آخرين مهلت ارسال مقاله به همايش ملي «مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت»

http://www.callforpapers.ir/همايش ملي «مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان»، دهم و يازدهم آبان ماه امسال در دانشگاه زنجان برگزار مي‌شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)  «شيوه‌هاي حمايت از توليد داخلي در بخش كشاورزي»، «موانع و مشكلات سرمايه گذاري داخلي و خارجي در بخش كشاورزي»، «شيوه‌هاي برقراري ارتباط مستحكم بين بخش‌هاي علمي و تحقيقاتي با بخش توليد و فروش»، «مشكلات مرتبط با صنايع تبديلي اعم از توليد، بازاريابي و فروش»، «ارزيابي بهره وري حوزه‌هاي مختلف بخش كشاورزي با در نظر گرفتن قابليت هاي موجود»، «نقش دولت و سياست هاي توسعه اشتغال در بخش كشاورزي»، «چگونگي آماده سازي محيط كسب و كار براي فعاليت مولد به صورت زير بنايي در صنايع بزرگ، متوسط و كوچك»، «نقش تعاوني هاي كشاورزي در جذب سرمايه‌هاي داخلي و توسعه بخش كشاورزي»، «نقش كشاورزي مكانيزه در افزايش ظرفيت توليد محصولات»، «تاثير تسهيلات اشتغال زايي دولت بر اشتغال در بخش كشاورزي»، «شيوه ها و الگوهاي مناسب حمايت از بخش كشاورزي»، «مديريت سرمايه هاي انساني و اجتماعي در ارتقاي جايگاه كشاورزي»، «نقش خوشه‌هاي صنعتي مرتبط با بخش كشاورزي بر اشتغال نيروي كار»، «توسعه كسب و كارهاي نوين و كارآفريني با هدف اشتغال مولد بر بخش كشاورزي و صنايع وابسته» و «استفاده از انرژي‌هاي نو در تامين انرژي الكتريكي مصارف كشاورزي» از جمله محورهاي فرامنطقه‌اي اين همايش ملي محسوب مي‌شوند.

 

«بررسي تطبيقي كشاورزي استان زنجان با استان هاي مشابه»، «قابليتهاي كشاورزي استان زنجان در توليد محصولات كشاورزي»، «فرصتهاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي استان زنجان»، «جايگاه صادرات محصولات كشاورزي استان زنجان در بازارهاي داخلي و خارجي»، «تقويت رقابت پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي در بخش كشاورزي استان زنجان»، «عوامل موثر در توسعه صادرات محصولات كشاورزي در سطح استان زنجان»، «توسعه كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي و نقش آن در توسعه بخش كشاورزي استان زنجان»، «ظرفيت استفاده از سدها، آبهاي سطحي و زير سطحي در توسعه بخش كشاورزي استان زنجان»، «ظرفيت بالقوه استان زنجان در توسعه محصولات كشاورزي و مقايسه آن با وضعيت موجود»، «تجزيه و تحليل مدل‌هاي مختلف توسعه و ارائه مدل توسعه زيربنايي پايدار در بخش كشاورزي استان زنجان»، «تاثير هدفمندسازي يارانه ها در بخش كشاورزي استان زنجان»، «پرورش محصولات گلخانه‌اي و نقش آن در توسعه بخش كشاورزي استان زنجان»، «تحليل‌هاي بنيادي و تكنيكي مرتبط با بخش كشاورزي استان زنجان در راستاي تحقق توسعه پايدار»، «سنجش بهره وري نسبي در پرورش آبزيان در سطح استان زنجان» و «مديريت مصرف انرژي الكتريكي در بخش كشاورزي استان زنجان» محورهاي منطقه‌اي اين همايش ملي را تشكيل مي‌دهند.

بر اساس اعلام دبيرخانه همايش، آخرین مهلت ارسال مقالات 15 مهرماه سال جاري خواهد بود.

علاقه‌مندان مي‌توانند براي كسب اطلاعات بیشتر، به نشاني اينترنتي http://zacpm.znu.ac.ir مراجعه كنند.

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید