فراخوان مقاله

همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران

همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران، ۲۴ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه بین المللی چابهار در محل دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۰ بهمن با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • چالش ها در کارآفرینی
  • فرصت های بهره برداری کارآفرینی
  • کارآفرینی و توسعه
  • معیارهای کارآفرینی در توسعه منطقه
  • توسعه فرهنگ کارآفرینی
  • جایگاه کارآفرینی در جذب سرمایه گذار
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید