انتشار مقالات

امکان دریافت مقالات اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

مجموعه مقالات اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 مجموعه مقالات اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۴ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، در این کنفرانس۱۸۳عنوان مقاله تخصصی شامل۱۴۰۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

بررسی تاثیر سن اولیه زایش بر عملکرد صفات تولیدی در گاوهای شیری کشت صنعت مغان
بررسی راهکارهای بهبود و توسعه نهالستان زاغه (لرستان): با هدف احیا و بهره برداری پایدار منابع جنگلی
ارزیابی برخی صفات رویشی و زایشی چهار رقم گوجه فرنگی گیلاسی، در سیستم کشت بدون خاک
مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در کنجد با استفاده از تجزیه به عامل ها
مطالعه تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های برنج از نظر عملکرد دانه تحت شرایط مختلف آلودگی به کرم ساقه خوار نواری
بیوتروریسم و روش های مقابله با آن از دیدگاه پدافند غیرعامل
مطالعه بافت شناسی تنگه در اویداکت کبک چوکار
بررسی روشهای شکست خواب بذر در گونه Medicago polymorpha
شبیه سازی عدم تعادل پیوستگی در ارزیابی ژنومیک با تراکم بالای نشانگری در جمعیت گاو شیری هلشتاین
تعیین میزان همبستگی ژنتیکی معیار تداوم شیردهی نسبت تولید روز ۲۸۰ به ۶۰ و میزان تولید شیر ۳۰۵ روز واقعی
مطالعه اثربخشی تغذیه انتخابی دانه کامل گندم و ذرت خرد شده به همراه جیره تجاری بر عمکرد جوجه های گوشتی نر
ارزیابی عملکرد اکوتیپ های اسپرس گلستانی در استان مازندران
یررسی ارتباط بین عملکرد دانه ها با درصد روغن و پروتئین دانه ذرت دز شرایط محدودیت اب در مراحل مختلف زایشی توسط تجزیه و تحلیل رگرسیونی پلی نومیال
اثر تنش کمبود آب و سطح مصرف نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴
بررسی کاربرد کود ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در منطقه دماوند
آثارآلاینده کادمیوم بر روی برخی از واکنش های نهال های سه ماهه .Acacia victoriae L
اثر غلظت های مختلف سولفات روی بر روی برخی از عکس العمل های نهال های یک ساله نخل زینتی (Ornamental Palm)
ارزیابی اثرات زیست محیطی افت سطح آب زیرزمینی در دشت جهرم و ارائه راه کارهای مدیریتی
بررسی تغییرات مکانی و پهن هبندی غلظت املاح محلول آ بهای زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: دشت جهرم)
طبقه بندی اقلیمی شهرستان رفسنجان بر اساس سیستم های آمبرژه و دومارتن
بررسی شرایط فرسایش بادی در شهرستان رفسنجان با استفاده از واحدهای ژئومرفولوژیکی
محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت چراغ آباد با استفاده از اطلاعات آماربرداری و هیدورگراف واحد
بررسی تاثیز تغییرات دو فصلی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی برروی مواد مغذی در ساحل جنوبی دریای خزر
بررسی کاربرد اسید هیومیک و ورمی کمپوست بر عملکرد و برخی از اجزای عملکرد سویا در دماوند
فن آوری زیستی در بازیافت محتویات شکمبه کشتارگاهی و تبدیل آن به خوراک دام
سالم سازی محتویات شکمبه کشتارگاهی در فرآیند تبدیل آن به خوراک دام
توصیف تغییر پذیری عملکرد محصول گندم دیم در مقیاس ناحیه ای با استفاده از خصوصیات توپوگرافی و تجزیه مؤلفه های اصلی
بهبود کارایی تخمین عملکرد گندم دیم بر اساس آزمون گاما و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
کمی سازی ناهمگنی مکانی توزیع کربن آلی خاک در مقیاس لنداسکیپ با استفاده از تئوری فرکتال
تعیین پراکنش جغرافیایی گیاهان، فرم زیستی و لیست فلورستیک مرتع سنقرآباد شهرستان باخرز استان خراسان رضوی
تغییرپذیری مشخصه های خاک در موقعیت خشکه دارهای افتاده یک توده جنگلی
ارزیابی اثرات ناشی از جیره بندی نابجا بر عملکرد سامانه منابع آب
در اثر باکتری محرک رشد سودوموناس فلورسانس واسیدهیومیک برخصوصیات رشدی گیاه اسفرزه
اثر باکتری محرک رشد سودوموناس وکودآلی اسیدهیومیک برمیزان کلروفیل و سطح برگ و تعداد برگ گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovate forsk)
بررسی تاثیز تغذیه ای عصاره ریشه ختمی بر وزن اندام های داخلی و عملکرد جوجه های گوشتی
بررسی تغییرات غلظت آنزیم های کبدی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با عصاره ریشه ختمی
مطالعه اتنوبوتانی گیاهان منطقه تفتان واقع در شمال شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
اثرات زیست محیطی تغییر درکاربری های اراضی مجموعه شهری یزد با بهره گیری از تکنولوژی های سنجش از دور و GIS
بررسی تأثیرکنسانتره کود مرغی بر برخی از صفات رویشی و جذب عناصر غذایی در رز
مقایسه گونه های موجود در پوشش گیاهی وبانک بذر خاک در سه تیپ گیاهی مراتع اولنگ شهرستان رامیان، استان گلستان
اثر پوشش خوراکی کیتوزان بر خصوصیات گوجه فرنگی گیلاسی (esculentum Lycopersicum ) در زمان نگهداری پس از برداشت
اثر پوشش مخلوط کیتوزان و ریحان بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی گوجه فرنگی گیلاسی(Lycopersicum esculentum)
مدلسازی بارش- رواناب با استفاده از مدل های مختلف شبکه عصبی و مقایسه آن با مدل درخت تصمیم (مطالعه موردی حوزه شهید نوری کاخک گناباد)
بررسی اثرات کودهای ورمی کمپوست ، زیستی نیتروکسین و حل کننده فسفات، شیمیایی و نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد در یک سیستم ارگانیک تولید چغندر قند (Beta vulgaris L)
بررسی اثرات کود شیمیایی،ورمی کمپوست،زیستی نیتروکسین و حل کننده فسفات و نانو بر شاخص های رشدی چغندر قند ( Beta vulgaris L0)
بررسی اثر اشعه UV بر روی برخی از فاکتورهای فیزیولوژیکی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه ذرت( Zea mays )
بررسی اثر سالیسلیک اسید برروی برخی از فاکتورهای فیزیولوژیکی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه ذرت ( Zea mays)
کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP در ارزیابی قابلیت اراضی حوضه آبخیز گلمکان جهت کاربری مرتعداری
ارزیابی قابلیت اراضی حوضه آبخیز گلمکان برای مرتعداری بر اساس مدل پارامتریک با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
انتخاب شاخص های بهینه برای پایش بیابان زایی و تخریب سرزمین در اثر فرآیند آتش سوزی (مطالعه موردی :اسفندنه – جیرفت)
بررسی اثر دورآبیاری و سطوح مختلف پتاسیم بر عملکرد برنج
بررسی اثر پتاسیم بر تعدیل تنش خشکی در برنج
بررسی واکنش برنج به سطوح مختلف پتاسیم و دورهای آبیاری در استان فارس
اثر سطوح مختلف خشکی و انواع قارچ میکوریزا بر چمن برموداگراس
مشکلات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری زهکشی (مطالعه موردی دشت آسپاس شهرستان اقلید)
ارزیابی مدل موجک جهت برآورد تبخیر- تعرق مرجع (مطالعه موردی ایستگاه انار استان کرمان)
پیش بینی تبخیر- تعرق با استفاده از پارامتر دمای سطح زمین حاصل از تصاویر ماهواره ای در مدل موجک
تأثیر رقابت علف هرز پنیرک بر عملکرد کلزا در استان خوزستان
کمی سازی تولید بذر علف هرز پنیرک (. Malva parviflora L ) در رقابت با کلزا(Brassica napus L)
تاثیرکودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی وکیفی ارقام گندم
ارزیابی برخی پارامتر های کمی و کیفی میوه چهار رقم گوجه فرنگی گیلاسی، پرورش یافته در سیستم کشت بدون خاک
بررسی مسائل زیست محیطی ایران
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام لوبیا از نظر عملکرد و برخی صفات زراعی در شرایط نرمال و تنش خشکی
روابط بین عملکرد و و برخی صفات زراعی در لوبیا تحت شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از تجزیه به عامل ها
مطالعه روابط بین عملکرد و برخی صفات زراعی در جو با استفاده از تجزیه به عامل ها تحت شرایط نرمال و دیم
ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام جو با استفاده از شاخصهای تحمل به خشکی
تنوع ژنتیکی ارقام جو از نظر عملکرد و برخی صفات زراعی تحت شرایط نرمال و دیم در استان کردستان
بررسی کارایی مصرف انرژی و آنالیز حساسیت تولید سورگوم در منطقه سیستان
بررسی تاثیر کود منیزیم و روی بر ویژگیهای کمی و کیفی بادامزمینی
مروری بر تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی بذور گیاهان دارویی
تأثیر کود بر درجه آبگریزی و صعود مویینگی آب در خاک
محصولات فرعی جنگل ومرتع،توانی بالقوه در اقتصاد و پتانسیلی در اشتغال زایی مطالعه موردی آنغوزه منطقه تندک سبزوار
بررسی اثر تنش های غیر زنده و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و کیفیت گیاهان دارویی
بررسی رابطه بین الگوی پراکنش گلسنگ Lobaria pulmonaria (L.) Hffom و پایداری اکوسیستم جنگل در دو منطقه مدیریت شده و نشده، جنگل کنیجکلا زیرآب
بررسی اثرات دورهای سانتریفیوژ و محیط های مختلف شستشو، برای حذف گلیسرول پس از یخ گشایی اسپرم خروس
اثر افزودن سطوح مختلف ترکیب غنی از انرژی به رقیق کننده اسپرم خروس در دمای ۴ و۳۷ درجه سانتی گراد
بررسی اثرات باقیمانده سموم کلره و فسفره
اندازه گیری و ارزیابی برخی سموم ارگانوفسفره در خلیج چابهار در سیستم پیوسته استخراج نقطه ابری شدن جفت شده با کروماتوگرافی مایع
انتخاب استراتژی مناسب بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در معماری جدید ساختمان درجهت تامین انرژی مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی ازمیان استراتژی های تدوین شده با روش تحلیلSWOT
بررسی پایداری عملکرد دانه در کنجد بر اساس روش اثرات اصلی افزایشی و اثرات متقابل ضرب پذیر
مقایسه عملکرد ارقام کنجد در محیط های مختلف با استفاده از روش گرافیگی
بررسی مقاومت به کرم ساقه خوار نواری در ارقام و لاین های برنج
بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد کمی و مقدار پروتئین ارقام سویا
مطالع اثرتنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد کمی ارقام ویلیامز و سحر سویا
چند روش ساده برای مدیریت حیات وحش در فضاهای سبز شهری
راهکار علمی برای جذب طبیعت گرد به تالاب گومیشان در استان گلستان
ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای در۵۱ ژنوتیپ گندم نان
بررسی و مطالعه تاثیر مصرف کود بر تولید جهانی محصولات کشاورزی
ارزیابی فنوتیپی مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در برخی ژنوتیپ های گندم نان
عوامل مؤثر بکارگیری تجارت الکترونیک بر بازاریابی محصول عسل در استان ایلام .
شناسایی عوامل مؤثر بر بکارگیری تجارت الکترونیک بر بازاریابی محصول عسل با روش تحلیل عاملی
اثرات زیست محیطی دریاچه ارومیه بر دشت بناب به همراه مروری بر اقدامات صورت گرفته
واکنش شاخص های فتوسنتزی در چمن برموداگراس به گونه های قارچ میکوریز تحت سطوح شوری
واکنش اندام های رویشی چمن برموداگراس به سطوح شوری و گونه های قارچ میکوریزا
بررسی اثر سطوح شوری و گونه های قارچ میکوریزا بر چمن برموداگراس
بررسی واکنش چمن برموداگراس به سطوح مختلف خشکی و انواع قارچ میکوریزا
واکنش اجزای فتوسنتز به سطوح مختلف خشکی و گونه های قارچ میکوریزا در چمن برموداگراس
استخراج آمیلوز از نشاسته گندم با استفاده از حرارت دهی با اتوکلاو
بررسی هیستولوژی و هیستوشیمی مگنوم اویداکت در کبک چوکار
شناسایی مشکلات تولیدکنندگان عسل در شهرستان ایلام با روش تحلیل عاملی
شناسایی مشکلات حمایتی- زیرساختی- اجتماعی تولیدکنندگان عسل در شهرستان ایلام
تعیین مشکلات مدیریتی، اقتصادی، آموزشی ترویجی و فنی تولیدکنندگان محصول عسل در شهرستان ایلام
بررسی تأثیر میزان شوری آب آبیاری و عمق کاشت در رقم نخودفرنگی PEA ALDERMAN
بررسی همبستگی و ارتباط بین صفات مورد ارزیابی در رقم نخودفرنگی PEA ALDERMAN
بررسی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ با استفاده از تجزیه به عامل ها
تهیه نانوذرات مغناطیسی پوششدار شده به روش سبز و کاربرد آن برای حذف کادمیم و سرب از نمونههای آب
تاثیر طرح های آبخوانداری بر تغییرات سفره آب زیرزمینی دشت توکهور
مدیریت بهینه منابع آب ، آبخیزداری،کاربردفناوری های نوین وتوسعه پایدار
شبیه سازی جریان روزانه و ماهانه حوزه آبخیز دره تخت با استفاده از مدل بارش رواناب IHACRES
بررسی تاثیرات مقادیر مختلف هیومیک اسید و مطالعه روند منحنی های پاسخ در گونه Br.tomentellus
نقش منابع طبیعی در پدافند غیرعامل
بررسی توان آللوپاتیک اندام های هوایی گیاه زراعی برنج ( Oryza Sativa) بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سوروف(Echinochloa crus-galli)
تعیین میزان الودگی فلزات سنگین در پساب ناشی از فراوری سنگ اهن در منطقه بیابانی بافق ( مطالعه موردی:Ag ، Al ، As ،Cd)
بررسی وبژگی های پسماند ناشی از فراوری سنگ اهن بر استقرار گونه های گیاهی در منطقه بیابانی بافق ( مطالعه موردی:گونه های Anabasis setifera و Haloxylon persicum)
تعیین کارایی مصرف انرژی در تولید محصول توت فرنگی در واحدهای گلخانه ای منطقه مورد مطالعه استان سیستان و بلوچستان
بررسی تأثیر کنسانتره کود مرغی بر برخی از صفات رویشی و جذب عناصر غذایی در چمن
بررسی تنوع ژنتیکی توده بز سیاه لری استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگر ریزماهواره
ریزپوشانی اسید آسکوربیک
اسید آسکوربیک (ویتامین C)
ریزپوشانی ترکیبات فعال
بررسی شدت بیابانزایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر معیار اقلیم (مطالعه موردی: شمیل تخت)
مقایسه عملکرد لوبیا چشم بلبلی با تاریخ متفاوت کاشت با استفاده از سموم پس از رویش و پیش از رویش در شمال خوزستان
بررسی اقدامات ضروری حوزه پدافندغیرعامل جهت ایجاد امنیت غذایی
نقش بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم در استان گلستان به روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
مکان یابی کشت گندم با استفاده از پارامتر های اقلیمی در استان گلستان به روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
بررسی میزان شیوع توکسوکارا کتی در گربههای ولگرد شهر اصفهان با روش PCR
خشکسالی، تغییرات اقلیمی، محیط قابل زیست وتوسعه پایدار
بررسی برخی گونه های گیاهی مقاوم به تنش خشکی در عرصه فضای سبز (مطالعه موردی:شهر کرج)
تمهیدات طرح ریزی فضاهای چندمنظوره در مدیریت بحران در انطباق با الگوهای کارآمد فضا وآموزش و توانمندسازی مردم در مقابله با بحران
تمهیدات طرح ریزی فضاهای چندمنظوره در مدیریت بحران در انطباق با الگوهای کارآمد فضا وآموزش و توانمندسازی مردم در مقابله با بحران
مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست ، فناوریهای نوین کنترل آلودگیها، پدافند غیرعامل وتوسعه پایدار
طبقه بندی مدل های هیدرولوژیکی و تشریح مدل های بارش رواناب GR و (GR4J و GR2M و GR1A)
بررسی رابطه پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در مراتع اولنگ استان گلستان
اثر کودهای آلی ورمی کمپوست، اسید هیومیک و کود دامی بر برخی خصوصیات زراعی در نعناع فلفلی
معرفی روش دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرحهای مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
ارزیابی پایداری بوم سازگان جنگل با رویکرد بوم سازگانی در حوزه آبخیز زیارت
تاثیر عناصر منیزیم و روی بر صفات کمی بادام زمینی
بیابانزایی و عوامل موثر بر ایجاد آن
ارزیابی تاثیر معیار فرسایش بادی در بیابان زایی منطقه فدیشه نیشابور با استقاده از مدل IMDPA
مقایسه روش های مدیریت آب باران
بررسی اثر بازدارنده نیتراتسازی ۳ و ۴ دی متیل پیرازول فسفات و کود اوره بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد بیولوژیک جو
بررسی وضعیت پایداری بوم سازگان اجتماعی حوزه آبخیز زیارت با استفاده از رویکرد بوم سازگانی دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرحه ای مدیریت منابع طبیعی کشور
انواع سیستم های ریشه ای گیاهان مرتعی وتاثیر چرا بر آنها
تأثیر چرای شبیه سازی شده بر وزن تر ریشه علف گندمی (Agropyron elongatum)
الگوی پراکنش جمعیتی صدف تابوتی (Bivalvia: Arcidae) و Barbatia decussata در سواحل شمال خلیج فارس
بررسی اثرات تراکم کاشت و قطع برگ بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم پروگرس در منطقه زاهدان
اندازه گیری هیستامین در فیله ماهی خاویار توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
بررسی مواد مغذی (فسفر و نیتروژن) پساب ها در رشد میکروجلبک ها
بررسی تاثیر ویتامین ها بر روی رشد میکروجلبک ها و نقش هر کدام از آنها
نقش پدافند غیر عامل در توسعه پایدار
تاثیر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه بر خصوصیات میوه انگور
تاثیر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفره بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گشنیز در شهرستان نهاوند
بررسی اثر استفاده از درصد بالای حیوانات برتر نسل قبل به عنوان گروه پایه بر صحت ارزیابی ژنومیک گروه تایید در تراکم نشانگری بالا
مقایسه توابع منحنی شیردهی برای توصیف منحنی شیردهی گاو شیری هلشتاین در ماه های ابتدایی تولید در دوره های شیردهی چهارم و بالاتر
اثر افزایش قابل توجه تعداد حیوانات گروه مرجع در نسل های نردیک و دور بر صحت ارزیابی ژنومیک گروه تایید برای صفاتی با وراثت پذیری متوسط
نقش تسهیلات مسکن روستایی در تحولات کالبدی مناطق روستایی (نمونه تجربی: دهستان چورس ,شهرستان چایپاره)
تاثیر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفاته بر برخی خصوصیات گیاه گشنیز
تاثیر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفاته بر گیاه گشنیز
بررسی تاثیرکودهای زیستی نیتروژنه و فسفاته بر عملکرد و اسانس گشنیز
تاثیر محیط کشت کانوی در رشد ریزجلبک Chlorella sp
تحلیل علل تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در ایران
بررسی فرسایش شیاری و تهدید آن بر اکوسیستم پارک جنگلی نوده خاندوز (شبنم) استان گلستان
بررسی رشد ریزجلبک Chlorella sp در محیط کشت TMRL
بررسی اثر ماریناد کردن در فیله ماهی خاویار بر میزان هیستامین توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
بررسی رشد ریزجلبک Chlorella sp در محیط کشت TMRL دارای ترکیبات ویتامینه گیلارد
ارائه روشی سریع برای تشخیص مقادیر اندک سفید کننده در شیر
استفاده از فن آوریهای نوین، ضروت توسعه پایدارکشاورزی
تغییرات اقلیمی، معضل امروز ،بحران فردا
شناسایی مهمترین عوامل موثر بر فرسایش شیاری در پارک جنگلی نوده خاندوز (شبنم)استان گلستان
بررسی تأثیر روابط چندگانه بانکی بر سود بنگاه های اقتصادی کوچک (مطالعه موردی:استان گیلان)
وضعیت منابع زمین و ماشین در بخش کشاورزی شهرستان روانسر
راهبرد شرایط چالشی منابع طبیعی استان های کشور
بررسی اهمیت و اثرات آموزش مفاهیم محیط زیست به کودکان
بازیافت، راهبردی طلایی در مدیریت پسماند
بررسی موانع و چالش های مدیریت بیمه محصول خرما در استان سیستان و بلوچستان
استخراج عصاره اتانولی و متانولی کنجاله کنجد به روش سوکسله و مقایسه خصوصیات آنتی اکسیدانی آن با آنتی اکسیدان های سنتزی در روغن پیه گوسفند
بررسی تاثیر پوشش خوراکی نانو ذرات اسانس زنیان بر ویژگیهای شیمیایی گوشت تازه گاو
بررسی اثر کباب کردن در فیله ماهی خاویار بر میزان تولید هیستامین توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
بررسی انواع محلول های ماریناد کننده در فیله ماهی خاویار بر میزان هیستامین توسط دستگاه کرماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
بررسی تاثیر آللوپاتیک عصاره آبی بقایای شنوتیپ های برنج (Oryza sativa) بر جوانهزنی و رشد علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli)
جنبه های زیست محیطی پسمان های صنایع سنگ بری: مطالعه موردی
اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سویا در ایلام
بررسی میزان فلزات سنگین در منابع آب کشاورزی ( مطالعه موردی)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید