فراخوان مقاله

دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی

دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی ، ۶ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط انجمن بتن ایران و مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود در دومین دوره کنفرانس حداکثر تا ۱ بهمن با توجه به محورهای اصلی این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • توسعه پایدار
  • اقتصاد و تحلیل هزینه چرخه عمر
  • ایمنی
  • تحلیل و طراحی
  • دوام
  • فناوری مصالح
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید