فراخوان مقاله

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی،۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۵ دی با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای کنفرانس بدین شرح می باشد:

  • علوم جانوری (تکوینی-فیزیولوژی-سیستماتیک)
  • علوم گیاهی (تکوینی، فیزیولوژی، سیستماتیک)
  • مدلسازی ملکولی
  • سلولهای بنیادین / ایمنی زیستی
  • میکروبیولوژی
  • ژنتیک / بیوتکنولوژی / نانوبیوتکنولوژی
  • بیوشیمی / بیوفیزیک / فیتوشیمی
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید