداز شعله به روش پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل شده بر روی سلولز پنبه طبیعی و تهیه نانو کامپوزیت مربوطه
Investigation of intramolecular hydrogen bonding of Curcumin. A DFT study
مدلینگ مکانیزم نفوذپذیری آسفالتین در فشار psi 0333 و دبی تزریق cc/hr 9 از یکی از مخازن ایرانی
سنتز پلییورتانهای زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید
بررسی و ارتباط ریزساختارو خواص رئولوژیکی در آلیاژهای سه تایی پلیمری بر پایه مواد (PET/PC/HDPE)
شبیهسازی برج دیواره مرطوب برای جذب کربندیاکسید از گاز ترش به کمک محلولآمینی با روش حجم محدود
اثر غلظت های مختلف هورمون های رشد IAA و NAA بر ماهیت اسانس گرفته شده ازبرگ گیاه اوکالیپتوس
one – pot synthesis of pyrroloquinoxaline from 1,2 phenylendiamie, ketoesters and bromo ketones by sulfamic – acid as catalyst
حذف آلاینده های آلی و معدنی در پساب نفتی با استفاده از راکتور MBBR
تاثیر نسبت های مختلف خوراک بر میزان تبدیل و گزینش پذیری ,CO 4CH ,O2H و ۲CO در فرایند ریفورمینگ پروپانول
تاثیر دما و نسبتهای مختلف خوراک بر انتخاب پذیری محصولات تبدیل ترکیبی پروپانول: بررسی ترمودینامیکی
مدلسازی ترمودینامیکی ریفورمینگ پروپانول به هیدروژن و گاز سنتزتوسط نرم افزار CHEMKIN
بررسی مورفولوژی نانو ذرات اسپینل ۴O2MgAl سنتز شده با استفاده از پیش ماده ۳O2A
تاثیر pH و دما در سنتز نانوذرات اسپینل آلومینات منیزیوم ۴O2MgAl و بررسی مورفولوژی و سطح ویژه نانوذرات اسپینل
بررسی تاثیرات شرایط فرایندی دما بر سنتز نانو ذرات ۴O2COAl و تعیین خلوص نانو ذرات اسپینل سنتز شده
بررسی مورفولوژی نانو ذرات سنتز شدهCOAl2O 4 به روش سلوترمال و ارزیابی کاربرد نمونه سنتز شده
بررسی ضریب انتقال حرارت جوشش استخری متانول خالص روی میله مس
سنتزمشتقات β- استامیدو کتون ها توسط واکنش سه جزیی بین دیمدون وآلدهیدهای آروماتیک و آمیدها در حضور نانو کاتالیزور ۲SiO–۴HCl
A study on the main non-edible feedstocks for biodiesel production in Iran
Study of Electrochemical poly (aniline-co-N-methyl aniline)/ silver nanocomposites as a polymer membrane fuel cells
Finite Element Solution of Temperature Distribution in a Circular Fin
بهینهسازی سنتز ژل برپایه دکستران با خاصیت جذب فلز سنگین مس
اندازه گیری اسپکتروفوتومتری پالادیوم II با استفاده از روش میکرو استخراج مایع – مایع پخشی
اصلاح مونت موریلونیت و استفاده از آن جهت حذف کادمیم از پساب های صنعتی
مطالعه آب تراوایی پوشش های اکریلیک حاوی دی اکسید تیتان با استفاده از روش وزن سنجی
بررسی سیستم CCHP با محرک اولیه میکروتوربین گازی در بهرهوری انرژی وبهرهوری اقتصادی سوخت مصرفی
بررسی کیفیت هوا در شرکت نفت پاسارگاد کارخانه آبادان
A Novel Multicomponent Reaction Involving alkylIsocyanides, Dialkyl Acetylene dicarboxylate and carbon disulfide as an Efficient Method for Synthesis of 5-(alkylimino)thiophene-2(5H)-thione derivetives
ISOCYANIDE-BASED SYNTHESIS OF NOVEL SUBSTITUTED 2, 3-DIHYDROFURANS
Removal 2, 4, 6-trichlorophenol by modified Xerogel from aqueous solutions
Synthesis of Modified Nano Xerogel and Use them for Adsorption of Chlorophenol Compounds
تاثیر مقایسه ای عملکرد کمک منعقد کننده پریستول با سه نوع منعقد کننده در حذف کدورت مطالعه موردی: ایران تصفیه خانه شرکت آب جنوبشرق خوزستان
Investigation of sorption isotherm and removal kinetics of arsenik onto saw dust
Investigation of sorption isotherm and removal kinetics of metal onto rice bran from wastewater
Modification of Physical and Chemical Properties of Mastic Joint by Bentonie-impregnated in Waste Oil and Sulphur
ساخت نانو الیاف آلومینا از پیش ماده بوهمیت و پلیمر پلی اکریل نیتریل با روش الکتروریسی
Synthesis and characterization of zinc oxide nanoparticles, surface modification by Starch and photo catalytic property
شناسایی و اندازه گیری ترکیبات گیاه Coriander ، بومی ایران قبل و بعد از تیمار با هورمون های IAA ، NAA ، GA3 توسط دستگاه GC/MS
The effect of spatial configurations of polymer optical properties
بررسی اثر آلومینیوم هیدروکسید بر خواص مکانیکی و نوری کاغذحاصل از الیاف پنبه
بررسی اثر منیزیم هیدروکسید بر خواص مکانیکی ونوری کاغذحاصل از الیاف پنبه
مفصلهای ارشمیدسی برای دادههای سانسور شده
تاریخچه ای از ترتیب های تصادفی
استراتژی برند کارفرما در سازمانها درراستای جهت جذب و نگهداری کارکنان با استعداد
Artificial Enzymes: Concept, Designing process and Future perspectives
Comparative study fungal chitinase of Beauveria bassiana strain HFW-05 and bacterial chitinase of Micromonospora sp. L5 using bioinformatics analysis
تکثیر کل ژنوم سلول با روش تکثیر جابهجایی متعدد MDA
Molecular Docking Studies of Cyclohexane-1,3,5-trione Compounds for Breast Cancer Protein: Predicting Biological target from Chemical Structure
جداسازی، خالص سازی و شناسایی باکتری Paracoccus thiocyanatus جدید از خاک و آب آلوده به ترکیبات گوگردی
تصفیه زیست فناورانه پساب شهری توسط پیل سوختی میکروبی دومرحله ای
طراحی و ساخت کاست RNAi قدرتمند وموثر برای غلبه بر ژن آلفاگلیادین
تأثیر محیطکشت بر رشد ریزجلبکهای بومی حوضچه تصفیه فاضلاب کارخانه شیرپگاه خراسان جهت تولید بیودیزل
آنالیز بیوانفورماتیکی توالی ژن CONSTANS در گیاه چغندرقند
Compare of nanoparticles quantum dot applicetion in polymer solar cell
Compare of Absorption and fluorescence characterization nano Quantum Dot in different Synthesis method
Encapsulation of material using bees wax
Compare the different electrodes in the Glucose oxidase fuel cells modified with carbon nanotubes
Optical biosensors and types of them
آنالیز بیوانفورماتیکی توالی ژن VIN3 در گیاه چغندرقند
بررسی اثر ضد سرطانی نانولیپوزوم زنجبیل بر روی سلولهای سرطان سینه MCF-7
The Effect’s of Logotherapy on Self-Concept Scale in Iranian Leukemia Patients: Seyed Alshohada Hospital in Isfahan Province
آگاهی و نگرش شهروندان بجنوردی نسبت به مرگ مغزی و اهدای عضو درسال ۱۳۹۲
Effects of Emotional Intelligence Training on Examination Stress, Self-Efficiency, and Educational Function of the students whose fathers are working in Affiliated Plans, in High Schools of a Non-Profit Organization
تاثیربرنامه های DIC برنگرش معتادین نسبت به رفتارهای پرخطردراستان مازندران
رابطه ارزش های شخصی-خانوادگی با پذیرش اجتماعی در نوجوانان شهرستان ابهر
رابطه ادراک خویشتن با پذیرش اجتماعی در نوجوانان شهرستان ابهر
بررسی رابطه خودشیفتگی با اختلال کم اشتهایی عصبی و رضایت از تن انگاره در دختران ۲۰-۱۴ سال شهرگرگان
اثربخشی ذهن آگاهی بر اضطراب اجتماعی نابینایان در شهر گرگان
اثربخشی درمان رفتاری شناختی بر کاهش افسردگی و افزایش میزان رضایت مندی زناشویی در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان شهرستان آستانه اشرفیه
رابطه سبک زندگی و رفتار مدیریت مالی با رضایت زناشویی در بین کارمندان بانک
بررسی تاثیر اموزش بهوشیاری برمیزان اضطراب و بهبود نتایج سه ماه اول بارداری زنان مراجعه کننده به بیمارستان جامع زنان محب یاس
رابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختی به بازار سرمایه
رابطه بین سلامت روان اولیاء با پرخاشگری و اضطراب در مقطع متوسطه دخترانه شهر تبریز
تجزیه و تحلیل استنباطی متغیرهای موثر بر طلاق در پزشکی قانونی استان مازندران
بررسی رابطه بین شاخص توده ی بدنی BMI با اضطراب و افسردگی در دانشجویان مراکز آموزشی شهرستان دزفول
بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیتی با منبع کنترل راتر در دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان گنبد وگرگان سال ۱۳۹۳-۹۴
بررسی رابطه تعالیم اسلامی و سلامت فردی در جوانان
تاثیر گروه خونی در مبتلایان به اختلال شخصیت
بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجىیان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور تبریزواحد بستان آباد
اثربخشی آموزش روش ذهن آگاهی گروهی برسطح کیفیت زندگی همسران مبتلایان PTSD ناشی از جنگ دراستان آذربایجان شرقی
کودکان و گرافیک محیطی با تکیه بر عنصر رنگ
اثر بخشی موسیقی بر اختلالات رفتاری کودکان دبستانی ۸تا ۱۰ سال
رابطه ویژگی های روانی دوران نوجوانی و تصویر بدنی با خودکارآمدی
اثر بخشی آموزش شادمانی به شیوه شناختی رفتاری فورادیس بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به افسردگی
اثر بخشی آموزش حل مساله اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به فوبی اجتماعی
اثر بخشی درمان شناختی درکاهش علائم اضطراب فراگیر Gad
اثر بخشی درمان گروهی فراشناختی (MCT) بر نگرش به مواد مخدر معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون MMT
مقایسه الگوی پاسخ دهی به آزمون رورشاخ بین زنان زندانی افسرده و عادی شهر زاهدان بر اساس نظام جامع اکسنر
بررسی رابطه بین افسردگی، اضطراب و استرس با ابراز پرخاشگری در زندانیان مرد شهرستان زاهدان
ارتباط سلامت روانی و جسمانی با ابعاد کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
رابطه بین سبک های فرزند پروری با کمال گرایی و مثبت اندیشی والدین
بررسی رابطه بین خوش بینی، امید به آینده و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی ساری
بررسی مشکلات تحصیلی و رفتاری دانش آموزان دیرآموز دبستانی شهرساری در سال تحصیلی ۹۲-۹۳
ارتباط تصویرذهنی از بدن با سلامت عمومی: بررسی مقایسه ای زنان بارور و نابارور
اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران دیالیزی
بررسی مقایسهای ویژگی های شخصیتی و رضایتمندی زناشویی در همسران بیماران قلبی با همسران افراد سالم شهر مشهد در سال ۹۴
Processes of change in psychological flexibility in an interdisciplinary group-based treatment for chronic pain based on Acceptance and Commitment Therapy
طراحی و اعتباریابی برنامه آموزشی فلورتایم مبتنی بر تحلیل رفتار کاربردی در مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم
بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان دختر وپسر مقطع متوسطه دارای استعداد اعتیاد
رابطه انگیزه پیشرفت و هوش هیجانی با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان آماده برای کنکور
بررسی رابطه سبک دلبستگی مضطرب والدین و اختلالات درونی سازی شده اضطراب نوجوانان۱۳-۱۵ سال
ادارک شیوه والدین وعاطفه مثبت در تاب اوری فرزندان والدین وابسته به مواد
بررسی اثر بخشی درمان ماتریکس بر سلامت عمومی و سلامت اجتماعی خانواده های معتادان مادر و همسرشهر اصفهان
کاوشی بر نقش تکنولوژی آموزشی در ارتقای خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر مدرسه هوشمند
بررسی رابطه نشخوارفکری و ذهن آگاهی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان درسال تحصیلی ۹۳-۹۴
تمایزیافتگی و تفکرارجاعی: نقش واسطهای درماندگی آموخته شده
بررسی عوامل موثر بر عملکرد تیمهای کاری مطالعه موردی اداره کل راه وشهر سازی استان آذربایجان غربی
بررسی انتقادی منطق فازی بهمثابه یک روش علمی در علوم اجتماعی
مقایسه کیفیت زندگی،پذیرش اجتماعی و رفتار منطقی بین دو گروه دختران فراری از منزل و دختران در خانواده
بررسی اثر مدیریت دانش برنوآوری وعملکرد کارکنان مطالعه موردی : سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان
بررسی علل بروز قتلهای طایفهای در استان سیستان و بلوچستان
ناکامی در دموکراسی، مجلس اول شورای ملی، بیم ها و امیدها
رویکرد تحلیل شبکه، تحولی پارادایمی در پژوهش علوم اجتماعی
تبیین ماهیت سواد علمی: مفاهیم و ضرورت آموزش آن در جامعه
بازتاب مؤلفه های اجتماعی در یکی از متون ادبی سنائی غزنوی
چالش ها و فرصت ها درتعریف سبک زندگی دینی
آزمون مدل اصلاح شده پیشبینی پذیرش تکنولوژی نوین توسط کاربران شهری برای کشور ایران
تحلیلی بر فرهنگ شهروندی؛ مطالعه موردی : شهر کرمان
بررسی اخلاق زیست محیطی درتهران و تدوین راهکارهای مدیریتی برای ارتقاء آن
The Socioeconomic Factors Effective on Crime and Approaches to Reduce them (Case study: Zahedan Correction Center)
Study on Social Factors Effective on Individual Anomie (Case study: Students of Sistan and Baluchestan University)
تحلیلی بر عوامل موثر در مهاجرت به شهر دوگنبدان و پیامدهای آن
بررسی ابعاد، رویکردها و مفاهیم تاب آوری در جوامع شهری با تأکید بر سوانح طبیعی
بررسی روند تحول مراکز خرید شهری ؛ تاملی بر تغییر ماهوی مفاهیم خرید و مصرف و بازتاب آن در فضای کالبدی
نقش اروند رود در مناقشات ایران وعثمانی در دوره قاجاریه
بررسی وضعیت زمان انتظار مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارائه راهکار پیشنهادی برای کاهش آن
مشارکت شهروندان و نقش آن در حکمروایی خوب شهری مطالعه مورد کلانشهر کرج
نقش قانون اساسی درتامین امنیت اجتماعی، فرهنگی ونظامی
بررسی نقش شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی در پیشبرد توسعه
تاثیرورزش منظم بروضعیت شناختی سالمندان شهرستان سنندج ۱۳۹۱-۱۳۹۳
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری رفتار تصمیم گیری کارآفرینانه مدیران شهرداری تهران
Designing a decision support system (DSS) model in the area of education management using Data mining method
ارزیابی روش های مناسب بازاریابی اجتماعی درحوزه خدمات سلامت دردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
اقدامات خانواده محور در پیشگیری از بزهکاری کودکان
The study of social security among students in Shahrekord University of medical sciences
تعیین عوامل موثر بر ارتباط استاد و دانشجو در انجام فعالیت های آموزشی و یادگیری از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی مشهد
برنامه ریزی آموزشی در آموزش بالینی
بررسی تاثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر بهبود فرآیند تصمیمگیری ازدیدگاه مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان ارومیه
مطالعه ی تطبیقی رویکرد های کمی و کیفی در پژوهش های تربیتی
کفایت روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه TLQ در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران درسال ۱۳۹۳

ارزشیابی دوره های آموزشی اعضای هیئت علمی و کارکنان در آموزش عالی
طراحی محتوای الکترونیکی درس ژنتیک باکتریها بر اساس رویکردهای مبتنی بر نظریه یادگیری شناختگرایی و سازندهگرایی، و سنجش اثربخشی آنها
تأثیر لالایی و قصه گویی بر یادگیری
تاثیر آموزش سواد رسانهای بر مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان
ارزیابی کارافرینی مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۹۳
اجرایی کردن الگوی مدیریت آموزش در ترسیم گل و نقش مایه شاه عباسی، به شیوه بدیعهپردازی
بررسی ارتباط هوش هیجانی با سبکهای هویت در دانش آموزان تیزهوش دوره دبیرستان
بررسی تأثیرات آموزش بر اقتصاد
بررسی میزان تاثیر هوش میان فردی بر تمایل دانش آموزان دختر به درس ریاضی
نقش وراثت، محیط و جغرافیا در تربیت رفتار
تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد حل مسئله ریاضی مطالعه موردی: دانشآموزان سال اول متوسطهی مدارس شهر زاهدان
بررسی رابطهی راهبردهای انگیزشی یادگیری و ارزشدهی به تکلیف در پیشرفت تحصیلی
بررسی اثربخشی سلامت روانی و استفاده از راهبردهای انگیزشی بر عملکردتحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطهی دخترانه زاهدان
بررسی اهمیت آموزش کارآفرینی در توسعهی خود اشتغالی
تربیت و فناوری های نوین
بررسی میزان تاثیر ارزشیابی توصیفی در تقویت مهارت های خوانداری و نوشتاری
Effectiveness of a social-emotional classroom climate optimization package and teacher characters in primary schools
تاثیر آموزش الکترونیکی برآگاهی مادران نسبت به بارداری و زایمان
ارزیابی دوره های آموزش ضمن خدمت الکترونیک کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی
مقایسه سطوح سواد اطلاعاتی کارآموزان آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای براساس استاندارد ACRL
اثربخشی آموزش معنویت به شیوه گروهی در افزایش کیفیت زندگی زنان متاهل
تعیین رابطه مدیریت دانش در اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تیم بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
بررسی تناسب آموزشهای دانشگاهی با مهارتهای شغلی دانشآموختگان مهندسی عمران
ارزیابی عوامل مؤثر بر همکاری گروههای یادگیری در مدارس هوشمند و ارائه الگوی مطلوب مطالعه موردی؛ دیدگاه دبیران مدارس متوسطه دوم شهر اصفهان
نگاهی بر پرورش مدیران مدارس در ایران و کشورهای پیشرفته
استاندارد سازی منابع انسانی در سازمان های آموزشی
Conservation of leather historical object by Nano technology in archaeology found(sample study cover leather book)
ایوان بزرگ تاق بستان ورویکردی درتعیین قدمت وتعلق نقوش برجسته آن به شهریار ساسانی
ارتباط نماد شاخه وبرگ با آناهیتا وسیمرغ وبیان مفاهیم مهم ایدئولوژیک برآثار ساسانی
سنگ نگاره های اشکانی خوزستان در دو موزه شوش و ایران باستان
جستاری در مفاهیم مرگ و رستاخیز از دیدگاه اساطیر
Marketing communications analysis based on virtual space: Comparative study on Automotive Companies
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بهینه مدیریت منابع انسانی
The Role of Corrective Feedback in Second Language Acquisition: New Research Possibilities by Combining Computer-Based Instruction
تاثیرشیوه های بهره ورانه ی یاددهی-یادگیری وماندگارسازی واژگان درس زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان برواژه آموزی فراگیران کم درآمد
Iranian EFL Senior High School Teachers’ and Second-graders’ Perceptions on Motivational Strategies
ریشه شناسی چند واژه از گویش تالشی گویش تالش مرکزی
The Impact of Mobile Application on Iranian Advanced EFL Learners’ Learning of English Vocabulary
بررسی علت عدم پیشرفت دانش آموزان موسسات زبان انگلیسی و عدم رضایتشان ازپیشرفت در آموزش
تأثیر لهجه زبان مادری بر یادگیری زبان دوم

Does Using Cloze Test Effect on Motivation of Iranian Advanced EFL Learners?
Ideology and Language: Sexism in Language
Classification and Comparison of Persian and English Expressive Expressions (e.g. greeting, farewell, apologizing, well-wishing, etc) and Their Implications for Teaching
The Study of Zauberga’s Manipulation Typologies Application to Persian Translations of The Sound and The Fury

The Effect of Alzheimer Disease on Late Bilingual People

The Analysis of Chesterman’s Models of Translation Ethics : A Case Study of The Sound and the Fury and its Persian Translation
Learners’ Beliefs about English School Tests: A case of Iranian EFL learners
The Effect of Iranian University Teaching EFL students’ Beliefs on English Language Learning
نقش هوش هیجانی بر مهارت خوانداری در فارسیآموزان غیرفارسیزبان
جامعه سیاسی مطلوب در فلسفه ابن سینا
شناخت و شناخت شناسی در اپیستمولوژی معاصر
تبیین نظریه ی نظام احسن بااستفاده از اصل تطابق عوالم درحکمت متعالیه
بررسی رابطه ی کاپیتولاسیون و اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات کیفری
The relation between problem of evil and onto-epistemology of philosophers
اثربخشی آموزش مهارت های فروش نیازسنجی بر افزایش فروش بیمه عمر
راهبردهای توسعه بازارچههای مرزی با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی بازارچه مرزی باشماق مریوان
تاثیر نوآوری و خلاقیت بر بازاریابی رابطه مند و عملکرد سازمان ها
ارائه مدلی جامع برای گونه شناسی نوآوری های تکنولوژیکی
توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه شناسایی موانع کشاورزی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه
بررسی روند ۷ مرحلهای تحول در حسابداری مدیریت
ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی
در حوزه اقتصاد و مالی کدام عامل باعث بحران مالی گردید؟
چشمانداز اقتصاد جهان از سال ۵۱۰۲ به بعد
آمایش اقتصادی جنوب شرق ایران با تاکید بر توسعه پایدار
بررسی اهمیت درنظر گرفتن خمس در محاسبات ارزیابی اقتصادی پروژههای بلندمدت
توسعه منطقهای با تأکید بر نقش شهرهای میانی نمونه موردی شهر خورموج
رابطه مصرف انرژیهای تجدید پذیر و رفاه اقتصادی در خاورمیانه وشمال آفریقا(منا)
تاثیر ساختار مالکیت بر روش های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین محدودیتهای مالی و رتبه اعتباری بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر سیاستهای مستمری و تامین اجتماعی بر پسانداز خانوارشهری در ایران
بررسی جایگاه عوامل مؤثر در اجرا و پیاده سازی CRM در شرکت های بیمه
بررسی جایگاه اکوتوریسم در رشد و توسعه اقتصادی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها
مهندسی ارزش در تولید صنعتی و ارزیابی میزان ارتقای درجه موفقیت تولیدی صنایع
بررسی رابطه تولید علم وICT بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای اسلامی منتخب با استفاده از داده های تابلویی
محاسبه کارایی با استفاده از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
Gūr-e Doḵtar: Parsi Art architecture style in Dashtestan
جریان سیال ذهن در سینما
استفاده از طرح های نوین خط کشی عابر پیاده جهت ارتقاء فرهنگ برای ایجاد امنیت شهروندان
بررسی نقش عکس در طراحی بیلبورد های تبلیغاتی
مطالعه تطبیقی ساختار بصری در کاشیکاری مدرسه خان و عهد صفوی
بررسی سطوح معنایی نشانه ها در منطق الطیر عطار با رویکرد به نشانه شناسی
بررسی ویژگیها و مطالعه تطبیقی نگاره بردار کردن ضحاک در دوران تیموری وصفوی دو شاهنامه بایسنقری شاه تهماسبی
بررسی مفاهیم نقوش ظروف سیمین دوره ساسانی وتاثیرآن برسفال دوره سامانی
بررسی هنری نقوش شالهای ترمهای کرمان مطالعه موردی: نقش سرو
الگوریتم هندسه عملی در کالبد معماری اسلامی بر پایه نظم فراکتال نمونه موردی:مسجد جامع دارب
نورس سرابستان تحلیلی بر نگارگری های نسخه خطی مجموعه ادبی
بررسی نقوش جانوری در آیین میترائیسم
بازشناسی تاریخی هنرمجسمه سازی تهران دردوره قاجار
نمود نظریات فمینیسم در پیکره نگاری زنان در دربار فتحعلی شاه قاجار
مقایسه ی تجسم زن در دو دربارفتحعلی شاه قاجار و لوئی پانزدهم
حضور رسانه واقعیت افزوده در هنر معاصر و تحلیل چگونگی دریافت آن توسط آگاهی مخاطب بر اساس نظریه ادموند هوسرل
بازتاب عناصرمعماری درشاهکارهای ادب فارسی و تاثیر آن برشاهکارهای نقاشی ایرانی دوره تیموری و صفوی
طراحی و ساخت یک دوربین تصویربرداری مادون قرمز انعکاسی قابل استفاده در بررسی علمی آثار تاریخی و هنری
ساختار های بصری در قرآن های خطی در دوره صفویه
Influence of Religion on symbolic birds in Islamic calligraphy
همگامی نگارگری با ادبیات در مجلس نبرد رستم و سهراب مکتب شیراز عصر آل مظفر
جایگاه هنر ملیله در دوران معاصر ایران
تجلی آیین ور در نگاره سیتا در آتش حماسه رامایانا
تناسبات ساز تار در پیوند با نسبت ۲
خاستگاه هنر رقصکردی و ارتباطآن با هنرمعماری
از ابهام تا واقعیت: تحلیل زمینه نگری تابلو ندیمه ها اثر دیگو ولاسکز
تحلیل ساختار بصری نقوش مرکب کلاه میلی مردان مکریان
بررسی نقوش روی کلاه میلی مردان منطقه مکریان
بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک در میزان سپردهگذاری مشتریان بانک
بررسی مفهوم نظم عمومی بین الملل
بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی رؤسای شعب بر عملکرد شعب بانک با استفاده از مدل پنج عاملی بزرگ
رابطه آینده نگری با تعالی سازمانی و هوش سازمانی
مدیریت مهاجرت بین الملل و بررسی فرصت ها و تهدیدات پدیده مهاجرت
بررسی یادگیری سازمانی بر تشخیص فرصت کارآفرینانه در شهرداری شیراز
نقش اصل استقلال و بیطرفی در داوری تجاری بین المللی
صلاحیت دادگاه بین المللی ورزش فوتبال

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید