فراخوان مقاله

سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴

سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴ در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تربت حیدریه در شهر تربت حیدریه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا۵ دی با توجه به محورهای برگزاری این دوره همایش اقدام نمایند

از محورهای اصلی و فرعی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • توسعه پایدار
  • شهرسازی و توسعه شهری:
  • فرهنگ ،هنر و معماری شهرستان
  • گردشگری شهرستان تربت حیدریه
  • ابعاد سیاسی –اجتماعی شهرستان تربت حیدریه
  • تاریخ و باستان شناسی شهرستان تربت حیدریه
  • جغرافیا و محیط زیست منطقه تربت حیدریه

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید