پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بیهوشی و مراقبت‌ ویژه دامپزشکی برای نخستین بار در کشور

دوره دکتری تخصصی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی برای نخستین بار در کشور با پیگیری دانشگاه شیراز تدوین و ارائه شده و پس از طی مراحل تصویب آن در این دانشگاه و وزارت علوم، در نهایت در نشست شورای عالی برنامه ریزی آموزشی با حضور دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irبر اساس برنامه ارائه شده توسط سازمان سنجش، در آزمون دکتری سال ۹۶-۹۵ پذیرش دانشجو در این رشته برای نخستین بار توسط دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه شیراز انجام خواهد شد.

مواد امتحانی دکترای تخصصی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی در آزمون دکتری شامل دروس فیزیولوژی؛ فارماکولوژی؛ اصول جراحی و بیهوشی‏؛ جراحی دام کوچک و جراحی دام بزرگ می ‌باشد. پذیرش دانشجویان این دوره از بین دانش آموختگان دکترای عمومی دامپزشکی انجام خواهد شد.

این دوره همانند سایر دوره‌ های رزیدنسی علوم بالینی دامپزشکی یک دوره ی بالینی بیمار محور (مشابه دوره های رزیدنسی دانشگاه علوم پزشکی) است که با هدف تربیت مدرس و محقق برای دانشگاه‌ ها و مراکز تحقیقاتی و اجرایی تخصصی (مانند پژوهشکده ی رویان و سلول‌ های بنیادی) و تربیت متخصص بیهوشی و مراقبت‌ های ویژه برای بیمارستان‌ های دامپزشکی ارائه شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید