انتشار مقالات

نمایه سازی مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی

مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا در شهر ترکیه – استانبول برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۳۱۴عنوان مقاله تخصصی شامل۴۴۷۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی

تحلیلی بر عوامل موثر در مهاجرت جوانان روستایی به شهر (مورد مطالعه: جوانان روستاهای شهرستان ایلام)
۵enses learning model based on walking rules: Walking is the medicine
بررسی تأثیر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی
بررسی عوامل موثر بر بهرهوری کارکنان شرکت های بیمه شهر تهران
پیامد های حزبی نگری در مدیریت بهره وری سازمانی
بررسی رابطه عدالت سازمانی با رضایت شغلی معلمان دبیرستان های بخش کاکی
زنان در سازمان؛ توانایی یا تبعیض و تعصب جنسیتی
بررسی میزان مؤلفه های چابکی سازمانی در مدارس ابتدایی ناحیه ۵ اصفهان
رابطه مهارت های ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان
نقش توانایی و ارتباط آن با بهرهوری منابع انسانی در شرکت ایران خودرو
Evaluation the relationship between personality characteristics and mental health with productivity among the employees of Iran- air industries organization
بررسی رضایت شغلی درکارمندان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
عوامل موثر بر رهبری تحول آفرین با رویکرد عوامل موثر بر نوآوری فردی ویادگیری سازمانی (مطالعه موردی شرکت گاز شهرستان کرمانشاه)
عارضه یابی فرهنگ سازمانی سیستم های مدیریت کیفیت (QMS) و پیشنهاد راهکارهای بهبود در شرکت برق منطقه ای فارس
Empowerment and entrepreneurship in job environment
اثر بخشی آموزش ذهن اگاهی بر رضایت شغلی معلمین زن شهر مشهد
بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت برنیرومندی وجذب شغلی
Evaluation the relationship between organizational health and job characters with organizational citizenship behavior (OCB) among the employees in Shiraz Dena tire company
بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر رفتارهای شهروندی سازمانی (مطالعه موردی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر)
روشی به منظور برقراری محرمانگی درمعماری های سرویس گرا مبتنی بر درخت تصمیم گیری
بهبود فرایندهای کسب و کار (تجارت الکترونیک) با استفاده از پورتال تجارت الکترونیک
آسیب شناسی علل افت تحصیلی در بین دانش آموزان منطقه انزل شهرستان ارومیه
Improving executive functions and its effect on students with dyscalculia
ارزشیابی میزان شایستگی حرفه ای معلمان در ارزیابی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی
یادگیری تمام مغزی، گامی برای توسعه تفکر خلاق و یاد گیری اثر بخش
بررسی دیدگاه تربیتی هنری ژیرو در فهم برنامه درسی به عنوان یک پداگوژی انتقادی
بررسی کاربرد الگوی ارزشیابی سیپ در آموزش های رسمی فنی و حرفه ای
مقایسه تاثیرآموزش ازطریق کلاس های الکترونیکی وسنتی برخلاقیت وپیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دردانش آموزان پسردوم ابتدایی ناحیه ۲ یزد
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر انگیزه ی تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی : دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر یزد)
بررسی میزان تاثیر هوش درون فردی بر تمایل دانش آموزان دختر به درس ریاضی
بررسی میزان توجه به دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری در دنیای امروز
بررسی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و معلمان پیش دبستانی درباره ی ضرورت ، سن مناسب برای آغاز و روش های تدریس مناسب آموزش زبان خارجی در دوره ی پیش دبستانی
شناسایی تأثیر محتوای الکترونیکی برتفکر انتقادی دانش آموزان با تاکید بررویکرد شناختی
بررسی رابطه خودپنداره با سازگاری زناشویی در دبیران زن دبیرستانهای شهرستان آمل
بررسی همبستگی هوش هیجانی و بروز خلاقیت در دانش آموزان
علل تحقیق گریزی در آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان دوره راهنمائی شهرستان نکا
بررسی رابطه هوش هیجانی و منابع استرس با پیشرفت تحصیلی و پیش بینی هوش هیجانی بر اساس منابع استرس در جمعیت دانشجویی
آموزش در دوره ابتدایی حلقه مفقوده ی پیشگیری از اعتیاد
A Comparative Study of First-Degree Murder in the Criminal Law of Iran and Turkey: Including New Islamic Penal Code of Iran
رابطه راهبردهای فراشناختی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر یزد
بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی کمی بر پیشرفت تحصیلی درس فارسی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان دزفول در سال تحصیلی ۹۲-۹۱
بررسی مقایسه ای پدیده دین گرایی از نگاه نظریه پردازان علم روانشناسی
بررسی مقایسه ای الگوی شخصیت سالم از دیدگاه نظریه پردازان علم روانشناسی و منابع اسلامی
بررسی روش های تدریس نمایشی و بارش فکری بر هوش هیجانی دانش آموزان پایه سوم شهر پیرانشهر
مقایسه بهداشت روانی دانشآموزان تیزهوش و عادی در محیط های مختلف آموزشی شهر کرمان
بررسی رابطه میان باورهای غیرمنطقی وسلامت روانی دانش آموزان
رابطه خلاقیت و نوآوری با کارآفرینی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
Investigation of Introversion and Extraversion and Its Impact on Students
بررسی کیفیت تربیت شهروند مسئول در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه
Effectiveness of E-Mentoring in Building Teacher Competencies
بررسی تاثیر بازی آموزشی بر زبان آموزی کودکان پیش دبستانی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان با خلاقیت دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان زاهدان)
بررسی تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان در پرسشگری و تفکر انتقادی دانش آموزان پایه های سوم تاششم ابتدایی مدارس شهر زاهدان
بررسی میزان اثربخشی حلقه های کندوکاو در کلاس بر ارتقای فکرو یادگیری درکودکان (مطالعه موردی: پایه های اول و دوم ابتدایی مدارس شهر زاهدان)
بررسی تأثیر اجرای برنامه آموزش فلسه برای کودکان به روش اجتماع پژوهشی، بر رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر زاهدان
تأثیر بکارگیری روش های تدریس خلاق بر خلاقیت دانش آموزان (مطالعه موردی: پایه ششم ابتدایی استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳)
ارزیابی برنامه درسی قصد شده،اجرا شده و کسب شده دینی دوره متوسطه
بررسی خلاقیت وهوشمندسازی در مدارس
هوش های چند گانه گاردنر در کلاس درس
اثر چشم برتری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال درمراحل مختلف یادگیری
اثر دستورالعمل های کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری تعادل پویا در افراد کم شنوا
بررسی رابطه بین سبک فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان کلاله
مقایسه بین جو روانی اجتماعی کلاس های چندپایه و تک پایه
نقش آموزش در دستیابی به توسعه پایدار و دلالت های آن برای نظام آموزشی
روش تدریس حل مسأله راهکاری مناسب در جهت تربیت عقلانی دانش آموزان مقطع ابتدائی
بررسی عوامل موثر در مدیریت سلامت خانواده امروز (مطالعه موردی)
مقایسه آموزش به روش حل مساله با روش همیاری و تأثیر آنها بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی
بررسی تاثیر الگوی آموزش کودک محور بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی
تفکر خلاق ؛ مدل ها و نظریه ها
فرسودگی شغلی؛ مبانی، رویکردها و شاخص های آن
کاربست فرایند مدیریت دانش در جریان اجرای برنامه درسی
نقش شبکه اجتماعی فیس بوک بر فرهنگ شهروندی دانشجویان
چالش های برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی در تربیت شهروندی – اجتماعی
تأثیر ارزشیابی توصیفی برافزایش یادگیری دانش آموزان پایه های اول تا سوم مدارس ابتدایی منطقه ۱ و ۴ شهر تهران
ارتباط بین سبک زندگی اسلامی و عزت نفس (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد بهارستان)
مقایسه قابلیت های حرفهای معلمان نظام آموزش متوسطه بر مبنای الگوی «هانتلی»
تعیین ارتباط بین تسهیم دانش، کیفیت آموزشی مراکز و مولفه های سیستمی با جذب و به کارگیری دانش
بررسی آسیب های بازی رایانه ای به عنوان یک صنعت سرگرمی در تربیت کودکان
راه های ایجاد تفکر خلاق و آموزش خلاقیت به دانش آموزان
بررسی راهکارهای ایجاد گرایش به نماز در بین دانش آموزان
نگاهی بر روشهای نوین تدریس
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
اختلال خواندن در کودکان
بررسی دیدگاه کوهن و معلمان استثنایی و عادی و تلفیقی در مورد آموزش تلفیقی کودکان ناشنوا و کم شنوا
مقایسه ی میزان خودکارآمدی و راهبردهای خود تنظیمی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم دبستان شهر جیرفت
بررسی رابطه بین مؤلفه های برنامه درسی پنهان و ارکان نظام آموزشی
بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توانمندی های دانشی، نگرشی و مهارتی دانشحویان دانشگاه های تربیت معلم شهرستان دزفول
بررسی چارچوب فهرست تکامل رشد ارتباطی مک آرتور- بیتس بر روی کودکان بر حسب محیط آموزشی کودکان
جایگاه نظم در قرآن و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان
بررسی وضعیت فعلی نظام آموزش استعدادهای درخشان در ایران با تاکید بر رفع چالش ها
شناسایی مشکلات پیاده سازی مستندسازی تجربیات مدیران مدارس (یک مطالعه کیفی)
سبک های یادگیری و تاثیر آن بر یادگیری معنادار
بررسی ابعاد مهارتهای تعاملی در دو شیوه یادگیری CBI و CAI
بررسی رابطه مشاوره تحصیلی و روانشناسی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استعدادهای درخشان
نقش اراده در قراردادهای بین المللی
مطالعه تطبیقی تعامل میان قوای مجریه و مقننه در ایالات متحده امریکا
نحوه تعامل قوای مجریه با مقننه در کشورهای ایران، انگلیس، امریکا
Defend the rights of the accused during the preliminary investigation with the approach of human rights in Iranian law
تعارض سلب مالکیت در دادگاه ویژه اصل ۹۴ با حق تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی
An Examination of the Reasons for the Attractiveness of Brokerage as an Occupation
مولفه های صلح و حقوق بشر در برنامه ی درسی مقاطع مختلف تحصیلی ایران با تأکید بر اسناد حقوق بین الملل
مطالعه حقوقی تأثیر تکنولوژی بر مفهوم و ماهیت دولت
الزامات حقوقی یکسان انگاری دزدی دریایی با تروریسم
مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی در پرتو اسناد بین المللی
عنصر مادی ترک فعل در قتل عمدی
بررسی حقوق بین الملل محیط زیست از منظر سازمان تجارت جهانی
مقایسه تطبیقی جرم و انگیزه های کودک ربایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا
اشتغال و تفکیک زندانیان از دیدگاه حقوق بین المللی
Relationship between Transactional Leadership and Knowledge Management:A Case Study
بررسی تأثیر تدریس زبان انگلیسی با الگوی مدیریت آموزش، بر تقویت تفکر انتقادی دانش آموزان سال اول راهنمایی
تاثیر تعارضات بین والدین و فرزندان و راه های کاهش آن در خانواده و اجتماع
تدوین کدهای رفتار حرفه ای بر پایه ارزش های سازمانی و علم روانشناسی
رابطه بین تعهد کاری کارمندان و سیاست های سازمانی
بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر احساس شادکامی و سرسختی کارکنان بانک های خصوصی شهرستان ارومیه
رابطه مدیریت کیفیت جامع با نوآوری در دانشگاه ها
شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران براساس سلسله مراتب نیازهای مازلو
بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی
بررسی رابطه علی بین ویژگی های شغلی و رضایت شغلی با نقش واسطه ای انگیزش شغلی در کارکنان کمیته امدادامام خمینی فارس
نقش حسابداری ذهنی و حسابداری اخلاقی در تشریک مساعی در سازمان (مطالعه موردی : شرکت تولیدی ماموت)
تاثیر رهبری تحولآفرین بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه علامه تهران)
ارزیابی مولفه های موثر بر درخواست جابجایی محل تحصیل دانشجویان پیام نور
آسیب شناسی بازار دانش در سازمان ها و ارائه راه کار جهت کاهش عوامل آسیب رسان
شناسایی و اولویت بندی ابزارهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) در صنایع غذایی با استفاده از تکنیک AHP- FUZZY (صنایع غذایی دینا)
رابطه بهرهگیری از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با یادگیری سازمانی در هنرستانهای شهرستان کرمان
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعارض سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شیروان
مقایسه تحلیلی حکمرانی خوب از دیدگاه نهادهای بین المللی با حکمرانی اسلامی از دیدگاه امام علی (ع)
رهبری کوانتومی: مدیریت قرن ۲۱
ویژگی های محیط فیزیکی آموزش و فرآیند رشد کیفی دانشجویان معماری
بررسی ارتباط بین مکان کنترل و تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران
ارزیابی روش دلبستگی به عنوان عامل انگیزش کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز
طراحی الگوی شایستگی مدیران در بخش سلامت (رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد)
مدیریت تعارض در سازمان های هزاره سوم
نقش مدیریت زمان در سازمان
استفاده از رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) جهت تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: اداره پست استان کرمان)
بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان
رابطه ی مولفه های فرهنگ سازمانی با چابکی دانشگاه علوم پزشکی زابل بر اساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون
استراتژی های نوین در نظام آموزش عالی کشور
نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی بانک ملت استان اردبیل)
رابطه استراتژی های منابع انسانی با سرمایه فکری بانک ملت شهرستان اردبیل
بررسی علل و عوامل زمینه ساز مدیریت دانش در شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار
بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی رؤسای شعب بر عملکرد شعب بانک با استفاده از مدل پنج عاملی بزرگ
بررسی عوامل موثر در مدیریت تحول و تاثیر آن بر روی اثربخشی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج)
رابطه تفکر قطعی نگر با استرس شغلی معلمان
A comparative analysis of women’s needs in Sistan and Baluchistan province
بررسی رابطه عاطفه مثبت و منفی با ابعاد شبه اسکیزوفرنی در نوجوانان دختر
مقایسه خیانت زناشویی ، سرسختی روان شناختی در افراد مطلقه و عادی شهر اهواز
اثربخشی درمان فعالسازی رفتاری بر کیفیت زندگی افراد دیابتی نوع ۲
بررسی تاثیر رنگ ها بر روی کودکان در فضاهای آموزشی
نقش فرسودگی تحصیلی، یادگیری خود نظم بخش، اهداف پیشرفت و انتظار پیامد بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان
بررسی رابطه ی سلامت روانی دانشجویان دختر دوره ی کارشناسی با ۴ مؤلفه ی سلامت روانی پدرانشان
تاثیر ساختاردرونی نظام آموزشی بر میزان انگیزه پیشرفت علمی دانشجویان
بررسی نقش سبک های دلبستگی و مؤلفه های تمایز یافتگی در پیش بینی تعارضات زناشویی
رابطه سلامت روان و عزت نفس با تفکر انتقادی دانشجویان
بررسی رابطه بین منبع کنترل (بیرونی و درونی) و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
اثر بخشی برنامه آموزش مهارت های فرزند پروری بر کاهش تعارضات والد- نوجوان در دانش آموزان دختر شهرستان شیروان
The Effect of Number of Children in the Family on Children’s Psychological Condition
مقایسه بهزیستی روانشناختی والدین دانش آموزان با نقص توجه بیش فعالی و عادی
پیش بینی خود کنترلی و تعهد زناشویی بر اساس مسئولیت پذیری
اثر بخشی تاثیر آموزش الکترونیک بر یادگیری خودنظم دهی، رشد شناختی، روانی، اخلاقی و اجتماعی دانشجویان
پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس دانش جنسی و سبکهای دلبستگی
مقایسه کمال گرایی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار
مقایسه فراشناخت دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار
اثربخشی آموزش شناخت و کنترل هیجانات ناخوشایند بر کارآمدی باورهای فراشناختی و افزایش سازگاری در دانش آموزان
رابطه تیپ شخصیت، راهبردهای مقابله با استرس و کیفیت زندگی باشدت بیماری آسم
مقایسه حافظه بینایی و بازپدیدآوری ادراکی در بیماران زن دیابتی ، پیش دیابتی و زنان سالم
نقش پرستاردر آسیب شناسی مددجوی دچار اعتیاد وخانواده اش
بررسی اثربخشی درمان شناختی _رفتاری در تغییر اسطوره های عشق در ازدواج
بررسی نقش کارکرد خانواده بر الگوی ابعادی ارتباط با خدا در دانشجویان
اثر بخشی واقعیت درمانی به صورت گروهی بر اضطراب پیشرفت و عملکرد اجتماعی و انطباقی در دختران نوجوان سرآمد
What is the decision-making style of competent nurses?
مطالعه ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه ی کلمات عناوین تارنماهای فارسی زبان
Studying the efficiency of Living Skills Training on Mental Health in High School Female Students In Tehran
بررسی ارتباط بین مکان کنترل و انگیزه ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران
رابطه هوش هیجانی و جو عاطفی خانواده با خلاقیت دانش آموزان
رابطه ی کمال گرایی والدین و وضعیت کارآمدی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر کرج
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی (مقابله با استرس و روابط بین فردی) بر پرخاشگری و انسجام خانواده در دانش آموزان دختر
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شوخ طبعی با فرسودگی شغلی مربیان مهد کودک
The effectiveness of cognitive-behavioral stress management on perceived stress from partners of victims who are suffering from substance use disorder
بررسی تاثیر مشاوران در مدارس دخترانه بر دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران
تاثیر آموزش به کمک رایانه بر خلاقیت، فراشناخت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی
بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان
بررسی گروه درمانی راه حل محور بر کنترل خشم دختران گریزان از منزل
بررسی رابطه بین ادراک از خود،انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی دختر و پسر سنین ۹ الی ۱۱ سال شهر تهران
رابطه هیجان طلبی وسطوح پردازش اطلاعات درحافظه آشکار
سبکهای هویت وهوش معنوی
عملکرد کودکان مبتلاء به سرطان در حافظه روزمره، پیش و پس از شیمی درمانی
بررسی رابطه سبکه ای فرزندپروری والدین بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی
بررسی اثربخشی محرک های بویایی و شنوایی بر ادراک زمان در انسان های سالم و معتاد
تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر کاهش اضطراب امتحان
پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس سرسختی روانشناختی و سرمایه روانشناختی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد
رابطه آموزش پیش دبستانی در مهارت های یادگیری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوزبانه دوره ابتدایی
بررسی رابطه میان سن با سرمایه اجتماعی و تأثیرآن بر میزان نشاط اجتماعی در میان گردشگران مذهبی ایرانی (مورد مطالعه شهر مشهد)
تاثیر ماهواره بر طلاق زوجین
بررسی وضعیت سن ازدواج جوانان براساس داده های سرشماری ۱۳۸۵
Study of Housing Ownership Effect on the Women Participation in Community
تدوین چارچوب مفهومی ارزیابی مؤلفه اجتماعی تابآوری شهر در برابر بحران
بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار در شهر سنندج
تبیین مفاهیم، اصول والگوی مؤلفه های فرهنگی اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران ازدیدگاه امام علی (علیه السلام)
بررسی آرای لوکاچ در زمینه ی رئالیسم و آگاهی طبقاتی در اشعار سیمین بهبهانی
تحلیل شعر سیمین بهبهانی براساس دو نظریه ی زیبایی انتقادی لوکاچ مکتب فرانکفورت و کلیت
بررسی جامعه شناختی گرایش به نزاع جمعی
نقش دنیاى مدرن در هویت اجتماعی
نسبت جامعه و فرهنگ از نگاه امام خمینی (ره)
بررسی عوامل موثر بر عملکرد دانشجویان شهر زابل نسبت به وندالیسم شهری سال ۱۳۹۱
ارزیابی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان نسبت به وندالیسم شهری (مطالعه موردی دانشجویان مشغول به تحصیل در شهر زابل)
بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر ۱۲-۸ سال شهر اراک در سال تحصیلی
بررسی تغییرات بین فرهنگی نظام های ارزشی در ارتباط با رفتارهای جنسی: مطالعه تطبیقی و موردی ایران، ترکیه و سوئد تحلیل ثانوی پیمایش ارزش های جهانی ۱۳۸۶-۱۳۶۶
بررسی حقوق شهروندی زن در اسلام و تطبیق با دین زرتشت
Comparison of Theories of Management of Media Organizations of Turkey & Iran on TV Channels of Khabar in Iran & TRT Turk in Turkey: Content Analysis of Foreign News on Khabar & TRT Turk
بازاندیشی هویت در شبکه های اجتماعی
نقش پلیس دربرقراری امنیت و پیشگیری از جرائم (مورد مطالعه: شهر ایلام)
تحولات خانواده در ایران با تکیه بر رویکرد افول خانواده
شبکه های اجتماعی مجازی و افول سرمایه اجتماعی خانواده
بررسی جامعه شناختی رابطه بین محرومیت نسبی و هویت رسانه ای جوانان عضو شبکه های اجتماعی مجازی (مورد مطالعه: اعضای فیسبوک، در سال ۱۳۹۳)
شبکه اجتماعی فیسبوک و جنبش های اجتماعی: مطالعه موردی گروه الاتحاد بین مصر و تونس
بازسازی معنایی جهتگیری ارزشی جوانان به شیوه نظریه زمینه ای (مورد مطالعه: جوانان شهر رودبارجنوب)
تأثیر طرح پزشک خانواده روستایی بر شاخص های سلامت دانشگاه علوم پزشکی زابل
بررسی مردم شناختی عقاید و باورها و فرهنگ عامه در استان کرمان
تحلیل اهمیت کارآفرینی در جامعه
On the Validity of Smart E-assessment: A SWOT Analysis
پیامدهای کوچ عشایر در نظام گردشگری
عنوان مقاله: بررسی رابطه بین عوامل فردی و عوامل اجتماعی شدن با وقت شناسی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز
بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و مهاجرت درشهراراک
نقش و جایگاه حقوق شهروندی در آموزش و پرورش
Sociological Reflectively On Poetry Heydar Babayhslam(Professor Of Shahryar)
Topic: Review The Pathology In The Development Of Tourism
جایگاه آموزش در توسعه فرهنگ و نهادینه کردن رفتارهای زیست محیطی
شبکه های اجتماعی، فرآیند جهانی شدن و پیامدهای فرهنگی
تأثیر رسانه ها و شبکه های اجتماعی نوین برگرایش به مدگرایی ، نوع پوشش و آرایش در زنان ایرانی
اینترنت و پیامدهای روانی و اجتماعی آن
واکاوی عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با خشونت مردان علیه زنان در خانواده
بررسی تفا وت نگرش دختران دانشجو و ما دران آنها در مورد رابطه جنسی پیش از ازدواج
بررسی تأثیر میزان سرمایه اجتماعی بر اعتیاد به مواد مخدر(مقایسه بین افراد معتاد و غیر معتاد)
بررسی و شناخت میزان خشونت خانگی علیه زنان و عوامل موثر بر آن در خانواده های ساکن شهر دره شهر
بررسی و تبیین جامعه شناختی پدیده وندالیسم در بین جوانان ۱۵ تا ۲۵ سال شهرستان دره شهر
بررسی تاثیر رسانه و ابزار مجازی بر جامعه پذیری افراد
آزمون های آزمایشگاهی منبعی مهم برای دانش در علوم اجتماعی
نگرش دانشجویان به ارزش های علمی و مقایسه با رفتار های علمی آنان
واکاوی و ارزیابی موانع موثر بر فعالیت های ورزشی جانبازان به منظورکاهش هزینه های درمانی
تحلیلی بر نقش شورای امنیت در گسترش صلح و امنیت بین المللی: فرصت ها و تهدیدات
بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب (تهران) ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲
بررسی تطبیقی شکل گیری و کارکرد دولت مدرن در اروپا و ایران
Assessment of Obama Environmental Policy: Legal and Political Dimension’s
عدالت در اندیشه دولتهای جمهوری اسلامی
عقلانیت به مثابه درمان مناسبات اجتماعی سیاسی عصر جدید
عدم قرائت واحد از مناسبات دین و سیاست در انقلاب مشروطیت عامل هژمونیک نشدن گفتمان دولت مشروطه دموکراتیک در ایران (مطالعه ی موردی: بررسی نظریات شیخ فضل الله نوری، ملکم خان، عبدالرحمن طالبوف، میرزا فتحعلی آخوند زاده و آیت الله نایینی)
چیستی انقلابهای رنگی در گرجستان و اکراین و تفاوت آن با انقلابهای راستین و نقش منفعلانه پلیس در پیروزی این انقلابها
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (بررسی تطبیقی سیاست خارجی دولتهای خاتمی و احمدینژاد) با تاکید بر عوامل داخلی، منطقه ای، بینالمللی و خلقیات تصمیم گیرندگان
بررسی نقش دولت و وظایف حکومت در اندیشه سیاسی شهید مدرس با تاکید بر نقش مردم در مشروعیت حاکمیت
بررسی دیپلماسی هسته ای ایران با ۱+۵
ایران و عثمانی، بررسی تطبیقی گفتمان نوسازی و مشروطه خواهی
تحلیل محتوای مجلات علمی- پژوهشی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران (۱۳۹۲-۱۳۸۸)
بررسی عوامل پیدایش داعش با تأکید بر نقش ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش
بررسی کارآمدی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر سلامت روان دختران گریزان از منزل
بررسی رابطه افکار خودکشی وهوش معنوی دانش آموزان دبیرستان های شهرستان آمل
اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس بر اضطراب مادران دارای دانش آموز کم توان ذهنی درمدارس استثنایی ابتدایی شهر آمل
پیش بینی تاب آوری بر اساس مولفه های فرا شناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آذربایجانغربی
رابطه بین سبک های دلبستگی، میزان اضطراب و میزان افسردگی
ارزیابی مشخصات روانسنجی آزمون بالینی چند محوری میلون- ۳ در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمانشاه
رابطه سبک مقابله مسأله مدار با استرس و سلامت روانی دانش آموزان
اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به روش شناختی -رفتاری بر فرسودگی شغلی و اضطراب پرستاران شهرستان بهشهر
اثربخشی آموزش گروهی شناختی- رفتاری بر مسئولیت پذیری، کفایت اجتماعی و پرخاشگری دانش آموزان دبیرستان های بهشهر
بررسی ارتباط سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با پیامدهای سه گانه شکست عشقی
روایی و اعتبار پرسشنامه پیامدهای سه گانه شکست عشقی (منطقی ، بهرامی و کارخانه، ۱۳۸۹)
بررسی ارتباط سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با ابعاد سلامت
بررسی رابطه نگرش مذهبی با امیدواری با توجه به نقش میانجیگرانه راهبردهای مقابله با درد در زنان مبتلا به سرطان پستان شهر کرمان
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات هیجانی زنان مبتلا به ایدز
اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس و افزایش کیفیت روابط والد-فرزندی در خانواده های زن سرپرست
تأثیر ارزشیابی توصیفی بر کاهش اختلالات رفتاری ، کیفیت زندگی و خلاقیت دانش آموزان
بررسی عوامل روانشناختی موثر برسوء مصرف مواد مخدر صنعتی (مورد مطالعه: افراد معتاد مراجعه کننده به کیلینیک های ترک اعتیاد شهرستان زاهدان)
بررسی اثر بخشی آموزش آرامسازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی زنان در دوران بارداری
اثربخشی آموزش زندگی خانواده بر تاب آوری و رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان
بررسی تأثیر آموزش برنامه خود مراقبتی به روش چند مرحله ای بر خودکارآمدی بیماران همودیالیزی
مقایسه دشواری های تنظیم هیجانی و مقابله با شرایط پر استرس در قربانیان آدم ربایی و افراد عادی
اثر بخشی درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد بر کاهش علائم اضطراب فراگیر
Motive of Treatment Seeking in People with Depression and Anxiety; Considering Brain/Behavioral Systems Activity and Defense Mechanisms Maturity
The Effectiveness of Social Skills Training Program to Mothers on Reducing Behavioral Problems
Brain-Computer Interface (BCI) Devices for Patients with Paralysis
بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بررضایت و صمیمیت زناشویی زوجین
مقایسه مکانیسم های دفاعی، راهبردهای تطابقی و بهزیستی روان شناختی زنان و مردان مبتلا به سندرم نقص ایمنی اکتسابی
دلایل فرسودگی شغلی و راه کار های ایجاد جو سازمانی سالم
رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل
بررسی راهبردهای مقابله ای با استرس و حمایت اجتماعی در زنان با بیماری MS و ارتباط آن با شخصیت نوع A در همسران آنها
میزان پیش بینی کنندگی طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی از رضایت زناشویی دانشجویان متأهل ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بررسی تاثیر مشابهت/ عدم مشابهت زن و شوهر در ویژگی شخصیتی روان نژندی بر رضایت زناشویی مردان و زنان
ارتباط تاب آوری با کیفیت زندگی و شادکامی زنان مبتلا به ام اس
مقایسه موقعیت هیجان طلبی در معتادان موفق و ناموفق در ترک مواد محرک
مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی، هیجانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با زنان سالم
اثربخشی درمان فعالسازی رفتاری گروهی بر کاهش افسردگی بیماران قلبی عروقی
تاثیر تبلیغات خلاقانه بر رضایت مشتری رستوران فست فود (مطالعه موردی :رستوران های فست فود منطقه آزاد تجاری ماکو)
تاثیر کنترل رفتار شهروندان با تاکید بر پیشگیری انتظامی شهروند مدار
تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول ۱۳۹۳
بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان در مقطع دوم و سوم متوسطه (مطالعه موردی شهر لار)
تحلیل برخی عوامل مؤثر بر استرس شغلی زنان شاغل
بررسی تاثیر توانمندی سازی زنان سرپرست خانوار بر سلامت روان آن ها با تاکید بر مشاغل تولیدی و خانگی
تاثیر افزایش سطح عزت نفس در سازگاری اجتماعی دختران نوجوان ۱۶-۱۲ ساله مراکز شبه خانواده
دست برتری و پیشرفت تحصیلی: آیا با هم ارتباط دارند یا خیر؟
بررسی ارتباط تیپ شخصیتی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر قم
The Effect of EFL Teachers’ Extrovert and Introvert Personality on Their Instructional Immediacy
تاثیر عوامل مهم خانوادگی و اجتماعی در روند پیشرفت وعملکرد تحصیلی دانش آموزان
دلبستگی به مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن در طراحی مجتمع مسکونی
بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر پایه ی اول و دوم دبیرستان یزد
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (براساس نظریه NEO) و مولفه های عشق (بر اساس نظریه استرنبرگ) با تعارضات زناشویی در بین کارکنان متاهل زن و مرد شاغل در شبکه بهداشت و درمان سال ۱۳۹۳
تبیین پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس هوش هیجانی و انگیزش پیشرفت در آنان
مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مزمن
تاثیر بکارگیری وسیله آموزشی سینا در آموزش (خواندن و نوشتن) کودکان عقب مانده ذهنی ۸ تا ۱۱ سال
رابطه خودشکوفایی و باورهای معنوی با اضطراب وجودی با توجه به نقش میانجیگرانه امیدواری در پرستاران
ارتباط مذهب و معنویت با سلامت و بهزیستی
تاثیر درمان آموزش ذهن آگاهی بر مشکلات ارتباطی و باورهای زناشویی
بررسی رابطه بین پیوند معنوی و سرمایه روانشناختی با بهزیستی معنوی پرستاران بخش ویژه
رابطه تفکر غیر انتقادی، خودپنداره وابسته با خودکارآمدی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت
بررسی رابطه بین افسردگی،انزوای اجتماعی بر رضایت زناشویی کاربران اینترنت متاهل زن سنین ۲۰ تا ۴۰ سال شهر تهران
اثربخشی شناخت درمان مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر کاهش استرس مادران دارای کودکان سندروم داون
مقایسه ویژگی های شخصیتی و اعتماد به نفس در متقاضیان عمل زیبایی بینی و افراد عادی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید