فراخوان مقاله

اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت

اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت، ۸  تا ۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در این همایش حداکثر تا ۸ بهمن با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • کاربرد صنعت هسته ای در صنعت نفت
  • کاربرد صنعت هسته ای در صنعت جوش
  • کاربرد صنعت هسته ای در صنایع غذایی
  • کاربرد صنعت هسته ای در کشاورزی
  • کاربرد صنعت هسته ای در پزشکی

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید