آغاز چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران

http://www.callforpapers.ir/چهارمین چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران امروز سه شنبه در دانشکده پردیس کشاورزی در کرج به مدت دو روز آغاز به کار کرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) علی اسدی ، رئیس کنگره و هیئت مدیره انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی درمراسم آغاز به کار این کنگره اظهار داشت: با توجه به اهمیت غذا و فرآیندهای تولیدی مرتبط در مفاهیم گسترده توسعه روستایی و توسعه کشاورزی و با توجه به ماموریت های نوین نظام ترویج در این حوزه تصمیم گرفته شد که زنجیره های تولید غذا در قالب محورهای مختلف در این کنگره مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به افزایش آموزش ها در مقطع تحصیلات تکمیلی و گسترش رشته های مرتبط با حوزه ترویج و آموزش کشاورزی به نظر می رسد در دو بعد کیفی و کمی کنگره توسعه یابد.

اسدی در پایان تاکید کرد: امیدواریم که در طول برگزاری کنگره تعامل و ارتباط موثری بین صاحبنظران و متخصصان رشته ترویج و آموزش کشاورزی تبادل صورت گیرد .

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید