فراخوان مقاله

یازدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2017

یازدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2017 ، در تاریخ ۲۵ تا ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ توسط پژوهشکده مدیریت دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود در یازدهمین دوره کنفرانس حداکثر تا ۲۵ بهمن با توجه به محورهای اصلی این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان پرداخت:

Main Topics:

 • e-Health
 • Health Tourism
 • e-Tourism
 • e-Commerce Strategy & Implementation
 • e-Customs
 • e-Trust
 • e-Commerce and WTO in Developing Countries
 • Dry port and e-commerce
 • e-Security
 • e-Banking
 • e-Insurance
 • &…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید