فراخوان مقاله

همایش ملی پیشگیری از اعتیاد

همایش ملی پیشگیری از اعتیاد، ۱۸ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر در شهر شاهین شهر برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۵ دی با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • آینـده پژوهی اعتیـــاد
  • پیشگیری از اعتیاد جهت گروه های در معرض خطر (زنان – نوجوانان)
  • شهرهای مهاجرپذیر و اعتیاد
  • نهاد خانواده و نقش آن در پیشــگیری از اعتیــاد
  • محیط های کاری و صنعتی، خوابگاه های دانشجویـی،خانه های مجردی و پیشگیری از اعتیاد
  • نقش رسانـه های جمعی، فضای مجـازی و پویـش های مردمی در پیشگیری از اعتیاد
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید