چکیده استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

اين كتاب شامل استانداردهای بین‌المللی حسابداری 1 تا 41 و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی 1 تا 13 است كه توسط رضا حصارزاده و دکتر محمد مرفوع ترجمه و گردآوري شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) بخش اول کتاب چکیده استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، به معرفی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، دلایل تاکید بر پذیرش و تجربیات کشورهای مختلف در پذیرش و به‌کارگیری آن می پردازد.
در تدوین بخش اول کتاب، از برخی از مقالات و کتاب‌های راهنمای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و همچنین سایت بنیاد تدوین استانداردهای بین‏المللی گزارشگری مالی و استاندارد بین‌المللی حسابداری استفاده شده است. همچنین از مطالعات اداره امور حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در بخش‌های مربوط بهره گرفته شده است. بخش دوم کتاب، چکیده ای از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را ارائه می کند. منبع اولیه بخش دوم کتاب، کتاب خلاصه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای مدیران ارشد، کمیته‏ های حسابرسی و هیات مدیره، منتشر شده توسط بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارش (نسخه 2011)؛ است. با این حال، تغییرات محتوایی نیز در آن صورت گرفته است. با توجه به آن که منبع مزبور فاقد چهار استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 10 تا 13 بوده، این استانداردها به آن اضافه شده است. همچنین به دلیل پررنگ كردن جنبه‌های حسابداری و گزارشگری مالی، به بخش‌های مربوط به چارچوب نظری، استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 1 و 9 و استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره12، 17 و 26 مطالبی از متن استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی اضافه شده است. اين كتاب در 155 صفحه، تيراژ 1100 نسخه‌اي از سوي انتشارات ترمه در اختيار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید