فراخوان مقاله

دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند

دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند، ۲۵ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۳۰ دی با توجه به محورهای برگزاری دومین دوره کنفرانس اقدام نمایند

از محورهای اصلی برگزاری کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

مدیریت یکپارچه شهری

  • شهر یکپارچه و تامین مالی پایدار (اقتصاد شهری)
  • شهر یکپارچه و تکنولوژی
  • شهر یکپارچه و شهرسازی و معماری
  • و…

شهر هوشمند، شهروند هوشمند و سازمان هوشمند

  • شهر هوشمند و زیرساخت‌ها (قانونی، تکنولوژی و …)
  • شهر هوشمند و حمل و نقل و لجستیک
  • شهر هوشمند و یکپارچه‌سازی شهری
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید