انتشار مقالات

نمایه سازی مقالات سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

مجموعه مقالات سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۴ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۲۰۸عنوان مقاله تخصصی شامل۱۹۹۴صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

آثار تربیتی کاربرد عقل درحوزه شناختی برمبنای روایات
مولفه های اصلی ذهن آگاهی
کیفیت زندگی بیماران ماستکتومی شده برداشت پستان و ادراک بیماری درآنها
اثربخشی درمان شناختی رفتاری موجب کاهش میزان فقدان ارتباط جنسی
اثربخشی درمان شناختی رفتاری موجب کاهش میزان ناکامروایی جنسی
رفتار مدنی سازمانی OCB : ماهیت، پیشایندهاوپیامدها
بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی معلمان درخلاقیت دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان اردکان
پیش بینی تاب آوری براساس جهت گیری مذهبی جهت گیری هدف و خودکارآمدی عمومی دردانش آموزان دختر دبیرستانهای شهرستان اردکان
مروری برتربیت زیبایی شناسی دردوره ی ابتدایی
واکاوی تبری در آموزه های امام حسین(ع) وزیارت عاشورا
رابطه بین میزان استفاده از محیط های مبتنی بر وب ۲ با سلامت روانی دانشجویان
کاربرد TQM در مدارس
نقش ابعادگرایش به نمازخواندن در کاهش آسیبهای اجتماعی دردانشآموزان متوسطه
رهبری معنوی
تاثیر عوامل خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
نقش آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوجوانان
نقش مشارکت های مردمی درکیفیت بخشی آموزش وپرورش
آیا آرتریت روماتوئید جوانان درکودکان ونوجوانان مبتلا منجر به بروزاختلالات درونی سازی می شود؟
اثربخشی کتابهای راهنمای تدریس علوم و ریاضی پایهی ششم ابتدایی بر اساس عناصر هشتگانه برنامه درسی
نقش هوش معنوی در محیط مدرسه
کارکردهای مدیریت آموزشی معلمان در کلاس درس
مقایسه ویژگی های شخصیتی درونگرایی – برونگرایی وثبات – عدم ثبات هیجانی کاربران وابسته به اینترنت وکاربران عادی دانشگاه آزاداسلامی نیشابور
بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری مبتنی برواقعیت درمانی گلاسر برسازگاری اجتماعی دردانش آموزان پسرناحیه چهاراصفهان
پیامدهای مدرنیته بر خانواده ایرانی ( با تاکید بر اشتغال و آموزش زنان ) چالش ها و راهکارهای پیش رو
زنان تحولات اقتصادی واجتماعی درعصرجهانی شدن
بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی آموزگاران ابتدایی منطقه سردرود همدان در سالتحصیلی ۹۴-۹۵
بررسی فرصت ها و چالشهای تغییر ساختار آموزش ابتدایی
چگونگی اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس درس
نقش مربی تربیتی در تعلیم و تربیت امروز
جهانی شدن و آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم؛ چالشها و راهبردها
نقش سلامت روان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه ی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان گناوه
کاربرد روش تحلیل محتوا در پژوهشها
بررسی جایگاه مشاوره مدرسه در کاهش آسیب های اجتماعی
آسیب شناسی اعتیاد نوجوانان و جوانان
بررسی مقوله عشق در شاهنامه فردوسی
راهکارهای ایجاد و پرورش تفکر خلاق در دانش آموزان دوره ابتدایی
بررسی فرایند جهانی شدن و جایگاه نظام تعلیم و تربیت در پایداری فرهنگی
جایگاه مهارت تفکر انتقادی در آموزش فلسفه به جوانان
تبیین مبانی معرفتشناختی تفکر انتقادی با تأکید بر روش سقراطی
تبیین مؤلفهها و مصادیق عبودیت از منظر نهجالبلاغه
پرورش تفکرانتقادی به عنوان یکی ازمؤلفههای اساسی برنامه ریزی درسی
بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان
نقش مدارس در جلوگیری از بزه کاری دانش آموزان
بررسی رابطه محیط آموزشی با روند یادگیری دانش آموزان
بررسی روش آموزش مستقیم روش سخنرانی
مبانی روانشناختی خودکارآمدی عمومی
تحلیل محتوا کتاب علوم تجربی پنجم و ششم ابتدایی براساس الگوی یادگیری اکتشافی برونر
آشنایی با نرم افزار Mind Genius برای ترسیم نقشه مفهومی در محیط های یادگیری الکترونیکی
کاربرد چند رسانه ای های طراحی شده برای دانشآموزان کمتوان ذهنی
بررسی کتاب هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی در بعد مهارت
بررسی صلاحیت های حرفه ای معلم
طلاق و تاثیر آن بر کودکان
شبکه های اجتماعی تلفن همراه و نقض حریم خصوصی کاربران
بررسی رابطه بین شایسته سالاری و تعهد سازمانی مدیران مدارس آموزش و پرورش اشنویه
تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بعد شناختی
تعیین رابطه ی سبکهای هویت و پنج عامل شخصیت با گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان شهرستان کرمانشاه
بررسی رابطه سلامت عمومی حمایت سازمانی ادراک شده باعملکرد شغلی دربین کارکنان شرکت نفت گچساران
تحلیل کتاب علوم تجربی پایهی دوم ابتدایی از نظر مهارت حل مسئله واهدف آموزشی
عوامل موثر بر شاد کامی مدارس وارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و رشداجتماعی
بررسی و تحلیل نظام جدید آموزش وپرورش نظام ۳-۳-۳-۳ ازدیدگاه کارشناسان، مدیران ومعلمان
اثر بخشی آموزش مادر کودک به شیوه ی بازی درمانی برخود کار آمدی مادران کودکان اوتیسم
تاثیرمداخله ی آموزش مادر کودک به شیوه ی بازی درمانی بر مهارت های ارتباطی کودکان دارای اختلال اوتیسم
بررسی اثر بخشی مداخله ی آموزش همزمان کودک ومادر به روش بازی درمانی برتعاملات اجتماعی کودکان دارای اختلال اوتیسم
بررسی حدود آزادی عمل متربیان در جریان تربیت از دیدگاه فلسفه اسلامی و فیلسوفان غربی
بررسی مؤلفه های یاددهی یادگیری در فلسفه عملگرایی
تاثیر سطح اقتصادی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی در شهرستان کازرون
بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر رفتار کودکان در خانه و مدرسه
بررسی تاثیر مهد کودک بر روابط اجتمایی دانش آموزان ابتدایی درشهرستان کازرون
بررسی تاثیر خشونت والدین بر روند تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان کازرون
آسیب شناسی تربیت از منظر اسلام
بررسی تاثیر کاربرد چندرسانه ای آموزشی برمیزان یادگیری مهارتهای اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان
اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان سازگاری اجتماعی در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور مرکز مریوان سال تحصیلی ۱۳۹۳-۹۴
برررسی تاثیر خلاقیت بر یادگیری
سنجش ویژگیهای محافظ شخصیت بااستفاده ازآزمون رورشاخ
بررسی وضعیت عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا
رابطه بین اضطراب و افسردگی با بخشودگی بینفردی در زنان شاغل آموزش و پرورش اهواز
بهره وری وکارایی معلمان باتمرکزبرآموزشهای آنان
تحلیلی بر نقش رهبری توزیعی بر خلاقیت و نوآوری معلمان مدارس
آسیب شناسی تربیت دینی در مدارس
بررسی نقش رهبری خدمتگزار بر اثربخشی معلمان مدارس
تحلیلی بر نقش رهبری معنوی مدیران بر توانمندسازی معلمان مدارس
تحلیلی بر تأثیر رویکرد اکتشافی با روش تدریس متداول بر خلاقیت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان، در درس علوم تجربی دوره ابتدایی
بررسی دیدگاه دانشجومعلمان،در خصوص تأثیر تشویق وتنبیه بر بروز بدتربیتی ورفتارهای زبانی نامناسب دانشآموزان،همسو با برنامهی درس ملی جدید
معلم و دانش رسانه ای نیازمندیها و ضرورت ها
نقش معلم در همدلی و همزبانی دولت و ملت
تحلیل محتوای کمی کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی با توجه به شاخص های مهارت های اجتماعی
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی
بررسی وضعیت شایستگی های مدیران دانشگاه بوعلی سینادر سال تحصیلی۹۴-۹۵
تحقق سبک زندگی اسلامی در پرتو نظام تعلیم و تربیت اسلامی
کاربرد چندرسانه ای آموزشی درافزایش مهارتهای اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی
اهمیت آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان بانیازهای ویژه ذهنی
عزت نفس وجرات ورزی دانش آموزان: نقش پیش بینی کننده کمال گرایی والدین
نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت خانوادگی
بررسی رابطه بین سبک یادگیری واک با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ناحیه یک شهر همدان در سال ۹۳-۹۴
بررسی رابطه بین سبک یادگیری دیداری با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ناحیه یک شهر همدان در سال تحصیلی ۹۳-۹۴
بررسی تاثیراینترنت برمیزان دینداری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل
ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل درون دانشگاهی مؤثر بر توسعه مشارکت دانشجویان در جنگ نرم با تکیه بر تهاجم فرهنگی مورد مطالعه؛ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
تربیت و فناوری های نوین
بررسی ابعاد تربیت شناختی در کلام امام علی (ع)
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش نافراوانی جنسی
درآمدی برجدال احسن درسیره امام رضا(علیه السلام)
تأثیر آموزشهای پیشدبستانی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان پایه اول و دوم شهرستان اردبیل
تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی براساس الگوی حل مسئله جان دیویی
اثربخشی کارکردخانواده آموزش همراهی عاطفی بر کاهش باورهای غیرمنطقی دانش آموزان
اثربخشی آموزش نقاشی درمانی براختلال نقص توجه دانش آموزان دارای ADHA در مدارس عادی دانش آموزان ابتدائی ناحیه ۵ تبریز ارزیابی والدین
نگرش و تاثیر آن بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
روان شناسی اسلامی از دیدگاه قرآن
مبانی نظری طراحی آموزشی در عصر یادگیری مادام العمر : یادگیری همراه
تربیت ازدیدگاه اسلام و بزرگان
نگاهی به فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
تعلیم وتربیت اسلامی
نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری دانش آموزان
تحلیل و ارزشیابی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی براساس روش ویلیام رومی
مقایسه ونقدداستان جزیره خضراءدرکتابهای بحارالانوارونجم الثاقب
فارابی وآرمان های فلسفی
باز اندیشی و مهندسی مجدد وظایف و مسئولیت های مدیران مدارس درعصر جدید
مهارت های مورد نیاز مدیران مدارس در هزاره سوم
تبیین تأثیرات متقابل رسانه ها و ساختارهای سیاسی بر یکدیگر با استفاده از مبانی ارتباطات سیاسی
تحلیلی توصیفی انتقادی به ساختار نظام آموزشی ایران
تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی، شاخص ها و کارکردهای آن
بررسی رابطه نگرش مذهبی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند با شادکامی
بررسی رابطه سبک زندگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند با شادکامی آنان
بررسی نقش شدت اعتقادات مذهبی در بروز مشکلات تنظیم هیجان وتکانشگری در نوجوانان بدسرپرست
سبک زندگی سالم (اسلامی) و مصرف گرایی نوین
رابطه تعلیم و تربیت با تأکید بر دیدگاه اسلام
تحلیل کیفی نقش و گسترش لوازم التحریرها تصاویرانیمیشنی-شخصیتی برنگرش دانش آموزان براساس نظریه گرند تئوری
اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر هوش اخلاقی مراجعان زن به موسسه ذهن پویا در شهر گرگان
نقش معلم درتربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان
مقایسه رویکردهای آموزش زبان فارسی
آموزش ریاضیات در مدارس و مشکلات مربوط به آن
تعلیم و تربیت از دیدگاه مکتب عمل گرایی
بررسی نقش مشکلات اقتصادی خانواده های تحت پوشش سازمانهای حمایتی برروان افرادوفقرفرهنگی مورد مطالعه کمیته امداد امام خمینی( ره ) شهرستان بروجن
آسیب شناسی شبکه های مجازی در برنامه درسی دوره ابتدایی
نقش و میزان تاثیر عامل انگیزه در یادگیری دانش آموزان در سال های اول تحصیل
تأثیر نقص عضو بر اعتماد به نفس دانش اموزان
بررسی رابطه هوش هیجانی با عزت نفس دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
بررسی ارتباط میان سلامت جسمی و روانی و تاثیر ان بر سبک زندگی خانواده های مراجعه کننده به مراکز مشاوره درمانی
نگاهی به اهداف، ضرورت و کاربرد مراکز یادگیری
تاثیر مولفه های مدیریت دانش در کارکنان سازمان اموزش و پرورش استان اردبیل
بررسی رابطه بین دینداری و تاب آوری در بین کارکنان مرکز فوریت های پزشکی
بررسی سیر تحول هوش هیجانی و اثربخشی آن بر متغیرهای مؤثردر پیشرفت تحصیلی و خود تنظیمی
رابطه کم رویی و پذیرش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی
بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان بوشهر از دیدگاه مدیران مدارس
بررسی ارتباط اهمالکاری، منبع کنترل و راهبردهای مقابله بااسترس در دانشجویان
آسیب شناسی تربیت دینی دانش آموزان و وظیفه آموزش و پرورش ومربیان در این راستا
اعتیاد به شبکه های اجتماعی و تأثیر آن بر دانش آموزان
بررسی ومقایسه آموزش الکترونیک وآموزش سنتی
بررسی اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری مبتنی بر واقعیت درمانی گلاسر برکاهش علائم اختلال بی اعتنایی مقابله ای دانش آموزان پسر ناحیه چهار اصفهان
تاثیر هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و یادگیری دانش آموزان
بررسی و روش های تدریس تلفیقی در مدارس چند پایه
تفکر انتقادی و برنامه درسی دوره ابتدایی
تحلیلی بر مسائل آموزش و پروش در جامعه ایرانی با اشاره به اصول تعلیم و تربیت فراگیر
اثربخشی نمایش عروسکی بر اختلال کمبود توجه دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر
اثربخشی نمایش عروسکی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر کم توان ذهنی آموزشپذیر
رابطه سلامت سازمانی و رضایت شغلی با بهره وری کارکنان شرکت نفت و گاز گچساران
زن ومدیریت خانواده
بررسی رابطه بین پیوند معنوی و سرمایه روانشناختی با بهزیستی معنوی پرستاران بخش ویژه
ویژگیهای شخصیتی و امور تربیتی- آموزشی کودکان سرآمد
آموزش های کاربردی ریاضی برای کودکان پیش دبستانی
تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد خودتحلیلی یکپارچه نگر برخودکارآمدی زنان مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی وابسته به شهرداری شهر اصفهان
بررسی تاثیر اشتغال زنان بر انسجام خانواده
تاثیر باورها و اعتقادات آموزشی معلمان بر استفاده از رایانه در فرآیند یاددهی- یادگیری در نظام آموزشی
بررسی ارتباط بین فلسفه و تربیت و تبیین دلالت های تربیتی مکاتب فلسفی رئالیسم،اگزیستانسیالیسم و ساختارگرایی
رهبری اصیل و مقایسه آن با دیگر سبک های رهبری
رابطه سبکهای تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر اعتماد به حل مسئله دانشآموزان دختر
بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر سبک گرایش- اجتناب حل مسئله دانشآموزان دختر
پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس سرشت ومنش
تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد خودتحلیلی یکپارچه نگر برتاب آوری زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان
آسیب شناسی عدم مشارکت اولیاء در اداره امور مدرسه
بررسی میزان سازگاری دیدگاه تربیتی فارابی و لاک؛ و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
بررسی موانع به کارگیری فناوری اطلاعات توسط معلمان در حوزه برنامه ریزی درسی
بررسى تطبیقى روش های تعلیم و تربیت در سیره تربیتى حضرت زهرا علیهاالسلام در فرزندپرورى با روش هاى تربیتى عصر مدرن
رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اعتماد در روابط بین فردی با صمیمیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شهرستان قائمشهر در سال تحصیلی ۹۲-۹۳
بررسی نقش بازخورد توصیفی در فرآیند یاددهی یادگیری بر یادگیری معلمان کوچک
مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم
اثربخشی درمان فراشناختی بر حرمتنفس، تکانشگری، خودآسیبی، افسردگی،اضطراب، نشخوارفکری یا درماندگی ذهنی، نظمجویی هیجانی در آزار جنسی دختران شاغل: طرح تک موردی
تعیین رابطه هوشمعنوی و دینداری دانشجویان دانشگاههای دولتی استان گیلان
بررسی تاثیر تنوع فرهنگی بر انسجام ملی ایران
مقایسه تاثیر دو روش سخنرانی و طرح تدریس اعضای تیم بر نگرش وانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی پایه پنجم
بررسی نقش معلم در انگیزش تحصیلی دانش آموزان برای یادگیری
عملکرد مراکز آموزشی در کنترل بزهکاری اجتماعی دانش آموزان
بررسی و تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی از منظر مهارت های کاوشگری و فرایندی
همبستگی بین اشکال ارائه ثانویه و میزان یادگیری مستقل دانش آموزان پایه اول ناحیه یک تهران در درس هنر
بررسی وضعیت راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان
اهمیت و جایگاه الگوی طراحی آموزشی سازنده گرایی در طراحی کتب درسی
بررسی درس پژوهی و اقدام پژوهی در ارتباط با رشد حرفهای معلمان
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان بعثت گچساران
بررسی آسیب های اجتماعی با نگاهی به چالش ها وراهکارهای فراروی آن
بررسی اثربخشی روش تدریس حل مساله بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در دانش آموزان پایه پنجم ابتدائی شهرستان ماهشهر
اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزش ها وباورها، راستگویی و وفای به عهد در مراجعان زن به موسسه ذهن پویا در شهر گرگان
اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر کاهش اختلالهای رفتاری کودکان دبستانی
اولویت آسیبهای دانش آموزی دوره متوسطه اول در استان قزوین
اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر استقامت و پافشاری برای حق، مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی، قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران، فعالانه علاقمند بودن به دیگران در مراجعان زن به موسسه ذهن پویا در شهر گرگان
بایدها و نبایدها در رابطه بین معلم و دانش آموز
بررسی عملکرد دانش آموزان دارای اختلال یادگیری دیکته نویسی در خطاهای چهارگانه آزمون بندر گشتالت
بررسی عملکرد دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خواندن درخطاهای چهارگانه آزمون بندر گشتالت
تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد خودتحلیلی یکپارچه نگر براسترس و شادکامی زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان
چیستی ارتباطات سازمانی و عوامل موثر بر آن
بررسی نقش و جایگاه اعتماد درسازمان و راهکارهای حفظ و تقویت آن
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با شادکامی، عزت نفس وفرسودگی شغلی معلمان ابتدایی
بررسی نقش علاقه به رشته تحصیلی و آگاهی از آینده شغلی برانگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
بررسی رابطهی مدیریت زمان با مهارتهای سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان اراک
برنامه ریزی درسی تلفیقی و اهمیت آن درنظام آموزش وپروش
نقش خانواده در تربیت فرزند
لوازم وآثارتربیتی رویکرد غایت شناسانه علم النفس از نظر ابن سینا
آثار و لوازم تربیتی علمالنفس در حکمت متعالیه

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید