کتاب «الگوهاي حمايت از مخترعين و مبتكرين» منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/کتاب «الگوهاي حمايت از مخترعين و مبتكرين» به همت پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) به نقل از روابط عمومي پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهي، در تهيه اين کتاب كه به عنوان حاصل پژوهش مشترك وزارت صنايع و جهاد دانشگاهي به چاپ رسيده است، دست اندركاران تمام نهادها، ادارات، سازمان‌ها، مؤسسات خصوصي و نهادهاي غيردولتي همکاري داشته‌اند.

اين كتاب در سه بخش «مطالعه پيشينه و وضعيت موجود حمايت از نوآوري فني مخترعين و مبتکرين در کشور»، «مطالعه تطبيقي وضعيت حمايت از نوآوري فني مخترعين و مبتکرين در کشورهاي جهان» و «ايجاد زيرساخت حمايت كارآمد از مخترعين و مبتكرين» تدوين و تأليف شده است.

چاپ اين مجموعه بهانه‌اي است تا نظر مخاطبين به اين نکته جلب شود که مخترعان، نوآوران و افراد صاحب ايده از قوانين حمايتي و نظام حمايتي سازمان يافته برخوردار نيستند و همچنين بسياري از مخترعان از بيم افشا شدن محتواي طرح‌هاي خود، از ثبت اختراع خودداري مي‌کنند.

هدايت نظام يافته نوآوري‌هاي مخترعين منفرد به منظور تکميل چرخه دانش و زمينه‌سازي ارتباط نزديک بين مخترعين و مبتکرين منفرد با بازارهاي هدف و واحدهاي صنعتي و معدني و کمک به توليد نيمه صنعتي اختراعات، از اهدافي است که در اين مطالعه مورد توجه قرار گرفته و انتظار اين است كه نه تنها وزارت صنايع و زير مجموعه‌هاي وابسته به آن، بلکه تمامي دستگاه‌هاي علمي، اجرايي، فني و نوآوري بايد آن را مد نظر قرار دهند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید