فراخوان مقاله

چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران، ۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین- انجمن علمی تخصص عمران و معماری در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۴ دی با توجه به محورهای برگزاری چهارمین دوره همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • مدیریت
  • کارآفرینی (مدیریت کسب و کار)
  • آموزش و ترویج کارآفرینی
  • آموزش

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید