فراخوان مقاله

دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند

دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند، ۲۵ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۰ دی با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند

محورهای کنفرانس بدین شرح می باشد:

 مدیریت یکپارچه شهری

  • شهر یکپارچه و تامین مالی پایدار (اقتصاد شهری)
  • شهر یکپارچه و تکنولوژی
  • شهر یکپارچه و شهرسازی و معماری
  • و…

شهر هوشمند، شهروند هوشمند و سازمان هوشمند

  • شهر هوشمند و زیرساخت‌ها (قانونی، تکنولوژی و …)
  • شهر هوشمند و حمل و نقل و لجستیک
  • شهر هوشمند و یکپارچه‌سازی شهری
  • و…

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید