فراخوان مقاله

اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری

اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، ۵ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط شورای اسلامی شهر مشهدبا همکاری دانشگاه فردوسی مشهد- شهرداری و مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد در شهر مقدس مشهد برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۵ دی با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

معیارها و شاخص های پایتخت فرهنگی جهان اسلام

  • مشهد ۲۰۱۷
  • هنر، فرهنگ و شهر اسلامی
  • فرهنگ اسلامی و هویت شهری

نظریات و دیدگاههای جدید برنامه ریزی و مدیریت شهری

  • معماری و شهرسازی انسان گرا
  • شکوفایی شهری
  • بازآفرینی فضاهای شهری
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید