فراخوان مقاله

اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی” قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی

اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی” قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی”، ۲۳ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تربیت مدرس و موسسه تامین مالی دانشگاه استراسبورگ (فرانسه)در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات تا ۱ دی و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود تا ۱۵ دی با توجه به محورهای برگزاری گردهمایی اقدام نمایند.

از محورهای اصلی گردهمایی بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • الف) مفاهیم بنیادی و ارکان تامین مالی اسلامی در دیدگاه کل نگر
  • ب) پیش درآمدی بر مدلسازی بانکداری اسلامی
  • پ) تنظیم گری و مقررات در  تامین مالی اسلامی
  • ت) جنبه های اقتصادی، قانونی و اخلاقی بانکداری و تامین مالی اسلامی
  • ث) تجربیات و چالش های اجرایی بانکداری وتامین مالی اسلامی در کشورهای مختلف

[اطلاعات کامل گردهمایی]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید