برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی “اصلاح سم در گاو شیری”

کارگاه آموزشی “اصلاح سم در گاو شیری” زیر نظر آقای دکتر احمدرضا محمدنیا در تاریخ ۲۵-۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، برنامه های نظری و عملی کارگاه عبارتند از:

۱- ضرورت سم چینی

۲- کالبد شناسی و سطوح وزن گیری

۳- وسایل و امکانات

۴- مبانی سم چینی کاربردی

محل کارگاه:

درمانگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد بزرگراه آسیایی- روبروی بیمارستان رضوی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید