فراخوان مقاله

پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)

پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)، ۱۷ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در شهر قزوین برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود در این دوره کنگره حداکثر تا ۲۴ دی با توجه به محورهای اصلی این دوره کنگره اقدام نمایند.

از محورهای اصلی کنگره بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • منطق و ریاضیات فازی
  • سیستمهای فازی در مهندسی
  • آمار و احتمال در حوزه فازی
  • بهینه سازی و تصمیم گیری در محیط فازی
  • سیستمهای فازی در علوم انسانی
  • سیستمهای فازی در اقتصاد و مدیریت
  • علوم پزشکی و سیستمهای فازی
  • سیستمهای فازی در علوم کشاورزی
  • و…

[اطلاعات کامل کنگره]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید